Road sector capacity development project presentation for UB city Mayor Mr Erdene Bat-Uul 09 aug12

485 views

Published on

ADB-funded TA-7844: Mongolia Road Sector Development Project

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Road sector capacity development project presentation for UB city Mayor Mr Erdene Bat-Uul 09 aug12

 1. 1. TA-7844 MON: Road Sector CapacityDevelopmentTТ-7844 MOН: Авто замын салбарынчадавхийг бэхжүү лэх Тө сө л
 2. 2. What is the Project Төслийн талаарThe project Name is: Төслийн нэр нь:Road Sector Capacity Авто замын салбарын Development Technical чадавхийг бэхжүү лэх Assistance Project Техникийн туслалцааны тө сө л The Project is funded by the Asian Development Bank  Төслийг Азийн Хөгжлийн It has a team of 11 Банк санхүүжүүлж байгаа Consultants attached to it, 6  Төслийн багт 11 зөвлөх National and 5 International ажиллах ба эдний 6 нь It commenced in February дотоодын зөвлөх 5 нь олон улсын зөвлөх байна 2012 and will be completed by November 2013  Төслийн үйл ажиллагаа 2012 оны 2-р сард эхэлсэн ба 2013 оны 11-р сард хэрэгжиж дуусна 2
 3. 3. Who is VicRoads Викроүдс ийн Австрали талаар It is a practising Road Authority улсын Виктория from Victoria, Australia. мужын Авто замын газар. VicRoads Network: manages  Викроү дсийн авто замын rural and metropolitan roads сү лжээ: хотын болон орон – 24,500 road kilometers нутгийн авто зам – 54,000 lane kilometers – Замын урт 24,500 км – Зорчих хэсгийн урт 54,000 км 3
 4. 4. The Project Төслийн зорилго Objectives  Засгийн газарт Авто замын to assist the Government дунд хугацааны хөтөлбөрөө Implement the Road хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг Sector Road Map үзүүлэх a focus on ‘on-the-job  Замын барилгын ажил training’ in construction, түүний хяналт ба засвар construction supervision арчлалтын талаар ажлын and road maintenance байран дээрхи сургалтыг явуулах To introduce international practices and standards in  Авто замын менежментэд road management олон улсын арга барил ба стандартыг нэвтрүүлэх To establish a capacity for technology development  Технологи хөгжүүлэх ба and technology transfer технологи нутагшуулах хүчин чадавхийг бий болгох 4
 5. 5. The Project Outputs Тө слөө с гарах ү р дү н Implement a Road Periodic Maintenance  Авто замын ээлжит засварын Program with private хөтөлбөрийг хувийн sector providers and хэвшлийн оролцоотойгоор define a Road хэрэгжүүлэх , Улаанбаатар Maintenance Strategy хотын авто замын засварын and Standards for UB стратеги ба стандартыг City тогтоох Reinstitute the Road  Авто замын сан ба түүнийг Fund and the Fund хариуцсан бүтцийг шинэчлэх Manager  АЗГ-ын бүтцийг шинэчлэж Restructure DOR and менежментийн чадварыг enhance its management бэхжүүлэх. Зарим үйл ability. Regionalise some ажиллагааг нь бүсийн зохион of its operations байгуулалтаар гүйцэтгэх
 6. 6. The Project Outputs Тө слөө с гарах ү р дү н Establish a Road Research Institute –  Хувийн компаны эзэмшил potentially as a private хэлбэрээр Авто замын LLC судалгаа шинжилгээний Set up Regular Training хүрээлэнг бий болгох and Re-training Programs  Тогтмол болон давтан Increase DOR’s Project сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах Management and Procurement Capacity  АЗГ-ын төслийн менежмент ба Set-up an Outsourced Худалдан авалтын чадавхийг нэмэгдүүлэх Road Supervision System  Авто замын хяналтын Strengthen DOR’s Project хөндлөнгийн бүтцийг Planning and Evaluation бүрдүүлэх Capacity  АЗГ-ын төслийн төлөвлөлт ба үнэлгээний чадавхийг нэмэгдүүлэх
 7. 7. Road Maintenance Авто замын засвар Establish a road  Шийдвэрүүд нь ил тод ба хүрэлцэхүйц хөрөнгө оруулалт бүхий НАЗГ-ын засвар арчлалтын хөтөлбөрийг боловсруулах Skills development in  Авто замын засварын гэрээний менежменттэй холбоотой ур чадварыг Establish a road хөгжүүлэх  НАЗГ-т мөрдөх хотын авто замын засвар арчлалтын стандартыг бий болгох (Улсын авто замын стандартаас гадна)
 8. 8. Road Maintenance Авто замын засвар Periodic road maintenance – a new  30 тэрбум төгрөгийн program with funding. санхүүжилт бүхий авто Budget 2013 30 billion замын ээлжит засварын MNT 2013 оны шинэ хөтөлбөр 180 kms of road for 2013  2013 онд 180 км замд Private sector involved – ээлжит засвар хийнэ no more government  Хувийн хэвшил энэ ажилд monopoly оролцоно. Засгийн газрын монопол байдал эцэс болно Rates subject to competitive bid – not set  Ажлын өртгийг Засгийн by Government газар бус өрсөлдөөнт тендерээр тогтоодог болно Work practice improvements by  Төрийн өмчит зам засварын Government companies компануудын ажлын арга барилыг сайжруулна
 9. 9. The Road fund Авто замын сан The Road fund has not  2009 оноос хойш Авто been functional since замын сан тусгай 2009 – neither a зориулалтын сан эсвэл dedicated fund nor a үндсэн үүргийнхээ дагуу Road Board. ашиглагдаж ирээгүй It will be re-established,  Бүтцийг дахин шинэчилнэ but it needs certainty of – гэхдээ эх үүсвэр нь revenue to be effective. баттай байх ёстой To be effective sound,  Үр дүнтэй, хариуцлага accountable and strong өндөр санхүүгийн fiscal management is менежмент хэрэгтэй needed.  Бие даасан инженерийн The banking sector is the зөвлөлгөөг авдаг банкны obvious choice with салбарын бүтэц үүнд independent engineering тохирно гэж үзэж байна expertise
 10. 10. The Road fund Авто замын сан DOR provides the  АЗГ хөтөлбөрийн агуулгыг program inputs. бэлтгэж өгнө The Road Fund Manager  Сангийн менежер makes the decision. шийдвэрийг гаргана. Ажлыг DOR delivers based on a үнэ ба ажлын чанарт cost/quality contract. суурилсан гэрээгээр хүргэнэ DOR contracts the  Ажлыг АЗГ-ын зүгээс хувийн private sector and the хэвшилд гэрээгээр, төрийн Government Companies өмчит АЗЗАК-д өрсөлдөөнт on competitive rates. үнийн саналд суурилан Clear and accountable олгоно process.  Бүх үйл явц ил тод бөгөөд Regional DOR can буух эзэнтэй байна supervise the contracts  АЗГ-ын бүсийн бүтцийн салбарууд гэрээг хянаж болно
 11. 11. The Road Fund Авто замын сан Авто замын Эх үүсвэр сангийн АЗГ Менежер Авто зам ашигласны хураамж Авто замын Зам засварын Тусгайлсан сангийн хөтөлбөр татварууд хариуцлага: Санхүүгийн болон чанар. dTIMS Сангийн эх Шатахууны үүсвэр гаалийн татвар төвлөрүүлэлт ба зарцуулалтын Хөтөлбөрийн хяналт төсөл Торгууль Тээврийн Гэрээ - Санхүү- АЗГ хэрэгсэл ба Чанар сэлбэгийн гаалийн татвар Гэрээ Хувийн Улсын Хувийн компани компани компани
 12. 12. Road Research Institute Авто замын судалгаа шинжилгээний хү рээлэн “propose an institutional  “Авто замын салбарын structure, organization, хөгжлийн дунд хугацааны procedures for capacity технологи нутагшуулалт transfer and define a ба судалгаа шинжилгээний medium term road sector төлөвлөгөөг тодорхойлох technology transfer and хүчин чадал бүхий research plan” хүрээлэнгийн бүтцийг modern Mongolian road санал болгох” construction standards  Монгол улсын авто замын contractual issues and орчин үеийн стандартууд the standards  Гэрээний асуудлууд ба work practice issues and стандартууд skills and how to be more  Ажлыг илүү бүтээмжтэй productive in work гүйцэтгэхэд ажлын арга practices барил ба ур чадварыг хэрхэн авч үзэх
 13. 13. Road Research Institute Авто замын судалгаа шинжилгээний хү рээлэн managing the  Технологи, ажлын арга identification of барил ба стандартуудыг technology and practices ижилсүүлэх бололцоог and standards and судлан Монгол улсад bringing them into мөрдүүлэх байдлыг Mongolia and having хэвшүүлэх them approved as  Хувийн хэвшлийн operational standards. оролцоог Look for private судлах....арилжааны participation…..operate хэлбэрээр хүрээлэнгийн the Institute as a үйл ажиллагааг эрхлэн commercial organization явуулах Government is too  Засгийн газрын хувьд constrained – salary and ажилчдын цалин ба үйл operationally ажиллагааг удирдах гэх мэт хүндрэлүүд бий
 14. 14. Road Research Institute Авто замын судалгаа шинжилгээний хү рээлэнNeeds include International partners  Цаг уурын ойролцоо тогтоц with similar climate бүхий (Канад мэт) олон (Canada etc) улсын байгууллагатай Visiting expert program түншлэх  Зочин мэргэжилтэний PhD candidates хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Commercial clients  Докторын сургалт Commercially focused  Арилжааны чигт research үйлчлүүлэгчид Flexible staff/contracts  Гэрээгээр ажиллах уян and better salaries хатан орон тоо/ илүү таатай Private risk capital цалин хөлс Initial government capital  Гарааны хөрөнгө оруулалт but sell down. Засгийн газраас гарах ч аажимдаа хувьчилна
 15. 15. Баярлалаа

×