Klima Dialogkonferanse

465 views
334 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Takk for denne anledningen til å holde innlegg Tidligere PTV møte med Mellomkirkelig råds komite for internasjonale spørsmål (25.2.08) Vi har for øvrig også et nært samarbeid med Sjømannskirken, ettersom OLF er ansvarlig for finansiering av Nordsjøprestene og den viktige rollen som disse har i vår virksomhet. Jeg håper at jeg med mitt innlegg kan bringe inn noen perspektiver som vil være til nytte for den videre samtale og drøfting som komiteen legger opp til.
 • Verden står i dag overfor to viktige utfordringer, nemlig energiknapphet og klima. Det dreier seg om en ligning med to ukjente, x og y, som må løses. En kan ikke legge hånden over den ene og så løse den andre. Det er ikke god matematikk – heller ikke for verdens fattigste. Da IEA presenterte sin årsrapport «World Energy Outlook» på Statoils høstkonferanse i Oslo tirsdag, trakk sjeføkonom Fatih Birol trakk fram at 1,5 milliarder mennesker, eller 25 prosent av den totale befolkning, ikke har strøm i dag INN MED FAKSIMILE! Selv om IEA mener det er nødvendig med raske og tøffe tiltak for å hindre en klimakrise, legger det også stor vekt på at det er nødvendig med mer energi i årene som kommer, og at særlig gass har en viktig rolle å spille.
 • Verden står i dag overfor to viktige utfordringer, nemlig energiknapphet og klima. Det dreier seg om en ligning med to ukjente, x og y, som må løses. En kan ikke legge hånden over den ene og så løse den andre. Det er ikke god matematikk – heller ikke for verdens fattigste. Da IEA presenterte sin årsrapport «World Energy Outlook» på Statoils høstkonferanse i Oslo tirsdag, trakk sjeføkonom Fatih Birol trakk fram at 1,5 milliarder mennesker, eller 25 prosent av den totale befolkning, ikke har strøm i dag INN MED FAKSIMILE! Selv om IEA mener det er nødvendig med raske og tøffe tiltak for å hindre en klimakrise, legger det også stor vekt på at det er nødvendig med mer energi i årene som kommer, og at særlig gass har en viktig rolle å spille.
 • Tilgang på energi er viktig, ikke minst for videre utvikling i land som i dag ikke har samme levestandard som vi har her hjemme. Vi har gjennom de senere år sett en sterk økonomisk vekst i Asia. Professor Hans Rosling, som gjestet Norge så sent som i forrige uke, viser i et fascinerende grafisk oppsett hvordan Asia de siste tiårene har redusert barnedødelighet og økt levealderen i befolkningene – et av de viktigste kriteriene for utvikling I 2008 økte oljeforbruket i Kina med hele 8,7 prosent. Dermed stod Kina for nærmere 80 prosent av økningen i verdens oljeforbruk. Blant de dominerende energikildene har kull hatt den største veksten. Forbruket økte med 4,5 prosent i fjor. Kull er fortsatt den klart viktigste energiressursen for Asias vekstøkonomier. Det er en av forklaringene på at lederen for FNs klimapanel, Pachauri, som fikk fredsprisen for to år siden, har uttalt at
 • Tilgang på energi er viktig, ikke minst for videre utvikling i land som i dag ikke har samme levestandard som vi har her hjemme. Vi har gjennom de senere år sett en sterk økonomisk vekst i Asia. Professor Hans Rosling, som gjestet Norge så sent som i forrige uke, viser i et fascinerende grafisk oppsett hvordan Asia de siste tiårene har redusert barnedødelighet og økt levealderen i befolkningene – et av de viktigste kriteriene for utvikling I 2008 økte oljeforbruket i Kina med hele 8,7 prosent. Dermed stod Kina for nærmere 80 prosent av økningen i verdens oljeforbruk. Blant de dominerende energikildene har kull hatt den største veksten. Forbruket økte med 4,5 prosent i fjor. Kull er fortsatt den klart viktigste energiressursen for Asias vekstøkonomier. Det er en av forklaringene på at lederen for FNs klimapanel, Pachauri, som fikk fredsprisen for to år siden, har uttalt at
 • Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har utarbeidet et scenario hvor man stabiliserer konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som anses forenlig med å begrense temperaturøkningen til 2-gradersmålet. Viktig nøkkel til stabilisering er, ved siden av effektivisering, at olje og gass får en mye større andel på bekostning av kull. Til tross for stor satsning på fornybar energi, vil ikke dette kunne erstatte fossile brensler de nærmeste tiårene. Verden vil med andre ord være avhengig av olje og gass i mange tiår fremover.
 • Storbritannia – storstilt utskifting av kull med gass siden 1990. I dag kommer 1/3 av gassen fra Norge Norge leverer om lag 30% av Europas naturgass EU er avhengige av norsk gass for å nå sine klimamål Alternativet er ofte kullkraft som har dobbelt så høyt CO2-utslipp vår eksport per i dag medføre årlige unngåtte utslipp fra kullkraftverk på hele 230 millioner tonn CO2. Dette er mer enn fire ganger Norges totale, årlige utslipp. Norsk gass er med andre ord et fenomenalt bidrag til å redusere utslippene i EU.
 • Petroleumsvirksomheten hoveddriver i den utvikling landet har hatt: inntekter, teknologi og kompetanse Finanskrisen burde være øyeåpner - Mange lettvinte kommentarer om at vår oljerikdom ikke har ført noe godt med seg. Det at vi har unngått massearbeidsledighet burde være godt nok svar.
 • Utslippsintensitet av klimagasser Hvor mange tonn CO2-slippes ut for hver million kroner som produseres brutto Skisseen over marginalkostnad – ikke vår men fra en NOU av året 2009:16
 • Utslippsintensitet av klimagasser Hvor mange tonn CO2-slippes ut for hver million kroner som produseres brutto Skisseen over marginalkostnad – ikke vår men fra en NOU av året 2009:16
 • Man får høyest utslippsreduksjon dersom alle næringer står overfor den samme marginalskatten på utslipp Næringsnøytralitet NOU 2009:16
 • Oljeansatte i så godt som alle av landets kommuner. Enorm betydning for sysselsetting og verdiskaping. Norges mest kunnskapsintensive industri Kirken skrev i en kronikk i Dagbladet 16. februar 2009 at de ønsket 5 års letepause og at pausetiden skulle brukes til: Ha en prinsipiell debatt om olje- og gassvirksomheten En grundig opptrapping av forskning på fornybar energi Utvikling av utslippsfri petroleumsutvinning, og Implementering av Norges forpliktelser i en rettferdig klimaavtale MEN; alt dette kan jo skje parallelt! Man trenger ikke sette en næring på vent for å debattere, forske og følge opp avtaler. Tvert imot, kan teknologi og inntekter fra petroleumsnæringen være et viktig bidrag til nettopp disse tingene.
 • Ekofisk var tidligere spådd en ende i 2005, så i 2018. Deretter ble dødsdommen utsatt til 2028. Nå står det 20 ?? Ekofisk er et eksempel bransjens lange perspektiver. Nylig ble det gjort et poeng av – i SA. Ikke spørsmål om hva Norge skal gjøre etter at oljen tar slutt, men hvordan vi gradvis skal balansere ut.
 • Klima Dialogkonferanse

  1. 1. Petroleumsindustrien og klima Presentasjon på Kirkens dialogkonferanse ”Den siste olje?” 24.11.2009 Lars Arne Ryssdal, direktør næringspolitikk og miljø, Oljeindustriens Landsforening
  2. 2. Innhold <ul><li>Verden har både en klima- og en energiutfordring </li></ul><ul><li>Olje og gass vil ha en betydelig plass i global energiforsyning også i en bærekraftig ramme </li></ul><ul><ul><li>Gass til Europa </li></ul></ul><ul><li>Olje- og gassvirksomhetens betydning for Norge kan ikke overvurderes </li></ul><ul><li>Norsk olje- og gassindustri: karbonavtrykk </li></ul><ul><li>Virkemidler mot klimautfordringen – globalt og nasjonalt </li></ul><ul><li>Betydelige muligheter i mange år fremover – riktig håndtert </li></ul>
  3. 3. Klimautfordring OG energiutfordring
  4. 4. Klimautfordring OG energiutfordring
  5. 5. R/P-rate, som utrykker levetid i år definert som forholdet mellom totale reserver og årlig produksjon ved dagens produksjons- og teknologinivå Kilde: BP 2009
  6. 6. ”Levetid” for verdens kommersielt utnyttbare reserver av fossile energivarer R/P-rate, som utrykker levetid i år definert som forholdet mellom totale reserver og årlig produksjon ved dagens produksjons- og teknologinivå Kilde: BP 2009
  7. 7. Verdens energikonsum etter kilde 450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C Kilde: IEA, World Energy Outlook 2009 Mtoe
  8. 8. Norsk gasseksport på 100 mrd Sm3 gir europeisk reduksjon på 4 x Norges totale utslipp (70% erstatter kull i el.produksjon)
  9. 9. Norsk olje- og gassindustri i perspektiv <ul><li>Kunnskap </li></ul><ul><li>Et høyteknologisk kompetansemiljø i verdensklasse </li></ul><ul><li>Petro-bransjens internasjonale omsetning 100 mrd. kroner i 2008 </li></ul><ul><li>Sysselsetting </li></ul><ul><li>250 000 arbeider direkte eller indirekte i petroleumsnæringen </li></ul><ul><li>Ansatte bor i alle landets 430 kommuner </li></ul><ul><li>År med velferd </li></ul><ul><li>Staten har til nå tjent 6000 milliarder kroner på olje og gass </li></ul><ul><li>Olje- og gassindustrien står for 25 % av BNP, 50 % av eksport og 36 % statens inntekter </li></ul><ul><li>Om lag 140 milliarder kroner på statsbudsjett 2010 kommer fra olje og gass </li></ul><ul><li>90 prosent av næringens overskudd går til deg og meg </li></ul>
  10. 10. Olje- og gassnæringens karbonavtrykk <ul><li>Norsk sokkel produserer olje- og gass renest i verden </li></ul><ul><li>Olje- og gass utgjør 95% av energiproduksjonen i Norge – på tross av at Norge er selvforsynt med elektrisk strøm fra vannkraft </li></ul><ul><li>Olje- og gass stor andel av norske utslipp – men på linje med bidrag til BNP </li></ul><ul><ul><li>Andre næringer med større fotavtrykk i fht verdiskapning </li></ul></ul><ul><li>Forurenser betaler - o&g mest av alle </li></ul><ul><ul><li>Kvoteplikt for alle utslipp - eneste i Europa uten gratiskvoter </li></ul></ul><ul><ul><li>Betaler i tillegg CO2-avgift </li></ul></ul>
  11. 11. Olje- og gassnæringens karbonavtrykk <ul><li>Norsk sokkel produserer olje- og gass renest i verden </li></ul><ul><li>Olje- og gass utgjør 95% av energiproduksjonen i Norge – på tross av at Norge er selvforsynt med elektrisk strøm fra vannkraft </li></ul><ul><li>Olje- og gass stor andel av norske utslipp – men på linje med bidrag til BNP </li></ul><ul><ul><li>Andre næringer med større fotavtrykk i fht verdiskapning </li></ul></ul><ul><li>Forurenser betaler - o&g mest av alle </li></ul><ul><ul><li>Kvoteplikt for alle utslipp - eneste i Europa uten gratiskvoter </li></ul></ul><ul><ul><li>Betaler i tillegg CO2-avgift </li></ul></ul>
  12. 12. Behov for forpliktende København-avtale - og norske tiltak som avspeiler de internasjonale <ul><li>En global avtale – den rike del av verden med størst ansvar </li></ul><ul><li>Høy pris på karbon – på tvers av næringer </li></ul><ul><li>Vil stimulere utvikling av nye energiformer og energisparing </li></ul><ul><li>Kvoteplikt i petroleumsnæringen har gitt Norge et overskudd av kvoter </li></ul><ul><ul><li>Regjeringen selger disse i markedet (6 mill tonn) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Til lav pris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sletting av kvotene ville redusert europeiske utslipp </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ser i stedet for seg langt dyrere tiltak hjemme </li></ul></ul>
  13. 13. Hva gjør petroleumsindustrien? <ul><li>Energieffektivisering </li></ul><ul><li>Elektrifisering </li></ul><ul><li>Karbonfangst og –lagring </li></ul><ul><li>Foreslår klimafond </li></ul><ul><ul><li>(øremerking av CO2-avgiften) </li></ul></ul><ul><li>Unngått 40 mill tonn CO2 i perioden 1994 -2007, 4,5 mill tonn/år 2007 </li></ul><ul><li>Ytterligere reduksjon av 1,3 mill tonn CO2 årlig fra 2010 </li></ul><ul><li>Reduksjon av 800.000 tonn CO2 pr innen 2013 </li></ul>
  14. 14. Muligheter fremover - men det krever kloke politiske beslutninger Total produksjon på norsk sokkel Kilde: OD Oljedirektoratets forventningsbane 5,000
  15. 15. Viktig næring for hele landet Kan ikke slås av og på <ul><li>Nedbygging av internasjonalt anerkjent kompetansemiljø </li></ul><ul><li>Tap av kompetanse som på sikt også vil svekke Norges evne til å satse på fornybare energiformer </li></ul><ul><li>Vil ha store negative ringvirkninger, ikke minst for leverandørindustrien </li></ul>
  16. 16. Eventyret fortsetter..? Kulturminnet Ekofisk Norges første oljefelt fra 1971 Framtidens Ekofisk Muligheter fram til 20??
  17. 17. Verdens utfordring å balansere behovet for energi og reduserte klimautslipp <ul><li>Vi er og skal fortsatt være en foregangsnæring innen klima og miljø </li></ul><ul><li>Norske energiressurser bidrar til en bærekraftig energimix internasjonalt </li></ul><ul><li>Petroleumsindustriens har gode klimaresultater </li></ul><ul><li>Virkemidler må være kostnadseffektive – ikke først og fremst av hensyn til oljeindustrien, men fordi overskuddet aktiviteten gir er samfunnets midler – til velferd, miljø, internasjonale tiltak … </li></ul><ul><li>Norsk sokkel byr fortsatt på store muligheter, som næringen ønsker å realisere </li></ul><ul><li>Norge har en viktig rolle og store muligheter som energinasjon – nedbygging av olje og gass bidrar ikke til mer fornybar energi </li></ul>
  18. 18. Takk for oppmerksomheten!

  ×