Ibct parterapi

973 views
792 views

Published on

Therese Anderbro and Liv Svirsky presentation from the Nordic ACBS Forum 2012

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ibct parterapi

  1. 1. 2012-­‐11-­‐12   Vanliga förklaringar till problemet ™  Min partner är galen ™  Min partner är ”dålig” ™  Moraliskt felaktig, självisk etc ™  Min partner är otillräcklig ™  Omogen, klarar ej relationer etc ™  My partner is MAD/BAD/INADD Historik: BCT Historik: CBCT Behavioral Couples Therapy Cognitive Behavioral Couples Therapy™  Utvecklades i slutet av 60-talet ™  Utvecklades under 90-talet™  Stuart (1969) antog att goda relationer skiljer sig från dåliga med avseende på frekvens och omfattning av ömsesidig ™  Man la till intresse för parets kognitioner positiv förstärkning mellan parterna ™  Behandling: lära paret ifrågasätta sina NAT och™  Behandling: upprätta en lista med önskade beteenden som antaganden om sin relation tilldelas tokens då de utförs™  Liberman (1970), påverkad av social inlärningsteori, la till att paret skulle rollspela och modellera önskvärda beteenden under terapisessionerna. Behandlingen skulle också utgå från en noggrann beteendeanalys. Historik: TBCT Historik Traditional Behavioral Couples Therapy Från TBCT till IBCT™  Ungefär detsamma som BCT. Huvudsakligen utvecklat av Jacobsen & ™  Jacobson & Christensen tyckte inte att TBCT räckte. Margolian (1979)™  Färdighetsbaserad och förändringsorienterad behandling med 2 huvudsakliga ™  Deras kliniska erfarenhet fick dem att tro att det som interventioner: kännetecknade par som det gick bra för var ™  Behavior Exchange: gav snabb lindring kompromissvilja. ™  Communication/problem-solving training: vidmakthållande™  Den mest beforskade parterapimetoden och den enda som uppfyller de ™  De antog att förändringsinterventioner därmed inte alltid strängaste kraven för EST. (Empirically supported treatment) var bra utan att ACCEPTANS saknades.  ™  Jacobson et al (1984) fann följande resultat: ™  Så växte IBCT ur TBCT ™  50% förbättrades under terapin ™  1/3 av dem återföll under uppföljningsperioden på 2 år ™  1/3 hade inte längre problem  ™  IBCT: Integrative Behavioral Couple Therapy 1  
  2. 2. 2012-­‐11-­‐12   TBCT vs IBCT Två typer av förändringar™  Traditionell KBT ™  IBCT ™  Traditionell förändring ™  Acceptans™  Inriktad på förändring ™  Funktionell ansats ™  Förändring av agenten ™  Förändring hos™  Jobbar med förändringsstrategier; fler ™  Målet är ökad acceptans för eller “förövaren” mottagaren eller bra beteenden, färre dåliga varandras känslomässiga reaktioner “offret” och vad olika beteenden faktiskt står ™  Öka eller minska™  Regelstyrda beteenden (gör så här…) för. beteendets frekvens, ™  Förändra den™  Ej funktionell ansats ™  Ökade medvetenhet ger en större intensitet eller duration emotionella möjlighet att agera på ett konstruktivt reaktiviteten sätt mot sina mål. ™  Paret släpper idén om att konflikter och olikheter är intolerabla och slutar kämpa för att förändra problemen eftersom det sällan lyckas. ™  Visst arbete med beteendeförändring ingår Acceptans i IBCT Acceptans i IBCT är INTE™  Släpp kampen att förändra ™  Undergivenhet™  Låt problemen bli vägar till intimitet ™  Resignation ™  Uppgivenhet ™  Tillåtelse att bete sig illa Exklusionskriterier Vid otrohet™  Individuella ™  Dålig framgång i terapin om den ene är otrogen ™  Missbruksproblem ™  Kräver av den otrogne att berätta, annars kan terapin ™  Psykos inte fortgå. ™  Våldsamhet ™  Den som inte erkänner får tala om att pga. av bristande™  Paret engagemang kan terapin inte fortsätta. ™  Inte dedikerade till relationen ™  Den ena vill avsluta relationen 2  
  3. 3. 2012-­‐11-­‐12   Gemensamt IBCT-upplägg bedömningssamtal ™  Bedömningsfas ™  Presentera problem och mål ™  En gemensam session ™  Upptäck problemområden, interaktionsmönster och mål ™  Två individuella sessioner ™  Var och en talar för sig själv ™  Terapeuten neutral ™  Fallkonceptualisering och feedback ™  Specificera vaga problem ™  Gemensam session ™  Relationshistoria ™  Vad attraherades de av, ™  Behandlingsfas ™  Hur fungerade relationen i början? ™  Gemensamma sessioner ™  Hur har problemen utvecklats? ™  Nuvarande situation ™  Avslut ™  Utspridda, gemensamma sessioner ™  Sammanfattning ev ge ut skattningsskalor Individuellt bedömningssamtal Individuellt bedömningssamtal ™  Tystnadsplikt ™  Individuell bakgrund och nuvarande situation ™  Psykiatrisk anamnes ™  Teman, interaktioner, mål ™  Ursprungsfamilj ™  Våld och hot ™  föräldrars relation ™  Den senaste händelsen och den allvarligaste ™  relationen till de enskilda föräldrarna händelsen ™  Relationsbakgrund ™  Åtagande ™  t ex tidigare äktenskap eller samboskap ™  Fråga om ev otrohet ™  Nuvarande situation Gemensam feedbacksession Konceptualisering ™  DEEP-formulation™  Grad av missnöje/problem och åtagande ™  Differences ™  Skillnader i önskemål i relationen ™  Emotional sensitivities™  Konceptualisering ™  Känslomässiga sårbarheter som påverkar relationen ™  Kan sammanhänga med tidigare erfarenheter från frld eller tidigare™  Styrkor relationer ™  Individuella ™  Rädsla att bli övergiven tex ™  External circumstances/stressors ™  För dem tillsammans som par ™  Barn, arbete, sjukdom etc ™  Patterns of problemativ interaction™  Behandlingen ™  Parets sätt att försöka hantera DEE ™  Mål ™  Vidmakthåller problemet ™  Närhet – Distans, Kontroll – Frihet, Samtala – Undvika ™  Händelser ™  Områden ™  ABC 3  
  4. 4. 2012-­‐11-­‐12   Differences Emotionella sårbarheter™  Handlar ofta om skillnader mellan parterna som ™  Lämna mig aldrig upplevs som intolerabla olikheter och som paret ™  Stanna kvar försöker utplåna. ™  Kväv mig inte ™  Olika åsikter om viktiga saker i relationen tex frihet, ™  Låt mig vara mig själv egen tid ™  Kritisera mig inte ™  Sårbarhet utifrån tidigare relationer ™  Accepter mig med all mina fel™  Alla bråkar inte om samma saker, att det blir bråk ™  Försök inte kontrollera mig handlar om paret dvs kontexten. ™  Jag sköter mig själv Emotionella sårbarheter Externa stressorer™  Behandla mig inte som om jag vore tokig ™  Allt utanför parrelationen ™  Bekräfta att jag är normal ™  Vanliga stressorer:™  Ignorera mig inte ™  Barn ™  Lyssna på mig ™  Ursprungsfamilj™  Behandla mig inte som ett barn ™  Karriär ™  Säg åt mig att jag är kompetent ™  Ekonomi™  Behandla mig inte som oattraktiv ™  Sjukdom ™  Åtrå mig ™  Vänner, grannar Patterns of Problematic Interaction- Problematiska interaktionsmönster problematiska interaktionsmönster™  Upprepade dysfunktionella kommunikationsmönster ™  Asymmetriska ™  Symmetriska mönster mönster™  Vanliga typer ™  Röra sig mot vs. röra ™  Ömsesidigt röra sig ™  Röra sig mot den andre sig ifrån mot varandra ™  Diskutera - undvika ™  Konfliktfyllt ™  Röra sig ifrån den andre ™  Kräva - dra sig undan ™  Klagande ™  Krampaktigt hålla i den andre ™  Hålla i vs. röra sig ™  Ömsesidigt röra sig ™  att röra sig mot den andre på ett ångestfyllt sätt ifrån ifrån varandra ™  Röra sig mot den andre med hjälp av andra ™  Jakt - distans ™  Ömsesidigt ™  Invadera - smita undvikande ™  Stänga av 4  
  5. 5. 2012-­‐11-­‐12   Tillämpning, A-B-C DEEP formulering: Anna & Jonas™  Bedömning genom funktionell beteendeanalys ™  Differences ™  A-B-C analys ™  Olika behov av närhet ™  Betonar både A och C ™  Främst A och C i nutid ™  Emotional reactions/sensitivities ™  Dock även historiska A och C ™  Respektive föräldrars relation™  Dela den funktionella analysen med paret ™  External circumstances/stressors™  Påbörja behandlingen baserat på den funktionella ™  Arbetsstress analysen ™  Pattern of interaction™  Görs i en emotionellt relevant kontext. ™  Gå emot vs gå ifrån (asymetriskt mönster) Polariseringsprocess Exempel ™  Anna kommer hem från jobbet och vill berätta om sin dag och höra hur Jonas™  Parets försök att förändra varandra och få den andre till har haft det. Ställer frågor till Jonas. sin sida leder till polarisering. ™  Jonas kommer hem och är trött och vill ha lugn. Blir pressad av Annas frågor. Svarar kortfattat. Inga motfrågor.™  Polarisering gör problemet värre, skillnaderna förstärks ™  Anna blir ledsen av Jonas ointresse. Ställer fler frågor för att få kontakt. och lidandet ökar. ™  Jonas blir allt med irriterad och känner sig mer pressad.™  Vissa par lyckas förändra varandra; de kommer inte till ™  Anna blir arg och säger åt honom att han är tråkig, ointresserad, inte älskar parterapi… henne. Kan du aldrig…. ™  Jonas känner sig uppgiven och går iväg på en promenad själv. Ömsesidig fälla Exempel™  Polariseringen slutar i en ömsesidig fälla. ™  Anna och Jonas är ledsna över situationen och vet inte™  Parterna upplever att de sitter fast, att de inte kan se någon hur de ska kunna fortsätta ihop. utväg i det som sker. ™  ”mitt försök att lösa problemet fungerar inte, jag kan inte få ™  Anna försöker lösa gm samtal ihop att älska och vara älskad och att ha det som jag vill ha det, jag har fastnat. ” ™  Jonas försöker lösa gm att dra sig undan.™  Upplevs ofta av bägge, men det är de som regel ovetande om ™  Ingen av dem känner att den andre ser deras behov utan tycker den andre bara tänker på sig själv. Om den™  Lättnad och förvirring att få insikt att att den andre känner andre bara kunde… likadant. 5  
  6. 6. 2012-­‐11-­‐12   Terapeutiska mål med IBCT: Behandling Acceptans och förändring ökad intimitet genom acceptans™  Primärt acceptans av ™  Acceptansstrategier ™  Empathic joining syftar till att paret ska se ™  Differences problemet som något ™  Unified detachment ™  Emotional sensitivities som går att förstå och som skapar smärta hos ™  Tolerance building™  Acceptans och förändring av bägge. ™  External stressors ™  Paret lär sig se problemet som en möjlighet till™  Primärt förändring av närhet; de kan skapa en ™  Patterns of problematic interaction relation runt problemet. Empathic joining Unified Detachment acceptans defusion™  Empati väcks när man förstår känslorna bakom ett beteende ™  För att paret ska få distans till problemet, se det tillsammans och utifrån.™  Soft disclosure – avslöjar verkliga/mjuka känslor och sårbarhet ™  Beskriv problemet sakligt beskrivning, som ett ”det”.™  Validera starka känslor ™  Man kan placera problemet på en stol och beskriva det där. ™  Döp problemet™  T kan själv försöka omformulera parets problem ™  Beskriv SD och hur det eskalerar™  T kan prompta paret i att uttrycka sina känslor runt problemet. ™  Skilj mellan intention och resultat ™  Använd humor™  T kan fråga hur det kännas att berätta så här och hur det känns att höra? ™  Rollspela gärna ett bråk™  Uppmuntra paret att validera varandra ™  Man tittar även på triggers. Tolerance building Tolerance building™  För att avbryta konflikter, få dem att inte bli så ™  Peka på positiva drag i negativt beteende allvarliga och leda till snabbare återhämtning. ™  Ärligt, erkänn fortfarande det negativa ™  Hänvisa till tidigare erfarenheter i rel, det kanske var vad parterna föll för hos varandra™  Parterna blir mindre känsliga för varandras beteenden ™  Öva negativt beteende i terapin™  Markerar att bråk kommer uppstå men att man kan ™  Öva även lämpliga reaktioner hantera och stå ut med dem ™  Fejka negativt beteende mellan sessionerna ™  Stoppa så snart en konflikt börjar eskalera. ™  Ger parten möjlighet att se vad som sker och förstå den andres känslor. 6  
  7. 7. 2012-­‐11-­‐12   Övriga strategier IBCT bara för kärlekspar?™  Används sekundärt i IBCT ™  Nej, fungerar även att använda dessa strategier och ™  Stå emot lusten att börja med detta för att det är tekniker för par av andra slag ”tydligare strategier” ™  Syskon ™  Vänner™  Behavior Change ™  Ev kollegor™  Kommunikationsträning™  Problemlösning Forskning Forskning™  Wimberly 1997 ™  NIMH fortsättning ™  17 par ™  2-års uppföljning ™  8 IBCT > 9 VL ™  Signifikant bättre vidmakthållande i IBCT ™  Klinisk signifikant förbättring: 60% TBCT, 69% IBCT™  Jacobsen et al 2000 ™  Separation/skilsmässa 15-20% ™  21 par ™  5-års uppföljning ™  IBCT 80% förbättrade ™  Separation: 28%TBCT, 26% IBCT ™  TBCT 64% förbättrade ™  ES: 0.92 vs 1.03 ™  KSF: 46% vs 50% Forskning Forskning™  NIMH Multi-site study of Marital Therapy ™  NIMH fortsättning ™  134 par ™  TBCT vs IBCT (26 sessioner) ™  Slutsatser ™  Post data: ™  Liknande förbättring under behandling ™  Par som fått TBCT förbättras snabbt men förbättringen planar ut ™  Bättre vidmakthållande vid IBCT efter 2 år ™  Par som fått IBCT förbättras stabilt genom hela behandlingen ™  Boostersessioner tycks vara viktiga för vidmakthållande ™  Klinisk signifikant förbättring: 61% TBCT, 70% IBCT av resultat 3-5 år efter avslutad behandling ™  2-yr follow-up ™  Starkt stressade par kan behöva mer booster efter ™  Signifikant bättre vidmakthållande i IBCT avslutad behandling ™  Klinisk signifikant förbättring: 60% TBCT, 69% IBCT 7  
  8. 8. 2012-­‐11-­‐12   Boktips Tack för idag!™  Jacobson & Christensen (1998). Acceptance and change in couple therapy: A therapist guide to transforming relationships.™  Christensen & Jacobson (2000). Reconcilable differences. New York: Guilford.™  Gurman & Jacobson (2002) Clinical handbook of Couple Therapy, 3rd Ed. Liv Svirsky Therese Anderbro™  Fruzetti (2006). The High-Conflict Couple™  Harris, R. (2009). Act with Love liv@svirsky.se therese@anderbro.se™  Amos Oz ”Hur man botar en fanatiker”™  Martell, Safren & Prince (2003) Cognitive-behavioral Therapies with Lesbian, Gay and Bisexual Clients. 8  

×