ŽIVIM ŽIVOT BEZ NASILJA!
Ministarstvo obitelji, branitelja iMinistarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarno...
NASILJE U OBITELJINASILJE U OBITELJI
 tjelesno nasiljetjelesno nasilje
 tjelesno kažnjavanje i postupci ponižavanjatjele...
 (moralna) obveza(moralna) obveza svakogsvakog pojedinca u društvupojedinca u društvu
 pojedinac prijavljujepojedinac pr...
PRIJAVAPRIJAVA
Kome prijaviti?
 Policiji
 Centru za socijalnu skrb
PRIJAVITI MOŽETE I ANONIMNO!
NASILJE U OBITELJINASILJE U OBITELJI
KAO KAZNENO DJELOKAO KAZNENO DJELO
Nasilje u obitelji kao kazneno djelo propisano jeN...
ZNAKOVI IZLOŽENOSTIZNAKOVI IZLOŽENOSTI
NASILJU KOD DJECENASILJU KOD DJECE
UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenja:UOBIČAJE...
ZNAKOVI IZLOŽENOSTIZNAKOVI IZLOŽENOSTI
NASILJU KOD DJECENASILJU KOD DJECE
UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenjaUOBIČAJEN...
ZNAKOVI IZLOŽENOSTIZNAKOVI IZLOŽENOSTI
NASILJU KOD DJECENASILJU KOD DJECE
UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenjaUOBIČAJEN...
PERCEPCIJA NASILJAPERCEPCIJA NASILJA
MEĐU MLADIMAMEĐU MLADIMA
 anketa je provedena na svim osnovnim školamaanketa je prov...
KOLIKO ČESTO DJECA/MLADIKOLIKO ČESTO DJECA/MLADI
PRIMJEĆUJU NASILJEPRIMJEĆUJU NASILJE
 mladi su izjavili da primjećujumla...
OBLICI NASILJAOBLICI NASILJA
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Prosječni rezultat - čestina pojave pojedine kategorije nasilnog
ponašanj...
DJEVOJČICEDJEVOJČICE
1. emocionalno nasilje1. emocionalno nasilje
2. verbalno nasilje2. verbalno nasilje
3. fizičko nasilj...
DJEČACIDJEČACI
1. fizičko nasilje1. fizičko nasilje
2. emocionalno nasilje2. emocionalno nasilje
3. verbalno nasilje3. ver...
KOLIKO ČESTO DJECA/MLADIKOLIKO ČESTO DJECA/MLADI
PRIMJEĆUJU NASILJEPRIMJEĆUJU NASILJE
 ispitanici kao procjenjivači:ispit...
STAVSTAV
čestica ukupno
6. Ja moram braniti čast moje obitelji ako ih netko vrijeđa 4,11
10. U redu je braniti se kada te ...
STAVSTAV
u podlozi nasilnog ponašanja nalaze seu podlozi nasilnog ponašanja nalaze se
stavovistavovi
anketom smo dobili ...
STAVSTAV
mijenjanjem tog stava promijenit će semijenjanjem tog stava promijenit će se
čestina nasiljačestina nasilja
NI ...
UPAMTITE!UPAMTITE!
 Nasilje u obitelji nema svoju dob, zanimanje iliNasilje u obitelji nema svoju dob, zanimanje ili
stup...
OBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKEOBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKE
ŽUPANIJE VAM NUDI:ŽUPANIJE VAM NUDI:
- savj...
KOME SE OBRATITI?KOME SE OBRATITI?
 ZatražiteZatražite pomoćpomoć u svakoj policijskoj postaji iliu svakoj policijskoj po...
HVALA NA
PAŽNJI!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Živim život bez nasilja

2,955 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • NAPOMENA prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, kao nasilje pod točkom Uhođenje i uznemiravanje navedeno je i uznemiravanje i putem interneta, sms poruka, pozivima i sl… točno kaže ovako:
  psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (u daljnjem tekstu: uhođenje i uznemiravanje),
  ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva.
 • Prije svega napomenuti da nasilje štetno utječe na cjelokupni razvoj djeteta.
 • Prije svega napomenuti da nasilje štetno utječe na cjelokupni razvoj djeteta.
 • Prije svega napomenuti da nasilje štetno utječe na cjelokupni razvoj djeteta.
 • obavezno naglasiti razliku prijava i traženje savjeta!
 • Za raspravu možete koristiti pitanja:
  Je li nasilje korisno?
  Jesu li bili u situacijama kada su prijavili nasilje? – Kome su se obratili i zbog čega?
  Koji su razlozi zbog kojih ne bi prijavili nasilje?
  Nasilje na društvenim mrežama
  Utjecaj roditelja na izloženosti djeteta nasilnom sadržaju na TV programima – nasilje u crtanim filmovima…
 • Živim život bez nasilja

  1. 1. ŽIVIM ŽIVOT BEZ NASILJA! Ministarstvo obitelji, branitelja iMinistarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnostimeđugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Virovitičko-podravske županijeObiteljski centar Virovitičko-podravske županije
  2. 2. NASILJE U OBITELJINASILJE U OBITELJI  tjelesno nasiljetjelesno nasilje  tjelesno kažnjavanje i postupci ponižavanjatjelesno kažnjavanje i postupci ponižavanja djecedjece  psihičko nasiljepsihičko nasilje  verbalno nasiljeverbalno nasilje  uhođenje i uznemiravanjeuhođenje i uznemiravanje  izolacija i sprečavanje slobode kretanjaizolacija i sprečavanje slobode kretanja  spolno nasilje i spolno uznemiravanjespolno nasilje i spolno uznemiravanje  ekonomsko nasiljeekonomsko nasilje
  3. 3.  (moralna) obveza(moralna) obveza svakogsvakog pojedinca u društvupojedinca u društvu  pojedinac prijavljujepojedinac prijavljuje SUMNJUSUMNJU na počinjeno nasiljena počinjeno nasilje –– sud odlučuje o tome je li to nasilje ili nesud odlučuje o tome je li to nasilje ili ne  policiji ili državnom odvjetništvupoliciji ili državnom odvjetništvu MORA SEMORA SE prijavitiprijaviti nasilje u obitelji za koje se sazna u obavljanju dužnostinasilje u obitelji za koje se sazna u obavljanju dužnosti u protivnom se radi o prekršajuu protivnom se radi o prekršaju Čl 8. Zakona o zaštiti od nasilja u obiteljiČl 8. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)(NN 137/09, 14/10, 60/10) OBVEZA PRIJAVEOBVEZA PRIJAVE
  4. 4. PRIJAVAPRIJAVA Kome prijaviti?  Policiji  Centru za socijalnu skrb PRIJAVITI MOŽETE I ANONIMNO!
  5. 5. NASILJE U OBITELJINASILJE U OBITELJI KAO KAZNENO DJELOKAO KAZNENO DJELO Nasilje u obitelji kao kazneno djelo propisano jeNasilje u obitelji kao kazneno djelo propisano je člankom 215. a Kaznenog zakona kao:člankom 215. a Kaznenog zakona kao: nasilje,nasilje, zlostavljanje i osobito drsko ponašanje kojimzlostavljanje i osobito drsko ponašanje kojim član obitelji dovede drugog člana obitelji učlan obitelji dovede drugog člana obitelji u ponižavajući položaj za što je predviđenaponižavajući položaj za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
  6. 6. ZNAKOVI IZLOŽENOSTIZNAKOVI IZLOŽENOSTI NASILJU KOD DJECENASILJU KOD DJECE UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenja:UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenja: PASIVNOPASIVNO - povlačenje u odnosima, slabiji- povlačenje u odnosima, slabiji školski uspjeh, regresija u ponašanjaškolski uspjeh, regresija u ponašanja karakteristična za mlađu djecukarakteristična za mlađu djecu (nerazumljivi strahovi, strah od(nerazumljivi strahovi, strah od razdvajanja, enureza…), pesimizam,razdvajanja, enureza…), pesimizam, depresivna ponašanja, suicidalnost…depresivna ponašanja, suicidalnost…
  7. 7. ZNAKOVI IZLOŽENOSTIZNAKOVI IZLOŽENOSTI NASILJU KOD DJECENASILJU KOD DJECE UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenjaUOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenja AKTIVNOAKTIVNO - agresivni ispadi (prema sebi, drugima- agresivni ispadi (prema sebi, drugima ili prema predmetima), neprimjereniili prema predmetima), neprimjereni odnosi s drugima (druženje saodnosi s drugima (druženje sa starijima, rana trudnoća, ovisnosti),starijima, rana trudnoća, ovisnosti), aktivno izbjegavanje razvojnih obavezaaktivno izbjegavanje razvojnih obaveza (bježanje iz škole, od kuće…)(bježanje iz škole, od kuće…)
  8. 8. ZNAKOVI IZLOŽENOSTIZNAKOVI IZLOŽENOSTI NASILJU KOD DJECENASILJU KOD DJECE UOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenjaUOBIČAJENO PONAŠANJE DJETETA se mijenja UNUTARNJA PONAŠANJAUNUTARNJA PONAŠANJA - psihosomatika (bolovi u- psihosomatika (bolovi u trbuhu, glavobolje, usporenitrbuhu, glavobolje, usporeni razvoj, pad imuniteta –razvoj, pad imuniteta – sklonost bolestima)sklonost bolestima)
  9. 9. PERCEPCIJA NASILJAPERCEPCIJA NASILJA MEĐU MLADIMAMEĐU MLADIMA  anketa je provedena na svim osnovnim školamaanketa je provedena na svim osnovnim školama Virovitičko-podravske županije, sa svimVirovitičko-podravske županije, sa svim učenicima 7. razreda (N=1031)učenicima 7. razreda (N=1031)  ispitivali smo koliko često učenici primijeteispitivali smo koliko često učenici primijete nasilje oko sebe, te koji su stavovi kodnasilje oko sebe, te koji su stavovi kod djece/mladih povezani s nasiljemdjece/mladih povezani s nasiljem
  10. 10. KOLIKO ČESTO DJECA/MLADIKOLIKO ČESTO DJECA/MLADI PRIMJEĆUJU NASILJEPRIMJEĆUJU NASILJE  mladi su izjavili da primjećujumladi su izjavili da primjećuju SVESVE oblike nasiljaoblike nasilja (verbalno, fizičko, emocionalno, seksualno i(verbalno, fizičko, emocionalno, seksualno i ekonomsko)ekonomsko)  djevojčice češće, a dječaci nešto rjeđedjevojčice češće, a dječaci nešto rjeđe primjećuju nasilje oko sebeprimjećuju nasilje oko sebe
  11. 11. OBLICI NASILJAOBLICI NASILJA 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Prosječni rezultat - čestina pojave pojedine kategorije nasilnog ponašanja Nizovi1 2,72 2,98 2,93 2,58 2,1 fizičko nasilje emocionaln o nasilje verbalno nasilje seksualno nasilje ekonomsko nasilje
  12. 12. DJEVOJČICEDJEVOJČICE 1. emocionalno nasilje1. emocionalno nasilje 2. verbalno nasilje2. verbalno nasilje 3. fizičko nasilje3. fizičko nasilje 4. seksualno nasilje4. seksualno nasilje 5. ekonomsko nasilje5. ekonomsko nasilje
  13. 13. DJEČACIDJEČACI 1. fizičko nasilje1. fizičko nasilje 2. emocionalno nasilje2. emocionalno nasilje 3. verbalno nasilje3. verbalno nasilje 4. seksualno nasilje4. seksualno nasilje 5. ekonomsko nasilje5. ekonomsko nasilje
  14. 14. KOLIKO ČESTO DJECA/MLADIKOLIKO ČESTO DJECA/MLADI PRIMJEĆUJU NASILJEPRIMJEĆUJU NASILJE  ispitanici kao procjenjivači:ispitanici kao procjenjivači:  u većini kategorija nasilja djevojčice primjećujuu većini kategorija nasilja djevojčice primjećuju više nasilja od dječaka.više nasilja od dječaka.  ovaj nalaz ukazuje da su djevojčiceovaj nalaz ukazuje da su djevojčice osjetljivije na nasilne oblike ponašanjaosjetljivije na nasilne oblike ponašanja
  15. 15. STAVSTAV čestica ukupno 6. Ja moram braniti čast moje obitelji ako ih netko vrijeđa 4,11 10. U redu je braniti se kada te netko lupi 4,07 2. Ako se nisam stigao/la učiti, u redu je da mi oni koji znaju gradivo pomognu 3,94 13. Volim kada ja i moji/e prijatelji/ce jedini/e znamo neku tajnu 3,54 23. Svaka se rasprava svodi na to tko je u pravu, a tko je u krivu 3,5 14. Svi odrasli psuju 3,5 15. Ponekad sam tako ljut/a da je bolje da mi se svi maknu s puta 3,35 33. Ako negdje vidim nekakvu tučnjavu, najbolje se ne miješati 3,27 22. Neki zaslužuju da im se pokaže gdje im je mjesto 3,25 8. Kad se odlučim, vrlo rijetko mijenjam mišljenje 3,24 30. Nikada ne nikoga ne smije lupiti 3,10
  16. 16. STAVSTAV u podlozi nasilnog ponašanja nalaze seu podlozi nasilnog ponašanja nalaze se stavovistavovi anketom smo dobili da je stavanketom smo dobili da je stav JA SAMJA SAM BOLJI OD DRUGIH – SUPERIORNOSTBOLJI OD DRUGIH – SUPERIORNOST temelj nasilnog ponašanjatemelj nasilnog ponašanja (Ako nisam stigao/la(Ako nisam stigao/la učiti, u redu je da mi oni koji znaju gradivo pomognu,učiti, u redu je da mi oni koji znaju gradivo pomognu, Ponekad sam tako ljut/a da je bolje da mi se svi maknu sPonekad sam tako ljut/a da je bolje da mi se svi maknu s puta, Kroz život bolje prođu oni koji su lijepi, Nekiputa, Kroz život bolje prođu oni koji su lijepi, Neki zaslužuju da im se pokaže gdje im je mjesto, Kadazaslužuju da im se pokaže gdje im je mjesto, Kada djevojka kaže NE, zapravo misli DA, Svi odrasli psuju,djevojka kaže NE, zapravo misli DA, Svi odrasli psuju, Svaka se rasprava svodi na to tko je u pravu, a tko je uSvaka se rasprava svodi na to tko je u pravu, a tko je u krivu …)krivu …)
  17. 17. STAVSTAV mijenjanjem tog stava promijenit će semijenjanjem tog stava promijenit će se čestina nasiljačestina nasilja NI BOLJI, NI LOŠIJINI BOLJI, NI LOŠIJI – SAMO DRUGAČIJI– SAMO DRUGAČIJI važnost tolerancijevažnost tolerancije
  18. 18. UPAMTITE!UPAMTITE!  Nasilje u obitelji nema svoju dob, zanimanje iliNasilje u obitelji nema svoju dob, zanimanje ili stupanj obrazovanja; prisutno je u svimstupanj obrazovanja; prisutno je u svim socijalnim skupinamasocijalnim skupinama  Djeca koja gledaju i slušaju nasilje osjećajuDjeca koja gledaju i slušaju nasilje osjećaju strah bez obzira jesu li i sama izloženastrah bez obzira jesu li i sama izložena napadima počiniteljanapadima počinitelja  Uvijek postoji mogućnost izbora i promjenaUvijek postoji mogućnost izbora i promjena  Žrtve nisu odgovorne za nasilničko ponašanjeŽrtve nisu odgovorne za nasilničko ponašanje nasilnikanasilnika
  19. 19. OBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKEOBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE VAM NUDI:ŽUPANIJE VAM NUDI: - savjetovanje, dijagnostiku, terapijski radsavjetovanje, dijagnostiku, terapijski rad - psihosocijalnu podrškupsihosocijalnu podršku - preventivne aktivnosti (grupe podrške,preventivne aktivnosti (grupe podrške, radionice za djecu i mlade, radionice za roditelje…)radionice za djecu i mlade, radionice za roditelje…) Načela djelovanja Obiteljskog centra:Načela djelovanja Obiteljskog centra: • Profesionalnost i timski pristupProfesionalnost i timski pristup • PovjerljivostPovjerljivost • Usluge su besplatneUsluge su besplatne • DobrovoljnostDobrovoljnost
  20. 20. KOME SE OBRATITI?KOME SE OBRATITI?  ZatražiteZatražite pomoćpomoć u svakoj policijskoj postaji iliu svakoj policijskoj postaji ili pozivom na 192pozivom na 192  Putem e-maila:Putem e-maila: policija@mup.hrpolicija@mup.hr  ZatražiteZatražite savjetsavjet u Obiteljskom centru dolaskomu Obiteljskom centru dolaskom ili pozivom na 033/800-056ili pozivom na 033/800-056  Na straniciNa stranici www.mup.hrwww.mup.hr u rubrici Savjetiu rubrici Savjeti  Na straniciNa stranici www.obiteljskicentar.hrwww.obiteljskicentar.hr
  21. 21. HVALA NA PAŽNJI!

  ×