Nordeas marknadssyn augusti 2014

7,478 views

Published on

Råd till sparare - Nordeas marknadssyn augusti 2014.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,813
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nordeas marknadssyn augusti 2014

 1. 1. Global Asset Allocation Strategy Sommarvärme på marknaderna – uppdatering Investment Strategy and Advice Augusti 2014
 2. 2. Augusti 2014 – sommarvärme på marknaderna • Avkastningen på marknaderna har varit stark då räntorna fallit och aktier stigit. Stödet för de senare är intakt – behåll övervikten. • Utsikterna för aktier är positiva så länge ekonomin och vinsterna klättrar uppåt. På samma gång är avkastningsutsikterna för obligationer modesta. Räntorna är låga och högre räntor kan dra ned avkastningen vilket attraherar investerare in i aktier. • Men investerarnas förväntningar har stigit, något som ökar riskerna på kort sikt. Geopolitik eller tuffare retorik från centralbankerna kan göra marknaderna mer volatila än under det första halvåret. Vi rekommenderar att övervikta aktier med fokus på Europa och Japan. Inom långa räntor finner vi bäst potential bland papper med den högsta risken. 2 Källa: Thomson Reuters Den relativa värderingen stöder aktier 0 2 4 6 8 10 12 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Inv. grade Vinstavkastning, aktier Statsobl. %
 3. 3. Huvudrekommendationer – augusti 2014 Aktieregioner: Långa räntor: Europa Övervikt Nordamerika Undervikt Japan Övervikt Sverige Neutral Tillväxtmarknader Undervikt Inom tillväxtmarknader: Asien neutral, Latinamerika undervikt, Östeuropa undervikt Statsobligationer Undervikt Investment Grade Undervikt High yield Övervikt Tillväxtmarknadsobl. Övervikt Tillgångsallokering: Aktier Övervikt Långa räntor Undervikt Korta räntor Neutral 3
 4. 4. TAA Scoreboard – augusti 2014 • Aktievärderingen är vare sig billig eller dyr i absoluta termer, medan obligationer med lägre risk är dyra. Kreditspreadarna är mycket låga. • Tillväxtmarknader är billigast, USA dyrast. Värdering • Penningpolitiken förblir stödjande i utvecklade marknader, även om vissa centralbanker börjar minska stimulanserna. • Åtstramningarna i EM börjar närma sig slutet. Penningpolitik & likviditet • Dollarn bör stärkas och yenen försvagas mot euron under 2014. • Tillväxtmarknadsvalutor ger sannolikt blandad utveckling, beroende på bakomliggande fundamentala drivkrafter. Valutor • De flesta investerare är överviktade risktillgångar och ser positivt på tillväxt och vinster. • Känsligheten för besvikelser i det ekonomiska nyhetsflödet är alltså relativt stor. Investerares positionering • Med bättre tillväxt bör vinsterna återfå fart efter ett par års sidledes utveckling. • Vinsterna förväntas öka snabbast i Europa och Japan. Vinster • Global tillväxt stärks. USA, Japan och Europa ser förbättringar. I Kina/tillväxtmarknaderna är bilden blandad. • Globalt är inflationen dämpad och deflation är en oro i Europa. Konjunkturcykeln Övervikt: Aktier, high yield och tillväxtmarknadsobligationer företag Neutral: Penningmarknad Undervikt: Statsobligationer och företagsobligationer (IG) Slutsats 4
 5. 5. 95 100 105 110 115 120 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 Globala aktier, sek Korta räntor Statsobl. Råvaror Global high yield Tillväxtmarknadsobl. Stark utveckling överallt – förutom i kontanter • Efter en vinglig start för aktier har 2014 hittills genererat förnämlig avkastning över tillgångsklasserna – förutom i kontanter. • Stark och stabil utveckling i obligationer – av alla slag. Lågriskpapper har gynnats av fallande räntor och företags- och tillväxtmarknadsobligationer har även dragit nytta av fallande spreadar, med undantag för high yield på sistone. Bara kontanter har gett avkastning nära noll. • Trots olika händelser på den geopolitiska fronten, och vissa frågor kring värderingen, har aktier haft fantastisk sommar. Uppgångarna har varit brett baserade och även eftersläntrarna ligger nu klart på svart. • Råvarumarknaderna har varit volatila och svängt utan en klar riktning. Bra avkastning i nästan alla tillgångsklasser i år Källa: Thomson Reuters 5
 6. 6. Vad tror vi kommer att hända kommande månader? • Aktier: flera centrala drivkrafter ger stöd: den ekonomiska återhämtningen, penningpolitiken, den relativa värderingen och vinstutsikterna kommer troligen att driva aktier högre. Hög optimism ökar dock risken för korrektioner. • Obligationer: generellt inte en attraktiv värderad tillgångsklass. Viss potential finns i några krediter men lågriskpapper får ett tuffare andra halvår då vi ser högre räntor. • Aktieregioner: vi tycker fortsatt att den bästa relativa avkastningen finns i Japan och Europa på bättre vinstpotential. USA erbjuder stabilitet men lägre uppsida medan tillväxtmarknader är en blandad påse, för att uttrycka det milt. • Sektorer: en cyklisk tilt är motiverad. IT är vårt huvudval. • Råvaror: efterfrågan har mattats av i spåren av lägre tillväxt i tillväxtländerna. Sidledes som bäst. Aktier kommer att gå bättre än obligationer framöver Källa: Thomson Reuters 6
 7. 7. -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Import, globalt, i årstakt 34 38 42 46 50 54 58 62 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Global PMI Global tillväxt – de underliggande förbättringarna är intakta • Under andra kvartalet förbättrades ledande indikatorer ytterligare och vi fick bekräftelsen att de underliggande förbättringarna i den globala ekonomin är på spåret. • Framöver borde tillväxten stödjas av mindre motvind från finanspolitiken, uppskjuten efterfrågan hos hushåll och företag, låg inflation som ökar de reala inkomsterna, mest i västvärlden. • Sedan signalerar handelsdata globalt accelererande tillväxt, drivet av förbättringar i de utvecklade ekonomierna. Detta borde i sin tur ge stöd åt tillväxtländerna och den globala tillväxten. • Slutsats: miljön för den globala tillväxten väntas förbättras ytterligare under hösten även om ekonomin är skör med höga skuldnivåer och stora underskott i statsfinanserna i många länder. Inköpschefsindex globalt signalerar bättre tillväxt framöver Den globala handeln ökar, drivet av de utvecklade ekonomierna Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 7
 8. 8. Förbättringar över hela linjen • Ekonomin har kommit tillbaka starkt efter det svaga första kvartalet. Stöd från Fed, bolagsoptimism, starka balansräkningar och bättre konsumentförtroende stöder alla tillväxten. • Riskerna kommer från en stramare penningpolitik och om bostadsmarknaden skulle bromsa in. • Gör framsteg i tillväxten som dock fortsatt är skör och det finns inget utrymme för policymisstag. Både företags- och konsumentförtroendet ökar. • Takten i tillväxten skiljer sig åt men lovande tecken från både kärnan och periferin. • Generellt är det för tidigt att säga att tillväxten har bottnat. Bättre kinesisk tillväxt kan bana vägen för en återhämtning i råvaruproducerande länder. • Ekonomiska reformer pågår i många länder vilket kan påverka utvecklingen på kort till medellång sikt. • Ekonomin har påverkats mindre än väntat av momshöjningen. Ledande indikatorer har vänt uppåt, marknaden diskonterar att bolagsskatterna ska sänkas och att yenen ska försvagas ytterligare i linje med Abenomics. • Den kinesiska ekonomin visar tecken på stabilisering via finjusterade stödåtgärder från regeringen som syftar till att säkra tillväxten och reformambitionerna. • Kreditsituationen är fortsatt det största hotet. Dock verkar marknaden förvänta sig att regeringen klarar av att hantera problemet. 8
 9. 9. 70 80 90 100 110 120 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 Ryssland, RTS Index, Sek Globala aktier Kan Ukraina eller annan geopolitik hota uppgången? • Krisen i Ukraina har eskalerat efter nedskjutningen av MH-17 då blickarna åter vändes mot regionen. Nya sanktioner mot Ryssland har följt i spåren av detta. • Den största effekten på den globala ekonomin kommer via sanktionerna (och eventuella motsanktioner från Rysslands sida) och möjligen hur de drabbar sentimentet på marknaden. Hittills har effekten dock varit liten förutom för de ryska marknaderna. Om förhållandet väst/Ryssland skulle försämras ytterligare kan det spilla över på både ekonomin och de finansiella marknaderna. • Stridigheter pågår även i Irak/Syrien och Israel/Gaza, vilket kan påverka, speciellt via oljepriset. Därför skapar geopolitik ett pågående hot mot marknaderna. Än så länge rekommenderar vi att undvika marknader som påverkas direkt, som Ryssland. Ryska aktier drabbas – inte globala Källa: Thomson Reuters 9
 10. 10. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 Dec 2015 Fed Funds future Dec 2015 3 mån euribor future -1 0 1 2 3 4 5 6 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Inflation, utvecklade länder % Centralbankernas politik divergerar… • Trots alla förbättringar i den globala ekonomin har inflationen varit förvånansvärt låg på grund av höga skuldnivåer och stor ledig kapacitet. Därför har centralbankerna knappast skyndat på med att strama åt sin penningpolitik. • Men policyn börjar så smått att divergera. Fed i USA och BoE i Storbritannien är närmast med att strama åt men de indikerar samtidigt att takten kommer att vara modest. Samtidigt har ECB just ökat sina stimulanser och Bank of Japan fortsätter med full gas. • Oro för att centralbankerna, speciellt Fed, ska strama åt kan orsaka volatilitet på marknaderna. De vill dock inte riskera varken tillväxt eller marknadsuppgång så åtstramningarna kommer att vara noga övervägda. Inflationen har hållit sig låg… Källa: Thomson Reuters 10 …vilket håller nere förväntningarna på centralbankerna Källa: Bloomberg
 11. 11. …vilket skapar osäkerhet på räntemarknaderna • Eftersom räntorna är historiskt låga har många förväntat sig att de ska stiga markant framöver. Även om vi är inne på samma spår tror vi att det kommer att ske i en lugn takt. • Klart högre räntor skulle innebära högre styrräntor eller åtminstone förväntningar om detta. Därför sitter centralbankerna i förarsätet på obligationsmarknaderna. • Speciellt i USA är räntekurvan mycket brant vilket indikerar att höjningar är inprisade. Det begränsar uppgången i den långa änden av kurvan. • Avkastningen från statsobligationer kommer att bli mager. Den effektiva avkastningen är låg och bara måttligt stigande räntor kan göra avkastningen negativ. Statsobligationer förblir en oattraktiv investering. Brant räntekurva håller nere trycket i den långa änden Källa: Thomson Reuters 11
 12. 12. Aktier har överhanden relativt krediter Kredit/aktieklockan Källa: Morgan Stanley, Nordea Wealth Management Belåningen i bolagen sjunker Belåningen i bolagen ökar Svagare tillväxt Förbättrad tillväxtKredit/aktie klocka Reparation (2008-09) Svaga vinster, bolagen reparerar sina balansräkningar Krediter > Aktier Återhämtning (2009-14) Vinsterna börjar stiga, bolagen konsoliderar ytterligare Både aktier och krediter stiger Expansion (2014 - ?) Vinsterna stiger ytterligare, skuldsättningen i bolagen ökar Aktier > Krediter Nedgång (2007-08) Vinsterna faller, skulderna ökar Både krediter och aktier faller 12
 13. 13. Låga spreadar för alla typer av krediter • När den finansiella cykeln rör sig mot en expansionsfas blir företagsobligationer mindre attraktiva relativt aktier. Obligationer med hög risk är dock fortsatt mest attraktiva inom långa räntor. • Räntor och spreadar på alla krediter har fallit ytterligare under året. Den förväntade avkastningen är lägre än förut men jakten på ränta kommer att hålla upp efterfrågan. • Federal Reserve varnade under sommaren för höga värderingar i high yield-segmentet, vilket fick spreadarna att öka. Vi behåller vår positiva syn på high yield då vår modell förutspår få konkurser framöver. • Tillväxtmarkandsobligationer, både stats- och företagsobligationer, erbjuder också möjligheter trots problemen i Argentina. Investment grade erbjuder inte mycket värde då både underliggande räntor och spreadar är låga. Bäst potential bland high yield och tillväxtobligationer Källa: Thomson Reuters 13
 14. 14. -5 0 5 10 15 20 Q3- 11 Q4- 11 Q1- 12 Q2- 12 Q3- 12 Q4- 12 Q1- 13 Q2- 13 Q3- 13 Q4- 13 Q1- 14 Q2- 14 Vinsttillväxt, S&P 500 Exkl. finans % Vinsterna för andra kvartalet på spåret för ett starkt kvartal • Vinstsäsongen är i full gång och när 25-50 procent av bolagen har rapporterat är tonen positiv. • I USA har runt hälften av bolagen rapporterat och andelen som slår estimaten för vinst och försäljning ligger klart över de historiska snitten. • Med en fjärdedel rapporterat i Japan är resultaten uppmuntrande – försäljningen ökar med 7 procent, vinst före skatt har ökat med 8 procent och nettovinsterna med 11 procent. • I Europa har en tredjedel av bolagen kommit in och 59 procent slår vinstförväntningarna. 57 procent slår försäljningsförväntningarna. Detta är hittills det bästa kvartalet på över tre år. • Slutsats: USA och Japan fortsätter den fina trend vi redan sett sedan många kvartal. Europa är inte lika starkt men äntligen på rätt väg vinstmässigt. Vinsttillväxt S&P 500: Q3-11 – Q2-14 Källa: Thomson Reuters 14
 15. 15. 0 2 4 6 8 10 12 14 2010 2011 2012 2013 2014 Inv.grade, Europa High yield, europa Tyskland, 10-åring Utdelning, Europa Vinstavkastning, Europa % Värderingen en större utmaning för obligationer än för aktier • Det har varit en viss diskussion kring om värderingen för aktier är för hög men vi tror inte att värderingen är ett hinder för en fortsatt positiv utveckling i aktier. • P/e-talet ligger något över det historiska snittet. Men jämfört med lågriskobligationer är aktier fortfarande attraktiva. Utdelningen är högre än räntorna på flertalet marknader. Värderingen är dock knappast lika aptitlig som tidigare vilket begränsar potentialen framöver. • Samtidigt är obligationer högt värderade jämfört med historien. Med fallande långräntor och sjunkande kreditspreadar under 2014 är det svårt att hitta några fynd i detta tillgångsslag. Bättre avkastningsmöjligheter i aktier Källa: Thomson Reuters 15
 16. 16. 0 5 10 15 20 25 30 1954 1964 1974 1984 1994 2004 2014 P/e-tal, USA Snitt P/e-värderingen beror på vinstperioden …men rimlig värderad på nuvarande vinster Källa: Thomson Reuters S&P500 är dyrt på historiska vinster… Källa: Thomson Reuters 16
 17. 17. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 VIX, volatilitetsindex -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Andel (%) av fondförvaltare som ligger överviktade i aktier Hög optimism hos investerarna kan orsaka volatilitet • Den långa och stadiga uppgången på alla risktillgångar tillsammans med bra nyheter från ekonomin har gjort investerarna självsäkra. Volatiliteten har fallit till mycket låga nivåer vilket indikerar att de generellt förväntar sig bättre tider framöver. • Investerarna har stora övervikter i de flesta riskfyllda marknader. Enligt undersökningar är övervikterna i aktier nära rekordnivåer. • Ett mycket optimistiskt sentiment gör marknaderna sårbara för besvikelser. Därför kan dåliga nyheter orsaka ökad volatilitet i det korta perspektivet. • Men så länge fundamenta pekar åt rätt håll borde varje rekyl bli kortlivad. Volatiliteten i aktier nere på nivåer som före finanskrisen Fondförvaltarnas aktieövervikter nära rekordnivåer Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 17
 18. 18. Aktiemarknader Investment Strategy & Advice Augusti 2014
 19. 19. 85 90 95 100 105 110 115 120 jan-14 apr-14 jul-14 USA Europa Sverige Japan Tillväxtmarknader Regional strategi – inga förändringar • Japan har tagit tillbaka en del av nedgången på sistone. Vi tror det kommer mer och behåller övervikten. • Europa har den bästa relativa vinstpotentialen och återhämtningen fortsätter med fullt stöd från ECB. Behåll övervikten. • USA går bra på stabila vinster och status som kvalitetsmarknad. Vi frågar fortsatt hur marginalerna kan ökas ytterligare. Värderingen något hög. Undervikt. • Tillväxtmarknadsaktier har gått starkt på sistone. Utmaningarna är dock fortsatt stora med pågående reformer och en lägre tillväxt än förut. Behåll undervikt, fokusera på stabila Asien och undvik Östeuropa och Latinamerika. • I Sverige hänger det på vinsterna, som behöver möta förväntningarna. Behåll neutral. Äntligen avkastning i japanska aktier Källa: Thomson Reuters 19
 20. 20. 0 2 4 6 8 10 12 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 USA Europa -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 80 90 100 110 120 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Bolagens framtidsutsikter Europa, 12 mån vinsttillväxt (höger) Behåll övervikten i europeiska… • Tillväxtutsikterna förbättras alltmer i Europa, drivet av de två största ekonomierna Tyskland och Storbritannien. Men även de sydeuropeiska länderna reser sig sakta ur askan. • Europeiska bolag har ännu inte hämtat sig efter finans- och skuldkrisen i termer av effektivitet. Avkastningen på eget kapital borde förbättras när aktiviteten i ekonomin ökar. • Vinstutvecklingen har hittills varit trög i Europa. Det måste ändras om överavkastningen relativt andra aktiemarknader ska fortsätta. Värderingen är inte längre ett stöd så länge vinsttillväxten inte ökar. • De finansiella förutsättningarna i Europa ger stöd. Expansiv penningpolitik från ECB kombinerat med en svagare euro är positivt för europeiska aktier. Potentialen till högre avkastning på eget kapital är god i Europa Ledande indikatorer tyder på bättre vinsttillväxt framöver Källa: Bloomberg Källa: Thomson Reuters 20
 21. 21. 10 12 14 16 18 2011 2012 2013 2014 USA, 12 mån p/e Japan 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Japan, framtidsutsikter …och i japanska aktier • Efter en del utmaningar under vintern har japanska aktier återigen börjat överavkasta på sistone. • Vinstförväntningarna har varit överlägsna relativt andra regioner i över ett år och kombinerat med en sämre utveckling har det gjort japanska aktier billiga relativt resten av de utvecklade marknaderna. Sista tiden har dock vinstutvecklingen tacklat av något. • Momshöjningen i april fick konsumenterna att handla ”i förväg” under första kvartalet och tillväxten nådde 7,6% i kvartalstakt. Efter det har tillväxten bromsat in, som väntat, men inte så mycket som marknaden var rädd för. • Det tredje benet i Abenomics har fått medvind efter att reformer om sänkta bolagsskatter har lanserats och investerarnas sentiment ökat. Ledande indikatorer har hämtat sig efter momshöjningen Värderingen ger fortsatt stöd Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 21
 22. 22. -20 -10 0 10 20 30 40 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Avkastning relativt gobala aktier (höger) Investeringsplaner, företag 30 35 40 45 50 55 60 80 100 120 140 160 180 200 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Vinstförväntningar - cykliska vs. Defensiva Globalt PMI (höger) Var ser vi möjligheter inom aktiesektorerna? • IT (ÖV): Relativt ökar momentet i vinsterna och det globala uppsvinget borde föra med sig investeringar i produktivitetshöjande IT. Ordrar och export stiger redan och värderingen är billig till rimlig. • Dagligvaror (UV): vinsterna toppar och värderingen är hög. • Industri (ÖV): vinsterna i sektorn är nära korrelerade med produktion och investeringar, vilka båda väntas öka. • Finans (ÖV): något svagare vinster men ekonomisk återhämtning och en brant räntekurva stöder både lånetillväxt och marginaler. • Undervikt i sällanköp och kraftförsörjning med för höga förväntningar, mindre värde och mindre medvind från vinstcykeln samt en global konjunkturcykel i mittenfasen. Ett globalt PMI i expansionsfas gynnar cykliska sektorer Högre investeringar kommer att driva cykliska sektorer Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters % 22
 23. 23. 90 95 100 105 110 115 120 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 USA, sek Europa Japan 99 100 101 102 103 104 105 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 Europa, realiserade vinster Europa – vinsterna positiva, men inte performance • Europa har halkat efter under sommaren, delvis på oro över Ukraina och en svagare euro. Men en annan drivkraft är uppmuntrande. • Vinsterna visar äntligen lite liv i regionen. Q2 verkar initialt bli det bästa kvartalet på tre år när det kommer till att slå förväntningarna. Vinsttillväxten ligger i nuläget på 10 procent. • Värderingen har också fallit tillbaka från något höga nivåer. Med detta blir avkastningen i år inte bara en p/e-expansion utan drivs också av bättre vinster. Detta är centralt för att uppgången ska fortsätta. • Framöver kan högre tillväxt i USA och Kina/Asien parat med en svagare euro understödja vinsterna kommande kvartal. Risker på kort sikt är oron kring Ukraina och fortsatt trög tillväxt i delar av eurozonen. • Slutsats: behåll övervikten. Europa har släpat efter på sistone Realiserade vinster kryper långsamt högre Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 23
 24. 24. -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 USA Europa Japan Tillväxtmarknader % 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2011 2012 2013 2014 USA, 12 mån p/e Europa Japan USA – marginalpotentialen och värderingen reser frågetecken • Amerikanska bolag slår återigen förväntningarna och skickar index till nya rekordnivåer. Medan vi är positiva till aktier, inklusive amerikanska, är de inte i topp för oss. • Vinststabiliteten är imponerande och Q2 är inget undantag. Höga 78 procent av bolagen slår estimaten hittills. Vinsttillväxten ligger på 11 procent i årstakt. • Men värderingen är en oro. USA handlas till en premie relativt de övriga regionerna och det kan ses som en ursäkt att sälja. Med det sagt, få saker kan hindra att det blir än dyrare och det är dyrt av en anledning. • Och relativt höga marginaler begränsar vinstpotentialen framöver även med positiv vinsttillväxt. Det betyder inte att potentialen saknas, bara att den är lägre i relativa termer. • Slutsats: behåll undervikten Höga marginaler begränsar potentialen Värderingen något ansträngd, både i absoluta och relativa tal Källa: Bloomberg/Nordea IS&A Källa: Thomson Reuters 24
 25. 25. -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Riskpremie, Japan - US 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Japan, framtidsutsikter Japan – aktier stöds av vinsterna • Utvecklingen har vänt och tekniska faktorer ger stöd kommande kvartal. Värderingen är gynnsam med en rabatt relativt västmarknader på 20-årslägsta och hög riskpremie. • Ledande indikatorer pekar mot en rekyl i tillväxten till hyggliga nivåer efter att momshöjningen drabbade under Q2. Investeringarna fortsätter uppåt och även om exporten är ljum stärks både väst och Kina. • Ännu tidigt i rapportsäsongen men resultaten är uppmuntrande: 25 procent har rapporterat, vinsttillväxten är 11 procent och försäljningen stiger med 7 procent. Det borde vara mer än väl för att blidka investerarna. • Tre positiva drivkrafter för andra halvåret: 1) sänkning av bolagsskatten 2) mer stöd från BoJ om inflationen/tillväxten svalnar 3) den statliga pensionsfonden allokerar mot inhemska aktier. • Bättre inhemsk och global tillväxt driver vinsterna högre. Behåll övervikten. Riskpremien är attraktiv relativt andra västmarknader Momshöjningen gav ett tillfälligt hack i framtidsutsikterna Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 25
 26. 26. 95 100 105 110 115 120 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Sverige, OMX, sek MSCI Världen MSCI Europa 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2011 2012 2013 2014 Sverige, realiserade vinster Totalavkastning, OMX 30 Sverige – hyggligt Q2, bättre global tillväxt önskas • En svagare krona har dragit ned avkastningen för utländska investerare medan man fått nästan 10 procent i lokal valuta. • Rapporterna för andra kvartalet var hyggliga med en försäljningsökning på 2,5 procent och en vinsttillväxt i kvartalstakt på 11 procent. Men i absoluta tal ligger vinsterna på 2011 års nivåer. Guidance är något vag med Europa som en blandad påse. • Mycket av vinsterna drevs av starka banker (25 procent av index) medan industri (29 procent) inte överraskade positivt. Och med en försäljning på 3 procent i Sverige hänger mycket på bättre tillväxt globalt. • Värderingsmässigt är storyn liknande övriga västregioner; uppvärderingen har tryckt upp p/e-talet över 10-årssnittet och nu är det dags (igen) för vinsterna att leverera. • Slutsats: behåll neutral. Lite svagare utveckling på slutet Uppvärdering en stark drivkraft sedan 2013 Source: Thomson Reuters Source: Thomson Reuters 26
 27. 27. 80 90 100 110 120 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 MSCI Tillväxtmarknader Världen Kina Kina – stimulanserna fungerar, hittills • Kina har hämtat in en del av tappet relativt tillväxtmarknader på sistone, och speciellt under juli på bättre PMI och BNP-siffror. • Primärt är det en reflektion av starkare inhemsk efterfrågan vilket pekar på att det är en stimulanseffekt. Även om ledande indikatorer är på cykliskt höga nivåer ser vi inte att tillväxten ökar nämnvärt. Det långsiktiga perspektivet har inte ändrats och ekonomin är i en strukturell övergångsfas. • Stimulanserna fungerar och ekonomin stabiliseras. Vi vet dock inte kvaliteten på investeringarna i infrastruktur och vi ser också att beroendet av investeringar och krediter inte minskar nämnvärt. • Behåll neutral vikt. Kina har hämtat hem försprånget för väst/tillväxtmarknader Bra PMI är ingen garanti för högre tillväxt Källa: Thomson Reuters Källa: Bloomberg 27
 28. 28. 6 8 10 12 14 16 18 jan-10 okt-10 jul-11 apr-12 jan-13 okt-13 jul-14 Korea, 12 mån p/e Kina Taiwan Indien Asien ex. Japan 80 90 100 110 120 130 140 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 MSCI Korea Indien Asien ex. Japan Kina • Utvecklingen har förbättrats på sistone. Under den senaste månaden har asiatiska aktier överträffat den globala marknaden. Det har slutit gapet och Asien ligger runt 2 procent före globala aktier. • Värderingen förblir ett hyggligt stöd. De flesta marknader handlas i linje med sina historiska nivåer, men den billiga kinesiska marknaden sänker snittet. Asiatiska aktier handlas till en hygglig rabatt gentemot globala aktier på runt tre årsvinster. • Men vinstprognoserna förblir för optimistiska. Analytikerna förutspår en vinsttillväxt på nära 12 procent i årstakt. Prognosen är högre än för globala aktier. Trots en period av nedgraderingar tror vi att prognosen fortfarande ligger för högt. Faktiska vinster lever sällan upp till förväntningarna och de ekonomiska utsikterna har försämrats snabbare än vinstprognoserna skruvats ned. • Slutsats: neutral Asiatiska aktier – förbättrad avkastning Värdering – hygglig, mycket tack vare Kina och Korea Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters Asien – bättre utveckling, för höga vinstförväntningar 28
 29. 29. 70 80 90 100 110 120 130 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 Asien, ex. Japan, Sek Indien 8 10 12 14 16 18 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Asien, 12 mån p/e Snitt 5 år Indien Snitt 5 år Indien – bottnar ut? • Indien har varit en högavkastare hittills i år. Rallyt har drivits av valoptimism och marknaden har nu återhämtat sig efter en tidigare svår period. • Med reforminriktade Modis BJP-parti i majoritet har utsikterna till ekonomisk reformer förbättrats klart och nya initiativ har tagits. Vissa indikatorer som efterfrågan på bilar och cement samt industriproduktionen har förbättrats. Processen med att hitta en botten i ekonomin är synbar på flera håll. • Inflationen faller tack vare lägre matpriser men både finans- och penningpolitiken är stram med hög inflation och budgetunderskott. Handelsbalansen har också blivit mer negativ de sista månaderna på ökad import av guld. • Värderingen övertygar inte och vinsterna behöver återhämtas. Hittills i Q2 har bankerna varit svaga men IT starkt. • Slutsats: vi är mer positiva men vill se förbättringar i vinsterna och behåller neutral. Indien – bättre än Asien Värderingen övertygar inte – klart över 5-årssnittet Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 29
 30. 30. 6 8 10 12 14 16 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MSCI Världen, 12 mån p/e Tillväxtm. Latinamerika 85 90 95 100 105 110 115 120 125 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 MSCI Tillväxtmarknader Världen Latinamerika Latinamerika – fler risker framöver • Latinamerikanska aktier har stigit, drivna av optimism kring det förestående valet och ökat intresse från utländska investerare. • Makroekonomiska data har återigen varit sämre än väntat. Inflationen tycks dock stabiliseras och Brasiliens centralbank har nått toppen på åtstramningscykeln. Kinarisker, elförsörjningsproblem och det stundande valet riskerar alla att försämra finanserna. • Förhoppningar om en mer marknadsvänlig president har drivit upp marknaderna. Politik kommer att fortsätta utgöra en risk både upp och ned, åtminstone till valet i oktober. Men höga förväntningar gör att riskerna ligger mest på nedsidan. • Vinstprognoserna är fortfarande höga, men inte överdrivna. Den nuvarande värderingen är bara motiverad om den politiska utvecklingen blir mer stödjande. • Slutsats: Behåll undervikt. Optimism har fortsatt driva marknaden högre… …men värderingen är bara OK om den politiska miljön förbättras Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 30
 31. 31. 3 6 9 12 15 2011 2012 2013 2014 Ryssland, 12 mån p/e Turkiet Polen 70 80 90 100 110 120 130 140 150 jan-14 apr-14 jul-14 Ryssland, sek Polen Turkiet Östeuropa – går åt olika håll • Är den massiva avkastningen i Turkiet värd att jaga? Kanske, men vi skulle vilja se fundamenta hinna ikapp utvecklingen, då dessa knappt ändrats under perioden. Inflationen är hög, centralbanken sänker räntan och underskottet i bytesbalansen är fortsatt stort. Vi vill se mer bevis. • Ryssland har haft en klar rekyl nedåt i spåren av Ukrainakrisen och nya sanktioner. Ekonomimässigt avtar tillväxten och en svagare rubel ökar inflationen, styrräntan har höjts ytterligare. Utsikterna för ryska aktier är svaga. • Polen är en jämförelsevis tråkig marknad, men är en stabiliserande kraft i Östeuropa. En stor inhemsk ekonomi stöds också av återhämtningen i euroområdet. Värderingsökningen sedan 2011 gör marknaden något dyr och de svaga vinstutsikterna ger för tillfället inget stöd. • Slutsats: Behåll undervikten. Stor skillnad i avkastning inom Östeuropa Polen och Turkiet mot högstanivåerna, inte Ryssland Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 31
 32. 32. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Ryssland, sek Turkiet Brasilien Indien Kina 100 110 120 130 140 150 160 2011 2012 2013 2014 Ryssland, realiserade vinster (2011/01/01=100) Ryssland – drivet av yttre omständigheter • Nya sanktioner driver ryska tillgångar söderut igen. Medan ingen vill ha en eskalering av krisen vill EU/USA öka både de ekonomiska och politiska kostnaderna för Ryssland för Ukrainakrisen. • Fundamenta lutar nedåt. Tillväxten är klart återhållen och nära en teknisk recession, samtidigt som inflationen vägrar ge med sig. Svagare konsumtion och högre räntor är andra motvindar. En svagare rubel ger visst stöd åt den stora exportsektorn men vi har ännu inte sett bättre vinster trots detta. Sett till direktavkastning är Ryssland en attraktiv marknad. • Vi tycker att den låga värderingen reflekterar realiteten. Sentimentet gentemot marknaden är lågt, kapital flyr och investerarna är inte villiga att ta risken med ryska tillgångar förrän krisen i Ukraina har bättre möjligheter att lösas. I nuläget verkar det långt borta. • Slutsats: Behåll undervikt Fortfarande svagast i år, och en negativ trend Negativ vinstutveckling under året Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 32
 33. 33. Räntemarknader Investment Strategy & Advice Augusti 2014
 34. 34. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 Svensk tvåårsränta 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 jun-09 apr-10 feb-11 dec-11 okt-12 aug-13 KPIF Svenska obligationer – oväntat stor sänkning av styrräntan • Det blev en rejäl sänkning av styrräntan i juli, 50 punkter mot förväntade 25. Inflationen är låg och problemet med skuldsättningen hos hushållen har flyttat till sidlinjen. • Tvåårsräntan kollapsade följaktligen och det är uppenbart att låga räntor länge är det som gäller i Europa. • Inflationen fortsätter vara låg. Den underliggande inflationen, KPIF, ligger tydligt under Riksbankens prognos. En svagare krona höjer dock import- och producentpriserna. • Slutsats: Marknaden för svenska statsobligationer är fortsatt dyr. Vi föredrar kreditobligationer. En brant räntekurva gör det dyrt att ligga kort. Den korta statsräntan sjunker stadigt – låga räntor länge Underliggande inflationen väldigt låg Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 34
 35. 35. Investment grade Europa – undervikt • Investment grade har haft en bra start på året då de underliggande räntorna sjunkit. Centralbankernas agerande och statsräntorna kommer att driva utvecklingen under 2014. Vi räknar med att de senare kommer att stiga något under slutet av året. • Räntorna på investment grade i Europa är nära all-time-low i den modesta ekonomiska miljön. Inflationen är låg och ECB levererade ett paket penningpolitiska lättnader under juni. • Kreditfundamenta för bolagen är fortsatt bra men spreadarna har sjunkit till nivåer där det inte finns utrymme för tillväxtbesvikelser. Investerarna vill ha avkastning med låg volatilitet och brist på alternativ fortsätter vara ett stöd för investment grade. • Avkastningsutsikterna med nuvarande räntor är minst sagt begränsade, vi behåller undervikt. Historiskt låg ränta stöder bolagens nyckeltal Stadigt sjunkande spreadar på finanskrediter Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 35
 36. 36. Investment grade USA – undervikt • Fallande statsräntor har gett IG en skjuts i år. Investerarna följer Feds drag noga då räntorna på amerikanska statsobligationer driver avkastningen i IG för tillfället. Den största risken för högre spreadar skulle vara en ”sell-off” i obligationer om Fed skulle minska sina stödköp snabbare än väntat. • Vi ser att Fed sakta minskar stödköpen under 2014. Återhämtningen i USA fortsätter men investerarna är mer försiktigta kring estimaten för tillväxten 2014. Speciellt återhämtningen i bostadsmarknaden har avtagit en del. • Kreditmarknaderna i USA är mer räntekänsliga än de i Europa då durationen är klart högre. Därför är stigande räntor mer negativt i USA än i Europa. • Rekommendationen för investment grade är undervikt. Vi behåller neutral fördelning mellan USA och Europa. Längre duration i USA och lättnader i europeisk penningpolitik stöder synen. USA erbjuder bättre ränta… …men med klart högre ränterisk Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 36 1,6 %
 37. 37. -4 -2 0 2 4 6 8 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Spread minus förväntade betalningsinställelser kommande 12 mån Genomsnitt 0 2 4 6 8 10 12 14 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Andel betalningsinställelser Estimat Genomsnitt High yield – mindre värde men fortsatt attraktiva • Fallande statsräntor och spreadar gav ett starkt första halvår för high yield. De senare har dock gått upp runt 40 punkter i juli och ligger nära 400 punkter. En kommentar från Fed-chefen Yellen sänkte sentimentet och fick negativa avkastningskonsekvenser. • Balansräkningarna hos bolagen förblir i gott skick. Migrationstakten blir bättre i Europa och tillväxtmarknaderna men är svagare i USA. Andelen lån i kris minskar i alla regioner. Tecken på ökad belåning börja bli ett orosmoln. • Värderingen börjar se dyr ut i absoluta tal på grund av lägre spreadar och ökad risk för volatilitet när den första räntehöjningen från Fed närmar sig. Men jakten på ränta fortsätter under 2014 och high yield är fortsatt attraktiv. • Betalningsinställelserna förblir låga kommande år. Den senaste undersökningen visade att bankerna i USA fortsatt släpper på kreditgivningen men lite mindre än tidigare och vår modell ökade till antalet verkliga konkurser. Värderingen är inte lika övertygande längre Andelen betalningsinställelser kommer att vara låg under 2014 Källa: Thomson Reuters Källa: Nordea/ Thomson Reuters 37
 38. 38. Tillväxtmarknadsobligationer – hårdvaluta • Avkastningen har varit god med låg volatilitet och stabila räntor i USA. Geopolitisk oro har inte drabbat tillgångsklassen nämnvärt då högre spreadar och svagare valutor mest drabbat Ryssland/Ukraina. Med en låg vikt i index förväntas Argentinas default få begränsad påverkan. • Tekniska faktorer ger stöd åt tillgångsklassen då finansieringsbehoven är låga och undervikten har hjälpt absorbera nya emissioner. Inflödena är fortsatt positiva men har minskat något på geopolitisk osäkerhet. • Rallyt i tillväxtmarknadsobligationer har mer att ge då låg volatilitet åter ökar aptiten för ”carry-trades”. Spreadarna är fortsatt attraktiva relativt de som råder på andra marknader men uppsidan är begränsad. Då tillväxten har varit en besvikelse hittills i år är utvecklingen beroende av hur amerikanska statsobligationer går. • Slutsats: Neutral Spreadarna snart tillbaka på nivåerna innan ”tapering” Bästa ränteslag i år Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 38
 39. 39. 0 5 10 15 20 25 2012 2013 2014 Tillväxtmarknadsobli., lokal valuta Tillväxtmarknadsobli., hårdvaluta Tillväxtmarknadsobli., företag Tillväxtmarknadsobligationer – lokal valuta • Avkastningen i år har släpat efter hårdvalutaobligationerna men har hämtat hem något på slutet. • Vi anser att tillväxtvalutorna fortsatt är sköra då stora valutor som rand och real har svaga utsikter. Generellt ökar investerare exponeringen i dollar gentemot andra valutor, inklusive tillväxtmarknadsvalutor. • Inflationen visar generellt en nedåtgående trend men detta förklaras enbart av lägre siffror i Asien. Givet divergerande politik från centralbankerna ser vi inte att den genomsnittliga räntan förändras särskilt mycket i år. • Värderingen är mer attraktiv än för hårdvalutaobligationer och flöden och inflationsutsikterna förbättras. Men marknaden är känslig för minskad global likviditet och utsikter för en starkare dollar. • Slutsats: Neutral (ingen exponering) Obligationer i lokal valuta – känsliga för förändrad global likviditet Tillväxtmarknadsvalutor Källa: Datastream/IS&A Källa: Thomson Reuters/IS&A % 39
 40. 40. 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10-02-2009 09-10-2010 08-19-2011 07-27-2012 07-05-2013 07.28.2014 Spreadskillnad mot amerikanska inv. grade, baspunkter Snitt 0 200 400 600 800 1000 1200 0 2 4 6 8 10 12 14 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 Ränta, CEMBI Spread, CEMBI Tillväxtmarknadsobligationer företag – rallyt fortsätter • Dessa obligationer har hållit uppe den fina avkastningen under sommaren. Spreadarna har krympt vilket betyder mindre potential, men det finns fortfarande en del kvar att hämta. • På grund av ”tapering” från maj 2013 till augusti steg spreadarna över amerikanska investment grade från 65 baspunkter till 120. I nuläget ligger de på 95 punkter – återhämtningen fortsätter. • Tekniska faktorer förblir stödjande; flödena är positiva och bolagen har redan finansieringen klar för i år. • Gapet mellan tillväxtmarknadsobligationer och amerikanska krediter bör minska ytterligare då värderingen driver investerare mot företagsobligationer i tillväxtmarknader. • Slutsats: behåll övervikt. Lägre ränta och spread – men attraktiv på relativ basis Spreaden mot USA IG ligger på 90 punkter Källa: BofA/ML Källa:BofA ML 40
 41. 41. Alternativa investeringar Investment Strategy & Advice Augusti 2014
 42. 42. 70 90 110 130 150 170 190 210 230 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Globala fastigheter, sek REIT's Globala aktier 90 100 110 120 130 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 Globala fastigheter, sek REIT's Globala aktier Fastigheter har utvecklats starkare än aktier på lång sikt… .. och även på kort sikt • Fastighetsmarknaden har avkastat bättre än aktier, både på kortare och längre sikt. • Investeringsmiljön har varit gynnsam för fastigheter i både USA och Europa. Den tunga vikten i den starka amerikanska fastighetsmarknaden driver upp avkastningen även globalt. • Marknadsräntorna förblir låga, vilket stödjer fastighetsmarknaden. De förbättrade utsikterna för global tillväxt är också ett stöd. • Värderingsnivåerna är hyggliga i USA och Europa. I Asien och Kina tyngs marknaden av tuffare kreditförhållanden och svagare ekonomiskt momentum. • Positiva utsikter för europeiska och amerikanska fastigheter: ekonomi och värdering stödjer tillgångsklassen och risken för stigande räntor än en begränsad risk för tillfället. Asien ser svagare ut med försvagningar i tillväxten och lägre tillgång på likviditet. Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters Fastigheter – fortsätter att överträffa aktiemarknaden 42
 43. 43. 70 80 90 100 110 120 jul-09 jun-10 maj-11 apr-12 mar-13 feb-14 Händelsdriven strategi Marknadsneutral Aktiehedge Makrohedge Global hedge 95 100 105 110 115 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 Händelsdriven strategi Marknadsneutral Aktiehedge Makrohedge Global hedge Hedgefondsstrategier – avkastning YTD Källa: Thomson Reuters 43 -5 år Källa: Thomson Reuters
 44. 44. Portföljer och appendix Investment Strategy & Advice Augusti 2014
 45. 45. Taktisk allokering, augusti 2014 Placeringsinriktining Defensiv Aktiemarknad 20% Långa räntor 25% Korta räntor 45% Alternativa investeringar 10% Neutral fördelning: Aktier 15%, LR 30%, KR 45%, AI 10% Placeringsinriktining Försiktig Aktiemarknad 35% Långa räntor 40% Korta räntor 10% Alternativa investeringar 15% Neutral fördelning: Aktier 30%, LR 45%, KR 10%, AI 15% Placeringsinriktining Balanserad Aktiemarknad 50% Långa räntor 25% Korta räntor 5% Alternativa investeringar 20% Neutral fördelning: Aktier 45%, LR 30%, KR 5%, AI 20% Placeringsinriktining Fokus Tillväxt Aktiemarknad 75% Långa räntor 10% Korta räntor 0% Alternativa investeringar 15% Neutral fördelning: Aktier 70%, LR 15%, KR 0%, AI 15% Placeringsinriktining Fokus Avkastning Aktiemarknad 95% Långa räntor 0% Korta räntor 0% Alternativa investeringar 5% Neutral fördelning: Aktier 90%, LR 0%, KR 0%, AI 10% 1 Risk/avkastning Min Förväntad avkastning Max -2% 31%3 år 5% 57%6 år 17% 96%10 år 14% 29% 53% Min Förväntad avkastning Max -6% 47%3 år 0% 89%6 år 13% 156%10 år 18% 40% 74% Min Förväntad avkastning Max -21% 89%3 år -20% 177%6 år -13% 332%10 år 25% 57% 112% Min Förväntad avkastning Max -25% 102%3 år -25% 205%6 år -19% 393%10 år 28% 64% 127% 10 år Min Förväntad avkastning Max -14% 67%3 år -10% 130%6 år 0% 22% 48% 93% 235% 45
 46. 46. Taktisk allokering, aktieportföljen Japan 10% (5 %) Europa 25% (20 %) Sverige 25% (25 %) Tillväxtmarknader 10% (15 %) USA 30% (35 %) Obs: Siffrorna inom parantes avser neutral regionvikt 46 + Starka finanser - låg skuldsättning, både i bolag och stat + Bra exponering mot bättre global tillväxt + Utdelningarna står sig väl mot övriga regioner och räntor - Höga vinstförväntningar för kommande år - Viss osäkerhet kring estimaten för andra kvartalet - Värderingen över 10-årssnittet, inte en drivkraft + Återhämtningen fortsätter, mindre stress i periferin + Full gas från ECB, nya lättnader presenterade i juni + Preliminära tecken på färre negativa vinstrevideringar - Värderingen rimlig som bäst - Mindre tålamod med uteblivna vinster - Återhämtningen inte på en stark grund ännu + Bättre tillväxt under andra kvartalet + Solida vinster i absoluta och relativa termer + Åtstramningar från FED dröjer länge än - Marginalerna nära toppnivåer - Värderingen ser ansträngd ut + Ekonomin bättre än väntat efter aprils momshöjning + Vinstrevideringarna fortsatt före de globala + BoJ redo med mer penningpolitiska stimulanser - Ytterliggare fall i yenen väntas då BoJ ökar stimulanserna - Momshöjning tynger tillväxten på kort sikt - Risk för misslyckad reformagenda + Marknaden har svängt - från total undervikt till inflöden igen + Ökad stabilisering i ekonomierna, främst drivet av Kina - Volatila valutor ökar risken - Värderingen skiljer sig mellan olika marknader, från dyrt till billigt - Länder med dubbla överskott utgör en risk
 47. 47. Globala aktieportföljen, augusti 2014 Not till fördelningen inom Tillväxtmarknader: Neutral allokering motsvaras av 10% Asien, 3% Latinamerika, 2% Östeuropa. En bred tillväxtmarknadsallokering (exempelvis via en fond) kan nå samma syfte för investerare som inte önskar dela upp innehaven. Amerikanska aktier 30% Europeiska aktier 25% Svenska aktier 25% Japanska aktier 10% Asiatiska aktier 10% 47
 48. 48. Ränteportföljen, augusti 2014 48 Not till fördelningen: Neutral allokering motsvaras av 50 % korta räntor, 20 % statsobligationer, 20 % företagsobligationer investment grade, 7,5 % företagsobligationer high yield och 2,5 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta). * Inom tillväxtmarknadsobligationer allokerar vi 2,5% till statsobligationer (Emerging Market Debt) i hårdvaluta och 5% till företagsobligationer i hårdvaluta ( Emerging Corporate Debt). Korta räntor 50% Statsobligationer 15% Företagsobligationer Inv. grade 15% Företagsobligationer High yield 12,5% Tillväxtmarknadsobligationer 7,5%*
 49. 49. Fördelning långa räntor – Defensiv/Försiktig, augusti 2014 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 40 % statsobligationer, 40 % företagsobligationer investment grade, 15 % företagsobligationer high yield och 5 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta) * Inom tillväxtmarknadsobligationer allokerar vi 5 % till statsobligationer (Emerging Market Debt) i hårdvaluta och 5% till företagsobligationer (Emerging Markets Corporate Debt). Statsobligationer 30% Företagsobligationer Inv. grade 35% Företagsobligationer High yield 25% Tillväxtmarknadsobligationer 10%* 49
 50. 50. Fördelning långa räntor – Balanserad/Fokus Tillväxt, augusti 2014 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 30 % statsobligationer, 30 % företagsobligationer investment grade, 30 % företagsobligationer high yield och 10 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta) * Inom tillväxtmarknadsobligationer allokerar vi 10 % till statsobligationer (Emerging Market Debt) i hårdvaluta och 5% till företagsobligationer (Emerging Markets Corporate Debt). Statsobligationer 20% Företagsobligationer Inv. grade 25% Företagsobligationer High yield 40% Tillväxtmarknadsobligationer 15%* 50
 51. 51. 51 Maj Juni Juli Augusti Kommentarer + Återhämtningen fortsätter att stödja högre vinster + Riskpremien fortfarande attraktiv + Rimlig värdering i absoluta tal trots stora regionala skillnader Aktier Övervikt Övervikt Övervikt Övervikt - Vi föväntar oss inte hög tillväxt och det finns inget utrymme för politiska misstag - Värderingen inget stöd längre - högre vinster behövs för att upprätthålla uppgången - Geopolitiska spänningar skapar kortsiktigt buller + Bättre tillväxt, men inte tillräckligt för att driva räntorna betydligt högre + Extremt expansiv penningpolitik i utvecklade marknader kommar att fortsätta Långa + Senaste tidens oro i tillväxtmarknader håller räntorna nere, åtminstone på kort sikt räntor Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - Senaste tiden rally i obligationer begränsar potentialen - åtminstone på kort sikt - Flöde från räntor till aktier har ökat - kommer förmodligen fortsätta - Tecken på ökad belåning inom företagssektorn + Maximal säkerhet + Relativt attraktiva nivåer jämfört med långa räntor Korta Neutral Neutral Neutral Neutral räntor - Med ännu lägre inflation blir avkastningen mager - Högst sannolikt med en räntesänkning i juli
 52. 52. 52 Maj Juni Juli Augusti Kommentar + Bättre tillväxt under andra kvartalet + Solida vinster i absoluta och relativa termer Nordamerika Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt + Åtstramningar från FED dröjer länge än - Marginalerna nära toppnivåer - Värderingen ser ansträngd ut + Återhämtningen fortsätter, mindre stress i periferin + Full gas från ECB, nya lättnader presenterade i juni Europa Övervikt Övervikt Övervikt Övervikt + Preliminära tecken på färre negativa vinstrevideringar - Värderingen rimlig som bäst - Mindre tålamod med uteblivna vinster - Återhämtningen inte på en stark grund ännu + Starka finanser - låg skuldsättning, både i bolag och stat + Bra exponering mot bättre global tillväxt Sverige Neutral Neutral Neutral Neutral + Utdelningarna står sig väl mot övriga regioner och räntor - Höga vinstförväntningar för kommande år - Viss osäkerhet kring estimaten för andra kvartalet - Värderingen över 10-årssnittet, inte en drivkraft + Ekonomin bättre än väntat efter aprils momshöjning + Vinstrevideringarna fortsatt före de globala Japan Övervikt Övervikt Övervikt Övervikt + BoJ redo med mer penningpolitiska stimulanser - Ytterliggare fall i yenen väntas då BoJ ökar stimulanserna - Momshöjning tynger tillväxten på kort sikt - Risk för misslyckad reformagenda + Marknaden har svängt - från total undervikt till inflöden igen + Ökad stabilisering i ekonomierna, främst drivet av Kina Tillväxt- Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - Volatila valutor ökar risken marknader - Värderingen skiljer sig mellan olika marknader, från dyrt till billigt - Länder med dubbla överskott utgör en risk
 53. 53. 53 Inom tillväxtmarknader Maj Juni Juli Augusti Kommentar + Stabilare tillväxtdata från Kina + Värderingen fortsatt stödjande, rabatt i jämförelse med globala aktier + Förväntningarna fortsatt låga Asien Neutral Neutral Neutral Neutral - Fastighetssektorn i Kina en risk för tillväxtutsikterna (exkl. Japan) - Skuggbanksektorn kan utgöra ett hot mot stabiliteten i Kina - Vinstförväntningar ser fortfarande för höga ut + Tillbaka i rätt riktning efter den svaga inledningen på året + Högre oljepriser positivt för Ryssland + Bland de lägst värderade regionerna Östeuropa Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - …men det är som vanligt Ryssland drar ned - Fundamenta knappast stödjande - Geopolitiska störningar + Ekonomin och vinsterna vänder långsamt mot tillväxt från botten + Stöd från policybeslut om alternativ till nuvarande politik kan hittas Latinamerika Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - I relativa termer är utsikterna för makro och vinster fortsatt nedstämd - Råvaruberoende region som drabbas av tillväxtoron i Kina - Värderingen inte utsträckt, hålls låg av finans, energi och råvaror
 54. 54. Appendix, värderingstabell Källa: Thomson Reuters, Uppdaterad 1 augusti 54 Regioner Vinsttillväxt 2014 (%) Vinsttillväxt 2015 (%) P/E 2014 P/E 2015 P/EK Dir. avk. Avk. EK PEG (12 mån framåt) Nordamerika 8,7 12,0 17,1 15,3 2,7 2,0 14,1 1,5 Europa 6,9 13,2 15,2 13,5 1,9 3,2 10,5 1,4 Japan 6,1 11,4 14,3 12,9 1,3 1,9 8,5 1,6 Asien ex. Japan 10,7 11,2 12,2 11,0 1,5 2,6 11,6 1,0 Östeuropa -9,5 3,2 6,1 5,9 0,8 4,3 12,2 -2,5 Latinamerika 7,3 13,9 14,3 12,5 1,7 3,4 9,8 1,2 Kina 7,8 10,4 9,6 8,7 1,4 3,4 14,7 0,9 Ryssland -1,5 -0,4 4,4 4,4 0,7 4,2 12,9 -4,9 Brasilien 6,3 12,5 12,1 10,8 1,4 4,7 9,5 1,1 Norden 11,7 12,3 16,7 14,9 2,3 3,3 13,7 1,3 Sverige 6,7 13,2 16,4 14,5 2,2 3,5 14,1 1,4 Norge 10,2 7,5 12,8 11,9 1,6 4,4 12,6 1,4 Danmark 30,9 10,9 18,0 16,3 3,5 1,8 15,5 0,9 Finland 39,2 18,4 17,8 15,0 2,2 3,8 12,2 0,6 MSCI Världen 7,9 12,0 16,2 14,5 2,2 2,4 12,0 1,5
 55. 55. Mads Langkilde Assistant/Student Mads.Langkilde@nordea.com +45 3333 5149 Luxembourg Jesper Dissing Senior Analyst jesper.dissing@nordea.lu +352 43 887 860 Sweden Michael Livijn Senior Strategist michael.livijn@nordea.com +46 8 579 42 619 Kristian Peeker Senior Strategist kristian.peeker@nordea.com +46 8 579 42 651 Fredrik Otter Fixed Income Strategist fredrik.otter@nordea.com +46 8 579 42 453 Tiva Erfan Strategist tiva.erfan@nordea.com +46 8 579 42 713 Martin Åkerholm Portfolio analyst martin.akerholm@nordea.com +46 8 579 42 648 Charlotta Grethes Portfolio analyst charlotta.grethes@nordea.com +46 8 579 42 306 Norway Leif-Rune Husebye Rein Chief Investment Strategist Head of AA Norway leif-rune.rein@nordea.com +47 2248 4032 Ole Morten Nafstad Senior Strategist ole.morten.nafstad@nordea.com +47 2248 4676 Espen Rasmussen Werenskjold Senior Portfolio Analyst Espen.werenskjold@nordea.com +47 2248 4724 Sigrid Wilter Eriksson Strategist sigrid.wilter.eriksson@nordea.com +47 2248 5952 Øystein Nerva Strategist oystein.nerva@nordea.com Finland Mats Hansson Head of AA Finland mats.hansson@nordea.com +358 9 1654 8165 Lippo Suominen Chief Investment Strategist lippo.Suominen@nordea.com +358 9 1654 8065 Juha Kettinen Strategist juha.kettinen@nordea.com +358 9 1654 8123 Ville P. Korhonen Fixed Income Specialist ville.p.korhonen@nordea.com +358 9 1654 8166 Antti Saari Senior Strategist Antti.saari@nordea.com +358 9 1654 8082 Eemil Palmén Strategist Eemil.palmen@nordea.com +358 9 1654 8049 Denmark Bjarne Lyngbak Thomsen Chief Investment Strategist bjarne.thomsen@nordea.com +45 3333 4579 Morten Obel Skriver Strategist morten.skriver@nordea.com +45 3333 5513 Christoph Junge Portfolio Advisor christoph.junge@nordea.com +45 3333 5834 Jesper Knudsen Advisor jesper.Knudsen@nordea.com +45 3333 3998 Jan Bylov Cheif Equity Specialist jan.bylov@nordea.com +45 3333 3607 Christina Kielstrup Senior Advisor Christina.kielstrup@nordea.com +45 3333 5951 55
 56. 56. Ursprunget till denna publikation eller rapport Om Investment Strategy & Advice Investment Strategy & Advice ger råd till privatkunder samt små och medelstora företag i Nordea avseende investeringsstrategier och allmänna investeringsråd. Rådgivningen omfattar tillgångsallokering liksom investeringsråd i svenska, nordiska och internationella aktier och räntepapper samt andra värdepapper. För att tillhandahålla bästa möjliga rådgivning har vi samlat all analys- och strategikompetens i en enhet – Investment Strategy & Advice. Investment Strategy & Advice består av Asset Allocation, Equities & Fixed Income . Koncernens bolag övervakas av finanstillsynsmyndigheterna i sina respektive hemländer. Innehållet i denna publikation eller rapport Denna publikation eller rapport har enbart utarbetats av Investment Strategy & Advice. Åsikter eller förslag från Investment Strategy & Advice kan avvika från rekommendationer eller yttranden som lagts fram av Nordea Markets (en enhet inom koncernens företag) eller andra avdelningar eller bolag inom Nordeakoncernen eller från Standard & Poor's. Detta kan exempelvis bero på olikheter i tidsperspektiv, metod, sammanhang eller andra faktorer. Omdömen och riktkurser bygger på en eller flera värderingsmodeller, exempelvis kassaflödesanalys, användning av nyckeltal, beteendebaserade tekniska analyser av underliggande marknadsrörelser, jämte hänsyn till marknadsläget och tidshorisonten. De huvudantaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar i analyser som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Publiceringsdatum framgår av det analysmaterial som citerats eller återgivits. Omdömen och prognoser kan justeras i senare versioner av publikationen eller rapporten, förutsatt att det aktuella bolaget eller emittenten behandlas på nytt i sådana senare versioner av publikationen eller rapporten. Denna publikation eller rapport har inte granskats av någon emittent som nämns i publikationen eller rapporten innan den publicerades. Giltigheten av denna publikation eller rapport Samtliga omdömen och uppskattningar i denna publikation eller rapport har, oavsett Källa, angivits i god tro och är eventuellt endast giltiga vid den tidpunkt då publikationen eller rapporten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Inte individuell placerings- eller skatterådgivning Denna publikation eller rapport är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Denna publikation eller rapport har utarbetats av Investment Strategy & Advice som allmän information för privat bruk för investerare till vilka denna publikation eller rapport har delats ut, men är inte tänkt som en personlig rekommendation om finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte individuellt anpassade råd. Inte heller tar den hänsyn till mottagarens ekonomi, befintliga tillgångar eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Investeraren måste särskilt se till lämpligheten av sin investering när det gäller hans eller hennes ekonomiska och skattemässiga situation och investeringar. Investeraren bär alla risker för förluster i samband med en investering. Innan mottagaren fattar beslut baserat på information i denna publikation eller rapport rekommenderas att han eller hon konsulterar sin finansiella rådgivare. Informationen i denna publikation eller rapport skall inte betraktas som råd om de skattemässiga konsekvenserna av att göra någon särskilt investeringsbeslut. Varje investerare skall göra sin egen bedömning av skatte- och andra ekonomiska konsekvenser av sin investering. Ansvarsreservation

×