• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
1 d2.an neum_bh_treasury_systems_development_perspectives_v1.0
 

1 d2.an neum_bh_treasury_systems_development_perspectives_v1.0

on

 • 727 views

 

Statistics

Views

Total Views
727
Views on SlideShare
726
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  1 d2.an neum_bh_treasury_systems_development_perspectives_v1.0 1 d2.an neum_bh_treasury_systems_development_perspectives_v1.0 Presentation Transcript

  • Perspektiva razvoja Trezorskih Sistema u Bosni i Hercegovini Almir Nuhic EMEA Consulting, Technical Manager
  • Plan prezentacije <Insert Picture Here> • Trezorski sistemi u Bosni i Hercegovini • Meñunarodna praksa i standardi - Sistem za upravljanje finansijama u vladinom sektoru (GFMIS) • Oracle EBS v.12 – Pregled novih funkcionalnosti • Oracle vizija razvoja Trezorskih sistema
  • Trezorski sistemi u Bosni i Hercegovini
  • Decentralizirana Arhitektura • Zajedničke Institucije BiH – Sistem Državnog Trezora BiH (2002) – Sistem UIO BiH – Glavna knjiga (2005) • Entiteti – Federacija BiH • Sistem Trezora FBiH (2002) • Sistem kantonalnih Trezora FBiH - 10 nezavisnih skupova knjiga / kantona na zajedničkoj instanci (2002) • Sistem Trezora Opštine Novi Grad Sarajevo (2009) – Republika Srpska • Sistem Trezora RS (2002) • Sistem opštinskih trezora RS - 40-tak nezavisnih skupova knjiga / opština na zajedničkoj instanci (2004-2007) 4
  • BAR Projekat: Faza 1 - Enitetski nivo Banja Luka Sarajevo 20 lokacija 5
  • BAR Projekat: Faza 2 – Državni nivo Phase II) State Level Implementation Banja Luka Sarajevo 10 lokacija 6
  • BAR Projekat: Faza 2 – Kantoni FBiH Banja Luka Sarajevo 7
  • Pregled postojećeg rješenja • Rješenje prilagoñeno vremenu – Usmjeren ka rješavanja prioritetnih problema i potreba – Uspostavljanje Jedinstvenog Računa Trezora – Implementacija osnovnih funkcionalnosti na osnovu Oracle EBS paketa Funkcionalna arhitektura sistema Oracle EBS Moduli Poslovni procesi Izvršenje Glavna knjiga primitaka Računovodstvo Upravljanje Izvršenje Nabavka Obaveze i fin. gotovinom plaćanja izvještavanje Potraživanja Budžetska rezervisanja 8
  • Osnovna dostignuća BH vladine budžetske organizacije BH vladine budžetske organizacije (Prije) (Poslije) • •Manualni procesi ‘ ‘ • • Sistemska podrška za Sistemska podrška za Manualni procesi procesiranje transakcija izvršenja procesiranje transakcija izvršenja budžeta budžeta • •Ex-post kontrola izvršenja budžeta Ex-post kontrola izvršenja budžeta • •Ex-ante kontrola izvršenja budžeta Ex-ante kontrola izvršenja budžeta • •Jedinstveni računovodstveni i i Jedinstveni računovodstveni • •Raznolikost poslovnih procesa Raznolikost poslovnih procesa poslovni procesi i ikontni plan poslovni procesi kontni plan BAR Projekat BAR Projekat • •Integracija izvršenja budžeta i i Integracija izvršenja budžeta • •Decentralizirani i imanualni proces Decentralizirani manualni proces računovodstva plaćanja računovodstva plaćanja • •Centralizirana plaćanja (JRT) i i Centralizirana plaćanja (JRT) interfejs sa bankama interfejs sa bankama • •Ručna konsolidacija i iizrada Ručna konsolidacija izrada •Mogućnost izvještavanja po finansijskih izvještaja (Excel i isl.) •Mogućnost izvještavanja po finansijskih izvještaja (Excel sl.) dimenzijama (Organizacija, dimenzijama (Organizacija, Funkcija, Projekat) Funkcija, Projekat) • •Računovodstvo na gotovinskoj Računovodstvo na gotovinskoj •Modificirana obračunska metoda •Modificirana obračunska metoda osnovi osnovi računovodstva računovodstva 9
  • Meñunarodni standardi i praksa Sistem za upravljanje finansijama u vladinom sektoru (GFMIS)
  • Evolucija poslovnog modela GFMIS Odgovor na osnovne probleme u vladinim finansijama Transparentno upravljanje javnim finansijama Oracle GFMIS Kontrola budžeta (COTS - Standardno, integrisano rješenje) Privlačenje investicija Kvalitetna i kompleksna informacija kao input u definisanje strategija i ciljeva Zahtjevi - Mapiranje Reforma računovodstva Poboljšana odgovornost Model Svjetske državnih institutcija Preporuke MMF banke za fiskalnu reformu Regulativa Evropske Unije Iskustva iz drugih zemalja Standardi OECD 11
  • Kompletno Oracle rješenje bazirano na modelu Svjetske Banke i na meñunarodnoj praksi Oracle Performance Management System (EPM) Oracle ERP (Financials / Procurement) Oracle EPM Oracle Treasury Oracle ETM Oracle HRMS / Payroll Information Analysis Oracle Business Intelligence BI Systems BI Systems
  • Performance Budgeting
  • Strateško planiranje i Performance Budgeting SP&PBB: Povezivanje resursa sa rezultatima Strateško planiranje Priprema budžeta Mjerenje uspješnosti Definicija Povezivanje Makroekono Definicija Povezivanje Povezivanje aktivnosti i aktivnosti Izvršenje msko strateških resursa sa sredstava sa mjera sa mjerama budžeta predviñanje cijleva aktivnostima aktivnostima učinka učinka
  • Od strategije do izvršenja budžeta Strategija Strategija Cilj 1 Cilj 2 Cilj 1 Cilj 2 Mjerenje uspješnosti Cilj 1.1 Cilj 1.2 Cilj 1.3 Cilj 1.1 Cilj 1.2 Cilj 1.3 Rezultati Scores, Wights Program 1 Program 2 Program 3 Program 1 Program 2 Program 3 Mjere učinka Analiza i Vizualiyacija Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost 3 Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost 3 … … … … … … … … … … … … Troškovi aktivnosti Priprema budžeta Izvršenje budžeta 15
  • Računovodstvo na obračunskoj osnovi i Meñunarodni standardi računovodstva u javnom sektoru (IPSAS)
  • Računovodstvene metodologije u javnom sektoru Gotovinska metoda • Izvještaj o gotovinskom izvršenju prihoda i rashoda • Izvještaj Ostvareno – Budžet Hibridne metoda: Modificirana Gotovinska / Obračunska • Izvještaj o gotovinskom izvršenju prihoda i rashoda • Objavljivanje kratkoročnih finansijskih sredstava • Objavljivanje kratkoročnih finansijskih obaveza Puna obračunska metoda • Dugoročna aktiva (stalna sredstva) • Dugoročna pasiva (obaveze) 17
  • Prelaz na obračunsku metodu • Švicarska i Švedska su prve zemlje koje su implementirale obračunsku metodu u vladinim institucijama 80. i 90. godina • Meñunarodni standardi i praksa zasnivaju na – ESA 95 (EU) – GFS Manual 2001 (IMF) – IPSAS (IFAC) • Vlade, meñunarodne i nevladine organizacije u procesu implementacije IPSAS – Preko 30 zemalja primjenilo ili u procesu implementacije – OECD – NATO – Ujedinjeni Narodi – agencije UN – Evropska komisija 18
  • Razlozi za uvoñenje pune obračunske metode • Preglednost troškova javnih organa kao ulazna informacija za mjerenje ostvarenih rezultata i uspješnosti • Poboljšanja odgovornosti za voñenje vladinih programa • Efikasnije finansijsko upravljanje u javnom sektoru • Bolji kvalitet i kredibilitet finansijskih izvještaja • Uspostavljanje jače finansijske kontrole, upravljanja sredstvima i kulture poslovanja u javnom sektoru • Dopunjavanje sa promjenama u budžetskim politikama (npr. srednjoročno programsko budžetiranje i PBB) 19
  • Osnovne promjene u metodologiji • Prezentacija finansijkih izvještaja – promjena u strukturi i sadržaju (nekad neophodna i promjena kontnog plana) • Rashodi – Evidencija rashoda na principu isporuke • Zalihe – Evidencija rashoda za skladištene materijale nakon upotrebe • Imovina, sredstva i ureñaji – Priznavanje i amortizacija stalnih sredstava • Ljudski resursi – Potpuna evidencija obaveza po osnovu socijalnog osiguranja • Kursne razlike – Uticaj promjena valutnog kursa • Prihodi – prihodi na osnovu zamjenskih (exchange) i nezamjenskih (non-exchange) transakcija • Budžetiranje – prezentacija budžeta i ostvarenja na jednakoj osnovi 20
  • Fondovsko računovodstvo i Upravljanje prihodima
  • Fondovsko računovodstvo • Efikasnija i transparentija kontrola izvršenja budžeta • Povezivanje rashoda sa izvorima finansiranja • Kvalitetnije informacija u finansijskim izvještajima • Fondovi (npr.): – Fond budžetski prihodi – Fond kapitalnih primitaka – Vlastiti prihodi – Vanjsko finansiranje – ... Ostvareni prihodi Pravila raspodjele Automatska Budžet Raspoloživa sredstva raspodjela po fondovima 22
  • Upravljanje prihodima • Pomoćna knjiga Potraživanja – Sistem za voñenje vlastitih prihoda budžetskih korisnika – Centralizirana baza podataka za kupce – Centralizirano izvještavanje – Integracija sa Glavnom knjigom Kupci, Poreski obveznici Jedinstveni registar kupaca / poreskih obveznika Banke Izlazni Izvodi Primici računi GLAVNA KNJIGA 23
  • Planiranje gotovine (Finansijsko planiranje)
  • Izrada finansijskog plana •Optimizacija gotovinskih tokova je tradicionalno jedan od prioritetnih zadataka svakog trezora. •Planiranje gotovine u skladu sa potrebama i prioritetima budžetskih korisnika se obično priprema uz pomoć poslovnih modela planiranja koji koriste kao input: •Usvojeni budžet •Periodične potrebe budžetskih korisnika (Godišnje, mjesečno, dnevno ...) •Uzorak izvršenje budžeta u prethodnim godinama •Različita scenarija / verzije vjerovatnoće •Prioritete plaćanja •Eksterne parametre Modeliranje v.1 v.2 GLAVNA KNJIGA Transfer podataka Analiza historijskih FINANCIJSKI PLAN podataka 25
  • Analiza i poslovna inteligencija
  • Analiza i poslovna inteligencija •Posljednjih godina su izraženi trendovi za uvoñenje sistema koji omogućavaju napredno modeliranje i prezentaciju podataka, odnosno implementaciju poslovnih paketa koji omogućavaju kvalitetnu analizu finansijskih informacija kao bitnih elemenata za donošenje i realizaciju strateških odluka. 27
  • Oracle EBS v.12 – Pregled novih funkcionalnosti
  • Novo u EBS verziji 12 • Glavna knjiga – Set Glavnih knjiga (Ledger Sets) • Generator knjiženja (Subledger Accounting) • Model Dobavljača (Suppliers Data Model) • Model Banaka (Bank Model) • Model pristupa transakcijama u pomoćnim knjigama (Multi- Org Security) • Platforma za plaćanje (Oracle Payments) • Podrška za jedinstveni evropski sistem plaćanja (SEPA) 29
  • Oracle vizija razvoja Trezorskih sistema
  • Preporuke • Upgrade – prelaz na verziju 12, uz implementaciju dodatnih funkcionalnosti: • Računovodstvo i finansijsko izvještavanje • Obračunska metoda knjiženja • Implementaciju modula FA i INV • Izmjenjena postavka modula PO i AP • Implementacija modula AR • Fondovsko računovodstvo • Konsolidacija • Podrška za izvještavanje na dvojnoj osnovi • Korištenje novih funkcionalnosti u oblasti izvršenje budžeta • Platforma za izvršenje plaćanja • Model Dobavljača • Model Banaka • Model pristupa transakcijama u pomoćnim knjigama • Implementacija sistema za planiranje gotovinskih tokova • Implementacija sistema za pripremu budžeta 31
  • Arhitektura predloženog rješenja
  • Poslovni procesi Makroekonomsko predviñanje Priprema budžeta Računovodstvo i finansijko izvještavanje Sistemska podrška za voñenje kompletnog ciklusa Izvršenje budžeta finansijskog upravljanja u Rezervisanja, Primici, Plaćanja javnom sektoru Planiranje gotovine Upravljanje ljudskim resursima Analiza i poslovna inteligencija 33
  • Oracle moduli ORACLE EPM i BI Planiranje, izvještavanje i Finansijsko Finansijsko Planiranje Analiza izvještavanje upravljanje ORACLE EBS Glavna knjiga i računovodstvene politike CE PO AP AR Upravljanje Nabavka Obaveze Potraživanja gotovinom ORACLE EBS Transakcioni sistemi (pomoćne knjige) FA INV – HR-PYR HR- Stalna Zalihe* Zalihe* Plaće* Plaće* Sredstva 34