Pelan strategik-kajian-tempatan

9,453 views

Published on

Published in: Education
8 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
713
Comments
8
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan strategik-kajian-tempatan

 1. 1. HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN 2.MENINGKATKAN KADAR PENYERTAAN DANTERAS PIPP 4 . MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN FOKUS PIPP MENGURANGKAN RISIKO KECICIRAN PENGURUSAN : AKADEMIK JADUAL 1 UNIT : PANITIA KAJIAN TEMPATAN BIDANG- BIDANG DALAM ISU-ISU MATLAMAT SASARAN STRATEGI SKKSM OBJEKTIF KPI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2009 2010 2011 (INITIATIVES) ( FUNGSI- FUNGSI) Program PERATUS 1.. Murid-murid Pencapaian peratus Peratus kelulusan 76% 79% 80% 85% S1.Bengkel / kursus PENCAPAIAN Peningkatan memahami keseluruhan 80% meningkat 3% pendek kepada guru- MATAPELAJARAN KAJIAN TEMPATAN keupayaan dan PKSR (PKSR) guru yang mengajar DI DALAM potensi diri bahawa Kajian Tempatan PEPERIKSAAN mereka mempunyai S2.Kursus P&P peluang untuk berkesan mendapat keputusan lebih baik S3.Program-program Kajian Tempatan 2.Menyediakan satu kaedah pengajaran S4. Bengkel post- dan pembelajaran mortem peperiksaan yang berkesan setara daerah 3. Meningkatkan motivasi dan memantapkan semangat guru-guru Kajian Tempatan
 2. 2. PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKSISU STRATEGIK :MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS KELULUSAN 80% PKSR KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN(WEAKNESSES) DALAMAN S1. Bilangan guru terlatih mencukupi W1. Prasarana kurang kondusif S2. Guru penanda kertas opsyen W2. Pelajar kurang berpotensi S3. Peralatan cukup W3. Pelajar tidak menguasai pengetahuan am dalam S4. Guru bermotivasi tinggi Kajian Tempatan S5. Sokongan padu dari pentadbir sekolah W4. Minat membaca kurang terhadap aktiviti Panitia Kajian Tempatan W5. Ibu bapa kurang prihatinLUARANPELUANG(OPPORTUNITIES) S+O W+OO1. Kerjasama PIBG S1. Meningkatkan P &P berkesan W1. Meningkatkan prasarana sekolahO2. Sosio ekonomi keluarga S2. Mempelbagaikan penggunaan media dalam W2. Meningkatkan tahap disiplin muridO3. Ibu bapa yang berpelajaran P&P W3. Meningkatkan program galakan membacaO4. Pendedahan murid melalui media S3. Kerjasama ibu bapa dan guru W4. Perbincangan bersama ibu bapaO5. Latihan dalam perkhidmatan (LADAP) S4. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid W5. Mempelbagaikan aktiviti P&P secara proaktif dan menarikCABARAN (THREATS) S+T W+TT1. Pendedahan hiburan yang berlebihan S1. Permuafakatan antara ibu bapa, guru dan W1. Faktor persekitaran dan keluargaT2. Terdapat pelajar yang bekerja sambilan Pentadbir W2. Memotivasikan murid dan ibu bapaT3. Ibu bapa lemah dalam pengetahuan am S2. Perkongsian kemahiran W3. Melibatkan kerjasama ibubapa untuk memantauT4. Aktiviti harian pelajar padat (menghadiri S3. Meningkatkan disiplin pelajar Perkembangan akademik murid pelbagai kelas tambahan
 3. 3. PELAN TINDAKANPENGURUSAN : Akademik JADUAL 2SUB-UNIT : Panitia Kajian Tempatan1 STRATEGI Bengkel/kursus pendek pengajaran dan pembelajaran yang berkesan 1. Guru bermotivasi dan bersemangat tinggi OBJEKTIF 2. Melahirkan guru yang mahir dan cemerlang dalam matapelajaran Kajian TempatanBil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi1. Bengkel /kursus pendek kepada Pentadbir 1 hari Peruntukan Panitia Peningkatan Peningkatan Meningkatkan guru-guru yang mengajar Kajian Ketua Panitia RM 350 kemahiran peratus kelulusan kemahiran dan Tempatan Guru-guru penandaan dan PKSR kecekapan guru Kajian pemarkahanyang Tempatan tepat
 4. 4. Jadual 3: PELAN OPERASINama Projek : Bengkel/kursus pendek kepada guru-guru yang mengajar Kajian TempatanRasional : Pendedahan teknik penandaan dan pemarkahan subjek Kajian TempatanObjektif : Peningkatan kemahiran penandaan dan pemarkahanTarikh & Tempoh Pelaksanaan : JulaiKumpulan Sasaran : Guru-guru Kajian Tempatan STATUS/PELAN BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KONTIGENSI 1. Keluar surat Pentadbir sekolah 3 minggu sebelum bengkel Agenda Mesyuarat Setiausaha Minit Mesyuarat AJK berkenaan Jadual Bengkel 2. Penyediaan tempat dan peralatan AJK berkenaaan 1 hari 3. Pelaksanaan AJK berkenaaan 1 hari 4. Penilaian dan pelaporan KPI dan bengkel Pentadbir sekolah Seminggu selepas program Setiausaha Ketua Panitia
 5. 5. PELAN TINDAKANPENGURUSAN : Akademik JADUAL 2SUB-UNIT : Panitia Kajian Tempatan1 STRATEGI Kursus P&P berkesan OBJEKTIF Peningkatan peratus kelulusan Kajian TempatanBil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi1. Kursus P&P berkesan Pentadbir, Ketua 1 hari Peruntukan LADAP P&P yang lebih Buku rekod mengajar Perbincangan dalam Panitia dan Guru- berkesan dapat dan pencerapan mesyuarat Panitia guru Kajian dilihat dalam Kajian Tempatan Tempatan pemantauan dan pencerapan di sekolah
 6. 6. Jadual 3 : PELAN OPERASINama Projek : Kursus P&P berkesanRasional : Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaranObjektif : Peningkatan peratus kelulusan Kajian TempatanTarikh & Tempoh Pelaksanaan : Mei, Julai, SeptemberKumpulan Sasaran : Guru-guru Kajian Tempatan STATUS/PELAN BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KONTIGENSI 1. Keluar surat Pentadbir sekolah 3 minggu sebelum bengkel Agenda Mesyuarat Setiausaha Tempah Makanan AJK berkenaan Jadual Program 2. Penyediaan tempat dan peralatan AJK berkenaaan 1 hari 3. Pelaksanaan AJK berkenaaan 1 hari 4. Penilaian dan pelaporan KPI dan bengkel Pentadbir sekolah Seminggu selepas program Setiausaha Ketua Panitia
 7. 7. PELAN TINDAKANPENGURUSAN : Akademik JADUAL 2SUB-UNIT : Panitia Kajian Tempatan1 STRATEGI Program-program Kajian Tempatan OBJEKTIF Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program-program kurikulumBil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi1. Pertandingan Membuat Buku Skrap Pentadbir April-Ogos Peruntukan Panitia Pengetahuan am Berkebolehan Mengumpul hasil- Ketua Panitia Buku-buku kerja dan pemahaman membuat buku hasil kerja yang Guru-guru sedia ada tentang Malaysia skrap yang berpotensi Kajian Tempatan dan negara-negara menarik dan jiran berkualiti Buku Skrap Belajar kendiri terpilih untuk pertandingan peringkat daerah
 8. 8. Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi2. Program ’Aku Anak Merdeka’ Pentadbir 16 Ogos-16 Peruntukan Panitia Pengetahuan am Menyanyikan lagu- (1 Malaysia) Ketua Panitia September dan pemahaman Memupuk lagu patriotik pada Guru-guru tentang Malaysia semangat waktu Pendidikan patriotisme dan Kajian Tempatan dan meningkatkan Muzik mencari bakat baru semangat kemerdekaan Pertandingan melukis Jalur Gemilang Kuiz Kemerdekaan Pertandingan Melafaz IkrarJadual 3: PELAN OPERASI
 9. 9. Nama Projek : Program ‘Aku Anak Merdeka’(1 Malaysia).Rasional : Memupuk dan meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi kanak-kanakObjektif : Meningkatkan semangat patriotisme dan kecintaan kepada tanahair sendiriTarikh & Tempoh Pelaksanaan : 16 Ogos – 16 SeptemberKumpulan Sasaran : Guru-guru Kajian Tempatan STATUS/PELAN BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KONTIGENSI 1. Membuat kertas kerja Ketua Panitia 2 hari 2. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Ketua Panitia -membahagikan tugasan Setiausaha 2 hari 3. Keluar surat Pentadbir sekolah 2 minggu sebelum program Jadual Program Setiausaha AJK berkenaan 4. Penyediaan tempat dan peralatan AJK berkenaaan 1 minggu sebelum program 5. Makluman kepada peserta AJK berkenaan -senarai lagu patriotik 1 minggu sebelum program - alatan pertandingan melukis -tempoh pertandingan 3. Pelaksanaan AJK berkenaaan 1 hari 4. Pemilihan pemenang Hakim pertandingan 1 hari 5. Penilaian dan pelaporan KPI dan program Setiausaha 1 hari AJK
 10. 10. PELAN TINDAKANPENGURUSAN : Akademik JADUAL 2SUB-UNIT : Panitia Kajian Tempatan1 STRATEGI Bengkel post-mortem peperiksaan setara daerah OBJEKTIF Pencapaian keputusan PKSR yang meningkat sekurang-kurangnya tiga peratusBil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi1. Bengkel post-mortem peperiksaan Pentadbir 1 hari Peruntukan Panitia Pentadbir dan Analisa daerah Sekolah setara daerah Penyelaras Tahun RM 200 penyelaras dapat menghantar minit Ketua Panitia melihat pencapaian mesyuarat post- murid untuk mortem tindakan penambahbaikan program di peringkat sekolahJadual 3: PELAN OPERASI
 11. 11. Nama Projek : Bengkel post-mortem peperiksaan setara daerahRasional : Mendapatkan analisa daerah untuk post-mortem peringkat daerahObjektif : Mendapat data analisa yang boleh digunapakai sebagai panduan ke arah peningkatan peperiksaan PKSRTarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai, OktoberKumpulan Sasaran : Guru-guru Kajian Tempatan STATUS/PELAN BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KONTIGENSI 1. Keluar surat Pentadbir sekolah 3 minggu sebelum program Tempah bilik Penyelaras Tahun Jadual Program Setiausaha Ketua Panitia 2. Penyediaan tempat dan peralatan AJK berkenaaan 1 hari 3. Pelaksanaan AJK berkenaaan 10 hari 4. Penilaian dan pelaporan KPI dan bengkel Pentadbir sekolah Seminggu selepas program Penyelaras Tahun Setiausaha Ketua PanitiaJADUAL 4 : LAPORAN KAJIAN AKHIR TAHUN
 12. 12. TERAS : Program PeningkatanFOKUS STRATEGI PELAKSANAAN : Meningkatkan pencapaian peratus kelulusan keseluruhan 80% dalam PKSR STATUS PELAKSANAAN PELAN SASARAN INDIKATOR TAHAP 2012 2013 PELAKSANA CATATAN TINDAKAN 2012-2014 2011 2014 Bilangan JUN DIS JUN DIS Peratus murid lulus Tahap RANCANG % % % % % % kelulusan Kajian pencapaian keseluruhan Tempatan Guru Kajian Program dari segi telah dalam PKSR Tempatan Peningkatan peratus menunjukkan meningkat 4-6 kelulusan CAPAI % % % % % % peningkatan sekurang- meningkat 5% daripada kurangnya sasaran 2012 3%ULASAN :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Disediakan oleh, Disemak oleh, …………………………………………………. ……………………………………………………..

×