• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ibct parterapi
 

Ibct parterapi

on

 • 765 views

Therese Anderbro and Liv Svirsky presentation from the Nordic ACBS Forum 2012

Therese Anderbro and Liv Svirsky presentation from the Nordic ACBS Forum 2012

Statistics

Views

Total Views
765
Views on SlideShare
765
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ibct parterapi Ibct parterapi Document Transcript

  • 2012-­‐11-­‐12   Vanliga förklaringar till problemet ™  Min partner är galen ™  Min partner är ”dålig” ™  Moraliskt felaktig, självisk etc ™  Min partner är otillräcklig ™  Omogen, klarar ej relationer etc ™  My partner is MAD/BAD/INADD Historik: BCT Historik: CBCT Behavioral Couples Therapy Cognitive Behavioral Couples Therapy™  Utvecklades i slutet av 60-talet ™  Utvecklades under 90-talet™  Stuart (1969) antog att goda relationer skiljer sig från dåliga med avseende på frekvens och omfattning av ömsesidig ™  Man la till intresse för parets kognitioner positiv förstärkning mellan parterna ™  Behandling: lära paret ifrågasätta sina NAT och™  Behandling: upprätta en lista med önskade beteenden som antaganden om sin relation tilldelas tokens då de utförs™  Liberman (1970), påverkad av social inlärningsteori, la till att paret skulle rollspela och modellera önskvärda beteenden under terapisessionerna. Behandlingen skulle också utgå från en noggrann beteendeanalys. Historik: TBCT Historik Traditional Behavioral Couples Therapy Från TBCT till IBCT™  Ungefär detsamma som BCT. Huvudsakligen utvecklat av Jacobsen & ™  Jacobson & Christensen tyckte inte att TBCT räckte. Margolian (1979)™  Färdighetsbaserad och förändringsorienterad behandling med 2 huvudsakliga ™  Deras kliniska erfarenhet fick dem att tro att det som interventioner: kännetecknade par som det gick bra för var ™  Behavior Exchange: gav snabb lindring kompromissvilja. ™  Communication/problem-solving training: vidmakthållande™  Den mest beforskade parterapimetoden och den enda som uppfyller de ™  De antog att förändringsinterventioner därmed inte alltid strängaste kraven för EST. (Empirically supported treatment) var bra utan att ACCEPTANS saknades.  ™  Jacobson et al (1984) fann följande resultat: ™  Så växte IBCT ur TBCT ™  50% förbättrades under terapin ™  1/3 av dem återföll under uppföljningsperioden på 2 år ™  1/3 hade inte längre problem  ™  IBCT: Integrative Behavioral Couple Therapy 1  
  • 2012-­‐11-­‐12   TBCT vs IBCT Två typer av förändringar™  Traditionell KBT ™  IBCT ™  Traditionell förändring ™  Acceptans™  Inriktad på förändring ™  Funktionell ansats ™  Förändring av agenten ™  Förändring hos™  Jobbar med förändringsstrategier; fler ™  Målet är ökad acceptans för eller “förövaren” mottagaren eller bra beteenden, färre dåliga varandras känslomässiga reaktioner “offret” och vad olika beteenden faktiskt står ™  Öka eller minska™  Regelstyrda beteenden (gör så här…) för. beteendets frekvens, ™  Förändra den™  Ej funktionell ansats ™  Ökade medvetenhet ger en större intensitet eller duration emotionella möjlighet att agera på ett konstruktivt reaktiviteten sätt mot sina mål. ™  Paret släpper idén om att konflikter och olikheter är intolerabla och slutar kämpa för att förändra problemen eftersom det sällan lyckas. ™  Visst arbete med beteendeförändring ingår Acceptans i IBCT Acceptans i IBCT är INTE™  Släpp kampen att förändra ™  Undergivenhet™  Låt problemen bli vägar till intimitet ™  Resignation ™  Uppgivenhet ™  Tillåtelse att bete sig illa Exklusionskriterier Vid otrohet™  Individuella ™  Dålig framgång i terapin om den ene är otrogen ™  Missbruksproblem ™  Kräver av den otrogne att berätta, annars kan terapin ™  Psykos inte fortgå. ™  Våldsamhet ™  Den som inte erkänner får tala om att pga. av bristande™  Paret engagemang kan terapin inte fortsätta. ™  Inte dedikerade till relationen ™  Den ena vill avsluta relationen 2  
  • 2012-­‐11-­‐12   Gemensamt IBCT-upplägg bedömningssamtal ™  Bedömningsfas ™  Presentera problem och mål ™  En gemensam session ™  Upptäck problemområden, interaktionsmönster och mål ™  Två individuella sessioner ™  Var och en talar för sig själv ™  Terapeuten neutral ™  Fallkonceptualisering och feedback ™  Specificera vaga problem ™  Gemensam session ™  Relationshistoria ™  Vad attraherades de av, ™  Behandlingsfas ™  Hur fungerade relationen i början? ™  Gemensamma sessioner ™  Hur har problemen utvecklats? ™  Nuvarande situation ™  Avslut ™  Utspridda, gemensamma sessioner ™  Sammanfattning ev ge ut skattningsskalor Individuellt bedömningssamtal Individuellt bedömningssamtal ™  Tystnadsplikt ™  Individuell bakgrund och nuvarande situation ™  Psykiatrisk anamnes ™  Teman, interaktioner, mål ™  Ursprungsfamilj ™  Våld och hot ™  föräldrars relation ™  Den senaste händelsen och den allvarligaste ™  relationen till de enskilda föräldrarna händelsen ™  Relationsbakgrund ™  Åtagande ™  t ex tidigare äktenskap eller samboskap ™  Fråga om ev otrohet ™  Nuvarande situation Gemensam feedbacksession Konceptualisering ™  DEEP-formulation™  Grad av missnöje/problem och åtagande ™  Differences ™  Skillnader i önskemål i relationen ™  Emotional sensitivities™  Konceptualisering ™  Känslomässiga sårbarheter som påverkar relationen ™  Kan sammanhänga med tidigare erfarenheter från frld eller tidigare™  Styrkor relationer ™  Individuella ™  Rädsla att bli övergiven tex ™  External circumstances/stressors ™  För dem tillsammans som par ™  Barn, arbete, sjukdom etc ™  Patterns of problemativ interaction™  Behandlingen ™  Parets sätt att försöka hantera DEE ™  Mål ™  Vidmakthåller problemet ™  Närhet – Distans, Kontroll – Frihet, Samtala – Undvika ™  Händelser ™  Områden ™  ABC 3  
  • 2012-­‐11-­‐12   Differences Emotionella sårbarheter™  Handlar ofta om skillnader mellan parterna som ™  Lämna mig aldrig upplevs som intolerabla olikheter och som paret ™  Stanna kvar försöker utplåna. ™  Kväv mig inte ™  Olika åsikter om viktiga saker i relationen tex frihet, ™  Låt mig vara mig själv egen tid ™  Kritisera mig inte ™  Sårbarhet utifrån tidigare relationer ™  Accepter mig med all mina fel™  Alla bråkar inte om samma saker, att det blir bråk ™  Försök inte kontrollera mig handlar om paret dvs kontexten. ™  Jag sköter mig själv Emotionella sårbarheter Externa stressorer™  Behandla mig inte som om jag vore tokig ™  Allt utanför parrelationen ™  Bekräfta att jag är normal ™  Vanliga stressorer:™  Ignorera mig inte ™  Barn ™  Lyssna på mig ™  Ursprungsfamilj™  Behandla mig inte som ett barn ™  Karriär ™  Säg åt mig att jag är kompetent ™  Ekonomi™  Behandla mig inte som oattraktiv ™  Sjukdom ™  Åtrå mig ™  Vänner, grannar Patterns of Problematic Interaction- Problematiska interaktionsmönster problematiska interaktionsmönster™  Upprepade dysfunktionella kommunikationsmönster ™  Asymmetriska ™  Symmetriska mönster mönster™  Vanliga typer ™  Röra sig mot vs. röra ™  Ömsesidigt röra sig ™  Röra sig mot den andre sig ifrån mot varandra ™  Diskutera - undvika ™  Konfliktfyllt ™  Röra sig ifrån den andre ™  Kräva - dra sig undan ™  Klagande ™  Krampaktigt hålla i den andre ™  Hålla i vs. röra sig ™  Ömsesidigt röra sig ™  att röra sig mot den andre på ett ångestfyllt sätt ifrån ifrån varandra ™  Röra sig mot den andre med hjälp av andra ™  Jakt - distans ™  Ömsesidigt ™  Invadera - smita undvikande ™  Stänga av 4  
  • 2012-­‐11-­‐12   Tillämpning, A-B-C DEEP formulering: Anna & Jonas™  Bedömning genom funktionell beteendeanalys ™  Differences ™  A-B-C analys ™  Olika behov av närhet ™  Betonar både A och C ™  Främst A och C i nutid ™  Emotional reactions/sensitivities ™  Dock även historiska A och C ™  Respektive föräldrars relation™  Dela den funktionella analysen med paret ™  External circumstances/stressors™  Påbörja behandlingen baserat på den funktionella ™  Arbetsstress analysen ™  Pattern of interaction™  Görs i en emotionellt relevant kontext. ™  Gå emot vs gå ifrån (asymetriskt mönster) Polariseringsprocess Exempel ™  Anna kommer hem från jobbet och vill berätta om sin dag och höra hur Jonas™  Parets försök att förändra varandra och få den andre till har haft det. Ställer frågor till Jonas. sin sida leder till polarisering. ™  Jonas kommer hem och är trött och vill ha lugn. Blir pressad av Annas frågor. Svarar kortfattat. Inga motfrågor.™  Polarisering gör problemet värre, skillnaderna förstärks ™  Anna blir ledsen av Jonas ointresse. Ställer fler frågor för att få kontakt. och lidandet ökar. ™  Jonas blir allt med irriterad och känner sig mer pressad.™  Vissa par lyckas förändra varandra; de kommer inte till ™  Anna blir arg och säger åt honom att han är tråkig, ointresserad, inte älskar parterapi… henne. Kan du aldrig…. ™  Jonas känner sig uppgiven och går iväg på en promenad själv. Ömsesidig fälla Exempel™  Polariseringen slutar i en ömsesidig fälla. ™  Anna och Jonas är ledsna över situationen och vet inte™  Parterna upplever att de sitter fast, att de inte kan se någon hur de ska kunna fortsätta ihop. utväg i det som sker. ™  ”mitt försök att lösa problemet fungerar inte, jag kan inte få ™  Anna försöker lösa gm samtal ihop att älska och vara älskad och att ha det som jag vill ha det, jag har fastnat. ” ™  Jonas försöker lösa gm att dra sig undan.™  Upplevs ofta av bägge, men det är de som regel ovetande om ™  Ingen av dem känner att den andre ser deras behov utan tycker den andre bara tänker på sig själv. Om den™  Lättnad och förvirring att få insikt att att den andre känner andre bara kunde… likadant. 5  
  • 2012-­‐11-­‐12   Terapeutiska mål med IBCT: Behandling Acceptans och förändring ökad intimitet genom acceptans™  Primärt acceptans av ™  Acceptansstrategier ™  Empathic joining syftar till att paret ska se ™  Differences problemet som något ™  Unified detachment ™  Emotional sensitivities som går att förstå och som skapar smärta hos ™  Tolerance building™  Acceptans och förändring av bägge. ™  External stressors ™  Paret lär sig se problemet som en möjlighet till™  Primärt förändring av närhet; de kan skapa en ™  Patterns of problematic interaction relation runt problemet. Empathic joining Unified Detachment acceptans defusion™  Empati väcks när man förstår känslorna bakom ett beteende ™  För att paret ska få distans till problemet, se det tillsammans och utifrån.™  Soft disclosure – avslöjar verkliga/mjuka känslor och sårbarhet ™  Beskriv problemet sakligt beskrivning, som ett ”det”.™  Validera starka känslor ™  Man kan placera problemet på en stol och beskriva det där. ™  Döp problemet™  T kan själv försöka omformulera parets problem ™  Beskriv SD och hur det eskalerar™  T kan prompta paret i att uttrycka sina känslor runt problemet. ™  Skilj mellan intention och resultat ™  Använd humor™  T kan fråga hur det kännas att berätta så här och hur det känns att höra? ™  Rollspela gärna ett bråk™  Uppmuntra paret att validera varandra ™  Man tittar även på triggers. Tolerance building Tolerance building™  För att avbryta konflikter, få dem att inte bli så ™  Peka på positiva drag i negativt beteende allvarliga och leda till snabbare återhämtning. ™  Ärligt, erkänn fortfarande det negativa ™  Hänvisa till tidigare erfarenheter i rel, det kanske var vad parterna föll för hos varandra™  Parterna blir mindre känsliga för varandras beteenden ™  Öva negativt beteende i terapin™  Markerar att bråk kommer uppstå men att man kan ™  Öva även lämpliga reaktioner hantera och stå ut med dem ™  Fejka negativt beteende mellan sessionerna ™  Stoppa så snart en konflikt börjar eskalera. ™  Ger parten möjlighet att se vad som sker och förstå den andres känslor. 6  
  • 2012-­‐11-­‐12   Övriga strategier IBCT bara för kärlekspar?™  Används sekundärt i IBCT ™  Nej, fungerar även att använda dessa strategier och ™  Stå emot lusten att börja med detta för att det är tekniker för par av andra slag ”tydligare strategier” ™  Syskon ™  Vänner™  Behavior Change ™  Ev kollegor™  Kommunikationsträning™  Problemlösning Forskning Forskning™  Wimberly 1997 ™  NIMH fortsättning ™  17 par ™  2-års uppföljning ™  8 IBCT > 9 VL ™  Signifikant bättre vidmakthållande i IBCT ™  Klinisk signifikant förbättring: 60% TBCT, 69% IBCT™  Jacobsen et al 2000 ™  Separation/skilsmässa 15-20% ™  21 par ™  5-års uppföljning ™  IBCT 80% förbättrade ™  Separation: 28%TBCT, 26% IBCT ™  TBCT 64% förbättrade ™  ES: 0.92 vs 1.03 ™  KSF: 46% vs 50% Forskning Forskning™  NIMH Multi-site study of Marital Therapy ™  NIMH fortsättning ™  134 par ™  TBCT vs IBCT (26 sessioner) ™  Slutsatser ™  Post data: ™  Liknande förbättring under behandling ™  Par som fått TBCT förbättras snabbt men förbättringen planar ut ™  Bättre vidmakthållande vid IBCT efter 2 år ™  Par som fått IBCT förbättras stabilt genom hela behandlingen ™  Boostersessioner tycks vara viktiga för vidmakthållande ™  Klinisk signifikant förbättring: 61% TBCT, 70% IBCT av resultat 3-5 år efter avslutad behandling ™  2-yr follow-up ™  Starkt stressade par kan behöva mer booster efter ™  Signifikant bättre vidmakthållande i IBCT avslutad behandling ™  Klinisk signifikant förbättring: 60% TBCT, 69% IBCT 7  
  • 2012-­‐11-­‐12   Boktips Tack för idag!™  Jacobson & Christensen (1998). Acceptance and change in couple therapy: A therapist guide to transforming relationships.™  Christensen & Jacobson (2000). Reconcilable differences. New York: Guilford.™  Gurman & Jacobson (2002) Clinical handbook of Couple Therapy, 3rd Ed. Liv Svirsky Therese Anderbro™  Fruzetti (2006). The High-Conflict Couple™  Harris, R. (2009). Act with Love liv@svirsky.se therese@anderbro.se™  Amos Oz ”Hur man botar en fanatiker”™  Martell, Safren & Prince (2003) Cognitive-behavioral Therapies with Lesbian, Gay and Bisexual Clients. 8