• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser

on

 • 1,248 views

Bryn Aril Kalberg, Petroleumstilsynet

Bryn Aril Kalberg, Petroleumstilsynet

Statistics

Views

Total Views
1,248
Views on SlideShare
1,244
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 4

http://local-olf.reaktorutv.no 4

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser Presentation Transcript

  • OLF og Ptil inviterer til HMS-seminar, 9. nov. 2010: Hvordan kan vi forebygge storulykker? Utfordringer og muligheter Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser Bryn Aril Kalberg Spesialrådgiver, Ptil PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Sentralt spørsmål: Hvordan ivaretar selskapet sin rolle og sitt ansvar som operatør ved bruk av interne og evt. eksterne ressurser i beredskaps- organiseringen? PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Om operatøransvaret   Skal til en hver tid opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade.   Plikter å påse at nødvendige tiltak iverksettes for å hindre eller minske skadevirkninger, herunder det som er nødvendig for så langt som mulig å føre miljøet tilbake til tilstanden før uhellet skjedde. PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Om operatøransvaret, forts.   Dette er selve kjernen ved operatøransvaret, og operatør kan aldri delegere fra seg dette ansvaret.   Operatør kan gjennom delegasjon av myndighet til eksterne leverandører gi disse reell og formell kompetanse til utføre en del oppgaver på vegne av seg.   Men for at operatør skal kunne ivareta sitt ansvar må operatør selv, som et minimum, foreta vurderinger og beslutninger på strategisk nivå. PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Om operatøransvaret, forts.   Det er altså en grense for hvor mye operatør kan overlate til leverandør å ivareta.   Hvor denne grensen går kan variere noe fra selskap til selskap.   OLFs definisjon av 3. linje beredskap (strategisk nivå, foretningsmessige avgjørelser, helhetsbilde, eier/ styrenivå, media) kan gi en god pekepinn på hvilke oppgaver operatør selv må ivareta. PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Kommunikasjon med myndighetene.   Operatøren skal holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.   De områder hvor myndighetene har behov for direkte kommunikasjon med ansvarlig nivå hos operatør er langt på vei sammenfallende med de oppgaver som operatør selv, som et minimum, må ivareta. PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Oppgaver operatør selv må ivareta - oppsummert   Vurderinger og beslutninger på strategisk nivå   Totalvurderinger/helhetsbilde   Vurderinger og beslutninger i forhold til ”fare for liv og helse”   Vurderinger og beslutninger om viktige tiltak, f eks beslutninger knyttet til;   avlastningsbrønn   forlating av lokasjon før brønn er normalisert   hel eller delvis evakuering   stans av produksjon   iverksetting av oljevern   Foretningsmessige avgjørelser   Vurderinger og beslutninger på eier/styre/utvinningstillatelse nivå   Media, sikre at nevnte forhold formidles korrekt til media. PTIL/PSA
  • Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Ptils erfaringer.   Noen selskaper sliter med å bemanne stillinger i 3. linje beredskapen.   Få mennesker til å ivareta disse rollene.   Behov for rolleavklaring mellom 2. og 3. linje oppgaver og ansvar.  Vanskelig med tilgang til områdeberedskap og deling av ressurser. PTIL/PSA