Tab konferanse

394 views
327 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Til sammen 100 deltaker. Her tegner noen av de yngste
 • Prosesser: Samvirke mellom overordnet prosess om styrket kollektivutvikling i dalen, Medvirkningsprosesser (PBE i samarbeid med ungdommer – og andre – Nye faglige stemmer viktig: viktig at videreutbygging i drabantbyområdene blir gjenstand for nye faglige løsninger og debatter!
 • Ungdommene var mest interessert (ferietiden!) lokke med pizza og cola.
 • Utviklet med lokal deltakelse. Tatt opp direkte i planprogrammet
 • Grønn forvandling av senteret + musikk/dans
 • Åpningskvelden: blålysinstallasjon med danseoppføring
 • Surrealistisk. Foto og hiphop. Har stor tro på kunst. I samarbeid med ruter
 • Kom i a magasinet.
 • Gikk veldig bra. Håper vi klarer å bruke den energien som ligger der til noe positivt. Bør bli synlig.
 • Oppfølgingsoppdraget ble presentert på workshop, og rapporter ble oversendt til PBE.
 • Tab konferanse

  1. 1. Hvorfor medvirkning?Virker medvirkning?Målfrid Nyrnes, Plan- og bygningsetaten
  2. 2. Hvorfor medvirkning?• Demokratisk rettighet; lovpålagt i pbl• Barn og unges rettigheter; egen RPR• Bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag• Gir eierskap og forankring• Bedre prosess: potensielle interessekonflikter kommertidlig – i stedet for i etterkant• Kan gi bedre forståelse for de demokratiske rettigheteneved utarbeiding av planer• Kan gi forståelse i faglige og politiske problemstillinger
  3. 3. 8 områder for områdeløft
  4. 4. KDP Alna miljøparkog sidebekkene til Alna
  5. 5. Groruddalen er det neste storebyutviklingsområdet.
  6. 6. Viktige spørsmål:1. Hva ønskes oppnådd?2. Hvem skal være med?3. Hvilke metoder skal brukes?4. Hvordan operasjonalisere prosessen – hvordan skalresultatet brukes videre?
  7. 7. Hovedfasene:• Kartlegge og mobilisere• Utvikle og drøfte løsninger• Gjennomføre
  8. 8. Medvirkning 1 – ”mental mapping”1. Hva ønskes oppnådd?- finne ut hvilke områder og kommunikasjonslinjer som brukes mest og av hvem- hvordan oppleves området - trivsel og trygghet2. Hvem skal være med?- flest mulig ...bruke bydelens nettverk / samarbeid med områdeløft Groruddalssatsingen3. Hvilke metoder skal brukes?- Mental mapping (Kevin Lynch)- workshops4. Hvordan operasjonalisere prosessen – hvordan skalresultatet brukes videre?- Innspill til alternativ som presenteres og diskuteres på arbeidsseminar med folkemøte
  9. 9. PROSESS:- INTRODUKSJON- GRUPPEARBEIDDAG 1- PRES./FOLKEMØTE-GRUPPEARBEIDDAG 2-ALTERNATIVER IPLANPROGRAMMET
  10. 10. Idekonkurranse FutureBuiltKlimaeffektiv byutvikling på FurusetFra senter til sentrumMål 1: KlimaeffektivbyutviklingMål 2: Levende sentrum -fra senter til sentrum• Arealeffektiv byutviklingmed økt tetthet, spesielt itilknytning tilkollektivknutepunkt. 1000– 2000 nye boliger + flerearbeidsplasser.• Styrking av blågrønnstruktur.• Tilrettelegging for høyandel gående, syklende ogkollektivreisende samtandre tiltak som girredusert bilbruk lokalt ogregionalt.• Reduksjon av energibruki eksisterende og nybygningsmasse1.plass: Furuset – En by i emning2.plass: Origo
  11. 11. Fra Furuset Wonderwood Fra aksjonsgruppe til arbeidsgruppe ?WORKSHOPER FOLKEMØTERLokale reaksjoner på konkurranseforslageneEt viktig grunnlag for planprogrammet
  12. 12. Arbeidsgrupper, seminar
  13. 13. Bygata
  14. 14. Østmarkallmenningen
  15. 15. FRAGMENTERT OGUFUNKSJONELT
  16. 16. Åpent gate- og veisystem
  17. 17. Karihaugveien 22
  18. 18. Dekkmann – PapyrusInternasjonal videregående sko
  19. 19. FURUSET OMRÅDEREGULERING
  20. 20. Forslag til områderegulering – Klimaeffektiv byutvikling Furuset- nye Furuset for alle• Opprusting gjennom ny byutvikling- bygge mer og oppnå nye kvaliteter• Byrom – nye møteplasser- fra senter til sentrum• Klimaeffektiv byutvikling- Oslos forbildeprosjekt for bærekraftig og framtidsrettet byutvikling
  21. 21. GjennomføringVideregående skole??Bibliotek??Gran Ungdomsskole 2014/2015Verdensparken 2013/2014Gran barneskole 2017Furuset sykehjemFuruset senter 15000 m2Boliger, ikke lagLokk over E6?

  ×