зурагт хэмжээс тавих

839 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

зурагт хэмжээс тавих

  1. 1. Зурагт хэмжээс тавих, засварлах Э.Ононтуул
  2. 2. Зурагт хэмжээс тавих, засварлахDimlinear: шугаман хэмжээс тавихSpecify first extension line origin or <select object>: хэмжээс тавих зайн эхний цэгийг зааж өгөхэсвэл хэмжээс тавих объектоо тэмдэглэхийн тулд Enter дарахХэмжээс тавих зайн эхний цэгийг зааж өгсөн бол энэ програм нь 2 дахь цэгийг оруулахыгшаардана.Specify second extebsion line origin: 2-р цэгийг зааж өгөхSpecify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: хэмжээс тавихбайрлалыг зааж өгөх эсвэл сонголтуудаас сонгохСонголтууд : o Mtext – хэмжээсийн утгын хамт олон мөрт текст бичих. Энэ сонголтыг хийхэд дэлгэцэнд олон мөрт текст бичих цонх гарна. Текст бичих цонхонд <> тэмдэг байна. Энэ нь хэмжээсүүдийн утгыг орлоно. Түүний хойно болон урд нь ямар нэгэн тэмдэглэгээ, текст бичиж болно. Мөн арилгаад өөр утга бичиж болно. o Text – командын мөрөөс хэмээсийн утгыг өөрчлөх боломж олгоно. Командын мөрөн дэх <> хаалтанд хэмжээсийн жинхэнэ утга бичигдэнэ. o Angle – хэмжээсийн текстийн бичигдэх өнцгийг тохируулна. Энд өнгөө оруулах алхам хийнэ. o Horizontal – объектын хэвтээ шугам хэмжээсийг тавина. o Vertical - объектын босоо шугамын хэмжээсийг тавина. o Rotated- хэмжээсийг байрлуулах өнцгийг тохируулна. o Object selection: хэмжээс тавих зайн 2 цэгийг зааж өгөхөөс гадна шууд объектоо зааж өгч болно. Объектоо тэмдэглээд хэмжээс тавих байрлалаа заах эсвэл сонголтуудаас хийж болно.Dimaligned: налсан хэмжээс тавихSpecify first extension line origin or <select object>: хэмжээс тавих зайн эхний цэгийг зааж өгөхSpecify second extebsion line origin: хэмжээс тавих зайн 2-р цэгийг зааж өгөхSpecify dimension line location or[Mtext/Text/Angle]: - хэмжээсийн байрлалыг зааж өгөх эсвэлсонголтуудаас хийхMtext/Text/Angle сонголтууд нь өмнөхтэй адил үүрэгтэй.Dimordinate : цэгийн координат тавихSpecify feature location : цэгээ зааж өгөхЭнэ програм нь цэгийн координатыг тавихдаа заагч хэрчмийг хамт татдаг. Дээрх үйлдлийндараа заагч хэрчмийн төгсгөлийн цэгийг тодорхойлж өгнө. ~2~
  3. 3. Specify leader endpoint or[Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: заагч хэрчмийн төгсгөлийн цэгийгзааж өгөх эсвэл сонголтуудаас сонгохХэрэв заагч хэрчим босоо бол цэгийн X координатыг, хэвтээ бол Y координатыг гаргана.Сонголтууд:Xdatum – цэгийн х координатыг тавина. Энэ үед заагч хэрчим заавал босоо чиглэд байхалбагүй.Ydatum – Цэгийн У координатыг тавина. Энэ үед заагч хэрчим заавал хэвтээ чиглэлд байхалбагүй. Mtext/Text/Angle – сонголтууд дээрхтэй адил үүрэгтэй.Dimradius : Тойрог болон нумын радиал хэмжээг тавихРадиал хэмжээсийн шугам нь сумтай байна. Хэрэв DIMCEN системийн хувьсагчийн утга 0биш бол төвийн цэгийг дэлгэцэнд гаргана.Select arc or circle : хэмжээг нь тавих нум эсвэл тойргийг тэмдэглэхУг програм нь радиусын хэмжээг урдаа R үсэгтэйгээр тавина. Курсорын байрлал байгаабайранд хэмжээсийн текст бичигдэнэ.Specify dimension line location or [Mtеxt/Text/Angle]: хэмжээсийн байрлалыг ттодорхойлохMtеxt/Text/Angle – сонголтууд өмнөхтэй адил үүрэгтэй.Dimdiameter : Тойрог болон нумын диаметрийн хэмжээг тавихSelect arc or circle: тойрог эсвэл нумаа тэмдэглэхSpecify dimension line location or [Mtеxt/Text/Angle]: хэмжээсийн шугамын байрлалыгтодорхойлох эсэвл сонголтуудаас хийхСонголтууд дээр үзсэнтэй адил хэрэглэгдэнэ. Уг програм нь хэмжээсийн утгын өмнө 0 /тэмдэгт тавина.Dimangular : өнцгийн хэмжээс тавихSelect arc, circle, line, or <specify vertex>: нум, тойрог, хэрчим тэмэдгэлэх эсвэл 3 цэгээр үүсэхөнцөгт хэмжээс тавихын тулд Enter дарна.Нум тэмдэглэсэн бол нумын төвийн цэг болон нумын төгсгөлийн цэгүүдээр үүсэх өнцгийнхэмжээг тавина.Тойрог тэмдэглэсэн бол хэмжээс тавихад хэрэглэгдэх 2-р цэгийг мөн тодорхойлж өгнө.Тойргийн төв нь өнцгийн эх болно, тойрог дээр тэмдэглэсэн цэг нь 1-р цэг болно.Хэрчим тэмдэглэсэн бол өнцөг үүсгэж байгшаа 2-р хэрчмийг мөн тэмдэглэж өгнө. 3 цэгээрүүсэх өнцөгт хэмжээс тавихад:Specify angle vertex : өнцгийн эх цэгийг заахSpecify first angle endpoint: өнцгийн эхний үзүүрийг заахSpecify second angle endpoint: өнцгийн дараагийн үзүүрийг заах ~3~
  4. 4. Qdim : Хэд хэд объектод нэгэн зэрэг хэмжээс тавихЭнэ команд нь үргэлжилсэн буолон нэг эхтэй хэмжээсүүд, мөн хэд хэлэн тойрог нумд зэрэгхэмжээс тавих зэрэг т ашиглахад тохиромжтой.Select geometry to dimension : хэмжээс тавих объектуудаа тэмдэглээд Enter дарахSpecify dimension line position,or[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datum point/edit]: сонголтуудаасхийхСонголтууд :Continuous – үргэлжилсэн хэмжээсүүд тавихStaggered –Baseline – нэг эхтэй хэмжээсүүд тавихOrdinate - цэгүүдийн координат тавихRadius – нум болон тойргийн радиусын хэмжээг тавихDiameter – нум болон тойргуудын диаметрийн хэмжээг тавихdatum point – цэгийн координат тавих. Энд цэг тодорхойлох асуулт гарна.Edit – хэмжээсүүдийн цуваанд засвар хийнэ. Цуваанаас хэмжээс хасах, нэмэх боломжтой.Энд арилгах хэмжээсийн цэгийг зааж өгөх хэмжээс нэмэх бол а сонголт хийх хэрэгтэй.Dimbaseline : Нэг эхтэй өнцгөн болон шугаман хэмжээсүүд тавихSpecify a second extension line origin or [Undo/select]: өмнөх хэмжээстэй ижил эхтэй хэмжээставих бол хэмжээс тавих 2 дах цэгийг зааж өгөх ба өөр эхтэй хэмжээс тавихын тулд эххэмжээсээ сонгохын тулд Enter дарна.Dimcontinue: Үргэлжилсэн хэмжээс тавихЭнэ коиандаар хамгийн сүүлийн эсвэл тэмдэглэсэн хэмжээстэй ижил төрлийн хэмжээсийгүргэлжилүүлэн тавина. Үүнд: шугаман, координатын, өнцгийн хэмжээс байж болно.Qleader : Тайлбар хийхЭнэ командаар зурагт заагч хэрчим бүхий тайлбар тавина. Мөн Leader settings харилцахцонхны тусламжтайгаар тайлбарын тохируулга хийж болно.Specify first leader point, or [settings]: тайлбарын заагч хэрчмийн эхний цэгийг тодорхойлохэсвэл S сонголт хийхСонголтууд :First leader point : тайлбарын шугамын хэмжээсүүдийг тодорхойлох. Энд заагч хэрчмийндараагийн цэгийг тодорхойлох, дараагийн цэгийг тодорхойлох эсвэл тайлбарын текстийгбичихийн тулд Enter дарах, текст бичих хязгаарын өргөнийг зааж өгөх буюу тоогоор оруулах,текст оруулах Enter дарж дараагийн мөрөнд шилжинэ. Командыг дуусгахын тулд 2 дахинEnter дарна. ~4~
  5. 5. Settings : сонголтоор Leader Settings харилцах цонх гарах ба энэ цонхонд тайлбарынтохируулгыг хийнэ. Үүнд үндсэн 3 төрлийн тохируулга хийнэ. 1. Annotation tab - текстийн тохируулга 2. Leader line & arrow tab – заагч хэрчим сумны тохируулга 3. Attachment tab - заагч хэрчим болон текстийн байрлалын тохиргоог хийнэ.Dimcenter : тойрог болон нумын төвийн цэгт тэмдэг тавихSelect arc or circle : төвийг нь тэмдэглэх тойрог болон нумаа тэмдэглэхDimstyle командаар хэмжээсийн загвар тодорхойлохдоо төв тэмдэглэх хэлбэр болон хэмжээгтохируулна. DIMCEN системийн хувьсагчаар уг тохиргоог мөн хийж болно. ~5~

×