Kommunikasjon: Kvalitet i statistikken og endrede brukerbehov

 • 118 views
Uploaded on

Kvalitet i statistikken og endrede brukerbehov. Historien om den kommunefordelte utslippsstatistikkens vekst og fall

Kvalitet i statistikken og endrede brukerbehov. Historien om den kommunefordelte utslippsstatistikkens vekst og fall

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 1 Kvalitet i statistikken og endrede brukerbehov Historien om den kommunefordelte utslippsstatistikkens vekst og fall Henning Høie hei@ssb.no Statistisk sentralbyrå, seksjon for energi- og miljøstatistikk
 • 2. 2 Bakgrunn • Avlegger av rutefordelt statistikk (rapporteringskrav i hht. Langtransportkonvensjonen) • Etablert som offisiell statistikk fra 1995 • Etter hvert økende brukerbehov
 • 3. Brukerbehov • Første årene fokus på lokal luftkvalitet (NOX, SO2 mm.), senere fokus på klimagasser • Pålegg i 2009 om klima- og energiplan i alle 430 kommuner – informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder og sektorer – forbruk av energi innen kommunens grenser – mål om utslippsreduksjoner – tiltak og virkemidler for reduksjon av utslipp – fremskriving av utslippene • Lokale energiutredninger fra 2003 – energisystemer i kommunene – energibruk fordelt på ulike energityper 3
 • 4. Modell for beregning av utslipp • Utslipp = aktivitet * utslippsfaktor To problemer med regionale tall: • Stedfesting av aktivitet kan være usikker • Geografisk variasjon i utslippsfaktor  Kommunestatistikk mer usikker enn nasjonal statistikk 4
 • 5. Fordeling av utslippene til kommune • Løsning når aktivitetsdata mangler på kommunenivå – Fordelingsnøkler! (sysselsetting, befolkning, fyringssystemer…) • Gode aktivitetsdata på kommunenivå: – Store punktutslipp fra industri og energisektor – Jordbruk – Avløp – Avfall • Manglende eller dårlige aktivitetsdata på kommunenivå – Transport – Fyring i husholdning og næring – Mindre industri – Fluorgasser utenom industri 5
 • 6. Kvalitet i statistikken ved bruk av fordelingsnøkler • Fanger ikke opp alle endringene i den enkelte kommune • Betydelig usikkerhet i tidsserien for den enkelte kommune • Rimelig godt bilde av den relative fordelingen mellom utslippskilder innenfor kommunen 6
 • 7. Hvordan har formidlet SSB usikkerhet i tallene? • På statistikksiden: www.ssb.no/klimagassr • «Om statistikken» http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassr/aar/2011-02-22?fane=om#content 7
 • 8. Eksempel på bruk av statistikken • Ingen forbehold om kvalitet, eks. Stange kommune 8
 • 9. Dilemma for produsent og bruker • For SSB (produsent): Ansvarlig for at statistikk har tilstrekkelig kvalitet i hht. Code of Practice. Statistikk brukt utover sin utsagnskraft må forbedres eller avsluttes • For kommunene og departement (bruker): Ansvarlig for vedtatt politikk. Oppfølging og evaluering av vedtatt politikk blir vanskelig pga. manglende statistikk • Problem: – dilemmaene for bruker og produsent er forskjellige pga. ulike roller – til dels svak gjensidig rolleforståelse 9
 • 10. Veien videre for kommunestatistikken • Kommunefordelt statistikk omdefineres til ”analyse” • SSB vil ikke prioritere egne ressurser til kommunefordelte tall, men kan eksternfinansieres • Myndighetene trenger kommunefordelte utslippstall. Må finansiere dette selv pga. SSBs prioritering • Statistikken spisses mot behovet. Økt bevissthet hos bruker mht. innhold og kvalitet • Bedre forståelse av hverandres roller • Stor metodisk og økonomisk fordel om kommunestatistikken utarbeides samlet, f.eks. av SSB 10