Your SlideShare is downloading. ×
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Trvalo UdržAteľNý Rozvoj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Trvalo UdržAteľNý Rozvoj

1,687

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,687
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Trvalo udržateľný rozvoj ako súčasť priemyselnej politiky EU a etický princíp politík EU Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
 • 2. I. Trvalo udržateľný rozvoj
  • Trvalo udržateľný rozvoj je procesom zmeny, pri ktorej čerpanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia na technologický rozvoj a inštitucionálne zmeny sú vo svojom súlade a zvyšujú súčasný i budúci potenciál na uspokojovanie ľudských potrieb a túžob, za predpokladu, že súčasná generácia bude uspokojovať potreby tak, aby neobmedzila možnosti ďalších generácií uspokojovať svoje potreby.
  • Brudtlandova komisia, WorldCommision for Environment, 1987
 • 3. Prvky
  • politika ochrany životného prostredia stala integrálnou súčasťou ekonomickej politiky štátu
  • dodržiavania princípu spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov a vytvárania bohatstva
  • rozvoj , t.j. zahŕňa v sebe širší pojem ako je rast, ekonomického bohatstva, vrátene nefinančných zložiek, akými sú kvalita životného prostredia, úroveň zdravotnej starostlivosti, stav zdravia obyvateľstva, úroveň vzdelania, zamestnanosť a rozdelenie príjmov, občianske a politické práva a slobody
 • 4. II. Stratégia
  • je zameraná na dôsledné zosúladenie ekonomického rozvoja s ekologickými a sociálnymi princípmi.
  • hospodársky rozvoj nesmie byť zameraný iba na kvantitatívny charakter nárastu materiálnej výroby a spotreby, ale aj na kvalitatívny rozvoj, ktorý je cestou k zvyšovaniu ľudského blahobytu
 • 5. Zameranie na
  • 1. potreby, najmä základné potreby chudobných krajín sveta, ktorým je nevyhnutné udeliť prioritu
  • 2. obmedzenia, vyplývajúce z úrovne techniky a organizácie spoločnosti zamerané na schopnosť životného prostredia uspokojovať potreby súčasnosti a v budúcnosti
 • 6. Princípy
  • oživenie hospodárskeho rastu
  • zmena kvality rastu
  • uspokojovanie základných ľudských potrieb
  • zaistenie udržateľnej úrovne populácie
  • ochrana a obohacovanie základne prírodných zdrojov / miera prirodzenej obnoviteľnosti, trvalo udržateľný výnos/
  • integrácia ekonomických a ekologických aspektov pri rozhodovaní
  • reforma medzinárodných ekonomických vzťahov a posilňovania medzinárodnej spolupráce
 • 7. Dimenzie
  • ekonomická
  • ľudská
  • ekologická
  • 4. technologická
 • 8. Princípy
  • podpory rozvoja ľudských zdrojov
  • ekologický
  • autoregulačného a sebapodporného vývoja
  • efektívnosti
  • rozumnej dostatočnosti
  • preventívnej opatrnosti a predvídavosti
  • rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií
  • vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov planéty Zem
  • kultúrnej a spoločenskej integrity
  • nenásila
  • emancipácie a participácie
  • solidarity
  • subsidiarity
  • prijateľných chýb
  • optimalizácie
  • sociálne, eticky a environmentálne priaznivého hospodárenia, rozhodovania, riadenia a správania
 • 9. III. Agenda 21 a ekonomický aspekt udržateľného rozvoja
  • manuál pre 21.storočie
  • prijatá na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro, konanej 3.až 14.júna 1992
  • akčný plán na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v 21.storočí.
 • 10. Agenda navrhuje programy, zamerané na obchodu a priemyslu :
  • podpora čistej produkcie
  • 2. podpora zodpovedného podnikania
 • 11. 1. Podpora čistej produkcie - prevencia tvorby odpadov a výroby ťažko recyklovateľných produktov, ktoré vplývajú na ekosystémy
  • Cieľom tohto programu je, aby dochádzalo k zavádzaniu technológií, vhodných inžinierskych a manažérskych praktík a budovaniu takého know-how, ktoré by minimalizovali tvorbu odpadov počas životného cyklu výrobkov. Koncept čistej produkcie má dosiahnuť efektívnu prevádzku v každom štádiu životného cyklu. Výsledok sa prejaví vo zvýšenej konkurencieschopnosti podniku, regiónu, štátu.
 • 12. 2. Podpora zodpovedného podnikania
  • Komplexný prístup všetkých zainteresovaných je v plnení ich úlohy a to:
  • Politici majú vytvárať neustále lepšie podmienky pre nezávislý multidisciplinárny výskum a skvalitňovanie podnikateľského prostredia.
  • Vedeckotechnická komunita má v spolupráci s verejnosťou a podnikateľskými subjektami vytvoriť plnohodnotné partnerstvo za účelom skvalitňovanie prenikania získaných poznatkov do politiky, štátnej a verejnej správy a urýchľovania komercionalizácie v podnikaní.
  • Verejná diskusia o nových technológiách, environmentálnom priemysle má zabezpečiť prenikanie nových poznatkov do širokej verejnosti, zlepšovať spoluprácu
  • občan-podnikateľ-vedecká komunita-verejná správa-štátna správa-komisie EÚ
 • 13. IV. Teória prírodného kapitalizmu Nové myslenie v stratégiach trvalo udržateľného rozvoja
  • Priemyselný kapitalizmus rozoznáva 3 formy kapitálu :
  • 1.ľudský kapitál - tvorivý
  • 2.človekom vyrobený – zhmotnený tvorivou činnosťou
  • 3.finančný kapitál
  • Prírodný kapitalizmus znamená posun k  cyklickému reprodukčnému procesu t.j. obchod bude chápaný, ako rozhodujúci spojovací článok pre eko - efektívnu výrobu a udržateľnú spotrebu, alebo transformácie prírodných zdrojov na služby
 • 14. Stratégia prírodného kapitálu je realizovateľná za 4 podmienok:
  • radikálne zvyšovania produktivity prírodných zdrojov
  • biologické mimikry
  • ekonomika služieb a tokov
  • opakované investovanie do prírodného kapitálu
 • 15. Radikálne zvyšovanie produktivity prírodných zdrojov
   • prírodný kapitál zahrňuje všetky prírodné zdroje a živé systémy.
   • zmenou technológií, výrobných systémov sa dá dosiahnuť zvýšenie produktivity, pričom zvýšená produktivita zdrojov má priamu odozvu na zvyšovanie kvality života o faktor X
   • znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti
   • dematerializácia – znižovanie hmotnosti - finálnych výrobkov
 • 16. 2. Biologické mimikry
  • ide o cieľ úplného vylúčenia odpadov
  • koncepcia zero waste - nulový odpad
  • zero emissions nulové emisie
  • zero failure – nulová chybovosť
  • všetky odpady, emisie, vedľajšie produkty výrob sa budú znovu zhodnocovať za účelom nového úžitku
  • vylúči sa produkcia toxických látok, nebezpečných látok pre človeka a prírodu
 • 17. 3. Ekonomika služieb a tokov
  • premena spoločnosti iba o peniazoch na obchodujúcu spoločnosť, v ktorej spotrebitelia získavajú služby v rámci leasingu alebo zapožičaním tovaru a nie jeho kúpou
   • flexibilná reakcia na meniace sa preferencie spotrebiteľov
   • zainteresované firmy budú zodpovedať za druhotné využitie odpadov
   • vznik inteligentného výrobného systému v ktorom budú výrobky chápané nie ako cieľ, ale ako prostriedok
 • 18. 4. Opakované investovanie do prírodného kapitálu
  • investície budú pôsobiť na produkciu väčšie množstvá ekosystémových služieb, spôsobených prírastkom zásob prírodného kapitálu

×