Descripció Eines per a la Qualitat

485 views
391 views

Published on

Breu descripció de les eines més emprades per a la prevenció, avaluació i millora de la Qualitat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Descripció Eines per a la Qualitat

 1. 1. EINES PER A LAEINES PER A LA QUALITATQUALITAT PREVENCIÓ
 2. 2. 1. AMFE: anàlisi modal de fallades i efectes 2. PERT: camí crític 3. POKA-YOKE: control anti-errada 4. CCV: cost del cicle de vida 5. QFD: Quality Function Deployment (Desplegament funcional de la Qualitat) 6. DIAGRAMA DE FLUX 7. TQM: Total Quality Management (Gestió de la Qualitat Total) 8. GEMBA KANRI: gestió de fàbrica 9. ENGINYERIA CONCURRENT 10. JIT: Just In Time (just a temps) 11. TAGUCHI: la funció de pèrdua 12. 5S: la metodologia 5S 13. RCM: manteniment centrat en la fiabilitat 14. TPM: total production maintenance (manteniment productiu total) 15. MODEL EUROPEU D’EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL 16. AQP: planificació avançada de la qualitat
 3. 3. AMFE: anàlisi modal deAMFE: anàlisi modal de fallades i efectesfallades i efectes És una eina d’anàlisi per a la identificació, avaluació i prevenció de fallades potencials que poden aparèixer en un producte, servei o procés. Amb la detecció a temps dels punts dèbils i introduint mesures correctores adequades, es preveuen les fallades potencials i s’augmenta la fiabilitat PASSOS 1.Selecció del grup de treball 2.Establir el tipus d’AMFE a realitzar, objectiu i límits 3.Aclarir les prestacions o funcions del producte o procés analitzat 4.Determinar els modes potencials de fallada 5.Determinar els efectes potencials de fallada 6.Identificar sistemes de control actuals 7.Determinar els índexs d’avaluació per cada mode de fallada (G,O,D) 8.Calcular per cada mode de fallada el numero de prioritat de risc NPR 9.Proposar accions de millora 10.Revisar l’AMFE
 4. 4. AMFE: anàlisi modal de fallades i efectesAMFE: anàlisi modal de fallades i efectes EXEMPLEEXEMPLE
 5. 5. PERT: camí críticPERT: camí crític És una eina utilitzada per l’empresa en la que mitjançant la representació en un gràfic es descriuen els processos operatius que han de tenir lloc durant l’execució d’un projecte per tal d’assegurar el desenvolupament correcte el terminis i costos PASSOS 1.Configuració del grup PERT 2.Establir objectius 3.Llistar les activitats del projecte 4.Durada de cada activitat 5.Relació de precedències 6.Gràfics parcials 7.Gràfic PERT 8.Camí crític 9.Anàlisi d’oscil·lacions i folgances
 6. 6. PERT: camí críticPERT: camí crític EXEMPLEEXEMPLE
 7. 7. PERT: camí críticPERT: camí crític EXEMPLEEXEMPLE
 8. 8. POKA-YOKE: control anti-POKA-YOKE: control anti- erradaerrada És un mecanisme o dispositiu concebut per realitzar inspeccions 100% durant el procés de fabricació, detectant qualsevol error, oblit o anomalia comesos. Es va desenvolupar als anys 60 per un enginyer japonès Shigeo Shingo. La traducció al català és “a prova d’errors” ja que serveix per evitar errors que passen desapercebuts PASSOS 1.Anàlisi del problema o la situació actual 2.Brainstorming 3.Triar el tipus de POKA-YOKE 4.Implantació del POKA-YOKE 5.Revisar l’efectivitat
 9. 9. POKA-YOKE: control anti-erradaPOKA-YOKE: control anti-errada EXEMPLEEXEMPLE
 10. 10. CCV: cost del cicle de vidaCCV: cost del cicle de vida És una eina d’anàlisi que permet optimitzar la nostra decisió de compra i ajuda a triar l’opció més rentable i econòmica per aquells productes que tenen una certa durada (no serveix per a productes de consum directe) en el que només el preu d’adquisició no és suficient per encertar en l’elecció de la compra PASSOS 1.Identificar les fases 2.Definir l’estructura de cost de cada fase 3.Obtenció de dades 4.Buscar interrelacions 5.Càlcul del cost del cicle de vida
 11. 11. CCV: cost del cicle de vidaCCV: cost del cicle de vida
 12. 12. CCV: cost del cicle de vidaCCV: cost del cicle de vida
 13. 13. CCV: cost del cicle de vidaCCV: cost del cicle de vida
 14. 14. CCV: cost del cicle de vidaCCV: cost del cicle de vida
 15. 15. QFD: Quality FunctionQFD: Quality Function DeploymentDeployment (Desplegament funcional(Desplegament funcional de la Qualitat)de la Qualitat) És una eina de planificació, organització i anàlisi que tradueix les necessitats i expectatives del client en especificacions adequades a l’empresa en totes les activitats de desenvolupament, fabricació i subministrament, per tal d’assolir la satisfacció del client i de l’empresa PASSOS 1.Planificació del producte 2.Desenvolupament del components 3.Planificació del procés 4.Planificació de la qualitat en el procés
 16. 16. QFDQFD
 17. 17. QFDQFD
 18. 18. QFDQFD
 19. 19. QFDQFD
 20. 20. DIAGRAMA DE FLUXDIAGRAMA DE FLUX És la representació gràfica d’un procés de forma senzilla utilitzant un conjunt universal de símbols que permet tenir una visió general del sistema i establir la relació entre les fases PASSOS 1.Nomenament de l’equip d’elaboració 2.Planificar les sessions d’elaboració 3.Establir l’objectiu 4.Definir el tipus de diagrama 5.Acotar el procés 6.Elaborar el flux de procés 7.Analitzar el resultat i polir detalls
 21. 21. DIAGRAMA DE FLUXDIAGRAMA DE FLUX
 22. 22. DIAGRAMA DE FLUXDIAGRAMA DE FLUX EXEMPLEEXEMPLE
 23. 23. TQM: Total QualityTQM: Total Quality Management (Gestió de laManagement (Gestió de la Qualitat Total)Qualitat Total) És un sistema de gestió del conjunt d’una organització per aconseguir la màxima eficiència, eficàcia i flexibilitat de tots els seus recursos per a la consecució dels seus objectius de competitivitat a mig i curt termini PASSOS 1.Organització 2.Esquema d’implantació de TQM 3.Articulació de TQM segons la cultura i experiència de l’empresa 4.Relació TQM i ISO 9000 5.Relació entre Millora per gestió diària i gestió per polítiques
 24. 24. TQM: Total Quality Management (Gestió de la QualitatTQM: Total Quality Management (Gestió de la Qualitat Total)Total)
 25. 25. TQM: Total Quality Management (Gestió de laTQM: Total Quality Management (Gestió de la Qualitat Total)Qualitat Total) METODOLOGIAMETODOLOGIA ESQUEMA IMPLANTACIÓESQUEMA IMPLANTACIÓ
 26. 26. TQM: Total Quality Management (Gestió de laTQM: Total Quality Management (Gestió de la Qualitat Total)Qualitat Total) TQM vs ISO 9000TQM vs ISO 9000
 27. 27. GEMBA KANRI: gestió deGEMBA KANRI: gestió de fàbricafàbrica Significa gestió de fàbrica, gestionar allà on la realitat existeix seguint una lògica racional, és a dir, el pensament orientat i aplicat a la realitat de la fàbrica PASSOS 1.Visió clara 2.Orientació al client 3.El concepte client-proveïdor intern 4.Autogestió 5.Lideratge vs Direcció 6.Orientació en processos i no en jerarquia 7.Minicompanyies 8.El procés de millora contínua i establiment d’estandards 9.Millora de les capacitats del personal i la comunicació 10.Capacitat per a resoldre problemes o proposar millores 11.Aplicació intensiva d’un sistema de suggeriments
 28. 28. ENGINYERIAENGINYERIA CONCURRENTCONCURRENT És un terme utilitzat per a descriure la participació dels proveïdors en el disseny de productes de l’empresa de capçalera i s’utilitza en empreses que tenen implantada el que s’anomena “ENGINYERIA SIMULTANIA” o “CONCEPTE MODULAR DE DESENVOLUPAMENT” en les que es dona als proveïdors un paper fonamental en els projectes de desenvolupament de peces, mòduls i sistemes. PASSOS 1.Identificació de peces, sistemes i mòduls 2.Determinació de les “regles de joc” amb els proveïdors 3.Pre-selecció de “proveïdors de desenvolupament” 4.Concurs d’idees i elecció del proveïdor de desenvolupament 5.Realització del projecte 6.Canvis i millores en la sèrie
 29. 29. ENGINYERIA CONCURRENTENGINYERIA CONCURRENT COMAKERSHIPCOMAKERSHIP
 30. 30. JIT: Just In Time (just aJIT: Just In Time (just a temps)temps) Vol dir JUST A TEMS (just in time) i és la filosofia que defineix la forma en la que s’hauria d’optimitzar el sistema de producció. Es tracta d’entregar matèries primeres o components a la línia de fabricació de forma que arribin a mida que són necessaris. No és un mitjà per aconseguir que els proveïdors facin moltes entregues amb puntualitat sino que és una filosofia de producció orientada a la demanda PASSOS 1.Posar en marxa el sistema 2.Mentalització 3.Millorar els processos 4.Millorar els controls 5.Relació client-proveïdor
 31. 31. JIT: Just In Time (just a temps)JIT: Just In Time (just a temps)
 32. 32. JIT: Just In Time (just a temps)JIT: Just In Time (just a temps)
 33. 33. JIT: Just In Time (just a temps)JIT: Just In Time (just a temps)
 34. 34. TAGUCHI: la funció deTAGUCHI: la funció de pèrduapèrdua És un mètode per avaluar quantitativament la pèrdua de qualitat d’un projecte degut a variacions en els paràmetres ideals o valors nominals de l’especificació PASSOS 1.Elecció de la peça o producte 2.Determinació de la situació real 3.Recopilació de la informació del procés 4.Identificar la importància financera de la característica de qualitat 5.Procés de dades i interpretació de resultats
 35. 35. TAGUCHI: la funció de pèrduaTAGUCHI: la funció de pèrdua
 36. 36. TAGUCHI: laTAGUCHI: la funció defunció de pèrduapèrdua
 37. 37. 5S: la metodologia 5S5S: la metodologia 5S És una metodologia per a organitzar llocs de treball amb l’objectiu de: Millorar l’eficàcia eliminant les coses inútils Estandarditzar l’ordre per permetre el seu manteniment en el temps Ajudar a descobrir les anomalies del nostre entorn Ajudar a construir un sistema visual de control. Es pot resumir en: ORDRE I NETEJA PASSOS 1.Selecció de l’àrea d’aplicació 2.Selecció del grup de treball i objectius 3.Eliminar 4.Ordenar 5.Netejar 6.Estandarditzar 7.Respectar
 38. 38. 5S: la metodologia 5S5S: la metodologia 5S
 39. 39. RCM: manteniment centratRCM: manteniment centrat en la fiabilitaten la fiabilitat És un procés sistemàtic d’anàlisi per al desenvolupament d’un programa eficient de manteniment preventiu en una instal·lació. Significa RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE PASSOS 1.Definició de l’abast i objectius de l’anàlisi 2.Anàlisi de criticitat 3.Selecció de tasques de manteniment 4.Desenvolupament del programa de manteniment 5.Seguiment i avaluació de l’eficiència de les mesures implantades
 40. 40. RCM:RCM: mantenimentmanteniment centrat en lacentrat en la fiabilitatfiabilitat
 41. 41. RCM: manteniment centrat en la fiabilitatRCM: manteniment centrat en la fiabilitat
 42. 42. TPM: total productionTPM: total production maintenancemaintenance (manteniment productiu(manteniment productiu total)total) Metodologia destinada a millorar la disponibilitat dels mitjans de treball (PRODUCTIVITAT) PASSOS 1.Implicació de la Direcció 2.Informació i formació a les persones 3.Constitució d’una estructura d’animació, promoció i recolzament 4.Elecció del treball de grup 5.Neteja tècnica de màquines i instal·lacions 6.Diagnòstic del lloc 7.Adequació de màquines i instal·lacions 8.Desenvolupament de l’auto-manteniment 9.Desenvolupament del manteniment programat 10.Augment de coneixements tècnics de les persones 11.Integració de les experiències a nivell de projecte 12.Generalització i perfeccionament
 43. 43. MODEL EUROPEUMODEL EUROPEU D’EXCEL·LÈNCIAD’EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIALEMPRESARIAL És una guia que ens indica el camí a seguir per a gestionar de forma eficaç la nostra organització (com són també les famoses normes ISO 9001) Es considera, doncs, una eina de gestió integral de l’empresa en la que es defineixen els criteris bàsics on s’hauria de suportar una organització per a garantir les bones pràctiques de gestió i la millora contínua dels processos interns i també els nivells de satisfacció dels clients i del personal de la pròpia empresa. CARACTERISTIQUES 1.Orientació a resultats 2.Orientació al client 3.Lideratge 4.Gestió per processos 5.Desenvolupament i implicació de persones 6.Millora contínua 7.Desenvolupar convenis i aliances 8.Impacte en la societat
 44. 44. MODEL EUROPEU D’EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIALMODEL EUROPEU D’EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL
 45. 45. AQP: planificacióAQP: planificació avançada de la qualitatavançada de la qualitat És un conjunt de tècniques i activitats destinades a prevenir errades i defectes que, degudament coordinades i aplicades, garanteixen la qualitat de subministrament conforme a les necessitats esperades pel client PASSOS 1.Consulta al client i recopilació d’informació 2.Estudi de factibilitat i realització de l’oferta 3.Recepció de la comanda, acceptació i planificació d’activitats (llançament) 4.Validació del procés 5.Procés sèrie
 46. 46. AQP: planificació avançada de la qualitatAQP: planificació avançada de la qualitat
 47. 47. EINES PER A LAEINES PER A LA QUALITATQUALITAT AVALUACIÓ
 48. 48. 1. ASP: anàlisi de satisfacció del personal 2. ANOVA: anàlisi de la variància 3. AUDITORIA DE PROCESSOS 4. AUDITORIA DEL PRODUCTE 5. AUDITORIES INTERNES DE SISTEMES 6. MAQ: matriu auto-qualitat 7. CM/CP: capacitat de màquines i processos 8. SCP: control estadístic del procés 9. CONTROL SEQÜENCIAL 10. Costos Totals de la Qualitat 11. DIAGRAMA DE DISPERSIÓ O CORRELACIÓ 12. PARETO: diagrama de Pareto 13. SISTEMA TAKAHASI: eficiència del equips de control 14. FIABILITAT 15. GRÀFICS DE CONTROL 16. HISTOGRAMES 17. LOT-PLOT: inspecció per representació gràfica 18. RAM: mantenibilitat 19. MOSTREIG: presa de dades
 49. 49. ASP: anàlisi de satisfaccióASP: anàlisi de satisfacció del personaldel personal És una eina sociològica que serveix per mesurar:  Què pensen els empleats de l’organització  Quin és el seu estat emocional respecte de l’organització  Quin comportament tendeixen a adoptar a la feina Es basa en el Model Europeu de la Qualitat Total per comprovar l’adequació de la gestió dels Recursos Humans Assegura que les persones disposen dels recursos i recolzaments necessaris per a assolir els objectius de qualitat a l’empresa PASSOS: 1.Acord amb la Direcció 2.Nomenament del grup col·laborador 3.Demanar informació preliminar sobre les empreses (estructura, política salarial...) 4.Confeccionar qüestionari i calendari 5.Informació a tots els nivells 6.Entrevistes a directius 7.Entrevistes a comandaments intermedis 8.Reunions amb la resta de personal 9.Observació i valoració de reunions de feina 10.Redacció de l’informe 11.Pla de difusió de l’informe 12.Comunicació a tota la plantilla
 50. 50. ASP: anàlisi de satisfacció del personalASP: anàlisi de satisfacció del personal EXEMPLE ENQUESTAEXEMPLE ENQUESTA COL·LECTIU Tècnics Sala Màqs Mant. Prod. Admin. MOLT DEF DEFICIENT POC DEF POC BÉ BÉ MOLT BÉ VALORACIONS 0 1 2 3 4 5 Pertànyer al grup ens dona prestigi i seguretat El projecte d'empresa és sòlid El dinamisme i la innovació a l'empresa és L'estil actual de comandament és La informació que proporciona l'empresa és La comunicació interdepartamental és Hi ha canals adequats per fer-me escoltar pels superiors Les relacions interpersonals són La formació a l'empresa és La política salarial i incentius són La planificació i coordinació a la feina és S'aprofiten les capacitats de les persones La descripció de les meves funcions i responsabilitats són
 51. 51. ANOVA: anàlisi de laANOVA: anàlisi de la variànciavariància És un mètode estadístic d’avaluació de l’impacte en la resposta d’un procés degut a modificacions realitzades en les variables del procés Significa ANALYIS OF VARIANCE (en castellà es diu ADEVA) És similar a l’anàlisi de regressió ja que estudia la relació entre una variable resposta i una o més variables independents. Està basat en fonaments estadístics de certa complexitat S’utilitzen programes informàtics i taules de dades FISHER FISHER va inventar aquest anàlisi amb l’objectiu de desglossar un experiment en components independents PASSOS 1.Definir l’estudi 2.Identificar la variable resposta 3.Identificar la variable del procés 4.Definir el número de nivells o tractaments 5.Recollida de les variables resposta 6.Càlcul de variabilitats i variàncies entre tractaments i dels residus 7.Anàlisi estadístic dels resultats
 52. 52. Suposem que volem conèixer en un procés d’extrusió de tubs de combustible si alguna de les marques de poliamida existent en el mercat (variable de procés o factor) és diferent i ofereix millors prestacions respecte a la pressió d’explosió (variable resposta) mesurada en bars. Triem 4 marques o tractaments i provoquem 4 rebentades (experiments) amb cadascuna (prèviament hem preparat 4 tires de les mateixes dimensions per cada marca). L’ordre de les rebentades és completament aleatori i el resultat és: Com que 2,60>2,179 no hi ha evidència estadística per assegurar que totes les marques de poliamida siguin iguals ANOVA: anàlisi de la variància EXEMPLEANOVA: anàlisi de la variància EXEMPLE 2,6037,2/14,3/ FssF 312 2 r 2 tk-1N-k ==== 2,179FF 312k-1N-k == )05,0()05,0(
 53. 53. AUDITORIA DEAUDITORIA DE PROCESSOSPROCESSOS És l’enllaç entre l’auditoria de sistema i la de producte i ens dona informació de la capacitat dels processos de fabricació de productes i realització de serveis. L’objectiu final de l’eina és assegurar els processos a través de la millora contínua. Característiques: SISTEMÀTICA, INDEPENDENT, AVALUACIÓ CONTÍNUA Més que solucionar errades la seva funció és evitar que es produeixin PASSOS 1.Responsabilitat 2.Preparació de l’auditoria 3.Catàleg de preguntes específiques de l’auditoria de procés 4.Realització de l’auditoria 5.Valoració de les preguntes i qualificació del procés 6.Conversa final 7.Mesures correctores i control de l’eficàcia 8.Informe de l’auditoria i documentació
 54. 54. AUDITORIA DEAUDITORIA DE PROCESSOSPROCESSOS EXEMPLEEXEMPLE
 55. 55. AUDITORIA DELAUDITORIA DEL PRODUCTEPRODUCTE És una avaluació complerta i independent de l’eficàcia de l’assegurament de la qualitat del producte, determinant la correlació entre les característiques obtingudes i les especificades. Es realitza en productes ja preparats per al seu enviament al client Ens permeten detectar si s’han produït desviacions respecte als requisits i/o especificacions, estimar el nivell de qualitat d’entrega, avaluar l’efectivitat de les decisions d’inspecció i millorar-la PASSOS 1. Planificació de l’auditoria de producte 2. Realització de l’auditoria de producte 3. Valoració dels resultats 4. Mesures correctores 5. Informació a les àrees responsables. Incorporació dels resultats al següent pla d’auditoria
 56. 56. AUDITORIA DEL PRODUCTEAUDITORIA DEL PRODUCTE EXEMPLEEXEMPLE
 57. 57. AUDITORIA DEL PRODUCTEAUDITORIA DEL PRODUCTE EXEMPLEEXEMPLE
 58. 58. AUDITORIA DEL PRODUCTEAUDITORIA DEL PRODUCTE EXEMPLEEXEMPLE
 59. 59. AUDITORIES INTERNESAUDITORIES INTERNES DE SISTEMESDE SISTEMES És un examen metòdic i independent per a determinar si les activitats i els resultats relatius a la qualitat satisfan les disposicions prèviament establertes en els documents de referència per comprovar que aquestes disposicions es porten a terme realment i són adequades per assolir els objectius. És una eina de control i és obligatori en totes les normes i referencials del sector automoció PASSOS 1. Designació de l’equip auditor 2. Examinar la documentació 3. Confirmació del pla d’auditoria 4. Execució de l’auditoria 5. Informe d’auditoria 6. Control de l’informe d’auditoria interna 7. Seguiment de les observacions, no conformitats i de les accions correctores corresponents
 60. 60. AUDITORIES INTERNES DE SISTEMESAUDITORIES INTERNES DE SISTEMES
 61. 61. MAQ: matriu auto-qualitatMAQ: matriu auto-qualitat MAQ és una eina de qualitat que permet visualitzar en temps real els defectes on es creen. Permet conèixer quins llocs d’un procés productiu treballen amb auto-control. Principi bàsic: NOMÉS ES DEIXEN PASSAR A L’OPERACIÓ SEGÜENT ELS PRODUCTES CONFORMES PASSOS 1. Formació i implicació de la Direcció 2. Triar una zona pilot amb un supervisor i el seu equip 3. Definició d’accions de reacció al primer defecte 4. Posar en marxa accions concretes 5. Generalitzar a tota l’empresa
 62. 62. MAQ: matriu auto-qualitatMAQ: matriu auto-qualitat EXEMPLEEXEMPLE
 63. 63. CM/CP: capacitat deCM/CP: capacitat de màquines i processosmàquines i processos Els processos industrials són una combinació de 5 coses imperfectes o 5M: MATÈRIA PRIMERA, MAQUINÀRIA, MÀ D’OBRA, MEDI AMBIENT I MÈTODE i, per tant, qualsevol cosa fabricada per elles és, per definició, imperfecte, o sigui, hi ha variacions entre ells, això s’anomena VAIRABILITAT DELS PROCESSOS i és imprescindible conèixer-la i quantificar-la ja que està present en qualsevol fabricació TIPUS Capacitat de màquina Capacitat de procés PASSOS 1. Capacitat de màquina 2. Estudi de la capacitat del procés 3. Índex de capacitat per a distribucions no normals
 64. 64. CM/CP: capacitat de màquines iCM/CP: capacitat de màquines i processosprocessos
 65. 65. SCP: control estadístic delSCP: control estadístic del procésprocés Eina de prevenció que permet, aplicant l’estadística, detectar i corregir desviacions anormals dels processos PASSOS 1. Determinar la característica del procés a seguir, sistema de mesura... 2. Determinar el patró de distribució (localització, dispersió, forma) 3. El patró es manté al llarg del temps? 4. Determinar les causes de la variació 5. Eliminar les causes de variació 6. Possibilitat de procés de millora contínua reduint la variabilitat per causes comuns
 66. 66. SCP: control estadístic del procésSCP: control estadístic del procés
 67. 67. SCP: control estadístic del procésSCP: control estadístic del procés
 68. 68. CONTROL SEQÜENCIALCONTROL SEQÜENCIAL El control seqüencial és un pla de mostreig progressiu per atributs segons el mètode de A. Wald en el que es poden controlar les unitats defectuoses o els defectes detectats i, després del resultat, es decideix ACCEPTAR, REBUTJAR o SEGUIR VERIFICANT i queda el criteri d’acceptació delimitat gràficament per dues rectes paral·leles CARTA DE CONTROL O DIAGRAMA: paràmetres Nivell de Qualitat Acceptable NCA Qualitat Límit CL Risc del fabricant, proveïdor o rebuig (α) Risc del client o d’acceptació (β) Numero de punts o unitats a verificar
 69. 69. CONTROL SEQÜENCIALCONTROL SEQÜENCIAL
 70. 70. Costos Totals de laCostos Totals de la QualitatQualitat Cost que suposa a una empresa prevenir i avaluar els errors interns i externs per no complir les especificacions o expectatives previstes PASSOS 1. Creació d’un equip interdepartamental 2. Estudi previ 3. Presentació dels resultats de l’estudi previ 4. Planificació del treball posterior 5. Seleccionar una àrea de prova 6. Identificació dels costos i definició dels mètodes de càlcul 7. Procés de mesura i anàlisi de dades 8. Anàlisi amb la Direcció i extensió del programa
 71. 71. Costos Totals de la QualitatCostos Totals de la Qualitat
 72. 72. DIAGRAMA DE DISPERSIÓDIAGRAMA DE DISPERSIÓ O CORRELACIÓO CORRELACIÓ Representació gràfica de la relació entre dues variables PASSOS 1. Disseny del full de recollida de dades 2. Recollida de dades 3. Construcció dels eixos de coordenades 4. Representació dels valors recollits 5. Anàlisi visual del diagrama (anàlisi de dispersió) 6. S’ha assolit l’objectiu? 7. Anàlisi estadístic dels valors (anàlisi de correlació)
 73. 73. DIAGRAMA DE DISPERSIÓ O CORRELACIÓDIAGRAMA DE DISPERSIÓ O CORRELACIÓ
 74. 74. PARETO: diagrama dePARETO: diagrama de ParetoPareto Tècnica utilitzada en la solució de problemes per representar dades sobre un problema que permet identificar fàcilment els aspectes més significatius d’aquest PASSOS 1. Llista de causes 2. Valoració de la magnitud de cada causa 3. Calcular la importància de cada causa 4. Calcular en percentatge les valoracions 5. Classificació decreixent dels percentatge 6. Representació en diagrama de columnes 7. Graficar els valors acumulats
 75. 75. PARETO: diagrama de ParetoPARETO: diagrama de Pareto
 76. 76. SISTEMA TAKAHASI:SISTEMA TAKAHASI: eficiència del equips deeficiència del equips de controlcontrol Eina que ens permet analitzar i avaluar els sistemes anti- error integrats en una línia de muntatge PASSOS 1. Selecció del grup de treball 2. Establir el tipus de procés a analitzar 3. Establir les característiques significatives del client 4. Agrupar les característiques 5. Donar prioritat a les característiques definides en l’etapa anterior 6. Avaluació dels equips de control 7. Calcular la puntuació sobre cada característica 8. Accions de millora
 77. 77. SISTEMA TAKAHASI:SISTEMA TAKAHASI: eficiència del equips de controleficiència del equips de control
 78. 78. SISTEMA TAKAHASI: eficiència del equips deSISTEMA TAKAHASI: eficiència del equips de controlcontrol
 79. 79. FIABILITATFIABILITAT És la probabilitat de que un producte o sistema realitzi una funció específica de forma satisfactòria per un període de temps sota unes determinades condicions d’operació PASSOS 1. Disseny 2. Execució REALITZACIÓ Grup de treball Fiabilitat FIABILITAT DELS SISTEMES Sistemes en sèrie Sistemes en paral.lel
 80. 80. GRÀFICS DE CONTROLGRÀFICS DE CONTROL Eines que permeten la comparació gràfica i cronològica de les característiques de qualitat d’un producte o els paràmetres d’un procés amb uns límits que reflecteixen la capacitat del procés PASSOS 1. Tipus de característica a controlar: VARIABLE O ATRIBUT 2. VARIABLE: Triar gràfic (x-r, x-s,X-r,X-s...) 3. ATRIBUT: Triar gràfic (p, np, c, u...) 4. Elaboració gràfic, presa de mostres, càlcul dels límits de control 5. Procés sota control? 6. Procés capaç? 7. ACCIONS DE MILLORA CONTÍNUA
 81. 81. GRÀFICS DE CONTROLGRÀFICS DE CONTROL
 82. 82. GRÀFICS DE CONTROLGRÀFICS DE CONTROL
 83. 83. GRÀFICS DE CONTROLGRÀFICS DE CONTROL
 84. 84. HISTOGRAMESHISTOGRAMES Representació gràfica d’un conjunt de dades en forma de distribucions de freqüències PASSOS 1. Estudi d’una població 2. Recollida de dades 3. Identificació del valor més alt i el més baix 4. Triar el numero de classes 5. Trobar la grandària de la classe 6. Determinar els límits de cada classe 7. Calcular el numero de valors de cada classe 8. Graficar les dades 9. Histograma
 85. 85. LOT-PLOT: inspecció perLOT-PLOT: inspecció per representació gràficarepresentació gràfica Representació gràfica de dades d’una mostra i, amb mètodes estadístics, treure’n conclusions respecte a la qualitat de la resta d’unitats PASSOS 1. Preparació del gràfic 2. Representació gràfica de les mesures obtingudes 3. Càlculs estadístics i representació de la mitjana 4. Traçat de la línia mitja i els límits 5. Càlcul del % defectuós 6. Adoptar decisió segons el resultat obtingut
 86. 86. RAM: mantenibilitatRAM: mantenibilitat És la facilitat de restauració d’un servei després d’una fallada PASSOS 1. Definició dels criteris de mantenibilitat general de l’empresa 2. Desenvolupar el seu procés d’implantació 3. Establir el mètode de medició
 87. 87. MOSTREIG: presa deMOSTREIG: presa de dadesdades Recollida selectiva de dades de forma que ens apropem a la realitat amb el mínim possible de dades. Per a què? Quines? Quantes? On? Qui? Quan? Amb què? TIPUS Inspecció total Inspecció per mostreig PASSOS 1. Definir la població 2. Selecció de la mostra 3. Control del resultat
 88. 88. EINES PER A LAEINES PER A LA QUALITATQUALITAT MILLORA
 89. 89. 1. ANÀLISI DEL VALOR 2. BENCHMARKING: anàlisi comparativa de la competència 3. SMED: canvi ràpid d’eines 4. BALANCED SCORECARD: quadre de comandament integral 5. HOSHIN KANRI: desplegament d’objectius 6. DIAGRAMA D’AFINITAT 7. DIAGRAMA D’ARBRE 8. ISHIKAWA: diagrama de causa-efecte 9. DIAGRAMA MATRICIAL 10. DIAGRAMA DE XARXES 11. DOE: disseny d’experiments 12. KAIZEN: millora contínua 13. BPR: millora i re-enginyeria de processos 14. PMA: anàlisi PM 15. 8D: resolució de problemes 16. PDCA: roda de Deming 17. 6σ: sis sigma 18. BRAINSTORMING: tempesta d’idees
 90. 90. ANÀLISI DEL VALORANÀLISI DEL VALOR Constitueix la base desde la que la Gestió del Valor s’ha desenvolupat, és a dir, és un mètode utilitzat molt freqüentment per emprendre projectes de Gestió del Valor o enfocament organitzat i creatiu que utilitza un procés funcional i econòmic l’òbjectiu del qual és augmentar el valor de l’objecte d’estudi. En poques paraules maximitzar la relació satisfacció/cost PASSOS 1.Definir el projecte 2.Planificació 3.Presa de dades 4.Anàlisi funcional de costos i objectius a complir 5.Idees de solució i avaluació de les solucions 6.Desenvolupament de propostes globals 7.Presentar les propostes finals 8.Implantació
 91. 91. ANÀLISI DEL VALORANÀLISI DEL VALOR EXEMPLEEXEMPLE
 92. 92. ANÀLISI DEL VALORANÀLISI DEL VALOR EXEMPLE Estudi alternatives i costosEXEMPLE Estudi alternatives i costos associats. Hi ha tres mètodes:associats. Hi ha tres mètodes:
 93. 93. ANÀLISI DEL VALORANÀLISI DEL VALOR EXEMPLE Estudi alternatives i costosEXEMPLE Estudi alternatives i costos associats. Hi ha tres mètodes:associats. Hi ha tres mètodes:
 94. 94. BENCHMARKING: anàlisiBENCHMARKING: anàlisi comparativa de lacomparativa de la competènciacompetència Procés estructurat i positiu de tot allò que es pot millorar prenent com a base als nostres competidors i en relació a l’opinió dels nostres clients. PASSOS 1.Planificació 2.Presa de dades 3.Anàlisi de dades 4.Plans d’acció 5.Aprovació del pressupost 6.Implantació i seguiment 7.Anàlisi de resultats
 95. 95. BENCHMARKINGBENCHMARKING EXEMPLEEXEMPLE
 96. 96. BENCHMARKINGBENCHMARKING EXEMPLEEXEMPLE
 97. 97. SMED: canvi ràpid d’einesSMED: canvi ràpid d’eines Eina utilitzada per disminuir el temps de canvi de referència fins al mínim valor possible. Significa SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (canvi d’útil en un sol minut) PASSOS 1.Elecció del taller 2.Constitució del grup de treball 3.Fotografia del “que hi ha” 4.Primera etapa de millora 5.Segona etapa de millora 6.Classificació cost - guany 7.Aplicació de solucions 8.Procediment de canvi de sèrie
 98. 98. SMED: canvi ràpid d’einesSMED: canvi ràpid d’eines EXEMPLEEXEMPLE
 99. 99. BALANCED SCORECARD:BALANCED SCORECARD: quadre de comandamentquadre de comandament integralintegral Eina que tradueix la visió i estratègia d’una organització en un ampli conjunt d’actuacions coordinades entre si i que proporcionen l’estructura necessària per a un sistema de gestió i medició estratègica. L’essència és la realització d’activitats de forma diferent a la dels competidors per proporcionar un valor afegit únic que els distingeixi de la resta. PASSOS 1.Establir la missió 2.Establir la visió 3.Establir l’estratègia 4.Traduir l’estratègia en un conjunt d’objectius, indicadors i projectes estratègics vinculats
 100. 100. BALANCED SCORECARD: quadre de comandament integralBALANCED SCORECARD: quadre de comandament integral
 101. 101. BALANCED SCORECARD: quadre de comandament integralBALANCED SCORECARD: quadre de comandament integral
 102. 102. BALANCED SCORECARD: quadre de comandament integralBALANCED SCORECARD: quadre de comandament integral
 103. 103. HOSHIN KANRI:HOSHIN KANRI: desplegament d’objectiusdesplegament d’objectius Un model de gestió de negoci i un mètode de planificació que ens proporciona un alineació d’estratègies i polítiques d’una companyia plasmades en objectius des de la Direcció de l’empresa passant per tots i cadascun dels departaments i seccions que la composen PASSOS 1.Definir el pla (P) 2.Llançament del pla (D) 3.Revisions periòdiques del pla (C) 4.Accions correctores (A) 5.Sumarització del pla
 104. 104. HOSHIN KANRI: desplegament d’objectiusHOSHIN KANRI: desplegament d’objectius DIAGRAMA DE FLUXDIAGRAMA DE FLUX
 105. 105. HOSHIN KANRI: desplegament d’objectiusHOSHIN KANRI: desplegament d’objectius EXEMPLEEXEMPLE
 106. 106. DIAGRAMA D’AFINITATDIAGRAMA D’AFINITAT És un útil bàsic de Qualitat que permet representar de forma estructurada i comú un problema a partir de realitats individuals diferents PASSOS 1.Organització preliminar 2.Elecció del problema o pregunta 3.Iniciar una breu discussió de 5 minuts 4.Producció d’idees 5.Lectura del que s’ha escrit 6.Re-agrupar les idees 7.Verificar si hi ha omissions 8.Definir els títols 9.Re-agrupar els títols 10.Definir els títols de segon nivell 11.Mostrar les relacions 12.Presentacio 13.Avaluació i conclusions
 107. 107. DIAGRAMA D’ARBREDIAGRAMA D’ARBRE Representació gràfica en forma d’arbre que s’utilitza per mostrar la resolució d’un problema o decisió Es pot aplicar en marketing, enginyeria, economia, etc... PASSOS 1.Definir les alternatives a relacionar per a la resolució del problema 2.Establir els graus de certesa 3.Graficar l’arbre de decisió 4.Valorar les probabilitats d’ocurrència 5.Conclusions
 108. 108. DIAGRAMA D’ARBREDIAGRAMA D’ARBRE EXEMPLEEXEMPLE
 109. 109. DIAGRAMA D’ARBREDIAGRAMA D’ARBRE EXEMPLEEXEMPLE
 110. 110. DIAGRAMA D’ARBREDIAGRAMA D’ARBRE EXEMPLEEXEMPLE
 111. 111. ISHIKAWA: diagrama deISHIKAWA: diagrama de causa-efectecausa-efecte Diagrama d’Ishikawa o d’espina de peix. És un mètode gràfic d’anàlisi que consisteix en la subdivisió dels problemes complexos en problemes més simples per així obtenir un quadre detallat, senzill i de fàcil interpretació de les possibles causes inicials d’origen d’un problema (efecte) PASSOS 1.Definir l’efecte o problema 2.Dibuixar l’eix central i col·locar l’efecte al final a la dreta 3.Identificar causes possibles que contribueixen a l’efecte en grups 4.Identificar las causes principals i incloure-les en el diagrama 5.Identificar causes per les sub-causes 6.Comprovar l’integració del diagrama 7.Conclusió i resultat
 112. 112. ISHIKAWA: diagrama de causa-efecteISHIKAWA: diagrama de causa-efecte
 113. 113. ISHIKAWA: diagrama de causa-efecteISHIKAWA: diagrama de causa-efecte EXEMPLEEXEMPLE
 114. 114. DIAGRAMA MATRICIALDIAGRAMA MATRICIAL Eina que s’utilitza per ajudar en la presa de decisions al relacionar diferents variables o paràmetres de forma sintètica i ordenada PASSOS 1.Definició de variables a relacionar 2.Establir tipologia de matriu 3.Definició de símbols 4.Revisió d’interseccions 5.Conclusions
 115. 115. DIAGRAMA MATRICIALDIAGRAMA MATRICIAL EXEMPLEEXEMPLE
 116. 116. DIAGRAMA DE XARXESDIAGRAMA DE XARXES Eina que s’utilitza per determinar la durada d’una acció complexa a partir de la durada de les tasques elementals i la dependència entre elles PASSOS 1.Determinar les fases del projecte (tasques elementals) 2.Determinar les dependències entre elles 3.Determinar la durada de cadascuna 4.Construir el diagrama de flux del procés (amb nodes) 5.Graficar la matriu (diagrama de Gantt) 6.Determinar el camí crític 7.Analitzar la planificació 8.Millorar la planificació i actualitzar-la
 117. 117. DIAGRAMA DE XARXESDIAGRAMA DE XARXES EXEMPLEEXEMPLE
 118. 118. DOE: dissenyDOE: disseny d’experimentsd’experiments És la tècnica basada en l’estadística que aglutina tot el que es refereix a organitzar i dissenyar els experiments de forma que s’optimitza l’obtenció de conclusions PASSOS 1.Triar la variable resultat 2.Definir objectiu 3.Triar els factors 4.Triar els nivells 5.Dissenyar el pla d’experiments 6.Realitzar els experiments 7.Analitzar els resultats 8.Conclusions i repetir seqüència si és necessari 9.Finalització
 119. 119. KAIZEN: millora contínuaKAIZEN: millora contínua És un terme d’origen japonès que significa “canvi” kai i “millora” zen i que s’aplica a la Qualitat a occident com a MILLORA CONTÍNUA i implica a totes les estructures de l’empresa en les tasques de manteniment i innovació. Pretén involucrar a tota la plantilla en la cultura de la millora contínua. PASSOS 1.Proposta 2.Millora 3.Coordinació de millores 4.Acceptació 5.Departament afectat 6.Acceptació 7.Inversió 8.Comitè de millores 9.Acceptació 10.Aplicació al departament implicat 11.Coordinador de millores 12.Informes i premis
 120. 120. KAIZEN: millora contínuaKAIZEN: millora contínua EXEMPLEEXEMPLE
 121. 121. BPR: millora i re-BPR: millora i re- enginyeria de processosenginyeria de processos Mètode pel qual s’eliminen les limitacions físiques o mentals de l’empresa introduïdes per costums del passat, per tal de complir millor els objectius de l’organització. Suposa un canvi radical en quan a velocitat, cost, qualitat i quota de mercat i rendiment de la inversió PASSOS 1.Definir objectiu o visió global 2.Valorar i identificar estat actual 3.Pla mestre. Directrius d’actuació 4.Projecte, guia, instruments 5.Realització del procés de re-enginyeria 6.Millora radical
 122. 122. BPR: millora i re-enginyeria de processosBPR: millora i re-enginyeria de processos
 123. 123. BPR: millora i re-enginyeria de processosBPR: millora i re-enginyeria de processos FLUX ANTIC FLUX NOU
 124. 124. PMA: anàlisi PMPMA: anàlisi PM Eina d’anàlisi (A) dels fenòmens físics -phenomena physicae- (P) que provoquen desviacions d’un mecanisme (M): màquines, materials, mètodes, mà d’obra) PASSOS 1.Clarificar el fenomen 2.Efectuar l’anàlisi del fenomen 3.Aïllar totes les condicions que puguin causar el problema 4.Valorar màquina-materials-mètodes-mà d’obra 5.Definir condicions òptimes 6.Planificar la investigació 7.Examinar anomalies 8.Definir i aplicar els plans de millora
 125. 125. PMA: anàlisi PMPMA: anàlisi PM EXEMPLEEXEMPLE
 126. 126. PMA: anàlisi PMPMA: anàlisi PM EXEMPLEEXEMPLE
 127. 127. 8D: resolució de8D: resolució de problemesproblemes Conegut com a EQUIPS ORIENTATS A LA SOLUCIÓ DE PROBLEMES és un mètode ordenat per a la resolució de problemes usant l’enfocament de treball en equip PASSOS 1.Conscienciar-se del problema 2.Utilitzar enfocament d’equip 3.Descriure el problema 4.Implantar i verificar accions intermèdies 5.Definir i verificar causes reals 6.Verificar accions correctives 7.Implantar accions correctives permanents 8.Prevenir la reincidència 9.Felicitar a l’equip
 128. 128. 8D:8D: resolució deresolució de problemesproblemes EXEMPLEEXEMPLE
 129. 129. PDCA: roda de DemingPDCA: roda de Deming És un mètode de resolució de problemes sota la perspectiva de millora contínua. S’utilitza en problemes la resolució dels quals passa per solucionar una sèrie d’anomalies que contribueixen de forma important en el problema principal PASSOS Per cada anomalia, cicle repetitiu 1.PLAN (planificar) 2.DO (fer) 3.CHECK (controlar o verificar) 4.ACT (actuar)
 130. 130. 6σ: sis sigma6σ: sis sigma Estratègia empresarial orientada a la millora de la competitivitat. Filosofia en la que es tracta de treballar millor en lloc de treballar més PASSOS 1.Identificar el projecte 2.Crear el grup de treball 3.Fase de definició 4.Fase de mesura 5.Fase d’anàlisi 6.Fase de millora 7.Fase de control 8.Repetir el cicle DMAMC 9.Finalitzar projecte
 131. 131. BRAINSTORMING:BRAINSTORMING: tempesta d’ideestempesta d’idees Tècnica de grup senzilla i eficaç que pretén crear noves idees i extreure’n d’útils. També s’utilitza per millorar la qualitat i identificar causes de problemes PASSOS 1.Reflexió 2.Emissió d’idees 3.Anàlisi d’idees 4.Conclusions
 132. 132. BRAINSTORMING: tempesta d’ideesBRAINSTORMING: tempesta d’idees EXEMPLEEXEMPLE

×