CopyRight OrapakSuwanapakdee
วิเคราะห์ twitter
      กับการเมืองไทย
    ครั้งเเรกในประเทศไทย
สัมมนา Twitter Power Marketing
     CopyR...
วิเคราะห์ twitter
      กับการเมืองไทย
    ครั้งเเรกในประเทศไทย
สัมมนา Twitter Power Marketing
    โดย อรภัค ส...
วิเคราะห์ twitter
      กับการเมืองไทย
    ครั้งเเรกในประเทศไทย
สัมมนา Twitter Power Marketing
    โดย อรภัค ส...
วิเคราะห์ twitter
      กับการเมืองไทย
    ครั้งเเรกในประเทศไทย
สัมมนา Twitter Power Marketing
    โดย อรภัค ส...
วิเคราะห์ twitter
      กับการเมืองไทย
    ครั้งเเรกในประเทศไทย
สัมมนา Twitter Power Marketing
    โดย อรภัค ส...
วิเคราะห์ twitter
      กับการเมืองไทย
    ครั้งเเรกในประเทศไทย
สัมมนา Twitter Power Marketing
      โดย อรภ...
CopyRight OrapakSuwanapakdee
แหล่ง: http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_number_of_Internet_users
บทบาทของInternet กับ
   กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร
       Online
       ที่ค่อนข้างมีความรู้ ( ชนกลุ่มน้อย)
 ...
ทําไม จึงไม่ใช้ สื่ออื่นกับการเมือง
      นอกจาก twitter
  ไม่มีการแทรกแซง หรือ ที่เรียกว่า media
  manipulation
...
กระแสTwitter กับ การเมือง เริ่ม
    ต้นในปี 2008
  ในปี 2008 : Obama ใช้ twitter กับการหา
  เสียง
  ในอเมริกา มีน...
ประเภทของการ tweet ที่นักการ
       เมืองใช้
  เพื่อสร้างกระแสนิยม หรือ กระแสต่อต้าน
  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงกา...
หลากหลาย กับ แนวทางการ
     tweet ของนักการเมืองไทย
  ขําๆ เป็นกันเอง มีเรื่องงานบ้าง ส่วนตัวบ้าง ให้ไปดู
  แผนกระ...
ข้อดีของการใช้ twitter สําหรับ
       นักการเมือง
  Zero Cost Public Relations ( การประชาสัมพันธ์
  ในช่องทางที่...
ทําใจ
และ ถ้าไม่มีผลงานก็จะเป็นช่องทางด่า
ช่องทางนึง
ข้อเสียของการใช้ twitter
  การเปิดให้คนเข้ามา tweet ได้ ก็อาจจะทําให้ได้รับ
  ข้อมูล เช่น ด่าเรา หรือ อย่างอื่นได้ง่าย...
CopyRight OrapakSuwanapakdee
เฝ้าสังเกตการณ์ ในการ
     tweet    CopyRight OrapakSuwanapakdee
ทุกคนเอาใจป๋า
  สังเกตจากการ tweet เอาใจป๋า ทั้งๆที่ป๋าก็ไม่
  น่ารู้
อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มาพร้อมรูป
ทําไมต้องอวยพรวันเกิดป๋า
ทําไมต้องอวยพรวันเกิดป๋า
  วัฒนธรรม มีผลกับการ tweet
  มองในแง่ดี
    ไป ลา มา ไหว้
  มองในแง่ร้าย
    การเม...
ความพยายามที่จะไม่ขัดต่อสถาบัน !
 ไม่แน่ใจว่า จริง หรือ ไม่ แต่คือ ข้อความที่พยายามสื่อออกไป
ถ้าใครดู thaksinlive จะเห็น ร...
ข้อสังเกต: ท่าน follow อยู่ 4 คน
( ป.ล. ท่านอาจจะไม่ได้ใช้ตามใคร ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ข้อสังเกต: @PM_Abhisit
     เมื่อก่อน ไม่ค่อยตามใคร 1 เดือนที่แล้ว
ตอนนี้ตามเยอะไม่รู้เพราะอะไร ทีมงานเข้ามาทําให้หรือ...
ตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน
ปกติที่เคยทดสอบ
คุณกรณ์จะตามคนที่ตามคุณกรณ์โดย


      ตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน
CopyRight OrapakSuwanapakdee
Verified Account  CopyRight OrapakSuwanapakdee
Verified Account  @Spam
สิ่งที่น่ากลัว กับ การ tweet
  มีสิทธิ์โดน hack
  ถ้าหากโดน hack แล้ว จะเกิดอะไร
   Verified Account      @Spam
Spam Watcher
บอกท่านให้ verify account วันนี้
CopyRight OrapakSuwanapakdee
ใช้ twitter กับ
 blackberry
  Sarah Palin
  CopyRight OrapakSuwanapakdee
Sarah Pailin ใช้ twitter ผ่าน
    twitterberry
ค่าเฉลี่ย tweet ประมาณ 5.9 ครั้ง
       ต่อวัน
ส่วนใหญ่จะใช้ twitter berry
     ผ่านมือถือ
CopyRight OrapakSuwanapakdee
@Barackobama  CopyRight OrapakSuwanapakdee
Twitter.com/barackobama
Link ไปที่ หน้าForum
เรื่อง National Health Care
Spread the truth: Don't let opponents of reform play partisan politics with
health care.
http://bit.ly/1aeWiG #hc09
แนวทางการ tweet ของโอบาม่า
Spread the truth: Don't let opponents of reform play partisan politics with
health care.
http:/...
Obama link twitter ไปที่ Health
Insurance Form Reality Check
โอบาม่า tweet เรื่องอะไร
  โอบาม่าจะtweet เรื่อง Health Care Reform
  ในการโต้ตอบฝ่ายค้านบ้าง
  เป็นโครงการระดมเงินบ...
Tweet ไปlink กับหน้า
web
ข้อน่าสังเกต banner ads:
 Obama Everywhere
Tweet ไปlink กับหน้า
web
Join Obama Mobile and
    Ringtone
สถิติของโอบาม่า
http://tweetstats.com/graphs/
     barackobama
Obama จะ retweet ข้อมูลจาก
WhiteHouse และก็ไม่เคย retweet
CopyRight OrapakSuwanapakdee
@thaksinlive
 Style การ tweet เด็ด ๆ
   CopyRight OrapakSuwanapakdee
เริ่มว่า รัฐบาลโกหกรายวัน
แก้จนแอฟริกา พร้อมกับ ว่ารัฐบาล
 เริ่มว่า รัฐบาลโกหกรายวัน
ข้อมูลล่าสุด จาก คุณทักษิณ
ฝาก Happy Birthday ป๋า…..
Facebook Linked กับ Twitter
ขนาด Obama คุณอภิสิทธิ์ ก็ ยังไม่ใช้
Tweet โดย Link กับ US
   Stream
@thaksinlive ตอบโต้
 @Taweesakk
CopyRight OrapakSuwanapakdee
@PM_Abhisit
   Shot เด็ด
 CopyRight OrapakSuwanapakdee
คุณ อภิสิทธิ์ ก็อวยพรป๋า เหมือนกัน
แถมแปะรูปมาอีก แต่ช้ากว่า ท่านทักษิณ 8
รูป และ ป๋า บุคคลสําคัญ คือ ใคร
และ มีการ link ไปที่ web ของนายก
มีการ link ไปที่ twitter และ
      flickr
แต่ไม่มีการ link ไปที่ facebook
Web คุยกับนายกรัฐมนตรีมี
  retweet ด้วย!
ดูชาวบ้านกระทู้ ในคุยกับนายก
     รัฐมนตรี
ทักษิณ versus อภิสิทธิ์
  สวัสดีประเทศไทย3:14 PM Jul 17th from
  web
  My Hi5 : http://
  abhisitvejjajiva.hi5...8...
ยังไม่ได้ มีการ leverage ทั้งสอง website
เข้ามาที่ facebook วันที่
              เปรียบเทียบคือ ไม่มีการ lin...
twitter = 12290
            facebook = 30,222
                ยังไม่ได้ มีการ leverage ทั้ง...
การดึงฐานของ hi5 เข้ามา twitter
    138288 friends
Link แล้ว แต่ว่าทําไมยังคนไม่ balance กัน
เข้ามาที่ facebook วันที่  อันนี้มองได้ว่า อาจจะมีการปั่น หรือ บอกต่อ
เข้ามาที่...
twitter = 1,6958
              facebook = 4,971
                   Link แล้ว แต่ว่าทํ...
Modelling 22 นําหน้า ไปแล้ว
กับ การรักษาคุณภาพของ brand
อะไรที่ทําให้ success –
  @Modeling22
Twitter Template กับ นักการเมือง
     ส่งผลอย่างไร

ควรบอกชื่อ web ของตนเอง
Web ของโครงการ
และ คําขวัญของตนเอง
อาจจะเ...
CopyRight OrapakSuwanapakdee
อื่นๆ กับการ tweet   CopyRight OrapakSuwanapakdee
ตัวอย่างretweet
  RT @apirak_news : Rebuilding
  Thailand !! by Apirak Kosayodhin at
  http://ideas.in.th5:34 AM Jun...
บางทีมี VDO Clip หรือ Audio
        Clip
  Video Clip เชื่อมั่นประเทศไทยฯ วันนี้
  http://122.154.17.58/primet....
Feelings กับ การ tweet
  กรณีมีผู้เสียชีวิตที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สาย
  พันธุ์ใหม่ 2009 ผมขอแสดงความเสียใจกับ
  ...
เวลาเดียวกัน คุณสุทธิชัย หยุ่นก็พูดใน
      ข้อความใน
Suthichai ตอบจาก tweet deck
@thaksinlive
@PM_Abhisit
CopyRight OrapakSuwanapakdee
@KornDemocrat  CopyRight OrapakSuwanapakdee
@KornDemocrat
http://tweetstats.com/
Feature ที่คุณกรณ์ใช้
  Poll Daddy
  Link กับ PDF, PPT ประชาสัมพันธ์
  Link กับ Youtube ในการให้สัมภาษณ์
  รายการ
...
คุณกรณ์ใช้ poll daddy link กับ
      twitter
หรือ youtube
หรือ การประชาสัมพันธ์ของข่าว
   กระทรวงการคลัง
มาดู twitpic ของคุณกรณ์
ใช้ playground และ iphone
การบอกแผนที่ตั้ง อาจจะเป็นอันตราย
Facebook ของคุณกรณ์ก็มีการ
    promote
ขนาดคนธรรมดา post ไปห้านาที ก็มี
      คนมาดู
คุณกรณ์ link ไปที่ web ช่วยชาติ
Banner Ads มีการโฆษณา ไทย
     เข้มแข็ง
CopyRight OrapakSuwanapakdee
@SatitThrang  CopyRight OrapakSuwanapakdee
ค่าเฉลี่ยของคุณสาธิต
อยู่ที่ 2.8 tweets ต่อวัน
คุณสาธิต tweet ผ่าน
  twitterfon
CopyRight OrapakSuwanapakdee
@Chaturon CopyRight OrapakSuwanapakdee
คุณจาตุรน
4 tweets ต่อวัน
การ tweet ของคุณจาตุรน
Thaksinlive VS PM_Abhisit
หลักการ tweet ที่ดี ในมุมมองของ
      ข้าพเจ้า
  ต้องแสดงถึงอารมณ์กับประชาชน และ ความเข้าอก
  เข้าใจ
  ต้องไม่เ...
จุดเด่น และ จุดด้อยของคุณทักษิณใน
       การใช้ twitter
  มีจํานวนสมาชิกที่เป็น following น้อยเกินไป คือ มีแค่ ลู...
Brand กับ twitter
  การ tweet อย่างไร เป็นการบอก brand ของ
  ตัวเอง ว่า

 เป็นคนเช่นไร
  เราสามารถอ่านการ tweet แล้ว...
Thaksinlive : คาดว่า
  สร้างกระแส ผ่านทาง twitter ไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้คนลืม…..
  คุณทักษิณจะใช้ การถ่ายทอดสดผ่านทุกปร...
@ PM_Abhisit : คาดว่า
  ช่องทาง twitter ใช้เพื่อ inform หรือ ชี้แจ้งความคืบ
  หน้า ของนโยบาย และ การทํางานของรัฐบาล ขอ...
สิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ twitter
       ของนักการเมือง
  การแสดงเป็นตัวตนในข้อความที่ตนเองเขียน
  แสดงความจริงใ...
ให้ดู Starbucks
Translate Consumer Insights into
ติดตามหนังสือ facebook
         marketing ของดิฉัน
หัวข้อมากมาย


อาทิเช่น การตลาดผ่าน facebook ด้านการเมือง การศ...
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง

2,065 views
1,972 views

Published on

Please do not copy and paste my work.

กรุณาห้ามลอก ถ้าจะลอกต้อง refer ชื่อ
อรภัค สุวรรณภักดี

อาจจะโดนฟ้องได้คะ: )

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • On April 10, 2008, James Buck, a graduate journalism student at University of California, Berkeley, and his translator, Mohammed Maree, were arrested in Egypt for photographing an anti-government protest. On his way to the police station Buck used his mobile phone to send the message "Arrested" to his 48 "followers" on Twitter. Those followers contacted U.C. Berkeley, the U.S. Embassy in Cairo, and a number of press organizations on his behalf. Buck was able to send updates about his condition to his "followers" while being detained. He was released the next day from the Mahalla jail after the college hired a lawyer for him.[71]
 • On April 10, 2008, James Buck, a graduate journalism student at University of California, Berkeley, and his translator, Mohammed Maree, were arrested in Egypt for photographing an anti-government protest. On his way to the police station Buck used his mobile phone to send the message "Arrested" to his 48 "followers" on Twitter. Those followers contacted U.C. Berkeley, the U.S. Embassy in Cairo, and a number of press organizations on his behalf. Buck was able to send updates about his condition to his "followers" while being detained. He was released the next day from the Mahalla jail after the college hired a lawyer for him.[71]
 • หน้าที่ของคุณสาธิต คือ กรมประชาสัมพันธ์ แต่ไม่ได้ใช้
 • หน้าที่ของคุณสาธิต คือ กรมประชาสัมพันธ์ แต่ไม่ได้ใช้
 • นี่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ของ Obama
 • นี่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ของ Obama
 • คือ link จาก twitter เข้า web pm.go.th และ ก็ link เข้าไปที่ fickr
 • คือ link จาก twitter เข้า web pm.go.th และ ก็ link เข้าไปที่ fickr
 • ในทุกๆครั้งที่ดิฉันอ่าน modelling 22 ดิฉันบอกได้เลยว่า ดิฉันจะได้รับอะไร สาระ แน่นอน ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก และ ที่แน่นอนที่สุด บริษัท
 • ในทุกๆครั้งที่ดิฉันอ่าน modelling 22 ดิฉันบอกได้เลยว่า ดิฉันจะได้รับอะไร สาระ แน่นอน ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก และ ที่แน่นอนที่สุด บริษัท
 • 3.7 tweets per day
 • 3.7 tweets per day
 • Copy Of Twitterเเละกลยุทธ์การเมือง

  1. 1. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  2. 2. วิเคราะห์ twitter กับการเมืองไทย ครั้งเเรกในประเทศไทย สัมมนา Twitter Power Marketing CopyRight OrapakSuwanapakdee
  3. 3. วิเคราะห์ twitter กับการเมืองไทย ครั้งเเรกในประเทศไทย สัมมนา Twitter Power Marketing โดย อรภัค สุวรรณภักดี CopyRight OrapakSuwanapakdee
  4. 4. วิเคราะห์ twitter กับการเมืองไทย ครั้งเเรกในประเทศไทย สัมมนา Twitter Power Marketing โดย อรภัค สุวรรณภักดี สิงหาคม 2552 CopyRight OrapakSuwanapakdee
  5. 5. วิเคราะห์ twitter กับการเมืองไทย ครั้งเเรกในประเทศไทย สัมมนา Twitter Power Marketing โดย อรภัค สุวรรณภักดี สิงหาคม 2552 CopyRight OrapakSuwanapakdee
  6. 6. วิเคราะห์ twitter กับการเมืองไทย ครั้งเเรกในประเทศไทย สัมมนา Twitter Power Marketing โดย อรภัค สุวรรณภักดี สิงหาคม 2552 เลขานุการ CopyRight OrapakSuwanapakdee
  7. 7. วิเคราะห์ twitter กับการเมืองไทย ครั้งเเรกในประเทศไทย สัมมนา Twitter Power Marketing โดย อรภัค สุวรรณภักดี สิงหาคม 2552 เลขานุการ กรรมาธิการ การเงิOrapakSuwanapakdee การธนาคาร CopyRight น การคลัง
  8. 8. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  9. 9. แหล่ง: http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_countries_by_number_of_Internet_users
  10. 10. บทบาทของInternet กับ  กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร  Online  ที่ค่อนข้างมีความรู้ ( ชนกลุ่มน้อย)  ประเทศไทยมีคนใช้ Internet หรือ Internet Users 13,416,000 คิดเป็น 20% ของประชากร ในปีที่ 2009  ( ตัวเลขเปลี่ยนเป็น ประมาณ 17 ล้าน)  เทียบกับประเทศอเมริกา มี users 227,190,989 คิดเป็น74.7% ของประชากร แหล่ง: http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_countries_by_number_of_Internet_users
  11. 11. ทําไม จึงไม่ใช้ สื่ออื่นกับการเมือง นอกจาก twitter  ไม่มีการแทรกแซง หรือ ที่เรียกว่า media manipulation  ข่าวสาร หรือ ข้อความที่มาจากเจ้าตัว โดยตรง จะเป็นข่าวที่ถูกต้อง ยกเว้นโดน hack  เป็นการสื่อสารเครือข่ายแบบไร้ต้นทุน ที่ไม่ใช่ low cost BUT NO COST
  12. 12. กระแสTwitter กับ การเมือง เริ่ม ต้นในปี 2008  ในปี 2008 : Obama ใช้ twitter กับการหา เสียง  ในอเมริกา มีนักการเมือง อื่นใช้ twitter และ google mapในการ update ballot  ผล คือ การใช้ twitter เพิ่มขึ้นเป็น 43 %  ในปี 2009 มีการใช้ twitter ในการประท้วง รัฐบาลอิหร่านหลังจากรัฐบาลสั่งห้ามติดต่อกับ ประเทศอื่น
  13. 13. ประเภทของการ tweet ที่นักการ เมืองใช้  เพื่อสร้างกระแสนิยม หรือ กระแสต่อต้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ นโยบายของรัฐ หรือ พรรคใน ส่วนที่ตนเองทํา  เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหา หรือ ตอบโต้ข้อเสนอแนะ แบบ one to one และ one to many  เพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆ นักข่าว หรือ คนในครอบครัว แบบรวดเร็ว  เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นําที่มี หรือ ไม่มีก็ตาม  เพื่อแก้ต่าง ( หนึ่งต่อหนึ่ง หรือ หนึ่งต่อหลาย) ให้กับตนเอง  เพื่อรวบรวมพลพรรคเพื่อกระทําบางสิ่งในเวล่าอันสั้น และ ออกแรงน้อยที่สุด  ( เพื่อให้ความสําคัญกับคนบางคน)  ถ้าอยากเดา จะให้เดา  เพื่อด่ารัฐบาล หรือ แสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ
  14. 14. หลากหลาย กับ แนวทางการ tweet ของนักการเมืองไทย  ขําๆ เป็นกันเอง มีเรื่องงานบ้าง ส่วนตัวบ้าง ให้ไปดู แผนกระตุ้น เศรษฐกิจบ้าง ให้ไปหน้า web ประกาศ กระทรวงการคลัง( แนวคุณกรณ์)  บอกว่า ตนเองทําอะไรอยู่ ทักทายชาวบ้าน ไม่ให้พี่น้อง ลืมเลือน และ นัดพบคนเสื้อแดง และ จุดกระแส และ update ข้อมูล ( แนวคุณทักษิณ)  พูดคุยส่วนใหญ่ว่า ตนเองไปทําอะไรที่ไหนมา วันนี้ไป ทําอะไรมา ถ่ายรูปให้ดู ไม่มีอะไรเชิงนโยบายการสื่อสารนักเท่าไหร่ (แนวคุณ สาธิต)  พูดคุยทั่วไป มีรัฐธรรมนูญ นิดหน่อย การศึกษาบ้าง
  15. 15. ข้อดีของการใช้ twitter สําหรับ นักการเมือง  Zero Cost Public Relations ( การประชาสัมพันธ์ ในช่องทางที่ไร้ต้นทุน)  ถ้าใช้ให้ถูกทางจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี  การใช้ในการตอบข้อซักถามได้ทันท่วงที โดยคนไม่ ต้องไปsearch หาดูใน web เอง  เป็นการรักษาฐานตลาดของคนที่มีการศึกษา และ  เป็นการขยายฐานกับเด็กรุ่นใหม่ ที่สนใจ hi5 แต่ไม่ สนใจการเมือง  ไม่เปลืองงบประมาณพรรค ไม่ต้องอาศัยงบโฆษณา
  16. 16. ทําใจ และ ถ้าไม่มีผลงานก็จะเป็นช่องทางด่า ช่องทางนึง
  17. 17. ข้อเสียของการใช้ twitter  การเปิดให้คนเข้ามา tweet ได้ ก็อาจจะทําให้ได้รับ ข้อมูล เช่น ด่าเรา หรือ อย่างอื่นได้ง่าย พอๆ กับการ ได้รับข่าวสาร หรือ ข้อแนะนําที่ดี ทําใจ และ ถ้าไม่มีผลงานก็จะเป็นช่องทางด่า ช่องทางนึง
  18. 18. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  19. 19. เฝ้าสังเกตการณ์ ในการ tweet CopyRight OrapakSuwanapakdee
  20. 20. ทุกคนเอาใจป๋า  สังเกตจากการ tweet เอาใจป๋า ทั้งๆที่ป๋าก็ไม่ น่ารู้
  21. 21. อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มาพร้อมรูป
  22. 22. ทําไมต้องอวยพรวันเกิดป๋า
  23. 23. ทําไมต้องอวยพรวันเกิดป๋า  วัฒนธรรม มีผลกับการ tweet  มองในแง่ดี  ไป ลา มา ไหว้  มองในแง่ร้าย  การเมือง ไม่เป็นกลาง  การเมือง ระบบอิทธิพล ทําไมโอบาม่า ไม่ต้องอวยพรวันเกิด
  24. 24. ความพยายามที่จะไม่ขัดต่อสถาบัน ! ไม่แน่ใจว่า จริง หรือ ไม่ แต่คือ ข้อความที่พยายามสื่อออกไป ถ้าใครดู thaksinlive จะเห็น รูปถวายบังคม เป็น VDO Clip เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
  25. 25. ข้อสังเกต: ท่าน follow อยู่ 4 คน ( ป.ล. ท่านอาจจะไม่ได้ใช้ตามใคร ส่วนใหญ่จะเป็นการ
  26. 26. ข้อสังเกต: @PM_Abhisit เมื่อก่อน ไม่ค่อยตามใคร 1 เดือนที่แล้ว ตอนนี้ตามเยอะไม่รู้เพราะอะไร ทีมงานเข้ามาทําให้หรือเปล่า?
  27. 27. ตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน
  28. 28. ปกติที่เคยทดสอบ คุณกรณ์จะตามคนที่ตามคุณกรณ์โดย ตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน
  29. 29. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  30. 30. Verified Account CopyRight OrapakSuwanapakdee
  31. 31. Verified Account @Spam
  32. 32. สิ่งที่น่ากลัว กับ การ tweet  มีสิทธิ์โดน hack  ถ้าหากโดน hack แล้ว จะเกิดอะไร Verified Account @Spam
  33. 33. Spam Watcher
  34. 34. บอกท่านให้ verify account วันนี้
  35. 35. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  36. 36. ใช้ twitter กับ blackberry Sarah Palin CopyRight OrapakSuwanapakdee
  37. 37. Sarah Pailin ใช้ twitter ผ่าน twitterberry
  38. 38. ค่าเฉลี่ย tweet ประมาณ 5.9 ครั้ง ต่อวัน
  39. 39. ส่วนใหญ่จะใช้ twitter berry ผ่านมือถือ
  40. 40. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  41. 41. @Barackobama CopyRight OrapakSuwanapakdee
  42. 42. Twitter.com/barackobama
  43. 43. Link ไปที่ หน้าForum เรื่อง National Health Care
  44. 44. Spread the truth: Don't let opponents of reform play partisan politics with health care. http://bit.ly/1aeWiG #hc09
  45. 45. แนวทางการ tweet ของโอบาม่า Spread the truth: Don't let opponents of reform play partisan politics with health care. http://bit.ly/1aeWiG #hc09
  46. 46. Obama link twitter ไปที่ Health Insurance Form Reality Check
  47. 47. โอบาม่า tweet เรื่องอะไร  โอบาม่าจะtweet เรื่อง Health Care Reform ในการโต้ตอบฝ่ายค้านบ้าง  เป็นโครงการระดมเงินบริจาคบ้าง  การแก้ข้อกล่าวหา หรือ พูดคุยกับประชาชนบ้าง  เชิญชวนให้คนมาร่วมงานสําคัญๆ ตามพื้นที่ๆ ที่ ตนอาศัยอยู่ ( ตามโครงการ organization for America)
  48. 48. Tweet ไปlink กับหน้า web
  49. 49. ข้อน่าสังเกต banner ads: Obama Everywhere Tweet ไปlink กับหน้า web
  50. 50. Join Obama Mobile and Ringtone
  51. 51. สถิติของโอบาม่า http://tweetstats.com/graphs/ barackobama
  52. 52. Obama จะ retweet ข้อมูลจาก WhiteHouse และก็ไม่เคย retweet
  53. 53. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  54. 54. @thaksinlive Style การ tweet เด็ด ๆ CopyRight OrapakSuwanapakdee
  55. 55. เริ่มว่า รัฐบาลโกหกรายวัน
  56. 56. แก้จนแอฟริกา พร้อมกับ ว่ารัฐบาล เริ่มว่า รัฐบาลโกหกรายวัน
  57. 57. ข้อมูลล่าสุด จาก คุณทักษิณ ฝาก Happy Birthday ป๋า…..
  58. 58. Facebook Linked กับ Twitter ขนาด Obama คุณอภิสิทธิ์ ก็ ยังไม่ใช้
  59. 59. Tweet โดย Link กับ US Stream
  60. 60. @thaksinlive ตอบโต้ @Taweesakk
  61. 61. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  62. 62. @PM_Abhisit Shot เด็ด CopyRight OrapakSuwanapakdee
  63. 63. คุณ อภิสิทธิ์ ก็อวยพรป๋า เหมือนกัน แถมแปะรูปมาอีก แต่ช้ากว่า ท่านทักษิณ 8
  64. 64. รูป และ ป๋า บุคคลสําคัญ คือ ใคร และ มีการ link ไปที่ web ของนายก
  65. 65. มีการ link ไปที่ twitter และ flickr
  66. 66. แต่ไม่มีการ link ไปที่ facebook
  67. 67. Web คุยกับนายกรัฐมนตรีมี retweet ด้วย!
  68. 68. ดูชาวบ้านกระทู้ ในคุยกับนายก รัฐมนตรี
  69. 69. ทักษิณ versus อภิสิทธิ์  สวัสดีประเทศไทย3:14 PM Jul 17th from web  My Hi5 : http:// abhisitvejjajiva.hi5...8:47 AM Jun 25th from web  เริ่มใช้ต่างกัน ประมาณ 20 กว่าวัน  อภิสิทธิ์ : Tweet ภาษาอังกฤษ สลับไทย และ tweet เองบ้าง ทีมงานบ้าง  ทักษิณ : Tweet เป็นภาษาไทย
  70. 70. ยังไม่ได้ มีการ leverage ทั้งสอง website เข้ามาที่ facebook วันที่ เปรียบเทียบคือ ไม่มีการ link เข้ากับ 2 webs เข้ามาที่ twitter วันที่ และน่าจะได้ฐานเสียงจาก PM.GO.TH
  71. 71. twitter = 12290 facebook = 30,222 ยังไม่ได้ มีการ leverage ทั้งสอง website เข้ามาที่ facebook วันที่ เปรียบเทียบคือ ไม่มีการ link เข้ากับ 2 webs เข้ามาที่ twitter วันที่ และน่าจะได้ฐานเสียงจาก PM.GO.TH
  72. 72. การดึงฐานของ hi5 เข้ามา twitter 138288 friends
  73. 73. Link แล้ว แต่ว่าทําไมยังคนไม่ balance กัน เข้ามาที่ facebook วันที่ อันนี้มองได้ว่า อาจจะมีการปั่น หรือ บอกต่อ เข้ามาที่ twitter วันที่ เพื่อให้คนมาร่วมกัน
  74. 74. twitter = 1,6958 facebook = 4,971 Link แล้ว แต่ว่าทําไมยังคนไม่ balance กัน เข้ามาที่ facebook วันที่ อันนี้มองได้ว่า อาจจะมีการปั่น หรือ บอกต่อ เข้ามาที่ twitter วันที่ เพื่อให้คนมาร่วมกัน
  75. 75. Modelling 22 นําหน้า ไปแล้ว กับ การรักษาคุณภาพของ brand
  76. 76. อะไรที่ทําให้ success – @Modeling22
  77. 77. Twitter Template กับ นักการเมือง ส่งผลอย่างไร ควรบอกชื่อ web ของตนเอง Web ของโครงการ และ คําขวัญของตนเอง อาจจะเป็นพร้อมลายเซนต์
  78. 78. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  79. 79. อื่นๆ กับการ tweet CopyRight OrapakSuwanapakdee
  80. 80. ตัวอย่างretweet  RT @apirak_news : Rebuilding Thailand !! by Apirak Kosayodhin at http://ideas.in.th5:34 AM Jun 28th from web       RT @KornDemocrat : แนะนําผู้ที่สนใจใน พันธบัตรไทยเข้มแข็ง สามารถเข้าไปดูราย ละเอียดได้ตาม URL นี้ครับ http://bit.ly/ DNzHe4:42 PM Jun 27th from web
  81. 81. บางทีมี VDO Clip หรือ Audio Clip  Video Clip เชื่อมั่นประเทศไทยฯ วันนี้ http://122.154.17.58/primet...7:08 PM Jun 28th from web       Audio Clip เชื่อมั่นประเทศไทยฯ วันนี้ http://122.154.17.58/primet...
  82. 82. Feelings กับ การ tweet  กรณีมีผู้เสียชีวิตที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 ผมขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณดี๋ ดอก มะดัน ขอให้เข้มแข็ง ขอให้กําลังใจ และขอ แสดงความเสียใจด้วย
  83. 83. เวลาเดียวกัน คุณสุทธิชัย หยุ่นก็พูดใน ข้อความใน
  84. 84. Suthichai ตอบจาก tweet deck
  85. 85. @thaksinlive
  86. 86. @PM_Abhisit
  87. 87. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  88. 88. @KornDemocrat CopyRight OrapakSuwanapakdee
  89. 89. @KornDemocrat http://tweetstats.com/
  90. 90. Feature ที่คุณกรณ์ใช้  Poll Daddy  Link กับ PDF, PPT ประชาสัมพันธ์  Link กับ Youtube ในการให้สัมภาษณ์ รายการ  Link กับ รูปภาพ ผ่าน facebook  Link กับ twitpic http://twitpic.com/photos/ korndemocrat
  91. 91. คุณกรณ์ใช้ poll daddy link กับ twitter
  92. 92. หรือ youtube
  93. 93. หรือ การประชาสัมพันธ์ของข่าว กระทรวงการคลัง
  94. 94. มาดู twitpic ของคุณกรณ์
  95. 95. ใช้ playground และ iphone การบอกแผนที่ตั้ง อาจจะเป็นอันตราย
  96. 96. Facebook ของคุณกรณ์ก็มีการ promote
  97. 97. ขนาดคนธรรมดา post ไปห้านาที ก็มี คนมาดู
  98. 98. คุณกรณ์ link ไปที่ web ช่วยชาติ
  99. 99. Banner Ads มีการโฆษณา ไทย เข้มแข็ง
  100. 100. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  101. 101. @SatitThrang CopyRight OrapakSuwanapakdee
  102. 102. ค่าเฉลี่ยของคุณสาธิต อยู่ที่ 2.8 tweets ต่อวัน
  103. 103. คุณสาธิต tweet ผ่าน twitterfon
  104. 104. CopyRight OrapakSuwanapakdee
  105. 105. @Chaturon CopyRight OrapakSuwanapakdee
  106. 106. คุณจาตุรน
  107. 107. 4 tweets ต่อวัน
  108. 108. การ tweet ของคุณจาตุรน
  109. 109. Thaksinlive VS PM_Abhisit
  110. 110. หลักการ tweet ที่ดี ในมุมมองของ ข้าพเจ้า  ต้องแสดงถึงอารมณ์กับประชาชน และ ความเข้าอก เข้าใจ  ต้องไม่เป็นทางการ จนน่าเบื่อ เหมือนกับการพูดทางทีวี เพราะ ถ้าน่าเบื่อคนก็ไม่หาอ่านตามหนังสือพิมพ์เอา เอง  ต้องให้ข่าวที่น่าสนใจ และ เป็นจริง  ในบางครั้ง อาจต้องมีการ surprise news บ้าง  ไม่ควรให้ข่าวแบบเป็นทางการมากจนเกินไป เพราะ คนอาจจะเบื่อได้  การ link กับรูปภาพที่มีประโยชน์ เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่า ให้มาก เพราะว่า คนอาจจะเบื่อได้
  111. 111. จุดเด่น และ จุดด้อยของคุณทักษิณใน การใช้ twitter  มีจํานวนสมาชิกที่เป็น following น้อยเกินไป คือ มีแค่ ลูกสาม คนและก็ spam watcher ดูเหมือนไม่ได้เล่นจริงจัง เอาแค่เป็น ข่าว  มีการ join account ระหว่าง twitter และ facebook แต่ว่า ไม่ได้มีการเชื่อมโยงสมาชิก เพื่อ boost จํานวนสมาชิกทั้งสอง channel  ควรมีการ link database กับ facebook และ twitter  การให้ข้อความต่างๆ แสดงถึง ความเป็นห่วงประชาชนดี คือ มักจะมีการแสดงถึงความรู้สึกต่างๆ เข้าไป รวมถึงการพูดถึง ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ญี่ปุ่น หรือ คนมาเยี่ยมเอาของมาฝาก แสดงให้เห็นถึงตัวตน  การที่ไม่ได้มีทีมงานทําให้เลย ข้อดี คือ คนรู้ว่า เป็นท่านแน่ๆ  ควรมีการ link กับ ภาพถ่าย หรือ การไปดูงานบ้าง ก็น่าจะดี
  112. 112. Brand กับ twitter  การ tweet อย่างไร เป็นการบอก brand ของ ตัวเอง ว่า เป็นคนเช่นไร  เราสามารถอ่านการ tweet แล้วจะรู้ว่า นักการ เมือง คนนี้เป็นคนอย่างไร ( แต่ก็ไม่เสมอไป ถ้า ทีมงานทําให้ หรือ tweet เพื่อสร้างภาพ)  การรักษา brand กับการ tweet เป็นสิ่งสําคัญ มาก เพราะว่า คนมองเรา ด้วยการ tweet ของ
  113. 113. Thaksinlive : คาดว่า  สร้างกระแส ผ่านทาง twitter ไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้คนลืม…..  คุณทักษิณจะใช้ การถ่ายทอดสดผ่านทุกประเทศที่เดินทางไป พร้อมรูปภาพ และ ค้านรัฐบาล แบบ ทําหน้าที่รัฐบาลเงา  ถ้าหากอยากให้คนตามเยอะ คงไม่เพียงแต่สร้างกระแส แต่ พยายามจะทําให้ธุรกิจไทย โตในต่างประเทศ หรือ มีแง่มุมอัน เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไทย อย่างแท้จริง  สิ่งที่คุณทักษิณควรระวัง  คําพูดที่สร้างสรรค์ และ การด่าทอรัฐบาลในเชิงไม่สร้างสรรค์  เหตุผล : กลุ่มออนไลน์ ไม่ใช่กลุ่มรากหญ้า เพราะฉะนั้น การปลุกระดมใน การหาแนวทางร่วม อาจไม่ได้เป็นผล เพราะ เป็นคนละกลุ่มกันอย่างสิ้น เชิง
  114. 114. @ PM_Abhisit : คาดว่า  ช่องทาง twitter ใช้เพื่อ inform หรือ ชี้แจ้งความคืบ หน้า ของนโยบาย และ การทํางานของรัฐบาล ขอ ความเห็นใจจากประชาชนจากทาง online และ ใช้ twitter เป็นตัวเสริม www.pm.go.th  @PM_Abhisit คงมา tweet เอง นานๆที ทักทายกับ ปชช  แต่ว่า ถ้างานไม่สําเร็จ ผลของ twitter อาจจะไม่ได้ เป็นผลดี เพราะ ทุกคนตอนนี้มาตามข่าวผ่านทาง twitter โดยตรง ซึ่งก็ทําได้แล้วทางมือถือที่ link กับ twitter โดยใช้ program ต่างๆ  มองในแง่ดี คือ การได้รับความคิดเห็นอีกช่องทาง แต่ ก็ต้องมีผลงานด้วยเหมือนกัน
  115. 115. สิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ twitter ของนักการเมือง  การแสดงเป็นตัวตนในข้อความที่ตนเองเขียน แสดงความจริงใจ ควบคุม อารมณ์และ แก้ ปัญหาได้อย่างแท้จริง  พร้อมกับการให้กําลังใจประชาชน ไม่ใช่ประโยค สั้นๆ แต่ด้วยถ้อยคําที่จริงใจและ มีความหมาย  เพราะ ท้ายที่สุด ความจริง ย่อมหนีความจริงไม่ พ้นอยู่ดี
  116. 116. ให้ดู Starbucks Translate Consumer Insights into
  117. 117. ติดตามหนังสือ facebook marketing ของดิฉัน หัวข้อมากมาย อาทิเช่น การตลาดผ่าน facebook ด้านการเมือง การศึกษา ความรัก และ ธุรกิจ SME รวมถึง การขายของผ่าน facebook และ ไปดูว่า ทั่วโลก เขาทําอะไร อีกมากมาย ……………ไม่ว่าจะเป็น การตลาด และ technology นักการตลาดยุค digital และ แม้แต่คนที่เริ่มหัดใช้ไม่ควรพลาด สําหรับท่านใดมีข้อเสนอแนะมาได้ ที่ Facebook.com/orapak Twitter.com/orapak

  ×