ใบงาน วัฎจักรหิน

22,780 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,256
Actions
Shares
0
Downloads
942
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน วัฎจักรหิน

  1. 1. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง วัฏจักรของหินคาชี้แจง นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาจับคู่ให้สัมพันธ์กับตาแหน่งต่างๆ จากแผนภาพ หินชั้น หินตะกอน หินอัคนี หินหนืด หินแปร การผุพัง กร่อน และพัดพา ความร้อนและความดัน การสะสม ทับถม และแข็งตัว หลอมละลาย เย็นตัวและตกผลึก e จ ก 1 a d 3 2 4 ง ข 5 b c ค
  2. 2. ก. ..........................................................ข. ..........................................................ค. ..........................................................ง. ..........................................................จ. ..........................................................a. ..........................................................b. ..........................................................c. ..........................................................d. ..........................................................e. ..........................................................1. ..........................................................2. ..........................................................3. ..........................................................4. ..........................................................5. ..........................................................
  3. 3. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง วัฏจักรของหินคาชี้แจง นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาจับคู่ให้สัมพันธ์กับตาแหน่งต่างๆ จากแผนภาพ หินชั้น หินตะกอน หินอัคนี หินหนืด หินแปร การผุพัง กร่อน และพัดพา ความร้อนและความดัน การสะสม ทับถม และแข็งตัว หลอมละลาย เย็นตัวและตกผลึก e จ ก 1 a d 3 2 4 ง ข 5 b c ค
  4. 4. ก. หินชั้นข. หินแปรค. หินหนืดง. หินอัคนีจ. หินตะกอนa. ความร้อนและความดันb. หลอมละลายc. เย็นตัวและตกผลึกd. การผุพัง กร่อน และพัดพาe. การสะสม ทับถม และแข็งตัว1. การผุพัง กร่อน และพัดพา2. หลอมละลาย3. การผุพัง กร่อน และพัดพา4. ความร้อนและความดัน5. หลอมละลาย
  5. 5. ใบงานที่ 6.2 เรื่อง ซากดึกดาบรรพ์คาชี้แจง นักเรียนตอบคาถามที่กาหนดให้ถูกต้อง 1. นักเรียนคิดว่าซากดึกดาบรรพ์ คืออะไร 2. นักเรียนคิดว่าหินอัคนี มีโอกาสพบซากดึกดาบรรพ์ได้หรือไม่ 3. การที่เราพบซากดึกดาบรรพ์ที่เป็นสัตว์น้า เช่น ปลา หอย บนภูเขา นักเรียนมีความคิดเห็น อย่างไร 4. นักเรียนจงอธิบายการเกิดสุสานหอยที่จังหวัดกระบี่ มาพอสังเขป 5. นักเรียนคิดว่าในยุคเปอร์เมียน ( 250 – 230 ล้านปีมาแล้ว) พื้นที่ของประเทศไทยเป็นภาคพื้น ทวีป หรือ ภาคพื้นมหาสมุทร
  6. 6. ใบงานที่ 6.2 เรื่อง ซากดึกดาบรรพ์คาชี้แจง นักเรียนตอบคาถามที่กาหนดให้ถูกต้อง 1. นักเรียนคิดว่าซากดึกดาบรรพ์ คืออะไร ซากดึกดาบรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดาบรรพ์ที่อยู่ในชั้นเปลือกโลก หรือที่หลุด หรือที่นาออกมาจากชั้นเปลือกโลก 2. นักเรียนคิดว่าหินอัคนี มีโอกาสพบซากดึกดาบรรพ์ได้หรือไม่ มีโอกาสเป็นไปได้ยากมาก เพราะลาวาภูเขาไฟมีความร้อนสูงมาก จนซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ ภายใต้ลาวาละลายไปพร้อมกับลาวา 3. การที่เราพบซากดึกดาบรรพ์ที่เป็นสัตว์น้า เช่น ปลา หอย บนภูเขา นักเรียนมีความคิดเห็น อย่างไร ในอดีตบริเวณนั้นอาจเคยเป็นทะเล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทาให้บริเวณ นั้นถูกดันขึนมาเป็นภูเขา ้ 4. นักเรียนจงอธิบายการเกิดสุสานหอยที่จังหวัดกระบี่ มาพอสังเขป นักธรณีวิทยาเชื่อว่า เดิมบริเวณนี้เป็นหนองน้าจืดมาก่อน ในช่วงหนึ่งของยุคนี้ต้นไม้ หลายชนิดมาตายทับถมกันเป็นจานวนมาก จนกระทั่งต้นไม้กลายเป็นหิน ต่อมามีหอยขมเข้า มาอาศัยอยู่และแพร่พันธุ์จนมีเป็นล้านๆ ตัว ระยะต่อมามีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ผืน ดินจมลงใต้ทะเล ทาให้หอยขมตาย หินปูนจากน้าทะเลเข้ามาประสานหอยเหล่านี้ให้ติดกันเป็น พืด หลังจากนั้นแผ่นดินถูกยกขึ้น บริเวณนี้จงถูกยกขึ้นมาบนบก ึ 5. นักเรียนคิดว่าในยุคเปอร์เมียน ( 250 – 230 ล้านปีมาแล้ว) พื้นที่ของประเทศไทยเป็นภาคพื้น ทวีป หรือ ภาคพื้นมหาสมุทร ภาคพื้นมหาสมุทร เพราะตามหลักฐานที่ค้นพบในยุคเปอร์เมียน ได้ขุดพบฟันของปลา 2 ชนิดคือ เคลโทตัว และคลาโดตัส ที่บ้านนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

×