өгөгдлийн сан

5,828 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
141
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

өгөгдлийн сан

  1. 1. ӨГӨГДЛИЙН САН Зорилго: Визуал бейсик нь нэг буюу хэд хэдэн файлд байгаа өгөгдлүүдийгзасварлах, буцаах, агуулах зэргийг хэрхэн гүйцэтгэх тухай Визуал бейсик нь өгөгдлийг удирдахад зориулан олон төрлийн удирдахэлементүүдээр хангагдсан. Tуре statement-г ашиглан өгөгдлийн бүтэцтодорхойлж болохын зэрэгцээ файл удирдах командуудыг хэрэглэх боломжоорхангагдсан байдаг. Визуал бейсик програмчлалд өгөгдлийн баазын хөдөлгүүр (DatabaseEngine Jet) ба обьект нь болох Data access object (DAO), Remote Data Object(RDO) танилцуулсан байдаг. 1997 оноос Microsoft нь мэдээлэлд хандах загварUniversal Data Access гэдэг обьектыг гаргаж ирсэн. Өгөгдлийн бааз нь холбоост хүснэгтүүдийн цуглуулга хэлбэртэйгээрөгөгдлийн баазыг удирдах програм хангамжуудаар зохион байгуулагддаг.Хүснэгтийн багана бүрийг field буюу талбар гэж нэрлэх ба талбар нь нэгэнтөрлийн мэдээллийг агуулна. Харин хүснэгтийн мөр бүрийг record буюу бичлэггэж нэрлэх ба бусад мөр болгонтойгоо ижил агуулгатай мэдээллийг агуулдаг. Visual Basic 6.0 хэлний хувьд өгөгдлийн баазыг удирдах Ассess dBase,FохРго, ба Раrаdох ээрэг програмуудтай холбогдон ажиллах боломжтой байдаг.Өөрөөр хэлбэл эдгээр програмын тусламжтайгаар өгөгдлийн баазыг үүсгэжзохион байгуулах боломжтой гэсэн үг юм. Data удирдах элемент Визуал бейсикийн хамгийн энгийн өгөгдлийн баазтай холбогдох удирдахэлемент бол Data Control байдаг. Data удирдах элемент нь өгөгдлийн баазаасунших, хадгалах, устгах, бичлэг нэмэх зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Data удирдах элементийг кодоор удирдах: MoveNext, MovePrevious,MoveLast, 6a MoveFirst шинэ бичлэгийг нэрээр толилуулахын тулд зөвхөн нэгбичлэг хийх код бичье. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Data 1.Recordset.MoveLast
  2. 2. Холбоост өгөгдлийн бааз ба SQL Анхдагч ба гадаад түлхүүр: Хүснэгтийн хувьд бичлэг бүрийн хувьд цорганц тодорхойлогдох ялгах буюу таних талбарын утгыг авч үздэг. Тэр талбарыганхдагч түлхүүр буюу primary key гэж нэрлэдэг. Жишээ нь: Оюутны өгөгдлийнбаазад хоѐр адил нэртэй оюутнуудаас сонголт хийх асуудал их гардаг учраасанхдагч түлхүүр талбараар регистрийн дугаарыг авч болно. Хэрвээ хэрэглэгчадилхан анхдагч талбарын утгад өөр, өөр бичлэг оруулбал “Duplicate value inindex, primary key, ог relationshion. Changes were unsuccessful” гэсэн алдаанытухай мэдээлэл өгнө. Өгөгдлийн бааз хоѐр эсвэл түүнээс дээш тооны хүснэгтүүдийг агуулжбайвал тэдгээр нь ихэвчлэн холбогдсон байх ба тэдгээрийг уялдаа холбоотойхүснэгтүүд буюу холбоос өгөгдлийн бааз гэж нэрлэдэг. Гадаад түлхүүр нь визуал бейсикт хоѐр хүснэгтийн холболт үүсгэхэдашигладаг. Хүснэгтүүдийн хооронд холболт хийхэд SQL (Structured Query Language)гэж нэрлэгдсэн хэлийг ашигладаг. SQL-ийг анх 1970 оны эхээр IBM компанихолбоост өгөгдлийн баазад хэрэглэсэн түүхтэй. Энэ хэл нь 1986 онд ANSI(American National Standarts Instute)-ээр стандарт болж хэрэгжиж эхэлсэн.Харин визуал бейсикт SQL-ын ANSI-89 SQL стандартыг хэрэглэдэг. SQL нь маших хүчирхэг хэл юм. SQL-ын нэг хэрэглээ бол өгөгдлийн баазаас шаардлагатаймэдээллийг ба болон холбоос бэлтгэн харуулдаг явдал юм. SQL-ын дөрвөн шаардлагаШаардлага I: Сонгосон дарааллаар хүснэгтийн бичлэгүүдийг харуулах. Цагаан толгойн дараалалаар хотуудын нэрийг, улсуудын нэрээр ба улсуудын группээр, хотын нэрээр харуулах гэх мэт.Шаардлага II: Ямар нэгэн шалгуураар бичлэгийг харуулах (а) Хотын нэр пь Сhina байх. (b) 2015 оны хүн ам нь хамгийн багадаа 20 сая болсон хот (c) Хотын нэр нь 8 үсгээр эхэлсэн байх гэх мэт.Шаардлага III: Хүснэгтүүдийн хамт нь гадаад түлхүүрээр нь холбох ба энд 1, 2-ршаардлага давхар биелэнэ. (а) Улсуудын хүн амьг дараалал буурч байхаар хотуудыг харуулах (b) Хоѐр дах үсэг нь U байх мөнгөний нэгжтэй хотуудын нэр гэх мэт
  3. 3. Шаардлага IV: Холбогдсон хүснэгтүүд эсвэл үндсэн хүснэгтүүдийн дурынталбаруудаар тодорхой нөхцөл хангасан байхаар харуулна. Ихэвчлэн FlexGridудирдах элементийг ашиглан хийх боломжтой байдаг. Find Мeтод: Data 1 data control удирдах элементэд хавсрагдсан хүснэгтэдSQL илэрхийллийн бичлэгээр хайлт хийж болно. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр нь: Data1.RecordSet.FindFirst.criteria Эхний бичлэгээс эхлээд тухайн шалгуурт тохирох нөхцөлөөр хайлтхийгдэнэ. Хайлт нь FindLast, FindNext, ба FindPrevious функцүүдыг ашигланявагддаг. FLEXGRID удирдах элемент хэрэглэх: FlexGrid удирдах элемент ньхүснэгтийн бүх агуулгыг дэлгэц дээр харуулна. Хамгийн дээд талын мөрөндталбарын нэрүүдийг агуулдаг. Хэрвээ талбарын зарим нэг утгууд урт байвалForm_Load үзэгдэл дээр өргөнийг нь тодорхойлох методыг ашиглан шинээртодорхойлж болдог. Хэдийгээр Flex_Load-ийн баганы агуулгыг өөрчлөхийг кодашиглан хийж болох боловч өгөгдлийн баазын агуулга өөрчлөгдөхгүй. ТүүнчлэнSQL илэрхийллүүдийг ашиглан тухайн удирдах элемент дээр талбаруудыгхаруулах боломжтой. Data bound list box ба combobox удирдах элементүүдпйг хэрэглэх:Data-bound List Box ба Data-bound Combo Box удирдах элементүүд стандартудирдах элементүүдтэй төстэй мэт боловч эдгээр удирдах элементүүд нь хэдэншинж чанарыг тодорхойлж өгснөөр хүснэгтээс баганы мэдээллийг автоматаартохируулан авдаг. Удирдах элементүүд нь хүснэггээс өгөгдлийг дэлгэц дээрхаруулахдаа AddItem, Сlеаг ба RemoveItem методууд, ListCount ба Sorted гэсэнхоѐр шинжийг ашигладаг. Харин жинхэнэ ListBox ба ComboBox нь ялгаатай.Data-bound удирдах элементэд агуулагдаж байгаа элементийн тоогRecordCount шинжээр тодорхойлдог. Data-bound List эcвэл ComboBoxэлeментүүдийн хувьд хоѐр түлхүүр шинж болох Row-Source ба List-Field-гтодорхойлдог. Row-Source Data нь Data удирдах элементэд ба ListField DataControl-ийн хүснэгтийн талбаруудад хамаардаг. ADO Data control-ын тухай: Өгөгдлийн баазын application-г бусад орчиндбайгуулах бол Data Source-той ажиллах шаардлага үүснэ. Үүний тулд өгөгдлийнбааз руу бичих болон уншихад TextBox, CheckBox болон объектууд ашигладагэнгийн аргууд бий. Энэ нь Data Source-той холбогдох боломжийг олгон холболтүүсгэх хоѐр зам нь:
  4. 4. o форм дээр DataControl объектыг ашиглах – хамгийн ерөнхий баазтай холбогддог объект; o Data Environment Designer-г хэрэглэн холбогдох. Data Environment Designer нь хүчирхэг боловч хэд хэдэн алхмаар холболтхийгддэг. Data Source-д холбогдохдоо ADO DataControl объектыг ашиглана. Хэрэглэгдэх удирдах элемент нь Data Source-той холбогдох онцлогтой.Програмын кодонд хамгийн их хэрэглэгддэг объект бол txtName удирдахэлемент бөгөөд энэ тухайн талбарын утгыг агуулдаг. Ингэж удирдах элементашиглахад зөвхөн гурван алхам шаардагдана: o ADO DataControl-г сонгох ба TextBox-г форм дээр байрлуулна o DataControl-д өгөгдлийн бааз ба бичлэгийг холбож өгөх o TextBox-д DataControl ба талбарын утгыг зааж өгнө. DataControl дахь өгөгдлийн шинж чанар: Data Source-д холбогдох Dataудирдах элементийн шинж чанаруудад ConnectionString, CommandType,RecordSource гэсэн гурван шинж чанар хамгийн чухал. CommandType – анхдагч утгаараа энэ шинж нь 8 – adUnknown байх бахарин үүнийг өөрчлөн тогтоож болно. Жишээ нь: 1 – adCmdText (SQL-ийн илэрхийллүүдийн агуулгыг буцаана); 2 – adCmdTable (хүснэгтийг бүхлээр нь буцаана); 4 – adCmdStoredProc (процедурт агуулагдаж буй агуулгыг буцаана). RecordSource – CommandType-ийн агуулгад тодорхойлогдсон үед энэшинж нь өгөгдлийн баазын хүснэгтэд эсвэл Stored Procedure-д эсвэлшаардлагатай SQL-ийн бичлэгт тодорхойлогдсон өгөгдлийг холбож өгдөг.DataGrid нь их хүчрихэг хурдан ажилладаг объект юм. Энэ нь DataSourceшинжээр тодорхойлогдоно. Гэхдээ DataField шинжгүй байдаг.

×