Konference Partsip prezentace Molnar

1,291 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konference Partsip prezentace Molnar

 1. 1. Různé pohledy na CI, jeho rozvoj a výuku - p anelová diskuse Zdeněk Molnár – VŠE Praha
 2. 2. Co je Competitive Intelligence? „ Information costs money, Intelligence makes money“ <ul><li>Competitive Intelligence se zabývá systematickým sběrem informací, získávaných převážně z externích informačních  zdrojů, jejich vyhodnocováním a presentací za účelem získání konkurenční výhody. </li></ul><ul><li>Jedná se multidisciplinární obor, který využívá širokou  paletu informačních a komunikačních technologií, metod a postupů strategického managementu, psychologie a znalostního managementu. </li></ul><ul><li>Posláním CI je budovat  efektivní most mezi těmi, kteří znají (Knowledge Owners) a  těmi, kteří rozhodují (Decision Makers). </li></ul>
 3. 3. CI není: <ul><li>špionáž </li></ul><ul><li>křišťálová koule </li></ul><ul><li>vyhledávání v databázích </li></ul><ul><li>fámy nalezené na Internetu </li></ul><ul><li>záležitost jednoho člověka </li></ul><ul><li>vynález 20. století </li></ul>
 4. 4. CI vstřebává své historick é zdroje a stává se znalostní disciplinou Knihovnické Informační služby Strategické plánování Competitive Intelligence Zpravodajské služby Knowledge Management
 5. 5. Zpravodajský cyklus CI ANALÝZA Interpretace informací v kontextu informačních potřeb ŘÍZENÍ Identifikace informačních potřeb a stanovení priorit SBĚR Cílené vytěžování informačních zdrojů Analýza ŠÍŘENÍ Správné informace, správné osobě, ve správné formě, ve správném okamžiku. Formalizované zadání Key Information Questions Informační produkty Informační báze Znalostní báze Poznatková báze Zpravodajský proces
 6. 6. Různé pohledy na CI (podle fází zpravodajského cyklu) <ul><li>Pohled strategického manažera (CEO) </li></ul><ul><li>Pohled informačního pracovníka/knihovníka </li></ul><ul><li>Pohled investigativního analytika </li></ul><ul><li>Pohled informatika/technologa (CIO) </li></ul><ul><li>Pohled manažera znalostí (CKM) </li></ul>
 7. 7. Formulace zad á n í pro CI – vyžaduje kompetentního manažera <ul><li>Před vlastním zadáním jakéhokoliv požadavku na zpravodajství musí být všem zúčastněným vždy jasné: </li></ul><ul><li>Pro koho je výstup určen tj. seznam uživatelů, se kterými je třeba komunikovat </li></ul><ul><li>Co má být předmětem zpravodajství tj. co se požaduje vědět, jakou neznalost je třeba vyplnit a </li></ul><ul><li>Proč se zpravodajství požaduje tj. jaký cíl má podpořit, co se od něj očekává, k jakému rozhodnutí se váže a jaký dopad toto rozhodnutí může mít na organizaci </li></ul><ul><li>Jakou formou se zpravodajství požaduje, tj. forma,termín/periodicita, způsob doručení </li></ul>
 8. 8. Hlavn í mi typy Key Intelligence Topics jsou <ul><li>Rozhodovací témata, která se obyčejně váží k nějakému plánovanému rozhodnutí managementu a mají tudíž jasně definovaný obsah i termín </li></ul><ul><li>Předmětná témata týkající se určitých subjektů (konkurenti, partneři, stát, banky apod.). Tato témata slouží k předvídání chování těchto subjektů a dopadu jejich chování na organizaci. </li></ul><ul><li>Varovná témata, která jsou součástí již výše zmíněného systému včasného varování. Pomocí těchto témat se obyčejně průběžně monitorují zadané indikátory, které by měly jednak umožnit rozpoznat budoucí hrozby a tak se vyhnout nepříjemným překvapením, jednak zachytit možné příležitosti </li></ul>
 9. 9. Sběr dat- vyžaduje zkušeného informačního pracovníka <ul><li>V rámci sběru dat musí být zajištěny tyto činnosti : </li></ul><ul><ul><li>akvizice informací z různých typů informačních zdrojů; </li></ul></ul><ul><ul><li>uložení, popis a jejich utřídění; </li></ul></ul><ul><ul><li>verifikace takto nashromážděných informací </li></ul></ul><ul><li>Ke sběru potřebných dat můžeme přistoupit dvěma způsoby </li></ul><ul><ul><li>Jako ke komoditě , tj. data nějaká společnost buď standardně „sbírá“ a „prodává“ nebo na základě naší objednávky je schopna je pro nás získat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nebo disponujeme vlastními odbornými kapacitami identifikujeme možné zdroje potřebných dat začneme je metodicky sbírat sami . </li></ul></ul>
 10. 10. Analýza získaných dat – vyžaduje znalostního pracovníka <ul><li>V žádném případě se nemůžeme spokojit jenom s jednoduchým shromážděním informací, protože tyto informace jsou často neúplné, nebo nejsou ve formě využitelné pro uživatele </li></ul><ul><li>Bez přidání hodnoty následnou analýzou a syntézou jsou prostředky vynaložené na sběr dat vyhozenými prostředky. </li></ul><ul><li>Úlohou CI je poskytovat uživateli rozeznatelné signály o vývoji událostí a úlohou manažera je rozhodnutí o tom jak a s jak velkým rizikem na tento vývoj reagovat </li></ul>
 11. 11. Projekt CI <ul><li>Úloha CI může být realizována buď jako trvalé zpravodajství nebo jako projekt </li></ul><ul><li>Pokud je řešena jako projekt, tak se obyčejně analýza dat provádí s pomocí známých metod strategické analýza resp. strategického plánování zejména </li></ul><ul><ul><li>SLEPT </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>PORTER </li></ul></ul><ul><ul><li>BCG matice </li></ul></ul><ul><ul><li>další </li></ul></ul>
 12. 12. Řízení projektu CI (magický trojúhelník projektového manažera) Vedení potřebuje výsledky rychle Vedení chce kvalitní tj. přesné a spolehlivé výsledky Podnik nemá na to moc peněz Nebude to rychle Není to levné Není to kvalitní
 13. 13. Správná distribuce informací tj. ve správný čas a správným lidem <ul><li>Má zásadní význam pro úspěch, nebo neúspěch </li></ul><ul><li>Možné distribuční kanály : </li></ul><ul><ul><li>E-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>Tištěné reporty </li></ul></ul><ul><ul><li>Podnikový intranet </li></ul></ul><ul><ul><li>Osobní rozhovor </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentace boardu </li></ul></ul><ul><ul><li>Znalostní báze resp. znalostní portál </li></ul></ul><ul><ul><li>Telekonference </li></ul></ul><ul><ul><li>Bulletiny </li></ul></ul>
 14. 14. Systémové schéma řešení oblasti CI v rámci projektu PARTSIP Competitive Intelligence Podpora inovací Projektové řízení Nové technologie v komunikaci Inovace, jako hlavní faktor konkurenceschopnosti CI, jako významný a nezbytný nástroj podpory inovací Projektové řízení zpravodajského cyklu CI Využití nových technologií pro sběr dat a distribuci informací a znalostí
 15. 15. Rámcový postup řešení oblasti CI v rámci projektu PARTSIP <ul><li>Průzkumy stavu vzdělávání v oblasti CI v ČR a potřeb tohoto vzdělávání v oblasti CI u cílových skupin (VŠ, VOŠ, VVI) </li></ul><ul><li>Vytvoření sítě vzdělávacích institucí v oblasti CI </li></ul><ul><li>Příprava a realizace pilotních seminářů </li></ul><ul><li>Tvorba výukových materiálů, zejména e-learningových </li></ul><ul><li>Tvorba a provoz webového portálu www.portalci.cz </li></ul><ul><li>Integrace jednotlivých oblastí řešení projektu do partnerské sítě prostřednictvím znalostních bází a informačních brokerů </li></ul>

×