El treball de recerca 2

1,003 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,003
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El treball de recerca 2

 1. 1. El treball de recerca 2 Procés d’elaboració 1r batx 11-12 INS. F.X. Lluch i Rafecas
 2. 2. Procés d’elaboració del TdR• Tria, delimitació del tema i elaboració de l’esquema• Tipus de TdR i planificació de la recerca• Selecció de documents i obtenció d’informació• Activitats de camp• Les dades: anàlisi, interpretació i conclusions
 3. 3. Tria, delimitació del tema i elaboració de l’esquema Presentació del tema • Presentació genèrica en unes quantes paraules • Pregunta/es inicial/s que concretin, que conté la hipòtesi, i és el fil conductor de la nostra recerca.
 4. 4. Tria, delimitació del tema i elaboració de l’esquema Coneixements del tema • Pluja d’idees (ajuda de companys i familiars) • Qui? Què? • On? Quan? • Com? • Per què? • Per a què? Per a qui?
 5. 5. Tria, delimitació del tema i elaboració de l’esquema• Qui? Què? De qui/què es tracta? Què en sé?• On? Quan?On/Quan es fa/passa? Quines circumstàncies?• Com?Com funciona?Quin procediment/mitjans?Quina forma té? Quins elements? Límits? Excepcions? Relació amb? Semblances/diferències amb?• Per què?Raó/motiu? Causa/origen? Conseqüències/efectes o resultats?• Per a què? Per a qui?Per a què serveix?A qui va adreçat? Amb quin objectiu?
 6. 6. Tria, delimitació del tema i elaboració de l’esquema Elaboració d’una llista de mots clau • Eliminarem els que hi tenen poc a veure • Classificarem/agruparem per categories • Remarcarem els de significat més genèric: mots clau – Per fer l’esquema del contingut del TdR – Per consultar enciclopèdies, diccionaris especialitzats, manuals, etc. • Precisarem el tema; el concretarem • Modificarem la llista de mots clau; optarem pels tècnics • Fixarem idea central o hipòtesi i elaborarem esquema provisional amb l’ajut dels mots clau
 7. 7. Tipus de TdR i planificacióTipus de treball:• Treball d’observació: obtenim les dades observant directament la realitat que volem estudiar• Treball d’experimentació: obtenim les dades fent un experiment en un laboratori o sala especial• Combinació dels dos tipus• Treball de creació: Creem un objecte, obra d’art, un motor, un programa informàtic, etc., a partir dels coneixements adquirits.
 8. 8. Tipus de TdR i planificacióPlanificació. Cal tenir en compte:• Temps de què disposem• Accions que hem de dur a terme• Recursos i materials a l’abast• Mètodes que fem servir• Etc.
 9. 9. Selecció de documents i obtenció d’informació• Documents o fonts d’informacióEvitar reunir muntanyes d’informació per trobar-hi la solució exacta al TdR. Cal reflexionar i interpretar.• Tipus de documentsMapa, prospecte, reportatge, pel·lícula, pergamí, fotografia, cançó, gràfic, notícia, assaig, pintura, entrevista, declaració jurada, pacte sindical, moneda, novel·la, cartell, fòssil, text electrònic, monument, cartell, documental, certificat mèdic, cens de població, denúncia, esquema, etc
 10. 10. Selecció de documents i obtenció d’informacióSuports físics o vehicles:• Paper: llibres, enciclopèdies, diaris, revistes, fullets...• Pel·lícula: films, diapositives, microfilms...• Suport magnètic: cassets, videocassets, disquets...• Suport òptic: CD, CD-ROM, DVD...• Vehicle telemàtic: Internet, fax, correu electrònic...
 11. 11. Selecció de documents i obtenció d’informació• Documents primaris:Són els directes o de primera mà, els que no han estat interpretats per cap altra persona o que no han estat interpretats en el sentit que ens interessa• Documents secundaris:Són els indirectes, elaborats i transmesos per intermediaris que han analitzat, descrit o interpretat documents primaris
 12. 12. Selecció de documents i obtenció d’informacióLocalització de documents:• Biblioteques (PAE)• InternetAtenció amb la documentació d’internet:• l’autenticitat de les pàgines consultades• rigor• fiabilitat...
 13. 13. Selecció de documents i obtenció d’informació• http://ccuc.cbuc.cat : catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya• http://sumaris.cbuc.es : base de dades sobre revistes. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.• D’altres recursos i documents: enciclopèdies, il·lustracions, notícies, articles, TdR, textos literaris, publicacions oficials, etc.D’universitats, organismes públics, empreses i individus
 14. 14. Selecció de documents i obtenció d’informació Selecció de documents • Identificació del contingut – Parts que faciliten l’accés ràpid (índex, resum, intro...) – Hi són els mots clau? • Selecció i classificació dels documents triats – Retenir els que s’hi relacionen amb el TdR – Classificar per ordre d’importància (Precís al TdR/genèric, imprescindible/secundari) – Deixar de banda els documents antics – Constatar si mostren punts de vista diferents, són complementaris, es troben en vehicles diferents, etc • Anotació dels documents seleccionats (llista) – Anotar bibliografia: autor, títol, data, lloc publi. Ed., pàg – Anotar webgrafia: pàgina, i data de l’última consulta – Característiques
 15. 15. Selecció de documents i obtenció d’informacióExtracció i organització de la informació• Lectura ràpida – Localitzar capítols /passatges + útils – Assenyalar fragments relacionats amb TdR. Fer còpia• Lectura atenta: subratllat i marcat – Subratllar el text interessant – Anotar al marge esq. títols i signes que indiquin si la info és important, complementària, es contradiu, és exemple, conclusió final o parcial, etc.• Creació de fitxes/arxius de lectura – Extreure les dades/idees marcades dels documents analitzats i anotar-les en fitxes/arxius de lectura (ordenades i classificades posteriorment a un fitxer)
 16. 16. Selecció de documents i obtenció d’informacióCriteris per a la realització de fitxes/arxius:• 1 fitxa/arxiu/doc per a cada idea o informació. Si no hi cap, s’afegeix en fitxes suplementàries: a, b, c,...)• Anotar la referència de la font: autor, títol, data, pàgina, etc.• Identificar cada fitxa amb un títol o mot clau que indiqui l’apartat del TdR amb el que es relaciona• Escriure-hi la idea o informació en una sola cara. (per consultar-les amb més comoditat)
 17. 17. Selecció de documents i obtenció d’informacióModel de fitxa: Autor, títol, data, pàg. Apartat del TdR: títol o mot clau Zona reservada a la idea o a la informació que cal retenir. Usar només aquesta cara de la fitxa.
 18. 18. Selecció de documents i obtenció d’informacióTipus de fitxes/arxius/docs:• Citació. Citació textual del passatge, paraula per paraula, entre cometes, que serà reproduït al per de la lletra en la memòria (paraules d’un expert, testimoni, etc.)• Resum. Reformulació en paraules nostres d’una idea, resum• Definició. Mots especialitzats per confeccionar glossari• Comentari personal. Idees que se’ns acuden mentre llegim/analitzem i volem incorporar al TR• Dubtes i preguntes. Aspectes que cal verificar.• Dades. Llistes, taules, ..., de documents o observació directe• Il·lustracions. Fotos, mapes, dibuixos, esquemes...
 19. 19. Activitats de camp• L’observació i experimentació s’ha de centrar en un nombre limitat d’objectes o subjectes, d’un lloc ben delimitat, durant un període concret.• Fulls de registre. S’anoten les dades que anem extraient a través de l’observació.• Enquestes i entrevistes. Cal preparar-les.• Taules o gràfics. Presentació de dades o informacions quantificables.• Creativitat o intuïció per fixar activitats de camp i procediment o mètode, especialment quan necessitem informacions difícils d’aconseguir.
 20. 20. Les dades: anàlisi, interpretació i conclusionsPresentació gràfica de les dades quantificables: • La taula • El gràfic de sectors • El diagrama de columnes • El diagrama de barres • El gràfic de corbes • El pictograma
 21. 21. Les dades:anàlisi, interpretació i conclusions La taula Conjunt organitzat de dades numèriques amb títols que expressen conceptes per consultar còmodament
 22. 22. Les dades: anàlisi, interpretació i conclusions Gràfic de sectors o formatgeMostren les diferents parts d’un tot. Els percentatges sumen 100%.• Els sectors no poden ser excessivament petits• Els % han d’acompanyar els sectors
 23. 23. Les dades:anàlisi, interpretació i conclusionsEl gràfic de corbes Mostra l’evolució d’un valor en un temps donat. Es poden combinar diverses corbes.
 24. 24. Les dades:anàlisi, interpretació i conclusions Diagrama de columnes Mostra el creixement individual de diferents categories, per comparar diferents evolucions en un període determinat. També por mostrar columnes dobles, que il·lustren l’evolució de diverses variables amb una relació comuna
 25. 25. Les dades:anàlisi, interpretació i conclusionsDiagrama de barresMateix ús que el diagrama de columnes.Més adient quan els segments són molt llargs
 26. 26. Les dades:anàlisi, interpretació i conclusions El pictograma Dibuixos que tenen a veure amb el fet o fenomen que descriuen
 27. 27. Les dades: anàlisi, interpretació i conclusionsNormes bàsiques per a gràfics• Els gràfics han d’anar numerats i titulats• Han de ser comprensibles visualment mitjançant colors, gruixos o tramats diferents.• Han de tenir la mateixa representació gràfica en la llegenda (conjunt de convencions que indiquen el valor de cada element gràfic)
 28. 28. Les dades:anàlisi, interpretació i conclusions Com arribar a la conclusió: 1. Recollir informació i dades necessàries de documents i l’observació i/o experimentació 2. Farem una anàlisi i interpretació: identificarem les + destacades, relacions, regularitats o evolució 3. Trobarem una explicació i les conseqüències o solucions que se’n desprenen 4. Determinarem si el punt 3 és prou sòlid i significatiu, si coincideix amb la hipòtesi, o si els resultats són parcial o totalment diferents del que havíem previst.

×