1 pengenalan ekonomi dlm pengurusan awam

5,819 views
5,289 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 pengenalan ekonomi dlm pengurusan awam

 1. 1. BAB 1 PENGENALANEKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM
 2. 2. KANDUNGAN BAB1.1 PENGENALAN1.2 DEFINISI EKONOMI1.3 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN1.4 SKOP EKONOMI : MIKROEKONOMI & MAKROEKONOMI1.5 MASALAH ASAS EKONOMI: KEKURANGAN, PILIHAN DAN KOS LEPAS1.6 KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (KKP)1.7 SISTEM EKONOMI1.8 ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN
 3. 3. 1.1 PENGENALAN• David C. Colander (1995) menerangkan 5 perkara penting mempelajari ekonomi: (i) Pemikiran Ekonomi (Economic Reasoning) (ii) Terminologi Ekonomi (Economic Terminology) (iii) Pemahaman Ekonomi (Economic Insight) (iv) Institusi Ekonomi (Economic Institution) (v) Pilihan Dasar Ekonomi (Economic Policy Option)
 4. 4. (i) PEMIKIRAN EKONOMI• Ilmu ekonomi membantu individu untuk berfikir dan menganalisis dengan tepat;• Membantu manusia membuat perbandingan berdasarkan analisis kos dan faedah;• Jika faedah melebii kos, maka dasar akan di laksanakan.
 5. 5. (ii) TERMINOLOGI EKONOMI• Ekonomi (Economy): Institusi yang terdiri daripada individu atau kumpulan masyarakat yang menjalankan kehidupan seharian dalam mendapatkan barangan atau keperluan.• Ekonomik (Economic): Satu bidang pengajian tentang ilmu ekonomi; mengkaji bagaimana sesuatu unit ekonomi mengatur kehidupan berdasarkan sumber pengeluaran yang ada.
 6. 6. (iii) PEMAHAMAN EKONOMI• Membantu memahami bagaimana sesebuah ekonomi berfungsi; samaada melibatkan campurtangan kerajaan atau pun tidak.• Sistem ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara adalah berbeza.
 7. 7. (iv) INSTITUSI EKONOMI• Satu bentuk atau struktur secara mental dan fizikal yang mempengaruhi proses membuat keputusan.• Contoh: Kerajaan, organisasi, firma, agama, adat dan kepercayaan.
 8. 8. (v) PILIHAN DASAR EKONOMI• Setiap negara mempunyai dasar yang berbeza untuk membangunkan ekonomi negara masing-masing.• Contoh: Malaysia – Dasar Fiskal dan Dasar Mpnetari.
 9. 9. 1.1 DEFINISI EKONOMI• K.E Case and R.C Fair: “Economics is a study of how people use their limited resources to try to fulfill unlimited wants that involves alternatives of choices”.• David N. Hyman: “Economics as a study of how scarce resources are allocated among alternatives uses”.• L. Robbins: “Economics is a science that study human behavior as a relationship between ends and scarce, which have alternative uses”.• Ekonomi merupakan satu sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber pengeluaran yang terhad untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
 10. 10. 1.2 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN• TANAH (L) – sumber semulajadi• BURUH (l) – sumber manusia/tenaga kerja• MODAL (K) – sumber kewangan• PEGUSAHA(E) – pihak yang bertanggungjawab menguruskan tanah, buruh dan modal untuk tujuan pengeluaran.• Fungsi Pengeluaran: Q = f(L,l,K,E)
 11. 11. 1.3 SKOP EKONOMI• Mikroekonomi: Menumpukan kepada proses pembuatan keputusan oleh sesuatu unit (individual unit) iaitu; individu, isi rumah, firma dan industri• Makroekonomi: Kajian satu kumpulan yang besar secara aggregat (national scale) seperti; pengangguran, inflasi, guna tenaga dan pendapatan negara.
 12. 12. 1.4 MASALAH ASAS EKONOMI• Sumber ekonomi adalah terhad, sedangkan kehendak manusia sentiasa bertambah dan tiada batasan.• Keadaan ini menimbulkan masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas.• Kekurangan wujud disebabkan oleh peningkatan permintaan yang berterusan.• Masalah pilihan berlaku apabila kita perlu memilih dari pelbagai kehendak yang terlalu banyak.• Kos lepas adalah adalah pilihan yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan yang lain.
 13. 13. KEKURANGAN, PILIHAN DAN KOS LEPAS Ahmad mempunyai wang Kekurangan sebanyak RM5 dan beliau ingin(masalah asas) membeli 2 jenis barang, sebuah buku dan sebatang pen yang setiap satu beharga RM5 (kekurangan dan kehendak). Ahmad perlu memilih samaada Pilihan ingin membeli buku atau pen; yang mana satu yang akan memenuhi keperluannya (pilihan). Jika Ahmad memilih Kos Lepas untuk membeli buku, maka pen adalah kos lepas bagi Ahmad. 13
 14. 14. MASALAH ASAS EKONOMIMasalah asas ekonomi yang lain ialah;Apa dan berapa banyak? Wujud akibat masalah kekurangan dan pilihan. Tujuan: memenuhi kehendak pengguna, mengelak pembaziran, mengurangkan kos dan memastikan sumber digunakan secara berkesan.Bagaimana hendak dikeluarkan? Merujuk kepada kaedah pengeluaran yang dipilih; intensif modal atau intensif buruh.Untuk siapa ianya dikeluarkan? Mengenalpasti potensi pembeli samaada untuk golongan kaya atau miskin.
 15. 15. 1.5 KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (KKP)• KKP: Rajah yang menunjukkan kombinasi dua output yang boleh di hasilkan dengan penggunaan faktor pengeluaran secara maksimum.• Andaian:(i) Guna tenaga penuh(ii) Sumber yang tetap(iii) Teknologi konstan
 16. 16. KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARANKOMBINASI PAKAIAN (RIBU) MAKANAN (TIN) KOS LEPASA 20 0 0B 18 2 1C 15 3 3D 11 4 4E 6 5 5F 0 6 6 A ke B: Untuk mengeluarkan tambahan 2 (tin) makanan, 1 (ribu) pakaian perlu dikurangkan. B ke C:Untuk mengeluarkan tambahan 1 (tin) makanan, 3 (ribu) pakaian perlu dikurangkan. C ke D: Untuk mengeluarkan tambahan 1 (tin) makanan, 4 (ribu) pakaian perlu dikurangkan. D ke E:Untuk mengeluarkan tambahan 1 (tin) makanan, 5 (ribu) pakaian perlu dikurangkan. E ke F: Untuk mengeluarkan tambahan 1(tin) makanan, 6 (ribu) pakaian perlu dikurangkan.
 17. 17. Pakaian(ribu)20 •A •A,B,C,D,E dan F (points on the18 •B curve) adalah kombinasi15 •C •T pengeluaran pakaian dan makanan dengan penggunaan11 •D sumber ekenomi secara optimum. •S •E • Titik S (point inside the curve) 6 menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak menggunakan sumber •F pengeluaran secara optimum. 0 2 3 4 5 6 Pengiraan Kos Lepas: Makanan (tin) •A ke B = (20 – 18) / (2 – 0) = (2/2) = 1 • Titik T (point outside the •B ke C = (18 – 15) / (3 – 2) = (3/1) = 3 curve) menunjukkan kombinasi •C ke D = (15 – 11) / (4 – 3) = (4/1) = 4 yang tidak mampu dicapai •D ke E = (11 – 6) / (5 – 4) = (5/1) = 5 kerana sumber pengeluaran •E ke F = (6 – 0) / (6 – 5) = (6/1) = 6 yang terhad. •F = 20 (ribu) pakaian •A = 7 (tin) makanan
 18. 18. PERUBAHAN PADA KKPPAKAIAN (RIBU) PAKAIAN (RIBU) C A A MAKANAN MAKANAN B D (TIN) B C (TIN)•Kemajuan pertumbuhan ekonomi yang • Kemajuan pertumbuhan ekonomi yangmempengaruhi pengeluaran makanan hanya melibatkan satu bidang tertentu .dan pakaian secara serentak. •Contoh: Kemajuan teknologi dalam•Contoh: Pertambahan jumlah hasil, pengeluaran makanan.peningkatan teknologi, peningkatan • KKP berganjak dari AB ke AC.pelaburan, pertambahan tenaga buruhdan modal.•KKP berganjak secara selari dari AB ke CD
 19. 19. PERALIHAN DI SEPANJANG KKP• Jika perubahan hanya melibatkan peralihan sumber dari suatu barangan ke barangan yang lain (tiada pertambahan atau pengurangan jumlah sumber), ini akan menyebabkan peralihan di sepanjang KKP. Pakaian (Ribu) 10 5 0 10 30 Makanan (Tin)
 20. 20. 1.6 SISTEM EKONOMI• KAPITALIS • SOSIALIS @PASARAN BEBAS @PERANCANGAN PUSAT SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI • CAMPURAN • ISLAM
 21. 21. SISTEM EKONOMI KAPITALIS• Dikenali juga sebagai sistem ekonomi pasaran bebas @ laissez faire.• Tiada lansung campurtangan kerajaan – pengguna dan pengeluar mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Peranan kerajaan terhad kepada isu-isu keselamatan dan aspek perundangan sahaja.• Pengguna mempunyai ‘kuasa keagungan pengguna’ dan di anggap raja.• Contoh negara: Amerika Syarikat, UK, dan Hong Kong.
 22. 22. CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KAPITALIS Ciri-ciri HuraianPemilikan sumber Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh individu dan digunakan firma untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan.Matlamat pengeluaran Firma-memaksimimkan keuntungan Pengguna-memaksimumkan kepuasanPenentuan harga Berdasarkan mekanisma pasaran-lebihan permintaan akan menyebabkan harga meningkat , manakala lebihan penawaran akan merendahkan harga barangan.Pilihan Pengeluar bebas memilih barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan dan bebas menggunakan faktor pengeluaran yang dimiliki. Pengguna bebas berbelanja terhadap barang dan perkhidmatan yang memaksimumkan utiliti dan bebas memilih pekerjaan yang disukai.
 23. 23. CARA SISTEM EKONOMI KAPITALIS MENYELESAIKAN MASALAH ASAS EKONOMI Masalah Asas Ekonomi PenyelesaianApa yang hendak • Diselesaikan melalui kuasa pasaran.dikeluarkan? •Pengeluar akan mengeluarkan barangan yang mempunyai permintaan yang tinggi. • Pengguna dianggap sebagai raja.Berapa banyak yang hendak • Diselesaikan melalui mekanisma harga.dikeluarkan? • Interaksi permintaan (DD) dan pemawaran (SS) akan menentukan kuantiti yang akan dikeluarkan.Bagaimana hendak • Diselesaikan melalui kaedah pengeluaran yang palingdikeluarkan? cekap dan pada kos yang minimum. • Menggunakan intensif modal atau intensif buruh.Untuk siapa dikeluarkan? • Diselesaikan melalui corak agihan pendapatan. • Barangan yang dikeluarkan kebanyakkannya untuk golongan yang mempunyai kuasa beli tinggi. •Kebajikan masyarakat tidak diutamakan.
 24. 24. JENIS SISTEM EKONOMI KAPITALIS Jenis HuraianPasaran Bebas Milik Persendirian Individu bebas bekerja dan mengeluarkan barang dan perkhidmatan.Pasaran Bebas Kontrak Pengeluaran barangan dan perkhidmatan berdasarkan syarat tertentu.
 25. 25. SISTEM EKONOMI SOSIALIS (PERANCANGAN PUSAT)• Keseluruhan proses pembuatan keputusan oleh kerajaan.• Hampir kesemua faktor pengeluaran dimiliki kerajaan.• Penyelesaian masalah asas ekonomi ditentukan oleh kerajaan sepenuhnya.• Contoh negara: Rusia, China, Korea Selatan.
 26. 26. CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI SOSIALIS Ciri-ciri HuraianPemilikan sumber Hampir kesemua faktor pengeluaran dimiliki kerajaanMatlamat pengeluaran Memaksimumkan kebajikan rakyatPenentuan harga Ditentukan oleh kerajaanPilihan Tiada kebebasan menentukan barangan yang ingin dikeluarkan.
 27. 27. SISTEM EKONOMI CAMPURAN• Kerajaan dan persendirian membuat keputusan bersama tetapi bergantung kepada negara masing- masing.• Kebanyakan negara di bawah sistem ini membiarkan mekanisma pasaran menyelesaian masalah asas ekonomi.• Kerajaan campurtangan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan awam; pendidikan, kesihatan, pertahanan dll.• Kerajaan sentiasa berusaha mencapai matlamat pembangunan negara; pertumbuhan ekonomi, mengurangkan pengangguran, mengurangkan inflasi.
 28. 28. CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI CAMPURANCiri-ciri HuraianPemilikan sumber • Sumber ekonomi dimiliki bersama oleh kerajaan dan pihak swasta.Keputusan ekonomi • Kerajaan mengeluarkan barangan yang gagal dikeluarkan sektor swasta dengan bermatlamat meningkatkan taraf kebajikan rakyat. • Pihak swasta mengeluarkan barangan yang dikehendaki masyarakat dengan bermatlamat memaksimumkan keuntungan.Penentuan harga •Berdasarkan mekanisma pasaran. •Campurtangan kerajaan bagi mengatasi kelemahan mekanisma harga.Pilihan • Pengguna dan pengeluar bebas membuat pilihan. • Individu dan pihak swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran yang dimiliki. • Kerajaan membuat pengawasan di pasaran supaya pihak swasta hanya mengeluarkan barangan yang memberi manfaat kepada pengguna.
 29. 29. SISTEM EKONOMI ISLAM• Mementingkan unsur-unsur akhlak dan adab dalam kegiatan ekonomi.• Kepentingan masyarakat diutamakan dahulu berbanding kehendk individu.• Penyelesaian masalah asas ekonomi:(i) Apa dan berapa banyak?: Berpandukan peraturan agama; mengeluarkan barangan yang halal sahaja. Membenarkan sejumlah pengeluaran selagi tidak menggunakan semua sumber yang ada,(ii) Bagaimana hendak dikeluarkan?: Mementingkan kecekapan pengeluaran melalui persaingan sihat antara pengeluar, serta menghalang pengeluar melakukan pencemaran.(iii) Untuk siapa?: Barangan pengguna dan kemudahan awam disediakan untuk kemudahan masyarakat oleh individu, firma serta kerajaan.
 30. 30. 1.7 ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN• Firma: Mengeluarkan barangan dan perkhidmatan – terima untung – membeli faktor pengeluaran daripada isi rumah.• Isi rumah: Menawarkan faktor pengeluaran kepada firma – terima gaji, upah, sewa dan bunga – pendapatan diagihkan untuk penggunaan (C) dan tabungan (S).
 31. 31. PERBELANJAAN PENGGUNAAN (C) DAN TABUNGAN (S)• Y=C+S• Perbelanjaan Penggunaan (C):  Aktiviti pembelian barangan dan perkhidmatan.  Bergantung kepada pendapatan isi rumah, kadar bunga, jangkaan isi rumah pada masa hadapan.• Tabungan (S): Bahagian pendapatan yang tidak dibelanjakan dan di simpan di institusi kewangan.
 32. 32. FUNGSI PENGGUNAAN DAN FUNGSI TABUNGANFungsi Pengunaan Aggregat Fungsi Tabungan Aggregat• [ C = a + bY ] • [S = -a + (1 – b)Y] C = Penggunaan agregat S = Tabungan aggregat a = Penggunaan pada kadar tetap a = penggunaan pada kadar tetap b = kecerunan fungsi penggunaan (1-b) = kecerunan fungsi (MPC = ∆C / ∆Y) tabungan (MPS= ∆S / ∆Y) Y = Pendapatan agregat Y = pendapatan aggregat C S C=a+bY S = -a+(1-b)Y ∆S ∆C ∆Y Y a ∆Y -a Y
 33. 33. 33

×