Konference Partsip prezentace Friedel

1,321 views
1,199 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konference Partsip prezentace Friedel

 1. 1. Inovace a management znalostí a… (definice, modely, nástroje) Libor Friedel Brno, 4.2.2010
 2. 2. Účel <ul><li>Definovat některé pojmy </li></ul><ul><li>Naznačit komplexnost „témat“ projektu PARTSIP, avšak provázanost (pootevřít dveře a nahlédnout) </li></ul><ul><ul><li>Klíčová slova - informace/znalosti, inovace, partnerství/spolupráce, projekty, technologie, řízení… </li></ul></ul><ul><li>(Snad) vyvolat otázky k zamyšlení či diskusi </li></ul><ul><li>Účelem není ukázat „jednoznačné“ a „jediné“ pravdy a návody </li></ul>
 3. 3. Obsahová osa příspěvku <ul><li>Informační profesionál </li></ul><ul><li>Informace vs. znalosti </li></ul><ul><li>Management znalostí (KM) </li></ul><ul><li>Inovace </li></ul><ul><li>Nehmotná aktiva / intelektuální kapitál </li></ul><ul><li>Sociální kapitál </li></ul><ul><li>IMP 3 rove – benchmarking výkonnosti inovačního managementu </li></ul>
 4. 4. Informační profesionál <ul><li>Informační profesionál (IP) ve své práci strategicky využívá informací k naplňování poslání (mise) organizace. Toho IP dosahuje prostřednictvím vytváření, rozvíjení a řízení informačních zdrojů a služeb. IP využívá technologie jako kritického nástroje k dosažení cílů. Informační profesionálové zahrnují (nejen) knihovníky, manažery znalostí , CIO (Chief Information Officer), vývojáře webu, informační brokery a konzultanty </li></ul>SLA – Special Libraries Association (2003) Competencies for Information Professionals of the 21st Century
 5. 5. Data nejsou informace… …informace nejsou znalosti DATA INFORMACE ZNALOST(I) MOUDROST + význam + účel = + uplatnění = + intuice + zkušenost =
 6. 6. Znalosti <ul><li>Soubor vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, poskytující rámec pro hodnocení a začleňování nových zkušeností a informací, objevující se a aplikovaný v myslích lidí </li></ul><ul><ul><li>Explicitní (E) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicitní/tiché/tacitní (T) </li></ul></ul><ul><li>Organizační znalosti - jsou vyjádřeny v dokumentech, postupech, procesech, praktikách, normách, systémech a organizační kultuře </li></ul>
 7. 7. Management znalostí <ul><li>Systémový a organizovaný přístup k nalézání , pochopení a využití znalostí v organizaci, s cílem vytvářet hodnotu, zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů </li></ul>Adaptováno podle O´Dell (1996)
 8. 8. Management znalostí (Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy) <ul><li>Praktická odborná činnost zaměřená na využití znalostí v rozhodovacích a řídících procesech za podpory informačních a komunikačních technologií. Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systémů správy znalostí, jež zahrnují procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, vyhledávání a odvozování, prezentace, sdílení a distribuce znalostí. Teoretické zázemí tvoří kognitivní vědy a aplikační obory umělé inteligence (např. znalostní inženýrství), metody a techniky práce jsou odvozeny z praxe informačního managementu. </li></ul>
 9. 9. Doplnění <ul><li>Např. Dlouhý, V. Osobnost informačního profesionála v prostředí znalostního managementu. Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 2 [cit. 2010-02-02]. Dostupný z WWW: < http://www.inflow.cz/osobnost-informacniho-profesionala-v prostredi-znalostniho-managementu >. ISSN 1802-9736. </li></ul>
 10. 10. Perspektivy (úhly pohledu) KM <ul><li>Koncepční </li></ul><ul><ul><li>Definice, typologie, hierarchie, principy, koncepční rámce </li></ul></ul><ul><li>Procesní </li></ul><ul><ul><li>Získávání („vynášení na světlo“), komunikace, skladování, prezentace, transformace... </li></ul></ul><ul><li>Technologická </li></ul><ul><ul><li>IT infrastruktura, databáze, znalostní sklady, portály... </li></ul></ul>
 11. 11. Perspektivy (úhly pohledu) KM <ul><li>Organizační </li></ul><ul><ul><li>Charakteristiky, klíčové kompetence, domény, role, odpovědnosti, OL, kultura… </li></ul></ul><ul><li>Manažerská </li></ul><ul><ul><li>Praktiky, měření a hodnocení intelektuálního kapitálu, odměňování, motivační systém... </li></ul></ul><ul><li>Implementační </li></ul><ul><ul><li>Faktory úspěšnosti, výzvy, implementace infrastruktury IT, KM strategie... </li></ul></ul>
 12. 12. Role v KM <ul><li>Znalostně orientovaný personál </li></ul><ul><ul><li>Využití znalostí v každodenní práci </li></ul></ul><ul><li>(KM specialista) </li></ul><ul><ul><li>„ Vynáší znalosti na boží světlo“ </li></ul></ul><ul><li>Znalostní projektový manažer </li></ul><ul><ul><li>Orientován na znalostní projekty </li></ul></ul><ul><li>CKO - Chief Knowledge Officer </li></ul><ul><ul><li>Propagátor znalostí a učení, stanovuje znalostní infrastrukturu a architekturu, navrhuje a spoluvytváří KM strategie </li></ul></ul>
 13. 13. CKO – Chief Knowledge Officer Širší role než CIO <ul><li>Zajišťuje maximalizaci hodnoty z využití znalostí (KIBS) </li></ul><ul><li>(Možné) úkoly a zodpovědnosti </li></ul><ul><ul><li>Shromažďuje data a informace pro přetváření ve znalosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvíjí rámce pro řízení znalostí </li></ul></ul><ul><ul><li>Propaguje znalostí uvnitř a vně organizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Dohlíží nad rozvojem znalostní infrastruktury </li></ul></ul><ul><ul><li>Napomáhá kontaktům, koordinaci a komunikaci (facilitátor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Povzbuzuje k učení se inovačnímu myšlení </li></ul></ul><ul><ul><li>Určuje technologické potřeby z hlediska KM </li></ul></ul><ul><ul><li>Měří dopad KM… </li></ul></ul>
 14. 14.  „ Znalostní profesionál“ (?) (adaptace a fabulace) <ul><li>Znalostní profesionál (ZP) ve své práci strategicky využívá znalostí k naplňování poslání (mise) organizace. Toho ZP dosahuje prostřednictvím hledání, pochopení a využití znalostí. ZP využívá (znalostní) technologie jako kritického nástroje k dosažení cílů. Znalostní profesionálové zahrnují (nejen) knihovníky, manažery znalostí , CKO (Chief Knowledge Officer), vývojáře znalostních webů, znalostní brokery a konzultanty </li></ul>Adaptováno dle inspirace SLA – Special Libraries Association (2003)
 15. 15. „ Znalostní technologie“ (např.) (http://skyrme.com, 2002) <ul><li>Umělá inteligence </li></ul><ul><li>Content Management (správa obsahu) </li></ul><ul><li>Document Management (správa dokumentů) </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>JIT (Just-In-Time) znalosti </li></ul><ul><li>Know-bot (znalostní robot) </li></ul><ul><li>Open Standards </li></ul><ul><li>P2P (Peer-to-Peer) - informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel (W3 Consortium) </li></ul><ul><li>Taxonomie (klasifikace) </li></ul><ul><li>Vizualizace </li></ul><ul><li>XML (Extensible Markup Language) – pravidla pro kódování dokumentů </li></ul><ul><li>Zlaté stránky </li></ul>
 16. 16. Přetváření znalostí <ul><li>Socializace (T  T) </li></ul><ul><ul><li>Proces sdílení zkušeností, vytváření mentálních modelů a technických dovedností </li></ul></ul><ul><li>Externalizace (T  E) </li></ul><ul><ul><li>Vytváření metafor, analogií, konceptů, modelů, hypotéz </li></ul></ul><ul><li>Internalizace (E  T) </li></ul><ul><ul><li>„ Učení se děláním“ ( „Learning by doing “) </li></ul></ul><ul><li>Kombinace (E  E) </li></ul><ul><ul><li>Kombinování existujících znalostí komunikací, vzděláváním... </li></ul></ul>
 17. 17. Platforma IM (?) Data Informace Znalosti + význam, účel + uplatnění + zkušenost Nalézt Pochopit Využít Cíle, hodnota, výkonnost
 18. 18. Platforma KM (?) Data Informace Znalosti + význam, účel + uplatnění + zkušenost Cíle, hodnota, výkonnost Nalézt Pochopit Využít
 19. 19. KM strategie <ul><li>KM jako podniková strategie </li></ul><ul><li>Transfer znalostí a nejlepších praktik (vs. TT) </li></ul><ul><li>Znalosti zaměřené na zákazníka ( vs. C R M) </li></ul><ul><li>Osobní odpovědnost za znalosti (součást „osobní kvality“) </li></ul><ul><li>Řízení nehmotných aktiv (IC – intelektuální kapitál) </li></ul><ul><li>Vytváření znalostí a inovací </li></ul>
 20. 20. Inovace <ul><li>Mobilizace znalostí , technologických dovedností a zkušeností k vytvoření něčeho nového (a pro zákazníky hodnotného) v nabídce produktů/služeb, případně ve způsobu, jak se tyto produkty/služby dodávají </li></ul><ul><li>Inovace není pouhou invencí, inovace musí ukázat svou hodnotu na trhu </li></ul><ul><ul><li>Inovace = invence + komercionalizace </li></ul></ul>
 21. 21. Inovace <ul><li>Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly </li></ul><ul><li>„ Znalostní inovace“ </li></ul>Evropská komise (2003)
 22. 22. Podnikatelské vlivy I. II. III. IV. V. VI. Kvalita Reengineering Inovace Budoucnost jako aktivum Znalosti jako aktivum Zákazník jako aktivum Podnik jako aktivum Projekt jako aktivum Technologie jako aktivum G. Hamel: „Perspektiva má hodnotu 50 IQ bodů, zvláště nová perspektiva“ Alan Kay: „Nejlepší způsob jak předpovídat budoucnost je vytvořit ji“ Skandia – Power of Innovation (1996)
 23. 23. Budoucnost jako aktivum
 24. 24. 4P inovací <ul><li>Inovace produktu </li></ul><ul><ul><li>Změna v produktu nebo ve službě, které organizace nabízí </li></ul></ul><ul><li>Inovace procesu </li></ul><ul><ul><li>Změna ve způsobu, jakým jsou produkty nebo služby vytvářeny a dodávány </li></ul></ul><ul><li>Inovace pozice </li></ul><ul><ul><li>Změna kontextu, ve kterém se určité produkty nebo služby uvádějí na trh </li></ul></ul><ul><li>Inovace paradigmatu </li></ul><ul><ul><li>Změna v základním mentálním modelu, který vytváří rámec toho, co organizace dělá </li></ul></ul>
 25. 26. Rothwell 5G – 5 generací 1. generace (50. - pol. 60. let) Tlak technologií (technology push) Průkopnictví díky vědě Více ve VaV = více nových produktů Inovace v nadnárodních spol. izolované od univerzit 2. generace (pol. 60. - poč. 70. let) Tah díky trhu (market pull) Boj o podíl na trhu („tah“ dle potřeb) CBA – Cost-Benefit Analysis Větší spojení mezi VaV a provozem 3. generace (pol. 70. - pol. 80 let) Spojení VaV a marketingu Racionalizační úsilí díky inflaci Konsolidace, produktová portfolia Snižování provozních nákladů Strukturovanější inovační procesy 4. generace (poč. 80. - pol. 90. let) Integrované podnikatelské procesy „ Boj s časem“ Koncepty komplexnosti Budování silných vztahů v dodavatelských řetězcích 5. generace (od 90. let XX. stol.) Systémová integrace a síťování V centru jsou omezené zdroje (snaha o flexibilitu a rychlost) ERP, IS, podn. ekosystémy, otevřené a nepřetržité inovace, nefinanční faktory hodnoty
 26. 27. Zdroje inovací (dle Innovation Leaders 2006) <ul><li>Vhled/porozumění trhu </li></ul><ul><ul><li>Porozumět trhu a ujasnit si vynořující se příležitosti </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění zákazníkům </li></ul><ul><ul><li>„ Jít pod kůži“ spotřebiteli a odhalit vlivy na rozhodování </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění společnosti </li></ul><ul><ul><li>Co nejhlouběji porozumět tomu, jak se mění svět v němž žijeme </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění technologii </li></ul><ul><ul><li>Jaké technologie, budou měnit naše životy ? </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění organizaci </li></ul><ul><ul><li>Jak, proč a kde vůdčí inovátoři realizují svůj potenciál ? </li></ul></ul>
 27. 28. Hodnotová struktura (Skandia) Edvinsson, Malone (1997)
 28. 29. Nehmotná aktiva (intelektuální kapitál) Lidský kapitál Strukturní kapitál Vztahový kapitál + + Znalosti Dovednosti… Strategie Postupy… Vztahy Komunikace Loajalita… Triple Helix („triáda“) podniková – akademická – veřejná sféra Nová „společenská odpovědnost triády“
 29. 30. Triáda – Triple Helix (pro inovace) Podniková sféra Akademická sféra Veřejná sféra … a pro uplatnění IP
 30. 31. Modifikace (IK) McElroy (2003) individuálně pozičně firma (soc. systém) vs. znalosti uvnitř vně
 31. 32. Úrovně sociálního kapitálu Jaká je role osobních kontaktů (ne pouze virtuální)? Linking (spojení) <ul><li>Vzájemnost a důvěra jsou závislé na kontext u </li></ul><ul><li>Volné a otevřené sítě </li></ul><ul><li>Spojení je založeno na naléhavosti a „zvědavosti“ </li></ul>Bridging (přemostění) <ul><li>Sdílené normy a společné cíle </li></ul><ul><li>Vzájemnost (reciprocita) a důvěra jsou omezeny </li></ul><ul><li>Dominantní roli hraje vzájemná atraktivita </li></ul>Bonding (provázání) <ul><li>Hustá a vzájemně provázaná síť </li></ul><ul><li>Homogenita „členství“ </li></ul><ul><li>Vzájemnost a důvěra jsou vysoké </li></ul>
 32. 33. Znalostně založený ekonomický rozvoj <ul><li>Vytvoření znalostního prostor u </li></ul><ul><ul><li>Zaměření na „inovační prostředí“, kde různí hráči pracují na zlepšení lokálních podmínek pro inovace a soustřeďují se na VaV aktivity a další relevantní činnosti </li></ul></ul><ul><li>Vytvoření prostoru pro konsensus </li></ul><ul><ul><li>Nápady a strategie generuje triáda ve vzájemných mnohanásobných vztazích mezi „sektory“ (tzv. „white fields“) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Závisí na kvalitě sociálního kapitálu </li></ul></ul></ul><ul><li>Vytvoření prostoru pro inovace </li></ul><ul><ul><li>Pokusy realizovat cíle definované v předchozích fázích, důležité je vybudovat a zatraktivnit rizikový kapitál (kombinace kapitálu a znalostí) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Celkově vliv intelektuálního kapitálu </li></ul></ul></ul>
 33. 34. S 3 P – Strategy, Structure, Systems and People Struktura Lidé Systémy a procesy Inovační strategie „ Sběr“ informací a nakládání s nimi Afuah (2003)
 34. 35. Dům inovací A.T.Kearney Umožňující faktory, např . řízení lidských zdrojů, management znalostí, projektový management, controlling a IT Management nápadů a idejí Vývoj (produktu, procesu) Spuštění a neustálé zlepšování Inovační strategie Inovační organizace a kultura Řízení životního cyklu inovací
 35. 36. Struktura IMP 3 rove Quick In-Depth Dimenze Aspekt Dům inovací Strategie Organizace & kultura Procesy životního cyklu inovace Umožňující faktory Výsledky inovací Podnikatelská výkonnost Podstata Proniknutí Akce Kultura Sítě Výkonnost životního cyklu Řízení životního cyklu Výdaje na inovace Charakteristiky podnikání Tržní dynamika Tržby a zisk Ekonomické výsledky Dopad na podnikání Znalosti Projektové řízení Financování inovací Lidské zdroje Životní cykly Management nápadů Vývoj produktu/procesu Spuštění & zlepšování 2 1 1 2 3 5 2 3 1 3 1 1 2 1 4 2 3 1 1 2 2 3 6 10 5 2 4 6 5 6 2 3 5 3 1 1 2 1 4 2 Celkem 43 73
 36. 37. Ukázka Spíše se „dělá“ než „strategizuje“ (přenesení inovací do projektů)
 37. 38. www.improve-innovation.eu
 38. 39. ??? <ul><li>Co/jak (a proč) mohou inovovat IP? </li></ul><ul><li>Jak mohou IP přispět k inovačnímu úsilí a úspěchu ostatních (firem…)? </li></ul><ul><ul><li>Výběr/“filtrování“ informací (fokus) vs. „white fields for innovation“ (= hruška a jablka) </li></ul></ul><ul><li>Jak posilovat aplikace informací? </li></ul><ul><li>Prospívá „virtuální prostor“ (sociální sítě…) budování sociálního/vztahového kapitálu (bonding)? </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 39. 40. <ul><li>Děkuji za pozornost </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×