отгоо илтгэл

7,093 views
6,594 views

Published on

Published in: Education

отгоо илтгэл

 1. 1. БОЛОВСРОЛЫНСОЦИОЛОГИЙН ҮНДСЭНАСУУДАЛ
 2. 2. ОРШИЛ Монголын нийгмийг бүрдүүлж буй бүлэг,давхрагад:оюуны хөдөлмөр эрхлэдэг сэхээтэн, янз бүрийн хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүс, оюутан сурагчид, малчид,тариаланчид, наймаачид, бизнесий н хүрээнийхэн, улс төрчид, эмзэг бүлгийхэн, тэтгэврийнхэн,ажилгүйчүүд гэх мэт байна. Эдгээр бүлэг давхрага нь тооны хувьд, нас хүйс, хэрэгцээ сонирхол, нийгмийн гарал зэргээрээ харилцан адилгүй өөр ба тэдгээрийн сурч боловсрох хэрэгцээ сонирхол мөн маш их өөр байх нь тодорхой. Ийээс боловсролын зорилго, агуулгыг эдгээр бүлэг, давхрагын хэрэгцээ, сонирхолтой холбон өөрчлөх нь боловсролын шинэчлэлийн нэг чухал хэсэг байж болох юм
 3. 3. АГУУЛГА Боловсролын социологийн тухай ойлголт Боловсролын социологийн үндсэн асуудал Боловсролын социологийн зорилго Боловсролын социологийн судлах зүйл Боловсролын социологийн үндсэн ухагдахуун Нийгэмшил, түүний үе шат Давхраажил
 4. 4. СОЦИОЛОГИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ:СОЦИОЛОГИ ХЭМЭЭХ НЭР ТОМЪЁО НЬ ЛАТИНХЭЛНИЙ SOCIETAS БУЮУ НИЙГЭМ, LOGOS БУЮУСУРГААЛ ГЭСЭН 2 ҮГНЭЭС ГАРАЛТАЙ БА НИЙГМИЙНТУХАЙ СУРГААЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН ГЭСЭН УТГАТАЙ ЮМ.1830 –ААД ОНЫ ҮЕД ФРАНЦЫН ГҮН УХААНТАНОГЮСТ КОНТ СОЦИОЛОГИ ГЭСЭН НЭР ТОМЪЁОГШИНЖЛЭХ УХААНД АНХ ХЭРЭГЛЭСЭН.
 5. 5. БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИЙН ҮНДСЭН АСУУДАЛМанай орны боловсролын социологийн үндсэн асуудал бол:1.Хүний социаль хөгжлийн асуудлууд: Сурагч,оюутан залуучуудын сурах хэрэгцээ сонирхол,сурах ачаалал,сэтгэл ханамж,мэргэжлийн чиг баримжаа,бие хүн болж төлөвших гэх мэт Багш нарын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, хүйсийн харьцаа,насны байдал, багш нарын хамт олны төлөвшлийн асуудал, сэтгэл ханамж,үнэт зүйлс, хандлага, хөдөлмөрийн үнэлгээ гэх зэрэг асуудал юм
 6. 6. 2.Боловсролын байгууллагын хөгжлийн асуудлууд: Цэцэрлэг, ЕБС, коллеж, дээд, их сургуулийн үүрэг зориулалт, сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, сургуулийн ачаалал, сургалтын чанар, анги дүүргэлт, сурган хүмүүжүүлэх ажилын үнэлгээ,сургууль завсардалт, эцэг эх олон нийт бусад байгууллагатай хамтран ажиллах боломж гэх зэрэг3.боловсролын хөгжлийн зарим асуудлууд:Зах зээлийн нийгэмд боловсролын гүйцэтгэх үүрэг, зориулалт, боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах асуудал,түвшин ба ажил бүтээмж, боловсролын чанар,үр өгөөж, төлөвлөлт, хэлбэрдэх хандлага, хүнд суртал, бэлэнчлэх сэтгэлгээ, ил тод бус байдал зэрэг асуудлууд байна.
 7. 7. БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИЙН ЗОРИЛГО 1. Тухайн орны боловсрол болон нийгмийн хооронд ямар ямар холбоо хамаарал, харилцан нөлөөлөл байдгийг судалж, тэдгээрийн мөн чанар, илрэл, учир шалтгаан, үр дагавар зэргийг судалж танин мэдэх 2. Боловсролын социологи нь боловсролын салбарт гарч буй асуудлыг цаг алдалгүй судалж боловсролын бодлого, зохицуулалтад нөлөөлөх,одоогийн нөхцөл байдалд гаргах, бодовсроын зохистой хөгжлийг хангахад тус нэмэр болох .
 8. 8. БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИЙН СУДЛАХ ЗҮЙЛБоловсролын социологийн судлах зүйл нь өргөн хүрээтэй бөгөөд түүнийг 2 хэсэгт хуваан авч үзэж болох юм. Боловсролын систем ба нийгмийн хөгжил, хэрэгцээ зэргийн хооронд буй холбоо хамаарлууд Боловсролын систем ба бүлэг, хувь хүмүүсийн сурч боловсрох хэрэгцээ, сонирхол, сэтгэл ханамж, үнэлгээ гэх зэрэг байна.
 9. 9. Боловсролын систем Бүлэг, хувь Нийгмийн хүмүүсийнсоциаль бүтэц хэрэгцээ
 10. 10. БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИЙН ҮНДСЭН УХАГДАХУУНБоловсролын социологи нь хэд хэдэн шинжлэх ухааны зааг дээр үүссэн интеграци шинжтэй учир эдгээр шинжлэх ухааны ухагдахуунаас авч үзэхэд Философиос: Нийгэм, үнэт зүйл, зүй тогтол, юмс үзэгдэл гэх зэрэг Боловсрол судлалаас: Боловсрол, боловсролын зорилго, тогтолцоо Нийгэм судлалаас: Нийгэм, дэвшил, бүлэг Сэтгэл судлалаас: Бие хүн, гэр бүл,хөгжил Урлагаас:Роль Геологиос: Давхраажил /хөрсний/ Эдийн засгаас: Хэрэгцээ,түвшин, хямрал,орлого гэх зэрэг Социологиос: Арга, түүвэр, сонгогчдын/олон нийтийн/ санал, рейтинг гэх зэрэг.
 11. 11. СОЦИОЛОГЧИД ӨӨРСДИЙН ШИНЭ УХАГДАХУУНЫГБИЙ БОЛГОН ХЭРЭГЛЭДЭГ:НИЙГЭМШИЛ, НИЙГМИЙН ДАВХРААЖИЛ,ИНТЕГРАЦИ, ГАЖ ҮЗЭГДЭЛ ГЭХ ЗЭРЭГ
 12. 12. НИЙГЭМШИЛ Нийгэмшил бол хүүхэд амьдарч буй нийгмийнхээ туршлага болох төрөл бүрийн мэдлэг, чадвар дадал, харилцааны болон биеэ авч явах хэм хэмжээ, үнэт зүйл, уламжлал зэргийг өөрийн болгон эзэмшин авч алхам бүрдээ мөрдөж биелүүлэх, эдгээрийг цааш нь баяжуулан хөгжүүлэх үйл явц гэж үзэж болно.
 13. 13. НИЙГЭМШИЛ БОЛОН ХҮМҮҮЖИЛ ГЭСЭН2 ҮГ УТГА БАГТААМЖИЙН ХУВЬДЯЛГААТАЙ.
 14. 14. НИЙГЭМШИЛ НЬ ХАМГИЙН ӨРГӨН УТГАТАЙБӨГӨӨД ТҮҮНД ХҮМҮҮЖИЛ БАГТАНА. Нийгэмшил Хүмүүжил
 15. 15. НИЙГЭМШЛИЙН ҮЕ ШАТАНУ–ын социологич Н.Смелзернийгэмшил нь хүний насантуршид тасралтгүй явагддагүйл явц гэсэн санаагдэвшүүлсэн. Орчин үеийннийгмийн сэтгэл судлаачидхүний нийгэмших процессийгхэд хэдэн үе шатад хуваанүздэг.
 16. 16. № Үе шат Нас Гол агуулга1 эхний үе 0-12 Энэ үе нь хүүхдийн төрсөн өдрөөс эхлэн өсвөр нас хүртэл 12 жил үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд хүүхэд нийгмийн туршлагыг өмнө хэлснээр бусдыг даган дууриах буюу идэвхгүй эзэмшин авч, амьдарч буй нийгмийнхээ орчинд дасан зохицдог.2 Хувийн шинж 12-25 Энэ үед өсвөр болон идэр залуу насныхан бусдаас онцгойрох, бусад чанар бүрэлдэн хүмүүсээс ялгарах буюу бусад шигээ биш байх, өөрийн гэсэн дахин төлөвших үе давтагдашгүй дүр төрхтэй болохыг өөрийн эрхгүй хүсдэг.3 Интеграцийн үе 25-30 Интеграци гэсэн үг бол нэгдэн нийлэх процессийг тэмдэглэсэн үг болно.Энэ үед залуу хүн хөдөлмөрийн хамт олны гишүүн болж, нийгэмд өөрийн гэсэн тодорхой байр суурь, орон зай олж авах, цаашилбал нийгмийн ямар нэг бүлэг /давхрага / -ийн гишүүн болох буюу үндсэндээ бусадтай нэгдэн нийлэх процесс явагддаг.4 Хөдөлмөрлөх 30-55 Энэ үе бол насанд хүрэгчдийн ид хийж бүтээх, нийгмийн баялгийг бий үе болгох амьдралын хамгийн идэвхтэй үе юм. Энэ насны хүмүүс нийгмийн хөгжлийг нуруундаа үүрч явдаг. 30-40 хүртэл насандаа ихэнх нь мэргэжилдээ дасч мэдлэг туршлага хуримтлуудаг. Энэ үед алдах онох хоѐрын аль аль нь гардаг. 40-өөс дээш насныхан ажил мэргэжилдээ эзэн болж мэргэшдэг онцлогтой.5 Өтлөх үе 60- Энэ үед ахмад насны хүмүүс гавъяаныхаа амралтад гарч, идэвхтэй аас хөдөлмөр эрхэлдэггүй. Гэвч тэд зүгээр суухыг хүсдэггүй. дээш
 17. 17. ДАВХРААЖИЛНийгмийн давхраажилт үндсэн 3 давхаргаас бүрддэг байна.1. Элит буюу дээд давхрага: удирдагчид, ерөнхийлөгч, улс төрийн лидерууд, томоохон бизнесменүүд, урлаг спортын одод...2. Дунд анги: эмч, хуульч,багш,мэргэжлийн албан хаагчид, жижиг дунд хөрөнгөтнүүд...3.Доод давхарга: мэргэжилгүй ажилчид, ажилгүйчүүд, ядуучууд,цагаачид...Эдгээр давхарга нь эрх мэдэл, орлого, боловсролын түвшин, нэр хүнд зэргээс шалтгаалж бий болдог.
 18. 18. БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИЙН БҮТЭЦ1. Ерөнхий боловсролын социологи2. Мэргэжлийн боловсролын социологи3. Тасралтгүй боловсролын социологи4. Багшлах боловсон хүчний социологи5. Суралцагчид,хамт олны социологиГэхдээ энэ бол төгс төгөлдөр бүтэц биш цаашид нийгмийн хөгжлийн явцад түүнд нэмэлт өөрчлөлт гарах боломжтой юм.
 19. 19. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИ НЬ: СУРГУУЛИЙНӨМНӨХ, АНХАН ШАТ,СУУРЬ,БОЛОН ДУНД БОЛОВСРОЛЫННИЙГМИЙН ҮҮРЭГ,ЗОРИЛГО,ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ,НЭРХҮНД,АЧ ХОЛБОГДОЛ ГЭХ ЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ НИЙГМИЙНХҮРЭЭНИЙ АСУУДЛУУДТАЙ ХОЛБООТОЙГООР АВЧ ҮЗНЭ.ЖИШЭЭ НЬ ЕБС-ИЙНБҮТЭЦ,ҮҮРЭГ,ЗОРИУЛАЛТ,ЗОРИЛГО,АГУУЛГА,ЗОХИОНБАЙГУУЛАЛТ,ЧАНАР,ХОТ ХӨДӨӨГИЙН СУРГУУЛИЙНЯЛГАА,ҮНЭЛГЭЭ,ҮР ДҮН ГЭХ ЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ СУРАГЧДЫНСУРЧ БОЛОВСРОХ ХЭРЭГЦЭЭ БОЛОН НИЙГМИЙНХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ ХОЛБОН АВЧ СУДАЛНА.
 20. 20. МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИ НЬ:СУРАЛЦАГЧДАД МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖААОЛГОХ, ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН НИЙГЭМДГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛИЙНХЭВ ШИНЖ, БҮТЭЦ, АГУУЛГА СТАНДАРТ, ЗАХЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ БОЛОН АЖИЛОЛГОГЧДЫН СОНИРХОЛД НИЙЦСЭНМЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭХ ГЭХЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ ОЮУТНЫ ХЭРЭГЦЭЭ, СЭТГЭЛХАНАМЖ БОЛОН НИЙГМИЙН БУСАДАСУУДЛУУДТАЙ ХОЛБООТОЙГООР АВЧ ҮЗНЭ.
 21. 21. ТАСРАЛТГҮЙ БОЛОВСРОЛЫН СОЦИОЛОГИ НЬ: БҮЛЭГДАВХРАГА, ХУВЬ ХҮМҮҮСИЙН НАСАН ТУРШДАА СУРЧБОЛОВСРОХ ХЭРЭГЦЭЭГ СУДАЛЖ ТҮҮНИЙГХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ,ЗОХИХБОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАН ЯВУУЛАХ, ЭДГЭЭРИЙГХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОНОВЧТОЙ АРГА ЗАМЫГ ОЛЖАШИГЛАХ, ЕРӨНХИЙ БА ТАСРАЛТГҮЙБОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН БА ТАСРАЛТГҮЙБОЛОВСРОЛ ЗЭРГИЙН ХООРОНДЫН ХОЛБООГ СУДАЛЖТОГТООХ, ОРЧИН ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙНДЭВШЛИЙГ ТАСРАЛТГҮЙ БОЛОВСРОЛД ХЭРХЭНАШИГЛАХ ЗЭРЭГ ӨРГӨН ХҮРЭЭНИЙ АСУУДЛУУДБАГТАНА.
 22. 22. БАГШЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ СОЦИОЛОГИНЬ:БАГШИЙН НИЙГЭМД ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, БАГШМЭРГЭЖЛИЙН НЭР ХҮНД, БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙННЭР ХҮНД, БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙНТҮВШИН, СЭТГЭЛГЭЭ,ҮЗЭЛ БОДОЛ, АЖИЛДАА БОЛОНОЮУТАНД ХАНДАХ ХАНДЛАГА, ХАРЬЦАА ЗЭРГИЙГШИНЭЧЛЭХ, НИЙГМЭЭС БАГШИД ТАВИГДАЖ БУЙШААРДЛАГА,ТҮҮНИЙ ЭРХ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА, СУРГАНХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ОНЦЛОГ, БАГШИЙН НИЙГМИЙНАСУУДЛУУД, ХҮЙСНИЙ ХАРЬЦАА, БАГШИЙНХӨДӨЛМӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ГЭХЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ НИЙГМИЙН АСУУДЛУУДТАЙХОЛБООТОЙГООР АВЧ ҮЗДЭГ БАЙНА.
 23. 23. СУРАЛЦАГЧИД ТЭДНИЙ ХАМТ ОЛНЫ СОЦИОЛОГИ НЬ:СУРАГЧИД, ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУД НЬ НИЙГМИЙНОНЦГОЙ БҮЛЭГ БОЛОХ ТУХАЙ,ТЭДНИЙ ХӨГЖИЛТӨЛӨВШЛИЙН ҮНДСЭН АСУУДЛУУД, ТЭДНИЙНИЙГЭМШЛИЙН ОНЦЛОГ, ТЭДНИЙ НИЙГЭМЭДИЙН ЗАСАГ, ЭРХ ЗҮЙН АСУУДЛУУД, ОЮУТАНСУРАГЧИД ХАМТ ОЛНЫ ТӨЛӨВШЛИЙНТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, БАГШ СУРАЛЦАГЧДЫНХАРИЛЦАА ГЭХ ЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ НИЙГМИЙНАСУУДЛУУДТАЙ ХОЛБОН АВЧ ҮЗНЭ.
 24. 24. ДҮГНЭЛТӨөнөөдөр боловсролын социологи нь Монголынбүлэг,давхрага/давхраажилт/ -ын асуудлыг илүүанхааралтай судлах, тухайлбал: боловсролынагуулгыг тэдгээрт нийцүүлэн олон хувилбарболгон хөгжүүлэх явдал юм.Жишээ нь газартариалан хөгжсөн бүс нутгийн боловсролынагуулга нь сурагчдад газар тариайлан эрхлэхталын мэдлэг,чадварыг өөртөө илүү тусгасанбайх,мал аж ахуй хөгжсөн нутагт боловсролынагуулга нь үүн рүү илүү чиглэсэн байх жишээтэй.
 25. 25. НОМ ЗҮЙ “Боловсрол судлалын ерөнхий үндэс” Ред С.Батхуяг нар. УБ. 1997. Х.Гүндсамбуу “Болосролын социологийн тулгамдсан асуудлууд” А. И.Кравченко “Социологийн удиртгал” УБ. 2000. Б.Баярцэцэг “Нийгмийн үзэгдэлд хэмжилт хийх социологийн арга” УБ. 2002.
 26. 26. Анхаарал тавьсандбаярлалаа

×