WAN/LAN – Vad är egentligen skillnaden?En presentation som ska ge dig en djupare förståelse hur nätverk hemma       ...
LAN• Står för Local Area Network• Består av skrivare, datorer m.m. som är begränsade till ett rum eller byggnad.• Har sna...
Komponenter som behövs för ett     fungerande nätverk•  Nätverkskort•  Hubb•  Switch•  Bridge•  Router•  Gateway
Nätverkskort• Vilket måste ha en programvara installerad.• Finns både som externt och internt.• Behövs alltid för att kopp...
Hubb• Används för att centralisera olika enheter I ett nätverk.• Är den som sammankopplar dessa enheter med varandra och i...
Switch (Omkopplare)• Denna komponent används för att bryta eller koppla om elektriska signaler.• Känd som omkopplare på s...
Bridge (Brygga)• Denna används för att koppla samman två olika lokala nätverk när nätverken t.ex har olika kabeltyper.• S...
Router• Den vanligaste termen som man ofta hör I hemmet när man talar om nätverk. Den ser till att flera olika datorer ka...
Gateway• Nätverksnod som sammankopplar olika nätverk som använder sig utav olika nätverksprotokoll.• Använder sig av olik...
Sammanfattning• Det finns stora nätverk som kallas WAN och de som vi t.ex har hemma som heter LAN.• Det vi tänker som det...
Källhandvisning• Programhantering DAA 1203 för Office 2007 Skriven av Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen ©2007
Presentation LAN/WAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation LAN/WAN

5,803 views
5,397 views

Published on

En presentation av WAN/LAN.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Skapaettintresse.Förklarahurstortdetär, få folk intresserade. Börjaförklaravadsomskallgåsigenom, men bara lite.
 • Förklaraattdettaärdet “Internet” vi känner till. Dettaärvadsomkopplarihopallanätverk runt jorden.Dettakandågåmellanfleraolikaländerochsammankoppladessa.Byggsuppavmånganätverk, WAN ärtrådensomkopplarihopalla MAN/LAN.
 • Framförabudskapetatt LAN ärettnätverksomärhemma, I en byggnadellerså. Påinsidanväggarna, inteutanför.’Förklaraattskrivaävenkanvaradär, gedomförståelseföratt en datorärintedetendasomkankopplasupp mot nätverk.Varförärdetsnabbare? – Jo eftersomkabellängdenoftastärkortare, vilketgerhögreöverföringshastigheter.Intranet –interntnät. Alltsådetärinomettvisstområde, somett hem.
 • Vilkakomponentersomanvändainomnätverk. Förklaraattdessainte ALLTID behövs, men ofta.
 • Grundenförvarjedator. Förklaraatt VARJE datorbehöveranvända sig av en sådanhär. Dessamåsteintegreras I datornellervarasom extern, men måste ALLTID ha programvarainstalleradpådatornförattkunnasamarbeta. Mjukvara/hårdvara
 • Förmedlabudskapetomattdettaär en jätteviktigsakom man villsammankopplaolikaenheter, dock baraförlågprestanda. Förhögreprestandeanvänder man en switch somharMereffektivfördelningavnätverkstrafiken. Billigoch bra lösningom man intekräverväldigthöghastighetavdatatrafik.Då all datatrafikförmedlasavhubben, blirflödetbegränsat till medietshastighet. All trafikförmedlas till allaenheter.
 • Använderochhanterar mac addresser föratt ta beslutomvart data skaskickas. (Till vilken port)Förväxlasofta med Hubb, storskillnad.GerlogiskastjärnnätInätverket.GerdedikeradekanalerInätverket, kollisionerkaninteuppståomtvånoderpåverkarsändningsamtidigt.
 • Förklaraatt den sammankopplar de olikanätsegmenten.Serintealla addresser som en router, utananvänder sig baraav broadcasts.AnvändsoftastImindrelokalanätverk.Dock förmedlarBrygganintebaradatatrafiken, utanhar en vissförmågaatthantera den med. Vilketgör den meravanceradän repeater ochhubben.
 • Vanligastetermen man hörhemma, eftersomallahar en sådanhär.I ettpaketförmedlandenätverkärdet router sombestämmernästanätverksaddresssompaketetska till.Arbetar via internatabellerförattstyra all datatrafik,gårattgöramanuellockså.Använder sig av router protokollförattkommunicera med andra routers förattbestämmabästavägfördatapaketet.
 • Väldigtavanceradoch man använderoftaistället en hubb, router etc. Fördennaärföravancerad.Ärsomettöversättningsprogramfördatatrafikendå den ärså pass avancerad.Behövsinteomettnätverkendastanvänderettnätverksprotokollt.ex IP.Kaninnehållahårdvaraochmjukvaraförattöversättamellanolikanätverksprotokoll.
 • Förklaravarjesteg en gång till. Fådomattförståhurnätverkäruppbyggdaochatt WAN ärdetstoraoch LAN ärdetlilla.
 • Avsluta med attfrågaom de harnågrafrågor.
 • Presentation LAN/WAN

  1. 1. WAN/LAN – Vad är egentligen skillnaden?En presentation som ska ge dig en djupare förståelse hur nätverk hemma som globalt fungerar
  2. 2. LAN• Står för Local Area Network• Består av skrivare, datorer m.m. som är begränsade till ett rum eller byggnad.• Har snabbare kommunikation jämfört med I ett modem och WAN.• Kallas ibland för intranet då det är ett internt nät.
  3. 3. Komponenter som behövs för ett fungerande nätverk• Nätverkskort• Hubb• Switch• Bridge• Router• Gateway
  4. 4. Nätverkskort• Vilket måste ha en programvara installerad.• Finns både som externt och internt.• Behövs alltid för att koppla upp datorn mot nätverket.
  5. 5. Hubb• Används för att centralisera olika enheter I ett nätverk.• Är den som sammankopplar dessa enheter med varandra och internet.• Normalt sett avsedda för ethernet, men fungerar även för nätverk som FDDI, Token Ring USB etc.
  6. 6. Switch (Omkopplare)• Denna komponent används för att bryta eller koppla om elektriska signaler.• Känd som omkopplare på svenska.• Används för att koppla ihop olika datorer och eller skrivare m.m.• Den nätverkskomponent som styr alla noder I ett nätverk.
  7. 7. Bridge (Brygga)• Denna används för att koppla samman två olika lokala nätverk när nätverken t.ex har olika kabeltyper.• Sammankopplar de olika nätsegmenten I paketförmedlade nätverk på 2 I OSI-modellen.(Datalänklagret, fysisk addressering.• Kan inte som router “se” olika addresser I nätverket utan använder sig av s.k. broadcasts.• En brygga med två eller fler portar är en switch.
  8. 8. Router• Den vanligaste termen som man ofta hör I hemmet när man talar om nätverk. Den ser till att flera olika datorer kan kommunicera via ett IP. (NAT, Network Address Translation)• Samman kopplar två olika nätverk med samma typ av protokoll och vidarebefodrar ett datapaket/Meddelande på den bästa möjliga väg till destinationen. Den väljer vägen för användaren så att säga.• Har ofta flera olika portar för datorer, kan vara anpassad till att skicka ut nätverk trådlöst.
  9. 9. Gateway• Nätverksnod som sammankopplar olika nätverk som använder sig utav olika nätverksprotokoll.• Använder sig av olika kommunikations-protokoll för att förmedla information.• Vilket gör det möjligt för den att omvandla data så att mottagande nätverk förstår den.(Översätter)• Väldigt ovanlig då det är den mest komplicerade nätverkskomponenten som kan hantera och arbeta I alla skikt I OSI från 4 och ända upp till tillämpningsskiktet 7.
  10. 10. Sammanfattning• Det finns stora nätverk som kallas WAN och de som vi t.ex har hemma som heter LAN.• Det vi tänker som det stora internet är egentligen ett jättestort nätverk som sammankopplar alla världens mindre nätverk och gör dem till ett.• Varje nätverk kräver vissa komponenter för utrustningen som ska vara uppkopplad gentemot det använder sig av dessa, för att det ska fungera.• Routern som vi köper hemma är en av de viktigaste sakerna I vårt nätverk då det är den som leder vägen för oss som är en användare.
  11. 11. Källhandvisning• Programhantering DAA 1203 för Office 2007 Skriven av Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen ©2007

  ×