Vad är RFT?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vad är RFT?

on

 • 703 views

Niklas Törnekes slides from Nordic ACBS Forum 2012. Enjoy!

Niklas Törnekes slides from Nordic ACBS Forum 2012. Enjoy!

Statistics

Views

Total Views
703
Views on SlideShare
703
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vad är RFT? Vad är RFT? Presentation Transcript

  • Vadärrelationsinramningsteori? En teoriochettforskningsprojektsom försökerförståochpåverkamänskligtspråk NiklasTörneke ochkognitionutifrån en funktionelloch kontextualistiskutgångspunkt
  • Funktionellkontextualism Törneke
  • Respondent Obetingat stimulus (US) Obetingad respons (UR) Betingat stimulus (CS) Betingad respons (CR) Operant AntecedentBeteende Consekvens Niklas Törneke
  • CentralapunkterStimulus ochrespons (kontextochbeteende)Stimulusfunktion: den effekt stimuliharpåbeteendeAllt en organism görärbeteende:äta, gå, minnas, sökanärhet, grubbla, uppskatta,avsky, hittapå, osv, osvPragmatiskutgångspunkt:psykologiskpåverkanavbeteendekanbaraskegenomförändringav den kontextivilkenbeteendetskerFörändringavstimulusfunktion
  • RFT och dess utgångspunkter1. Mänskligt språkande och tänkande är, såsom annat beteende, kontextuellt styrt.2. Mänskligt språkande och tänkande utgörs av ett specifikt inlärt beteende, nämligen:Ett särskilt sätt att relatera stimuli Niklas Törneke
  • Attrelaterautifrån de fenomen somrelateras
  • Attrelaterautifrån de fenomen somrelateras Törneke
  • Att relatera oberoende av de fenomen som relaterasMänniskor lär sin avkomma att abstraheragodtyckliga stimuli (ljud, ord, gester) somkommer att styra relationer och därmedförändrar stimulusfunktion är mer än ärsamma som ärär detsamma som 100000 kronor detsamma som en rejäl snyting Niklas Törneke
  • Attrelateraoberoendeav de fenomensomrelateras MINDRE ÄN EFTER FRAMFÖR MER BAKOM FÖREÄN Törneke
  • Påvilketsättär…EnalistanAndralistan 1. 1. bakom 1. ? 2. 2. längreän 2. ? 3. En övning 3. före 3. ? 4. 4. bättreän 4. ? 5. 5. inuti 5. ? 6. 6. sammasom 6. ? 7. 7. en del av 7. ? Törneke
  • RFT:shuvudpoäng:Dettasärskildasättattrelatera stimuli ändrar den funktionsomkontextenharpåmänskligtbeteende Eller:Dettasärskildasättattrelateraändrarhurdessasakerpå verkarossDettarelaterandeståri sin tur under kontextuellkontroll
  • Relationsinramningenseffekter Alltimänniskansomgivningkanfåstimulusfunktione rutifrånsocialtgodtycke Mänskligtspråkuppstårochdärmedmöjlighetenattf öljainstruktioner Även en människansegnaprivata, subtilaresponserkanfåst imulusfunktionerför den människansbetende, utifrånsocialtgodtycke Vi interagerarmycketkomplext med vårtegetbeteende Dennaförmågahar en del biverkningar
  • Relationsinramning, pågottochontFörmåganattsättaossöveromedelbarbehovstillfredställelseLivet fårmeningFramtidenuppstår“Jag” sompsykologiskvarelseuppstårDen svårafrågan: ärjagappetitivelleraversiv?
  • För den intresseradehttp://www.contextualpsychology.or ghttp://foxylearning.comniklas.torneke@telia.com Niklas Törneke