He

765 views
656 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

He

 1. 1. http://www.digitalibrary.my/dmdocuments/malaysiakini/665_First%20Submission.pdfRM100j untuk tingkat ekonomi kaum IndiaOleh : Wartawan Sinar HarianTarikh : November 29, 2011DUYUNG – Kerajaan memperuntukkan RM100 juta di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP)untuk peniaga kecil kaum India di negara ini, bermula tahun depan.Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr S Subramaniam berkata, peruntukan itu diumumkan di bawahBelanjawan 2012 bagi meningkatkan pendapatan dan taraf ekonomi kaum India.Menurutnya, antara usaha itu bagi membantu mereka meningkatkan proses pentadbiran dan pendapatandalam proses mengendalikan perniagaan.“Program ini melibatkan Program Transformasi Kedai Runcit (Tukar) iaitu kaum India yang menjalankanperniagaan berpeluang mengembang dan memperbaiki kekurangan perniagaan sedia ada melalui prosespemodenan perniagaan.“Bantuan kewangan, sokongan dan nasihat turut diberikan supaya satu perubahan baru dalam prosespengendalian perniagaan lebih moden dapat dipraktikkan oleh masyarakat India khususnya.“Mereka boleh menggunakan kemudahan disediakan untuk meningkatkan modal, seterusnya diharapmampu berniaga secara sihat,” katanya.Beliau berkata demikian sempena Majlis Perasmian Kedai Tukar G S Saujana Enterprise di Taman SeriDuyung 2, semalam.Sementara itu, sebanyak RM40 juta untuk mentransformasikan 500 premis perniagaan di bawah programitu diperuntukkan tahun ini.Daripada jumlah itu, 47 adalah perniagaan yang diterajui masyarakat India.
 2. 2. http://www.sinarharian.com.my/nasional/rm100j-untuk-tingkat-ekonomi-kaum-india-1.8512MIC Minta EPU Tubuh Jawatankuasa Khas TingkatEkonomi Kaum IndiaPUTRAJAYA: MIC pada Sabtu mencadangkan kepada Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menterisupaya menubuhkan sebuah jawatankuasa berprofil tinggi untuk menyediakan pelan jangka pendek dan jangkapanjang bagi masyarakat India.PresidennyaDatuk G. Palanivel berkata jawatankuasa itu perlu dianggotai perancang, pemikir, penggubal dasar dankumpulan pakar."Jawatankuasa ini mestilah mempunyai para pemimpin MIC sebagai anggotanya.Program yang dilaksanakannyapula perlu mampu memikat hati dan minda masyarakat India," kata Palanivel dalam ucapan dasarnya padamesyuarat Agung Tahunan ke-65 MIC di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di sini.Mesyuarat yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu turut dihadiri bekas presiden MIC DatukSeri S. Samy Vellu.Palanivel berkata walaupun rancangan serta program yang diperkenalkan kerajaan adalah baik, tetapi ada kalanya iatidak sampai kepada kumpulan yang amat memerlukannya atau kumpulan sasaran."Apabila sesuatu rancangan tidak sampai kepada kumpulan sasaran, mereka berasa dipinggirkan," katanya.Beliau berkata MIC sedang membina sebuah "Kenderaan Pelbagai Guna" yang akan melonjakkan pembangunanekonomi masyarakat India dan untuk menjayakannya, parti itu memohon beberapa bentuk bantuan daripadakerajaan seperti peruntukan 20,200 hektar tanah untuk tanaman kelapa sawit dan komoditi lain serta pembinaansebuah kilang memproses minyak sawit berharga RM60 juta.MIC juga memohon tambahan 1,000 tempat dalam peruntukan tahunan untuk membolehkan pelajar kaum Indiamengikuti pengajian di peringkat matrikulasi, katanya."Kami memerlukan dana daripada kerajaan untuk tujuan ini dan sektor swasta bersedia menyediakan tempatnya.Pembiayaan besar juga diperlukan untuk membina dan mengubah suai sekolah Tamil di seluruh negara,"katanya.BERNAMAhttp://www.mstar.com.my/berita/cerita.asp?file=%2F2011%2F7%2F30%2Fmstar_berita%2F20110730171809&sec=mstar_beritaDASAR PERINDUSTRIAN NEGARALatar BelakangDi dalam dekad 50-an dan 60-an, program perindustrian di negara ini dijalankansebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat
 3. 3. bergantung kepada getah dan bijih timah. Memandangkan harga kedua-dua komoditiini tidak stabil, kerajaan telah melancarkan program perindustrian untukmencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Dasar pembangunanperindustrian pada masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorakgantian import.Sejak tahun 70-an, kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telahmenitikberatkan pertumbuhan industri yang lebih pesat untuk menampungkeperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam hal ini, tumpuan telahdiberikan kepada industri-industri yang berasaskan eksport dan industri yangmengunakan ramai buruh.Mulai tahun 80-an pula, program perindustrian negara mengalami satu lagiperkembangan menerusi penggalakan industri berat. Ini bertujuan untukmemperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiranrakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkanlagi proses perindustrian. Kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalammerancang, melaksana, membiayai dan mengurus industri-industri beratmemandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan ataumenghadapi risiko dalam mengendalikan projek-projek yang bukan sahajamelibatkan modal yang besar, tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalamtempoh masa yang panjang.Walaupun pada keseluruhannya perkembangan industri negara dalam tahun-tahun60-an, 70-an dan awal 80-an adalah memuaskan tetapi banyak masalah dankelemahan masih wujud di dalam sektor ini. Misalnya, pertumbuhan sektor eksportadalah tidak begitu memuaskan jika dibandingkan dengan sektor dalam negeri.Eksport barang-barang pembuatan Malaysia terlalu bergantung kepada segelintirindustri sahaja seperti elektrik dan elektronik dan tekstil. Mutu keluaran juga padakeseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan keluarannegara-negara asing. Ini disebabkan tahap teknologi yang masih rendah dankurangnya kemahiran rakyat tempatan untuk mempertingkatkan ataumemperbaharui teknologi yang diterima dari luar. Satu masalah besar ialah kurangnyahubungkait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sekctor lain menyebabkantidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and forwardintegration.) Industri-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilaiditambah (value added) kerana banyak menumpukan kepada aktiviti pemasangansahaja. Oleh itu, sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkanperanan utama dalam pembangunan negara, perlulah diwujudkan matlamat-matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yangbaru.
 4. 4. Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur sertamengatasinya, kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983, iaituKajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP).KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustriannegara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. PIP pula bertujuan untuk menggubal objektifpembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuksektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh dengan pesat. Dasar utamaperindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalamperakuan-perakuan kedua-dua kajian ini.RasionalPengguba!an dasar perindustrian negara melambangkan keazaman kerajaan untukmempergiatkan lagi proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadipunca utama pertumbuhan ekonomi negara. Kemelesetan ekonomi yang melandanegara pada tahun 1985 - 1986 telah menunjukkan kelemahan dalam struktur industrinegara. Pengalaman dalam dekad 80-an di mana semua harga komoditi utama telahjatuh secara serentak mendorong kerajaan memikirkan strategi-strategi ekonomijangka panjang untuk mengenalpasti dan mengatasi kelemahan-kelemahan struktursektor pembuatan ini. Seandainya masalah-masalah ini dapat diatasi, kerajaan yakinsektor ini boleh memainkan peranan yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar dari segi menambah eksport, mengadakan lebih banyakpeluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan peluang-peluang latihan teknikaldan kemahiran.Pada jangka panjangnya, PIP diharapkan dapat meletakkan asas yang kukuh baginegara ini menjadi sebuah negara perindustrian yang maju. Jelas di negara-negara perindustrian yang ada sekarang, sektor perkilangan (selain daripada sektorperkhidmatan) merupakan sektor yang terpenting dalam menggerakkan jenterapembangunan negara. Banyak negara maju dan negara perindustrian dahulunyamerupakan negara- negara pertanian yang mundur, tetapi oleh kerana merekamemasuki bidang perindustrian dengan bersungguh-sungguh, hari ini mereka telahmaju. Walaupun bidang pertanian di Malaysia merupakan satu kegiatan ekonomiyang penting namun demikian pertanian tidak mungkin dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi puluhan ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggisetiap tahun.Objektif
 5. 5. Objektlf Pelan Induk Perindustrian (PIP) Pelan Induk Perindustrian yang telahdiumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 3 Februari, 1986 telahmenggariskan tiga matlamat iaitu: 1. Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuh perindustrian negara. 2. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara dan 3. Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R & D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.Strategi PelaksanaanStrategi Pelan Induk PerindustrianUntuk mencapai matlamat-matlamat tersebut, PIP telah mengenalpasti 12sektor industri yang patut diberi penekanan. Tujuh daripada sektor-sektor iniadalah yang berasaskan sumber tempatan iaitu industri yang berasaskan getah,kelapa sawit, kayu-kayan, makanan, kimia, logam bukan ferus dan keluaran- keluarangalian bukan logam. Lima sektor lagi merupakan industri yang bukan berasaskansumber iaitu eletrik dan eletronik, peralatan pengangkutan, mesin dan kejuruteraan,logam-logam ferus, dan tekstil dan pakaian.Kesemua industri ini telah dipilih berasaskan kepada potensi untuk mencapai matlamatmemperluaskan asas industri negara. PIP juga telah mencadangkan langkah-langkahberikut diambil supaya Malaysia dapat mencapai taraf sebuah negaraperindustrian: 1. Melaksanakan dasar perindustrian yang berpandangan ke luar. Untuk mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi, Malaysia harus menumpukan kepada pengeksportan keluaran-keluaran perkilangan secara besar-besaran. Masalah pasaran yang kecil telah menjadi satu faktor penghalang bagi industri-industri tempatan mencapai produktiviti yang lebih tinggi dan lebih kompetitif;
 6. 6. 2. Memajukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber untuk eksport dan mempelbagai serta meningkatkan industri-industri bukan berasaskan sumber untuk eksport. Dari 12 sektor industri yang terpilih, beberapa keluaran/industri telah dikenalpasti sebagai keluaran/industri keutamaan untuk dimajukan;3. Memajukan industri-industri berat terpilih untuk menyokong industri-industri eksport. Strategi ini dipilih memandangkan kerajaan sudahpun membuat pelaburan yang banyak dalam beberapa jenis industri berat. Usaha-usaha perlu ditumpukan kepada memastikan kejayaan projek-projek itu dahulu sebelum menceburi bidang-bidang industri berat yang lain.4. Memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu;5. Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat;6. Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri- industri di kawasan yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan. Penubuhan industri- industri diutamakan di sepanjang western corridor di pantai barat Semenanjung yang mempunyai hampir 75 - 80 peratus penduduk dan di mini corridor di pantai timur. Semenanjung, dengan tumpuan di kawasan sekitar Kota Bharu, Kuala Terengganu dan Kuantan, dan di bandar-bandar di Sabah dan Sarawak seperti Kota Kinabalu,Sandakan, Tawau, Labuan, Kuching, Sibu dan Bintulu;7. Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan mempertingkatkan pembangunan industri-industri kecil dan sederhana kerana
 7. 7. sektor ini merupakan tulang belakang proses perindustrian seperti yang ternyata di negara Taiwan dan menyusun semula industri-industri yang kurang berkesan tetapi penting dalam ekonomi negara; 8. Memperkukuhkan institusi-institusi yang bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan; dan 9. Menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada untuk memupuk kecekapan dan daya bersaing yang lebih tinggi.PenutupPIP merangkumi strategi-strategi dan langkah-langkah yang boleh membawaMalaysia ke dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjaditeras kepada sebuah negara maju. Melaluinya, pertumbuhan ekonomi Malaysia akanlebih diterajui oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategiindustrialisasi yang outward-looking. Sejauh mana ini akan mencapai hasil yang baikbergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang di Malaysia mengekal, jikatidakpun meningkatkan lagi, daya saing di pasaran antarabangsa yang penuhcabaran itu.http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/300-dasar-dasar-ekonomi/1375-dasar-perindustrian-negara.html PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA KEPENTINGAN PERINDUSTRIAN 1. Peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. 2. Dapat mengeluarkan pelbagai jenis barangan keperluan penduduk untuk gantikan barangan import. 3. Galakkan pertumbuhan kegiatan pertanian, perlombongan, pembalakan dan perikanan - sumber bahan mentah industri. 4. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. 5. Dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara supaya tak terlalu bergantung kepada eksport seperti getah, kelapa sawit, bijih timah dan kayu-
 8. 8. kayan. 6. Hasil eksport barangan kilang dapat tambah hasil pendapatan negara sumber pertukaran wang asing. JENIS-JENIS PERINDUSTRIAN 1. Perindustrian Berat. 2. Perindustrian Ringan. 3. Industri Pelancongan. 1. PERINDUSTRIAN BERAT Melibatkan pengeluaran jentera-jentera dan alat-alat moden yang perlukan kemahiran tinggi. Perlukan modal yang besar. Dikendalikan oleh Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM).Contoh : membuat kereta proton saga (Shah Alam) membaiki kapal (Limbungan Pasir Gudang) Besi dan keluli (Perai dan Teluk Kalung) Loji gas cecair (Bintulu Sarawak) Menapis petroleum (Kerteh, Lutong & Port Dickson) 2. PERINDUSTRIAN RINGAN A. Industri Memproses B. Industri Pembuatan C. Industri Desa Industri Memproses a. Melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, perlombongan, pembalakan dan perikanan. b. Industri yang maju kerana Malaysia kaya dengan pelbagai bahan mentah. c. Bahan mentah diproses sebelum dieksport dengan tujuan untuk tingkatkan mutunya. d. Contoh : Kayu balak diproses menjadi perabot, papan lapis dan papan bergergaji. Kelapa sawit diproses menjadi minyak, sabun dan marjerin.
 9. 9. Nanas dijadikan jus nanas dan ditinkan. Getah diproses menjadi getah kepingan atau getah skrap. Industri Desa a. Dijalankan secara kecil-kecilan di kawasan luar bandar. b. Jenis perindustrian yang paling awal di Malaysia. c. Dijalankan di rumah / kedai oleh ahli keluarga dan beberapa orang pekerja upahan. d. Hasilnya dijual sebagai cenderamata kepada pelancong. e. Terkenal di Kelantan dan Sabah. Contohnya : Membuat tikar / bakul daripada mengkuang, rotan atau buluh Mengecap batik / tenun sutera. Membuat keropok ikan / udang. Barangan tembaga, tembikar, perak dan ukiran kayu. Industri Pembuatan a. Mengeluarkan barangan untuk keperluan penduduk tempatan dan eksport (barangan pengguna). b. Jenis perindustrian yang terpenting. c. Contoh : Pembuatan barangan elektrik, pakaian, tayar, kasut, barangan plastik, alatulis dsbnya. d. Kebanyakannya terdapat di kawasan pusat-pusat bandar yang mempunyai pasaran yang luas dan kemudahan yang lengkap. e. Industri membuat tayar celup, komponen mesin dan bengkel membaiki kereta juga termasuk dalam industri kejuruteraan ringan. f. Industri ini juga merupakan industri yang terbesar dan terpenting di Malaysia.3. PERINDUSTRIAN PELANCONGAN a. Industri paling popular di negara ini.
 10. 10. b. Pelancongan membawa kemajuan kepada kawasan-kawasan yang mundur seperti Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Langkawi, Rantau Abang, Desaru, dsbnya. c. Sektor-sektor lain seperti hotel, restoran, taman rekreasi, perkhidmatan turut berkembang. d. Perbadanan Kemajuan Pelancongan (TDC) ditubuhkan untuk merancang dan melaksanakan program-program pelancongan di dalam dan di luar negeri. e. Faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan industri pelancongan : Pandangan darat semula jadi yang menarik seperti pantai berpasir, bukit peranginan, gua batu kapur, dan taman negara. Malaysia mempunyai penduduk berbilang kaum yang kaya dengan pelbagai kebudayaan dan perayaan. Terdapat bangunan yang cantik dan bersejarah seperti rumah ibadat, istana, Kota A-famosa, Jambatan Pulau Pinang, zoo, muzium, menara Kuala Lumpur, dsbnya. Negara kita kaya dengan pelbagai jenis makanan untuk dinikmati oleh para pelancong. Terdapat kemudahan seperti hotel, pusat beli-belah, agensi pelancongan, dan sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI DI MALAYSIA1. Modal Kilang sesuai didirikan di bandar-bandar besar yang banyak kemudahan perbankan, institusi kewangan - dapat keluarkan modal kepada pengusaha (perlukan modal)2. Sumber tenaga Dengan tujuan untuk menggerakkan jentera-jentera (air sungai) di kilang. Kawasan perindustrian perlu didirikan di kawasan yang mempunyai bekalan tenaga elektrik yang murah dan men-cukupi (tenaga elektrik dan bekalan air)3. Banyak Perhubungan dan pengang-kutan, kawasan dan kemudahan tapak bersesuaian hampir dengan bahan mentah asas serta kemudahan lain (bank dsbnya).
 11. 11. 4. Bekalan bahan Banyak, mudah didapati dan mencukupi. mentah 5. Pasaran Meluas dn permintaan yang banyak, sama ada dalam atau luar negeri. 6. Dasar kerajaan Amalkan berbagai dasar insentif untuk galakkan pelabur asing datang melabor dengan cara kenakan sewa / cukai tanah yang murah dan pengecualian cukai ke atas barangan yang dihasilkan. Wujudkan Zon Perdagangan Bebas Cukai untuk tarik pengusaha dirikan kilang. Antaranya : a. Zon Perdagangan Bebas Cukai Bayan Lepas. b. Zon Perdagangan Bebas Cukai Sungai Way. c. Zon Perdagangan Bebas Cukai Pasir Gudang Tubuhkan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dengan tujuan untuk beri maklumat dan khidmat nasihat kepada pengusaha. 7. Tenaga buruh Kawasan berpenduduk padat akan membekalkan tenaga buruh yang murah dan mudah didapati - mahir / separuh mahir. 8. Sistem Kemudahan perhubungan dan pengangkutan darat, pengangkutan udara dan air untuk penghantaran bahan mentah, barangan kilang yang siap, tenaga buruh, urusan import dan eksport barangan atau sistem telekomunikasi yang memudahkan perhubungan antara pembekal-pengedar.KESAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN KE ATAS ALAM SEKITAR a. Pencemaran Air Disebabkan oleh pembuangan bahan sisa kilang getah / kelapa sawit ke dalam sungai. Pembuangan bahan-bahan kimia dan sisa toksid yang merbahaya kepada manusia dan hidupan lain, menyebabkan pertambahan bahan organik secara langsung kurangkan bekalan oksigen - hidupan air terancam dan mati. Berlakunya wabak penyakit dan mengancam kesihatan pengguna. b. Pencemaran Udara
 12. 12. Asap dan gas beracun daripada kilang dilepaskan ke udara. Hasil aktiviti kilang simen, kilang papan, kilang memecah batu - keluarkan habuk Kilang getah getah dan kelapa sawit keluarkan bau busuk.c. Pencemaran Bunyi Daripada jentera dan kenderaan di kilang.d. Pencemaran Darat Pembuangan sampah-sarap secara berleluasa menyebabkan longkang dan parit tersumbat Banjir kilat Pembukaan kawasan perindustrian, perumahan, jalan raya juga akibatkan masalah hakisan tanah LANGKAH PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR 1. Lengkapkan kilang-kilang dengan alat mengukur pencemaran udara - mengukur kandungan habuk dan asap. Sekiranya tinggi - berusaha untuk kurangkan / atasi masalah. 2. Pengusaha menapis asap supaya gas beracun dan asap tak dilepaskan ke udara. 3. Sisa-sisa lebihan dari kilang memproses bahan-bahan pertanian diproses jadi bahan makanan binatang. 4. Kenakan denda atau menarik balik lesen / permit jalankan kegiatan perkilangan. 5. Menyedarkan orang ramai supaya lebih bertanggung jawab terhadap alam sekitar. 6. Mengadakan undang-undang yang mewajibkan pengusaha kilang mengambil langkah untuk mencegah pencemaran. Contohnya : membina kolam pemendapan untuk sisa-sisa cecair - pemasangan penapis di corong asap (Akta Mutu Alam Sekitar). 7. Adakan program pendidikan alam sekitar untuk orang ramai - pengusaha kilang. 8. Adakan sistem pembuangan dan pengumpulan sampah sarap dan bahan buangan yang lebih teratur. 9. Pengusaha kilang hendaklah jalankan kerja-kerja pengasingan bahan beracun dari bahan buangan sebelum dibuang ke sungai / tempat buangan. 10. Bina kawasan perindustrian jauh daripada kawasan perumahan dan pastikan kawasan industri ini mempunyai tempat pembuangan sisa dan saluran longkang yang teratur dan baik.
 13. 13. GALAKAN DAN PERANAN KERAJAAN DALAM MEMAJUKAN LAGI BIDANG PERINDUSTRIAN 1. Sediakan tapak / kawasan perindustrian yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, perhubungan dan pengangkutan, kemudahan elektrik dsbnya. 2. Sediakan kemudahan pinjaman modal melalui bank dan sumber-sumber lain (Bank Perdagangan dan MARA). 3. Menekankan kepentingan mata pelajaran teknikal dan vokasional untuk melatih pekerja mahir. 4. Menubuhkan MIDA (Lembaga Kemajuan Perindustrian) untuk bantu pelabur tempatan dan luar negeri - khidmat nasihat, maklumat dan dorongan. 5. Memberikan perlindungan tarif perintis kepada jenis-jenis industri baru (beri galakan seperti pengecualian cukai dan pinjaman untuk jangka masa tertentu). 6. Mewujudkan zon perdagangan bebas cukai untuk tarik pelaburan dan industri berteknologi tinggi dari negara-negara maju yang lain. Zon perdagangan bebas yang ada di Malaysia terletak di Sungai Way, Bayan Lepas dan Pasir Gudang. Kilang-kilang di kawasan ini diberikan beberapa keistimewaan seperti insentif cukai, kemudahan kredit serta pengecualian cukai eksport dan import. 7. SIRIM ditubuhkan dengan tujuan menjamin mutu keluaran hasil pengeluaran kilang dan jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu barangan. 8. Berikan bantuan kewangan melalui Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDF) dan HICOM untuk memajuka industri berat (mmbuat kereta dll). 9. Malaysia Industrial Estates Limited (MIEL) sediakan bangunan-bangunan untuk disewa / jual kepada pengusaha-pengusaha kilang.http://www.oocities.org/sarinaz2/perindustrian.htm

×