Anton Komat: Rešijo nas lahko le uporniki

427 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anton Komat: Rešijo nas lahko le uporniki

  1. 1. JANA2012Opozarja: ANTON KOMAT Rešijo nas lahko le uporniki V zadnjih letih smo priče vse večjim pritiskom na slovensko naravno okolje. Izvaja se agresivno uničevanje biosfere, pravi konkvistadorski pohod kapitala, ki v naravi vidi le vir profita, v zavarovanih območjih narave pa največjo oviro za svojo roparsko naravnanost. Medtem ko smo aktivisti nekoč opozarjali na nevarnost agrokemično podprtega industrijskega kmetijstva, ki gospodari na tako rekoč celotnem teritoriju Slovenije (vsi gozdovi, travniki, pašniki, kmetijske površine, divjad in ribe), lahko danes, ob nasilni združitvi MKGP in MOP, resno opozarjamo, da je prikrita zvijača kapitala uspela. Danes se uničuje tako slovenskega kmeta kot slovensko naravo. V desetih letih je bilo uničenih 100.000 ha najboljše obdelovalne zemlje in 13.000 malih kmetij, sedaj pa se je začel suspenz naravovarstvene zakonodaje, ki predstavlja trn
  2. 2. v peti lopovskim investitorjem. Prvi znak načrtnegaonemogočanja varstva narave se je začel z ukinitvijodolgoletnega sofinanciranja (20 %!) projektov LIFE, kar vpraksi pomeni blokiranje priliva evropskih sredstev zavarstvo narave. EU je pred dvajsetimi leti za ohranjanjenarave ustanovila finančni sklad LIFE, ki omogoča članicamEU sofinanciranje prednostnih okoljskih in naravovarstvenihprojektov. Slovenija je podpisnica številnih mednarodnihpogodb (Direktiva o habitatih, Direktiva o pticah, Bernskakonvencija, Vodna direktiva itn.) in je z njimi prevzelaobveznosti v smislu ohranjanja prostoživečih živalskih inrastlinskih vrst ter varovanja njihovega življenjskega okolja.Ob neizpolnjevanju teh obveznosti sledijo visoke kazniEvropskega sodišča, ki jih bomo seveda spet plačalidržavljani. Kazni bodo bistveno presegale večletne vrednostinašega vložka v sofinanciranje projektov LIFE, ki znaša zgolj20 odstotkov. Višina sofinanciranih sredstev s strani EU sepraviloma giblje med 50 in 75 odstotkov vrednosti ceIotnegaprojekta. Delež EU pri projektih LIFE je torej izjemno visok.Letos pa razpis za sofinanciranje projektov LIFE sploh ni bilobjavljen, torej se je nora oblast odločila, da tako rekočizstopi iz evropskih naravovarstvenih programov in seodreka pomoči EU. Maske so padle, oblast je pokazala svojpravi obraz! V imenu kapitala izstopamo iz programov EU zavarovanje narave! To je norost in nikakor ne eden izmed»nujnih« varčevalnih ukrepov. Kazen za upornega dr. Krajčiča Toda konkvistadorski pohod proti slovenski naravi senadaljuje. Mediji so odprli zgodbo o obvoznici pri Škofljici,kjer se je direktor ZRSVN (Zavod RS za varstvo narave) dr.Darij Krajčič odločno postavil v bran narave v skladu znaravo-varstveno zakonodajo in ni popustil političnim
  3. 3. pritiskom. Dr. Krajčič se je znašel na poti lobistom in navezižupanov iz vrst SDS in SLS, ker ni izdal soglasja za gradnjoceste Škofljica-Kočevje, ki bi posegla na zavarovano območjeLjubljanskega barja. Posledica pogumnega ravnanja dr.Krajčiča je bila zahteva po njegovi zamenjavi. In ne samo to,dr. Krajčič naj bi po ukazu z vrha odstopil kar sam v rokudveh mesecev. Politika se je odločila, da zamenja stroko, dauniči neodvisno delovanje na področju varovanja narave, dazruši še tiste zadnje državne ustanove, ki so pri svojem deluneodvisne in suverene. Politika se je odločila, da suspendirapravni red EU na naših tleh! To je državni udar nademokracijo EU, ki kliče po domačem uporu in intervencijiEU. Zato je treba problem takoj internacionalizirati. Toda podobne ekokriminalke se dogajajo po vsejSloveniji. V občini Kamnik so dopolnili OPN (občinskiprostorski načrt), ki naj bi gospodarsko cono razširil nanajkakovostnejša kmetijska zemljišča proti severu (vasPodgorje) in proti jugu (Mengeško polje). Razširitvegospodarske cone ni omenil noben krajevni časopis nitilokalni informativni portal. V bližini pa je industrijska conaKomenda (zgrajena na posekanih gozdovih in njivah), ki jena pol prazna, torej brez investitorjev, in se zanjo zanimajoKitajci. O tem pa so gromko poročale Kamniške novice. Ali jeto nov razvoj Slovenije? Obljubljena druga Švica s kitajskimiindustrijskimi conami? Kdo bo zaposlen v njih? Najbrž karuvoženi Kitajci, saj je naša delovna sila premalo »fleksibilna«,skratka predraga. Slovenija v ruševinah zaradi praznih obijub V Sloveniji se vse spreminja v ruševine, ker so vseizrečene besede zgolj obljube. Slovenija je postala dežela, kiživi od obljub, ki nikoli niso uresničene. Slovenija se je
  4. 4. porodila iz debelih laži. Obljubljali so nam svobodo, dobilismo zgolj svobodo izbiranja blaga v megamarketih inizbiranja TV-programov. Politična svoboda na volitvah jefarsa, saj nam vlada partitokracija, ki ni dobila večine navolitvah. Centri moči ne dovolijo, da bi na volitvah zmagalnapačen človek. Vlado najraje kar sami imenujejo, in tako seje tudi zgodilo. V Sloveniji, kjer je vse kupljeno alipodkupljeno, bomo državljani končali z dajanjempodkupnine samim sebi. Od vseh silnih obljub nam bodoostale le izgubljene iluzije ter borni ostanki diktaturebankirjev in finančnih prevarantov. Prihaja doba teme.Prihod te dobe je napovedal že napad na kulturo naroda, nanjegovo tradicijo, napad na univerze, na šolstvo in umetnost.Vsi Šokterapevti hočejo izbrisati spomin, kajti kolektivnispomin naroda je največji blažilec šokov, spomin je močnoorožje odpora. Zato je bil tudi napad na simboliko zvezdepričakovan, kajti zvezda je univerzalen simbol upora. Simbolkomunizma sta srp in kladivo. Pod simbolom zvezde so se v2. svetovni vojni proti nacizmu skupaj borili tako ameriškikot ruski vojaki in tudi partizani. Zaradi nebesnega značaja jezvezda simbol duha in še posebej konflikta med duhovnimisilami (ali svetlobo) in materialnimi silami (ali temo). Zvezdas petimi kraki je arhetipski simbol centralne manifestacijesvetlobe, ki predira temo in je kot žaromet usmerjena v temonezavednega. Zato je za sile teme zvezda nevaren simbol, kiga je treba izbrisati iz zgodovinskega spomina. Todaarhetipskih simbolov človeka ni mogoče izbrisati izkolektivnega nezavednega, ki je staro kot človeški rod. Edina rešitev - civilna gibanja Nevidna roka trga nenehno proizvaja uničenja, to jeedino, v čemer je uspešna. To je edino področje, kjer jeučinkovito nečloveška in rušilno protinaravna. Ostale nam
  5. 5. bodo potrgane socialne mreže, podrtije države blaginje inotopeli ljudje v kolektivnem šoku. Pomnimo, kar je napisalAdam Michlik: »Najhujše pri komunizmu je tisto, kar pride zanjim!« Adam Michlik ni kdorsibodi, temveč heroj poljskegaintelektualnega odpora proti komunizmu, ki je vrsto letpreživel v zaporih. Pravi disident ostane vse življenjedisident. Danes ni vprašanje levih ah desnih političnih strank(ker so itak vse indoktrinirane z neoliberalizmom), temvečboj med zaprto in odprto družbo. Tisto, kar potrebujemo, jedemokracija odprte svobodne družbe. Rešijo nas lahko le gibanja. ki bodo zakoreninjena vobnovljeni skupnosti, radikalna v svojih praktičnih zamislih,ki bodo začela iz drobcev, ki leže vsepovsod naokrog, izrazvalin preteklosti. Zato je borba za ohranjanje narave vSloveniji tako pomembna. Naravna dediščina je del kulturenaroda, saj je slovenski človek skozi svojo zgodovino vkoevoluciji z življenjem dežele soustvarjal edinstvenokulturno krajino. To pa danes uničujejo narcisoidnipsihopati, za katere je edino merilo šumenje denarja, ne pašumenje dreves. S tem, ko uničujejo našo preteklost,uničujejo našo prihodnost. Namesto tradicionalne kulturnekrajine dobivamo »hamburgersko« pokrajino monokultur, vkateri so reke kanali za osuševanje dežele, v kateri namestomozaične strukture kmetijske pridelave prevladujejomozaiki megamarketov in asfaltnih puščav ter zametkibodočih slumov. Namesto da bi uživali živo domačo hrano, sonas posilili z njenimi mrtvimi industrijskimi ponaredki, kisejejo bolezen. Namesto naravnega obilja imamo sedajvirtualno obilje, ki izgine, kadar ugasnemo računalnik ali TVali kadar zapustimo iluzijo materialnega obilja megamarketa.Res, po dvajsetih izgubljenih letih je prišel čas za novzačetek. Potrebujemo ljudi, za katere sta kljubovanje in uporvrlini in hkrati častni dejanji, take, kakršen je dr. Darij
  6. 6. Krajčič. Le tako bomo prisilili režim, da dokončno razkrijesvoje nedemokratično nasilno jedro in se sooči s svojimimejami. Gre za temeljne dosežke evropske civilizacije indemokracije, ki je v Sloveniji še nismo okusih. Dovolj je laži,manipulacij in sprenevedanja!

×