Oslo kommune
Helseetaten
Geriatrisk ressurssenter

Hjelpemidler for en enklere
hverdag
Sigrid Aketun
Ergoterapeut
Helseeta...
Jeg skal snakke om
• Geriatrisk ressurssenter og
demenskoordinatorer i bydelene
• Hjelpemidler og teknologi i private hjem...
Geriatrisk ressurssenter, Helseetaten
– lokalisert på samhandlingsarena Aker
• Målsetning
•
•
•
•
•
•

•
•

Styrke eldreom...
Demenskoordinator i Oslo
•

Byrådssak 208/07: ”Hver bydel utpeker
koordinator for demens i sin
bestillerorganisasjon”
– Al...
Hvordan installeres hjelpemidler i
private hjem?
• Hjelpemiddelformidling
– Brukerbehov, løsning, søknad, implementering o...
Eksempel: be om assistanse

Trygghetsalarm
Eksempel: Komfyrvakt
• kobler ut strømmen
før brann oppstår på
komfyren

Dacapo,
Hepro as
Eksempel: Tidsanvisere

Elektronisk kalender
Forglemmegei
Memo messenger,
Abilia

Memoplanner
Abilia
Eksempel: varsling av hendelser
• Varsling når personen
– går ut av sengen
– ikke er tilbake i sengen
– er på vei ut av yt...
Eksempel:
sporing ved hjelp av gps teknologi
• Stortinget vedtok i mai
endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven som g...
Hvordan planlegges og integreres
hjelpemidler i nybygg?
• Avhengig av
kravsspesifikasjonen!
• Krav i byggeforskrifter?
– U...
• Motforestillinger
–
–
–
–

Brukes istedenfor
personlig kontakt
Kan gi falsk trygghet
Kan skape
merarbeid
Kan gå på
bekos...
Hjelpemidler og teknologi kan
•
•
•
•
•
•

Støtte hukommelse og tidsorientering
Oppmuntre aktivitet, velvære og egenmestri...
Takk for oppmerksomheten
Sigrid.aketun@hel.oslo.kommune.no

www.almashus.no
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ergoterapeut ved geriatrisk ressurssenter Oslo Sigrid Aketun: Hjelpemidler for en enklere hverdag

659 views
378 views

Published on

Presentasjoner fra seminar om omsorgsarkitektur 24. oktober 2013. Copyright: Norsk Form

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
102
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Takk for invitasjonen til å komme hit i dag.
  Jeg er ergoterapeut med videreutdanning i demens og dementia friendly design.
  Jeg jobber i geriatrisk ressurssenter med hovedansvar for visningsleiligheter og kunnskapssenteret Almas hus.
 • Dette vil jeg knytte til noen eksempler som kan belyse problemstillinger som oppstår i dag.
 • Det vises også til byrådsak 208/07 - Tilbud til yngre personer med demens, hvor bystyret i møte
  05.12.2007 vedtok at: ”Hver bydel utpeker en person i sin bestillerorganisasjon som
  koordinator for demens, med særskilt ansvar for utarbeidelse av individuell plan og samarbeid
  med bruker, pårørende og samarbeidende kommunale og statlige virksomheter”. En
  kartlegging som byrådsavdelingen foretok tidligere i år viste at 12 av bydelene da hadde utpekt
  en demenskoordinator ved bestillerkontoret i tråd med bystyrets vedtak.
  Kun Østensjø og Stovner har opprettet og ansatt i 100% stilling.
  Omtrent halvparten har demensteam som tar bistår fastlegen i utredning av sykdommen.
  Nettverk med erfaringsutveksling og kunnskapsheving.
 • I et samarbeid mellom NAV HMS og helsepersonell i kommunen. Prosedyre når behovet og løsninger er innenfor kriterier i lovverket. Andre løsninger og produkter som kan ses på som hjelpemidler må enten personen kjøpe selv eller de må finansieres av kommunen eller institusjonen.
  Det finnes hjelpemidler og teknologi som kan møte ulike behov, men den er lite kjent og helsepersonell har liten erfaring med bruk . Hvor trykker skoen (Aketun, 2012). Kompetanseheving i Almas hus for ergoterapeuter og demenskoordinator på hjelpe midler til personer med kognitiv svikt spesielt.
  Eksempel med støttehåndtak
  Eksempel hjelpemidler som står i skapet
 • Gammel teknologi: analog til digital
  Stigmatiserende utforming?
  Krever forståelse og vurderingsevne Trykke på knappen
 • Nav fikk så mange i retur at de har tatt denne ut av bestillerordningen/forenklet søknadsprosedyre
  eksempel: Kaldt vann i annen kjele
  Sikkerhetssjekken som foretas hos henne avdekker at hun ikke har komfyrvakt og derfor bestilles dette. Men Alma har sluttet å bruke komfyren!
 • Finnes infrastruktur i boligen som mulig gjør installasjon?
  Finnes støttepersoner som kan tilpasse?
 • Trådbaserte og trådløse løsninger. Bruk av smarthus teknologi
  Varsling kan gå ut av huset men hvem tar i mot? Pårørende – alarmsentral – hjemmetjeneste ?
  Idag er det kun innendørs som dekkes over NAV!
 • Det finnes eksempler på Institusjoner uten bruk av farger og kontraster som gir støtte til sviktende orienteringsevne hos beboerne. Se det de skal finne! Demensvennlige omgivelser.
  Tilpasning mht internett, flere stikkkontakter, unngå batterier ved fast strømopplegg til hjelpemidler (Almas ringeklokke)
 • Eksemplene viser at vi ikke har tatt hensyn til brukervennlighet, robusthet i teknologien eller at vi ikke ahr systemer som fanger opp når ”noe går galt”
 • Ergoterapeut ved geriatrisk ressurssenter Oslo Sigrid Aketun: Hjelpemidler for en enklere hverdag

  1. 1. Oslo kommune Helseetaten Geriatrisk ressurssenter Hjelpemidler for en enklere hverdag Sigrid Aketun Ergoterapeut Helseetaten, Geriatrisk ressurssenter - Almas hus
  2. 2. Jeg skal snakke om • Geriatrisk ressurssenter og demenskoordinatorer i bydelene • Hjelpemidler og teknologi i private hjem og hvordan det planlegges og integreres i nybygg • gi noen eksempler
  3. 3. Geriatrisk ressurssenter, Helseetaten – lokalisert på samhandlingsarena Aker • Målsetning • • • • • • • • Styrke eldreomsorgen i Oslo Bedre tjenester til bruker/pasient uavhengig av bosted Møteplass for kompetanseheving, forskning og undervisning Styrke fagutviklingen innen geriatri Styrke helsefremmende og forebyggende arbeid i eldreomsorgen Styrke samhandlingen mellom kommunale virksomheter og spesialisthelsetjenesten Økt rekruttering av fagpersonell Økt bruk av velferdsteknologi Arbeidsområder - geriatri, demens, alders-psykiatri og velferdsteknologi Kjerneoppgaver • • • Kompetanseutvikling - systematisk, praksisnær og kunnskapsbasert kompetanseheving med varig effekt Informasjonsformidling Rådgiving og veiledning
  4. 4. Demenskoordinator i Oslo • Byrådssak 208/07: ”Hver bydel utpeker koordinator for demens i sin bestillerorganisasjon” – Alle bydeler har en demenskoordinator – Få bydeler har avsatt stillingsprosent til arbeidet • Verbalvedtak i årets budsjett: – Demensteam må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. Nettverk driftes av Geriatrisk ressurssenter •
  5. 5. Hvordan installeres hjelpemidler i private hjem? • Hjelpemiddelformidling – Brukerbehov, løsning, søknad, implementering og oppfølging • Manglende kunnskap om hjelpemidler og teknologiske løsninger • Implementering – Montering i boligen – Informasjon og opplæring av bruker • Svikt i oppfølging av installasjonen
  6. 6. Eksempel: be om assistanse Trygghetsalarm
  7. 7. Eksempel: Komfyrvakt • kobler ut strømmen før brann oppstår på komfyren Dacapo, Hepro as
  8. 8. Eksempel: Tidsanvisere Elektronisk kalender Forglemmegei Memo messenger, Abilia Memoplanner Abilia
  9. 9. Eksempel: varsling av hendelser • Varsling når personen – går ut av sengen – ikke er tilbake i sengen – er på vei ut av ytterdøren
  10. 10. Eksempel: sporing ved hjelp av gps teknologi • Stortinget vedtok i mai endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som gjør at bruk av sporingsutstyr kan benyttes som hjelpemiddel i omsorgssektoren. • Prosjektet Trygge spor viser at bruk av sporingsteknologi gir personer med demens og deres pårørende frihet og trygghet i hverdagen. Safecall / Cognita Safemate / Moreto
  11. 11. Hvordan planlegges og integreres hjelpemidler i nybygg? • Avhengig av kravsspesifikasjonen! • Krav i byggeforskrifter? – Universell utforming – Smarthusteknologi – Internett tilgang
  12. 12. • Motforestillinger – – – – Brukes istedenfor personlig kontakt Kan gi falsk trygghet Kan skape merarbeid Kan gå på bekostning av etiske prinsipper • Hjelpemidler og teknologi er ikke 100% • Stille krav til om – brukervennlighet – Brukbarhet – Robusthet • Behovsdrevet design og bruker involvering
  13. 13. Hjelpemidler og teknologi kan • • • • • • Støtte hukommelse og tidsorientering Oppmuntre aktivitet, velvære og egenmestring Støtte kommunikasjon og sosial kontakt Skape trygghet og sikkerhet Skape stimulans i dagliglivet Støtte hjelpere og pårørende
  14. 14. Takk for oppmerksomheten Sigrid.aketun@hel.oslo.kommune.no www.almashus.no

  ×