• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Delårsrapport 3 2010, Nordea Bank
 

Delårsrapport 3 2010, Nordea Bank

on

 • 2,314 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,314
Views on SlideShare
2,313
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.onlydoo.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Delårsrapport 3 2010, Nordea Bank Delårsrapport 3 2010, Nordea Bank Document Transcript

  • Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 oktober 2010 Rapport för tredje kvartalet 2010 Hög kundaktivitet och rekordintäkter Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: ”Nordea hade ett starkt kvartal med rekordhöga intäkter och ett av våra bästa rörelseresultat någonsin. Den underliggande kundverksamheten fortsätter att växa, kreditförlusterna sjunker och det riskjusterade resultatet är tillbaka på fjolårets nivåer. Hittills i år har vi välkomnat över 150 000 nya förmåns- och private banking-kunder. Över 100 000 är nya kunder i Nordea och kundnöjdheten i denna grupp ökar från en redan hög nivå. Vi har starka affärsrelationer med våra företagskunder, och ser kraftigt stigande intäkter. Förvaltat kapital fortsätter att öka kraftigt, med ett högt nettoinflöde. Det starka resultatet visar att vi lyckats med genomförandet av våra tillväxtinitiativ. Vi fortsätter på vägen mot ’Great Nordea’ genom att fortlöpande öka effektiviteten och ge positiva kundupplevelser.” (För en längre kommentar, se sidan 2) Tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet: • Intäkterna steg med 9 procent • Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 47 500, en tillväxt på 7 procent på årsbasis • Kreditförlusterna minskade med 16 procent till 22 punkter, exklusive avsättningar för det danska garantiprogrammet • Rörelseresultatet ökade med 32 procent till följd av högre räntenetto och nettoresultat av poster till verkligt värde • Utsikter. Utsikterna är oförändrade. (För fullständig helårsprognos för 2010, se sidan 8.) Nyckeltal, kv3 kv2 För- kv3 För- kv3 20101 Miljoner euro 2010 2010 ändr. 2009 ändr. i miljoner % % kronor Räntenetto 1 310 1 249 5 1 321 -1 12 650 Summa rörelseintäkter 2 363 2 161 9 2 277 4 22 818 Resultat före kreditförluster 1 167 975 20 1 190 -2 11 269 Kreditförluster -207 -245 -16 -358 -42 -1 999 Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 29 35 54 29 Rörelseresultat 960 730 32 832 15 9 270 Riskjusterat resultat 707 516 37 729 -3 6 827 Utspädd vinst per aktie, EUR 0,18 0,13 0,15 SEK 1,74 Avkastning på eget kapital, % 12,2 9,5 11,7 12,2 1 Tilläggsinformation utöver den engelska versionen av kvartalsrapporten: kv3 2010-beloppen i euro omräknade till svenska kronor med resultaträkningsvalutakursen, dvs. genomsnittsvalutakursen under januari-september 2010: 9,6566 (se sidan 30). För ytterligare information: Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 7804 Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812 Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880 (eller 072 235 05 15) Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 8464 (eller 070 200 40 50) Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 6,2 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.nordea.com
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 2(41) Vd har ordet Det riskjusterade resultatet ökade med 37 procent från Det tredje kvartalet utmärktes av hög kundaktivitet, god andra kvartalet och överstiger återigen 700 mn euro. kundtillströmning och ett starkt resultat. Trots fortsatt låga räntor, relativt långsam återhämtning på de flesta Kundaktiviteten ökar i hela banken. Vi har närmare hemmamarknaderna och höga likviditetskostnader i relationer med våra befintliga kunder och vi har nöjet att avvaktan på nya regelverk, redovisar Nordea välkomna många nya. Antalet förmåns- och private rekordhöga intäkter och ett av sina högsta rörelseresultat banking-kunder ökade med 47 500 under kvartalet. Av någonsin. dessa var drygt 25 000 nya Nordeakunder. Intäkterna från såväl företagskunder som förmånskunder ökade. Makroekonomin och regelverken Den ekonomiska situationen på alla våra marknader har För att följa upp våra initiativ inom Corporate Merchant varit relativt stabil. Återhämtningen i Norden bekräftas Banking och för att spegla vår nya organisation av ökad BNP-tillväxt under andra kvartalet. Detta har redovisar vi för första gången detta segment separat. stärkt förtroendet hos såväl privat- som företagskunder, Intäkterna ökade med över 20 procent jämfört med och ökat efterfrågan på utlånings- och sparprodukter. samma period i fjol. Samtidigt har kreditförlusterna minskat. Positiva kundupplevelser Den ekonomiska utvecklingen i Polen är fortsatt stark Det starka inflödet av nya kunder är resultatet av en och vi kunde välkomna över 4 500 nya förmånskunder fokuserad satsning på att öka kundnöjdheten. Jag är enbart i Polen under kvartalet. Intäkterna ligger särskilt nöjd över de positiva kommentarer som vi har fortfarande 40 procent över förra årets nivå. Den fått från kunder som har besökt våra nya och omdanade fortsatta förstärkningen av de baltiska ekonomierna har kontor. lett till en ytterligare minskning av kreditförlusterna. Utmaningen är inte bara att locka nya kunder, utan Regelverket har blivit något tydligare under kvartalet. också att se till att vi ger dem positiva kundupplevelser, Utifrån vad vi vet i dag om Basel III har Nordea en stark så att kunderna stannar och ökar sina affärer med oss. kapitalställning och uppfyller redan de nya Det kräver fortsatt starkt fokus på rådgivningsmötena kapitalkraven. Vår upplåningsposition förblir stabil, och med våra kunder och att vi använder vår breda vi har fortsatt att öka andelen långfristig upplåning, erfarenhet och kompetens för att möta deras behov. vilket har resulterat i en välavvägd balans i löptiderna Dessa insatser ska vara uppbackade av starka mellan tillgångar och skulder. värdekedjor som gör det möjligt att erbjuda kvalificerad rådgivning, bra produkter och stabila tekniska Genomförandet av tillväxtinitiativen plattformar. Nordeas utveckling bygger på I början av 2010 lanserade Nordea nio strategiska medarbetarnas kunskaper och engagemang och på våra initiativ som ska göra det möjligt för oss att nå våra chefers förmåga att motivera och bilda team som långsiktiga finansiella mål. Våra tillväxtinitiativ har presterar. Kort sagt – att alla i Nordea håller fast vid sitt redan resulterat i en ökning av intäkterna, samtidigt som fokus på positiva kundupplevelser. kostnadsökningen förblir låg. De underliggande kostnaderna – exklusive initiativ och valutakurseffekter Det är vår tillväxtstrategi och vår vision. Vi fortsätter på – minskade jämfört med andra kvartalet. vägen mot ”Great Nordea”. Detta kvartal har fört oss ännu ett viktigt steg i rätt riktning. Christian Clausen vd och koncernchef Rekordhöga intäkter, miljoner euro Intäktsökningar per segment, kv310 vs kv309 se sidan 22 2 500 30% 2 000 20% 1 500 10% 1 000 500 0% CMB Stora ftg Övriga ftg Shipping Nordic PB Int'l PB Summa Förm.kunder NEM pk Financial Inst NEM ftg 0 Övr pk kv1/06 kv2/06 kv3/06 kv4/06 kv1/07 kv2/07 kv3/07 kv4/07 kv1/08 kv2/08 kv3/08 kv4/08 kv1/09 kv2/09 kv3/09 kv4/09 kv1/10 kv2/10 kv3/10 -10%
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 3(41) 1 Resultaträkning Kv 3 Kv 2 Förändr. Kv 3 Förändr. Jan-sep Jan-sep Förändr. Mn euro 2010 2010 % 2009 % 2010 2009 % Räntenetto 1 310 1 249 5 1 321 -1 3 794 3 982 -5 Avgifts- och provisionsnetto 525 538 -2 437 20 1 538 1 230 25 Nettoresultat av poster till verkligt värde 446 339 32 486 -8 1 333 1 595 -16 Andelar i intresseföretags resultat 29 7 7 61 33 85 Övriga rörelseintäkter 53 28 89 26 101 75 35 Summa rörelseintäkter 2 363 2 161 9 2 277 4 6 827 6 915 -1 Personalkostnader -721 -701 3 -670 8 -2 109 -2 022 4 Övriga administrationskostnader -436 -445 -2 -382 14 -1 319 -1 168 13 Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -39 -40 -3 -35 11 -118 -103 15 Summa rörelsekostnader -1 196 -1 186 1 -1 087 10 -3 546 -3 293 8 Resultat före kreditförluster 1 167 975 20 1 190 -2 3 281 3 622 -9 Kreditförluster, netto -207 -245 -16 -358 -42 -713 -1 139 -37 Rörelseresultat 960 730 32 832 15 2 568 2 483 3 Skatt -249 -191 30 -206 21 -675 -612 10 Periodens resultat 711 539 32 626 14 1 893 1 871 1 1 Volymer, nyckeluppgifter 30 sep 30 jun Förändr. 30 sep Förändr. Md euro 2010 2010 % 2009 % Utlåning till allmänheten 314,0 302,6 4 282,7 11 In- och upplåning från allmänheten 165,8 160,9 3 148,6 12 varav sparkonton 50,3 49,8 1 46,4 8 Kapital under förvaltning 180,2 169,8 6 149,2 21 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 36,0 34,7 4 31,2 15 Eget kapital 23,6 22,9 3 21,9 8 Summa tillgångar 600,7 571,1 5 488,3 23 Nyckeltal Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep 2010 2010 2009 2010 2009 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,13 0,15 0,47 0,49 EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,58 0,55 0,68 0,58 0,68 2 Aktiekurs , euro 7,68 6,81 6,87 7,68 6,87 Totalavkastning, % 8,2 -8,9 14,9 -0,5 72,0 2 Eget kapital per aktie , euro 5,85 5,68 5,44 5,85 5,44 2 Potentiellt antal utestående aktier , miljoner 4 043 4 043 4 037 4 043 4 037 Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 024 4 022 4 022 4 021 3 789 Avkastning på eget kapital, % 12,2 9,5 11,7 11,0 12,4 K/I-tal, % 51 55 48 52 48 2,3 Kärnprimärkapitalrelation, exkl övergångsregler , % 10,4 10,0 11,1 10,4 11,1 2,3 Primärkapitalrelation, exkl övergångsregler , % 11,5 11,1 12,0 11,5 12,0 2,3 Kapitaltäckningsgrad, exkl övergångsregler , % 13,5 13,2 14,1 13,5 14,1 2,3 Kärnprimärkapitalrelation , % 9,1 9,0 9,7 9,1 9,7 2,3 Primärkapitalrelation ,% 10,1 10,0 10,5 10,1 10,5 2,3 Kapitaltäckningsgrad , % 11,9 11,8 12,4 11,9 12,4 2.3, Primärkapital mn euro 20 861 20 491 20 161 20 861 20 161 2 Riskvägda tillgångar inkl övergångsregler , md euro 207 206 192 207 192 Kreditförluster på årsbasis, punkter 29 35 54 34 57 2 Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) 33 683 33 511 33 030 33 683 33 030 Riskjusterat resultat, mn euro 707 516 729 1 901 2 253 Economic profit, mn euro 281 90 373 636 1 176 2 Economic capital , md euro 17,9 17,9 15,8 17,9 15,8 EPS, riskjusterad, euro 0,18 0,13 0,18 0,47 0,60 RAROCAR, % 15,8 12,3 18,6 14,5 19,1 1 För valutakurser använda i konsolideringen av Nordea koncernen se not 1. 2 Vid periodens slut. 3 Inkl resultatet för de första nio månaderna. Enligt svenska Finansinspektionens regler (exkl det oreviderade resultat för kv 3): primärkapital 20 976 mn euro (30 sep 2009: 19 821 mn euro), kapitalbas 24 452mn euro (30 sep 2009: 23 367 mn euro), primärkapitalrelation 10,1% (30 sep 2009: 10,3%), kapitals- täckningsgrad 11,8% (30 sep 2009: 12,2%).
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 4(41) Koncernen Intäkter Intäkterna ökade med 9 procent från förra kvartalet till Resultat för tredje kvartalet 2010 i korthet 2 363 mn euro. Intäkterna nådde en ny rekordnivå genom att öka med 9 procent från förra kvartalet och med 4 procent jämfört Räntenetto med tredje kvartalet i fjol. Räntenettot ökade med 5 procent jämfört med förra kvartalet till 1 310 mn euro. Både ut- och inlåningen Utvecklingen i kundverksamheten var fortsatt stark. fortsatte att öka, och kundområdena noterade ett högre Utlåningen ökade med 4 procent och inlåningen steg med räntenetto, som emellertid delvis motverkades av fortsatt 3 procent från förra kvartalet. Marginalerna var i stort sett stigande genomsnittliga upplåningskostnader. stabila under kvartalet och Nordea tog marknadsandelar, framför allt på privatmarknaden. Utlåning till företag Utlåningen till företag, exklusive omvända repor, var i Nettoresultatet av poster till verkligt värde ökade från stort sett oförändrad i lokala valutor under tredje kvartalet. andra kvartalets låga nivå. Marginalerna på företagsutlåningen var i stort sett Kostnaderna ökade med 1 procent jämfört med förra oförändrade under kvartalet. kvartalet och personalkostnaderna steg med 3 procent. I lokala valutor och exklusive kostnader för Utlåning till privatkunder koncerninitiativen minskade kostnaderna med 2 procent I lokala valutor ökade bolånen med 2 procent jämfört med under tredje kvartalet. förra kvartalet, motsvarande en tillväxt på 9 procent på årsbasis. Nordea ökade under kvartalet sin marknadsandel Avsättningarna för kreditförluster uppgick till 207 mn i Norden. euro, varav 50 mn euro avser det danska garantiprogrammet. Kreditförlustrelationen minskade med De underliggande bolånemarginalerna var i stort sett cirka 6 punkter jämfört med förra kvartalet och uppgick stabila, trots en minskning i Norge, som huvudsakligen till 29 punkter inklusive och 22 punkter exklusive berodde på tekniska faktorer. garantiprogrammet. Inlåning från företag och privatkunder Rörelseresultatet ökade med 32 procent från förra Inlåningen från allmänheten uppgick till 166 md euro, kvartalet, framför allt på grund av högre räntenetto och vilket var en ökning med 3 procent mot förra kvartalet och högre nettoresultat av poster till verkligt värde. Det en ökning med 12 procent mot tredje kvartalet i fjol. Detta riskjusterade resultatet steg med 37 procent jämfört med vittnar om Nordeas starka kreditbetyg och förra kvartalet. konkurrenskraftiga erbjudande. Inlåningen från privatkunder ökade med 1 procent. Den hårda Inflödet av nya förmåns- och private banking-kunder var konkurrensen om kontosparande fortsatte. Högre fortsatt starkt med över 15 000 nya kunder per månad. marknadsräntor gjorde emellertid att de genomsnittliga Cirka 60 procent av dessa var också nya Nordeakunder. inlåningsmarginalerna, på både företags- och privatsidan, ökade. Nordea gynnas alltjämt av sitt goda renommé inom upplåning och fortsatte att emittera långfristiga lån under Group Treasury hela tredje kvartalet. Nordea emitterade under kvartalet sin Räntenettot steg till 42 m euro, att jämföra med första säkerställda obligation i Norge och har även lagt 37 mn euro under andra kvartalet, främst till följd av högre fram sin plan för säkerställda obligationer i Finland, där intäkter från likviditetsreserven. Den genomsnittliga den första emissionen väntas äga rum under fjärde upplåningskostnaden ökade emellertid något i samband kvartalet 2010. med förnyelse av långfristiga lån till högre marknadsräntor. Kärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive hybridkapital, uppgick till 10,4 procent exklusive Avgifts- och provisionsnetto övergångsreglerna i Basel II (10,0 procent under andra Avgifts- och provisionsnettot var fortsatt starkt, men kvartalet). Inklusive övergångsreglerna var minskade med 2 procent jämfört med förra kvartalet till kärnprimärkapitalrelationen 9,1 procent (9,0 procent). 525 mn euro, främst till följd av säsongseffekter. Kapitalförvaltnings-, låne- och betalningsprovisionerna Valutarörelser bidrog till ökade intäkter och kostnader ökade. med cirka 1 procentenhet jämfört med förra kvartalet, och med cirka 4-5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet Provisionskostnader för statliga garantiprogram och i fjol. stabilitetsfonder uppgick till 51 mn euro, varav 45 mn euro
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 5(41) var för det danska garantiprogrammet. Det danska 2-åriga Kostnader garantiprogrammet löpte ut i september 2010. Kostnaderna ökade med 1 procent jämfört med förra kvartalet och uppgick till 1 196 mn euro. I lokala valutor Sparande- och kapitalförvaltningsprovisioner och exklusive kostnader för koncerninitiativen minskade Sparandeprovisionerna minskade med 5 procent under kostnaderna med 2 procent. Personalkostnaderna ökade tredje kvartalet till 318 mn euro, främst till följd av med 3 procent till 721 mn euro och övriga kostnader säsongseffekter för courtageintäkterna, medan minskade med 2 procent till 436 mn euro. kapitalförvaltningsprovisionerna fortsatte att öka. Förvaltat kapital nådde en ny rekordnivå och ökade med 6 procent Jämfört med tredje kvartalet i fjol ökade kostnaderna med till 180 md euro. 10 procent och personalkostnaderna med 8 procent. I lokala valutor ökade kostnaderna med 5 procent, Låne- och betalningsprovisioner personalkostnaderna med 3 procent och övriga kostnader Låneprovisionerna ökade med 6 procent till 136 mn euro, med 9 procent till följd av en högre aktivitetsnivå än under till följd av fortsatt hög aktivitet på kapitalmarknaden. tredje kvartalet i fjol. Betalningsprovisionerna, netto, ökade med 11 procent jämfört med förra kvartalet. I slutet av tredje kvartalet hade antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) ökat med 1 procent jämfört med förra Nettoresultat av poster till verkligt värde kvartalet. Nettoresultatet av poster till verkligt värde ökade med 32 procent till 446 mn euro, från en låg nivå föregående K/I-talet var 51 procent, att jämföra med 55 procent förra kvartal. kvartalet och 48 procent för ett år sedan. Kapitalmarknadsintäkter i kundområdena Under tredje kvartalet uppgick avsättningarna för Den kunddrivna handeln på kapitalmarknaden med kunder prestationsbaserade löner till 66 mn euro, en ökning från i Nordic Banking och andra kundområden fortsatte att 60 mn euro under förra kvartalet och en minskning jämfört utvecklas positivt. Nettoresultatet av poster till verkligt med 70 mn euro under tredje kvartalet i fjol. Det värde från dessa områden uppgick till 240 mn euro, vilket slutgiltiga beslutet om hur stora de prestationsbaserade var i nivå med resultatet för förra kvartalet. lönerna blir, avgörs av resultatet för helåret. Oallokerade kapitalmarknadsintäkter Avsättningarna till vinstandelsprogrammet för alla Nettoresultatet av poster till verkligt värde inom de anställda uppgick till 12 mn euro under tredje kvartalet, oallokerade kapitalmarknadsintäkterna, det vill säga jämfört med 13 mn euro under förra kvartalet och intäkter från riskhantering och handel för att hantera risken 29 mn euro under tredje kvartalet i fjol. i kundtransaktioner, ökade till 137 mn euro. Kreditförluster Group Treasury Avsättningarna för kreditförluster uppgick till Nettoresultatet av poster till verkligt värde inom Group 207 mn euro. Här ingår avsättningar på 50 mn euro Treasury ökade till 10 mn euro, att jämföra med avseende det danska garantiprogrammet (58 mn euro -97 mn euro för andra kvartalet. under andra kvartalet). Det 2-åriga garantiprogrammet avslutades i september 2010. Livförsäkringsverksamheten Nettoresultatet av poster till verkligt värde i Kreditförlustrelationen minskade till 29 punkter under livförsäkringsverksamheten var starkt under tredje tredje kvartalet inklusive avsättningar till det danska kvartalet, trots en minskning med 2 procent till garantiprogrammet, och 22 punkter exklusive dessa. Detta 86 mn euro. Återbäringsmedlen uppgick i slutet av tredje ska jämföras med 35 respektive 26 punkter under andra kvartalet till 7,1 procent av de försäkringstekniska kvartalet. I Baltikum uppgick kreditförlustrelationen till avsättningarna, eller 1 750 mn euro, vilket är en ökning 88 punkter (114 punkter under andra kvartalet). Gruppvisa med 1 procentenhet jämfört med andra kvartalet. kreditförluster, netto, var positiva med 43 mn euro under tredje kvartalet (negativa med 2 mn euro under andra Resultatandelar i intresseföretag kvartalet), till följd av företagens högre kreditbetyg. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 29 mn euro, varav resultatet från innehavet i Eksportfinans Skatter utgjorde 17 mn euro. Den effektiva skattesatsen var 25,9 procent, att jämföra med 26,2 procent under andra kvartalet och 24,8 procent Övriga rörelseintäkter under tredje kvartalet i fjol. Övriga rörelseintäkter uppgick till 53 mn euro, att jämföra med 28 mn euro för förra kvartalet.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 6(41) Periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat ökade med 32 procent jämfört med förra Periodens resultat ökade med 1 procent till 1 893 mn euro kvartalet till 711 mn euro, vilket motsvarar en avkastning till följd av lägre kreditförluster. på eget kapital på 12,2 procent. Utspädd vinst per aktie var 0,18 euro (0,13 euro under andra kvartalet). Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat minskade med 16 procent jämfört Riskjusterat resultat med samma period i fjol, till 1 901 mn euro. Riskjusterat resultat ökade med 37 procent jämfört med förra kvartalet till 707 mn euro och minskade med Övrig information 3 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Koncerninitiativ 2010 Resultat för januari-september 2010 i Arbetet med koncerninitiativen som presenterades i början korthet av 2010 fortskrider i huvudsak enligt plan inom alla Intäkterna var fortsatt höga under de första nio månaderna områden. 2010, även om de minskade med 1 procent jämfört med motsvarande mycket starka period 2009. Rörelseresultatet Fram till september 2010 har initiativen resulterat i ökade med 3 procent till följd av lägre kreditförluster. intäktsökningar på cirka 200 mn euro, vilket är helt i linje Riskjusterat resultat minskade med 16 procent jämfört med förväntningarna för helåret. Effektivitetsvinsterna med samma period i fjol. uppgår till cirka 50 mn euro, vilket också är planenligt. Detta trots ett beslut sent i våras om att förlänga Intäkter genomförandetiden för vissa av koncerninitiativen. Räntenettot minskade med 5 procent jämfört med de första Investeringarna hittills i år är därmed lägre än planerat, nio månaderna i fjol. Utlåningen ökade med 11 procent men väntas bli högre 2011. Inga förändringar har gjorts i och inlåningen med 12 procent. Marginalerna på de långsiktiga planerna. företagsutlåningen var högre, medan inlåningsmarginalerna var lägre än i fjol. Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 66 mn euro, varav 26 mn euro redovisades som kostnader i Avgifts- och provisionsnettot har återhämtat sig starkt resultaträkningen. efter de svaga första nio månaderna 2009 och steg med 25 procent. Den nya distributionsplanen genomförs i Nordic Banking och 39 kontor har hittills byggts om enligt den nya Nettoresultatet av poster till verkligt värde minskade med kontorsmodellen. Internetbanken Privat har förbättrats och 16 procent jämfört med den mycket höga nivån under försetts med nya funktioner och kunderna kan nu logga in samma period i fjol. Den kunddrivna handeln på och göra vissa ärenden via sin mobiltelefon. kapitalmarknaden var fortsatt stark och volymerna ökade, men Group Treasurys resultat och de oallokerade Den framgångsrika satsningen på att utöka kundstocken kapitalmarknadsintäkterna var lägre. fortsatte, och drygt 25 000 förmåns- och private banking- kunder, som också var nya Nordeakunder, tillkom under Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till tredje kvartalet. 61 mn euro och övriga rörelseintäkter till 101 mn euro. Arbetet med tillväxtplanen för Corporate Merchant Kostnader Banking i Sverige fortlöper. Intäkterna stiger, Kostnaderna ökade med 8 procent jämfört med samma kundrelationerna stärks och nya mandat har vunnits inom period i fjol. Personalkostnaderna ökade med 4 procent. I betalningar och likviditetshantering. Nordeas andel av lokala valutor ökade kostnaderna med 3 procent och marknaden för utlåning till företag var i stort sett personalkostnaderna var oförändrade. oförändrad. Kreditförluster Tillväxtsatsningen i Finland går också planenligt. Närmare Jämfört med samma period i fjol minskade 100 nya rådgivare och specialister har anställts under året i kreditförlusterna med 37 procent till 713 mn euro, vilket områden med hög tillväxt för att täcka behovet under de motsvarar en kreditförlustrelation på 34 punkter kommande åren. Under de närmaste 12 månaderna (57 punkter). kommer cirka 30 kontor att flyttas eller omformas för att förbättra kundservicen. Skatter Den effektiva skattesatsen under perioden var Tillväxtsatsningen i Polen fortsätter, och i september 26,3 procent, att jämföra med 24,6 procent i fjol. öppnades fyra nya kontor, och förberedelserna för ytterligare cirka 40 nya kontor 2010 fortskrider enligt tidtabell.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 7(41) Kreditportföljen Marknadsrisk Utlåningen steg med 4 procent jämfört med förra kvartalet kv3 kv2 kv1 kv3 till 314 md euro och med 11 procent jämfört med för ett år Miljoner euro 2010 10 10 2009 Samlad risk, VaR 79 72 138 79 sedan. Ränterisk 104 56 66 85 Aktierisk 25 21 63 29 Förändrade kreditbetyg minskade de riskvägda Valutarisk 21 24 32 12 tillgångarna med cirka 1,0 procent under tredje kvartalet, Kreditmarginalrisk 40 31 41 36 Diversifieringseffekt 59 % 45 % 32 % 51 % beräknat på kreditportföljen vid ingången av kvartalet. Kreditbetygens effekt på kärnprimärkapitalrelationen var Balansräkning cirka 0,1 procentenhet. Tillgångarna i balansräkningen ökade med 5 procent jämfört med slutet av förra kvartalet och uppgick till Andelen osäkra fordringar ökade till 139 punkter av 601 md euro. Utöver större utlåning beror ökningen främst utlåningen. Osäkra fordringar brutto ökade med 6 procent på att derivatens marknadsvärde stigit med cirka till följd av en ökning av osäkra fordringar där kunderna 17-20 md euro på såväl tillgångs- som skuldsidan. fortfarande betalar. 55 procent av de osäkra fordringarna, Eftersom ökningen speglar marknadsvärden före brutto, utgörs av lån där kunderna fortfarande betalar och nettnings- och säkerhetsavtal, är den faktiska effekten på 45 procent är lån där kunderna inte betalar. Osäkra motpartsrisken betydligt mindre. fordringar netto, efter reserveringar för individuellt värderade lån, uppgick till 3 014 mn euro eller 90 punkter Kapitalposition och riskvägda tillgångar av utlåningen. I slutet av tredje kvartalet uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 181,7 md euro exklusive övergångsregler, en Reserveringskvoten minskade något till 54 procent, att minskning med 1,7 procent jämfört med förra kvartalet jämföra med 56 procent i slutet av andra kvartalet. och en ökning med 7,8 procent jämfört med förra året då de riskvägda tillgångarna uppgick till 168,6 md euro. Kreditförlustrelationer och osäkra fordringar kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Förändringarna i riskvägda tillgångar under tredje Punkter av kvartalet berodde huvudsakligen på förbättrade utlåningen 2010 10 10 2009 09 kreditbetyg, fortsatt förbättring av genomsnittlig riskvikt Kreditförlust- från nya exponeringar och effektivitetsinitiativ avseende relation på årsbasis, koncernen 29 35 37 52 54 de riskvägda tillgångarna. Vid tredje kvartalets slut varav individuella 35 34 26 40 37 uppgick de riskvägda tillgångarna, inklusive varav gruppvisa -6 1 11 12 17 övergångsreglerna, till 207,1 md euro. Kreditförl. relation Nordic Banking 33 35 37 47 49 Baltikum 88 114 166 338 322 Exklusive övergångsreglerna i Basel II uppgick Andel osäkra kärnprimärkapitalrelationen till 10,4 procent. fordringar, Primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden ligger brutto, koncernen 139 135 140 140 128 klart över målen i Nordeas kapitalpolicy. Kapitalbasen - betalande 55 % 52 % 53 % 56 % 57 % uppgår till 24,6 md euro och är därmed 10,1 md euro - ej betalande 45 % 48 % 47 % 44 % 43 % Reserverings- större än kapitalkravet enligt pelare 1 som exklusive grad, koncernen övergångsregler uppgår till 14,5 md euro. Primärkapitalet (punkter) 75 76 76 73 65 uppgår till 20,9 md euro och är därmed 6,4 md euro större Reserveringskvot, än kapitalkravet enligt pelare 1 (exklusive koncernen¹ 54 % 56 % 54 % 52 % 51 % 1 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto. övergångsreglerna). Marknadsrisk Kapitalrelationer Räntebärande värdepapper och statsskuldförbindelser kv3 kv2 kv1 kv3 % 2010 10 10 2009 uppgick till 82 md euro i slutet av tredje kvartalet, varav Exklusive övergångsregler: 25 md euro i livförsäkringsrörelsen och resterande del i Kärnprimärkapitalrelation 10,4 10,0 10,1 10,7 likviditetsreserven och tradingportföljen. 33 procent av Primärkapitalrelation 11,5 11,1 11,2 12,0 portföljen, exklusive 9 md euro i pantsatta värdepapper, Kapitaltäckningsgrad 13,5 13,2 13,6 14,1 utgörs av stats- eller kommunobligationer och 33 procent Inklusive övergångsregler: Kärnprimärkapitalrelation 9,1 9,0 9,2 9,4 av bostadsobligationer. Primärkapitalrelation 10,1 10,0 10,1 10,5 Kapitaltäckningsgrad 11,9 11,8 12,3 12,4 Den samlade marknadsrisken ökade till 79 mn euro under tredje kvartalet, att jämföra med 72 mn euro för andra Primärkapitalet utgjordes till 9,2 procent av hybridkapital, kvartalet. Orsaken är en ökad ränterisk, som till viss del vilket är lågt i förhållande till den lagstadgade övre gränsen kompenseras av en högre diversifieringseffekt. på 30 procent.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 8(41) I slutet av tredje kvartalet uppgick economic capital till banker där den genomsnittliga totalavkastningen var 17,9 md euro, vilket var oförändrat jämfört med andra 10,9 procent. kvartalet. Nya regelverk – Basel III Nordeas upplåning och likviditet Arbetet med Basel III är inne i slutfasen och ska enligt Nordea fortsätter att dra nytta av sitt goda renommé på plan presenteras i slutet av 2010. I fråga om kapitalkrav samtliga marknader. Den genomsnittliga upplånings- och effekter på kapitalrelationerna, väntas de slutliga kostnaden har ökat något i samband med att förfallande reglerna före årsskiftet. Även om regelverket fastställs på långfristiga lån har ersatts till högre marknadsräntor. global och europeisk nivå, kan myndigheterna i de enskilda länderna komma att ändra såväl tidsramarna som Under tredje kvartalet emitterade Nordea cirka 9,3 md innehållet i reglerna. euro i långfristiga lån, varav cirka 3,4 md euro utgjordes av säkerställda obligationer på den svenska och norska Nordea räknar med en möjlig effekt på riskvägda marknaden, och 1,3 md euro, netto, av säkerställda tillgångar på cirka 10 procent när de nya regelverken obligationer på den danska marknaden. Med Nordea (kapitalkravsdirektiv 3 och 4) väntas träda i kraft från Eiendomskreditts emissioner lanserade Nordea sin norska 2013. Effekten på Nordeas kapitalbas av förändringen i plattform för säkerställda obligationer. Nordea har vidare avdragsreglerna väntas bli liten. lagt fram sina planer för säkerställda obligationer i Finland. Den första emissionen planeras äga rum under SAirGroup tvist och domslut fjärde kvartalet i år. Andelen långfristig upplåning var i I augusti 2010 meddelade högsta domstolen i Schweiz sitt slutet av tredje kvartalet 69 procent. beslut angående ett återvinningskrav från SAirGroup in Nachlassliquidation hänförligt till konkursen i Swiss Air Bland transaktionerna på den internationella marknaden Group 2001. Domslutet gick emot Nordea, men beslutet kan nämnas en 5-årig fastförräntad obligation på 1,25 md medför inte några ytterligare kostnader för Nordea. euro i augusti, ett 10,5-årigt fastförräntat tidsbundet förlagslån på 750 mn euro i september, samt en Utsikter 2010 fastförräntad så kallad dual-tranche-obligation på 1,5 md Nordea räknar med fortsatt ekonomisk återhämtning under dollar, med 3 respektive 10 års löptid, i oktober. 2010. Trots att den globala utvecklingen fortfarande är bräcklig och att osäkerheten därmed kvarstår, har Matchningen mellan skuldernas och tillgångarnas löptider utsikterna för de nordiska marknaderna förbättrats under har ytterligare förbättrats tack vare den fortsatt höga året. volymen av långfristiga emissioner. Exklusive valutaeffekter förväntar Nordea att kostnads- Nordeas likviditetsreserv består av likvida värdepapper ökningen under 2010 i stort sett kommer att ligga i nivå som centralbankerna godtar som säkerhet. Värdet av dessa med 2009, inklusive effekterna från tillväxt- och uppgick till 55,5 md euro i slutet av tredje kvartalet effektivitetsinitiativen. (48,5 md euro i slutet av andra kvartalet). Kreditförlusterna förväntas bli lägre 2010 än 2009. Nordeaaktien Kreditkvaliteten fortsätter att stabiliseras, i takt med den Under tredje kvartalet steg Nordeas aktiekurs från ekonomiska återhämtningen. 64,90 SEK till 70,20 SEK på NASDAQ OMX Nordiska Börs. Nordea bedömer att riskjusterat resultat blir lägre 2010 än 2009, till följd av lägre intäkter inom Group Treasury och Totalavkastningen under tredje kvartalet var 8,2 procent. Markets. Nordea var nummer 14 av 20 bland jämförbara europeiska
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 9(41) Kvartalsvis utveckling, koncernen Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009 Räntenetto 1 310 1 249 1 235 1 299 1 321 3 794 3 982 Avgifts- och provisionsnetto 525 538 475 463 437 1 538 1 230 Nettoresultat av poster till verkligt värde 446 339 548 351 486 1 333 1 595 Andelar i intresseföretags resultat 29 7 25 15 7 61 33 Övriga rörelseintäkter 53 28 20 30 26 101 75 Summa rörelseintäkter 2 363 2 161 2 303 2 158 2 277 6 827 6 915 Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader -721 -701 -687 -702 -670 -2 109 -2 022 Övriga administrationskostnader -436 -445 -438 -471 -382 -1 319 -1 168 Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -39 -40 -39 -46 -35 -118 -103 Summa rörelsekostnader -1 196 -1 186 -1 164 -1 219 -1 087 -3 546 -3 293 Resultat före kreditförluster 1 167 975 1 139 939 1 190 3 281 3 622 Kreditförluster, netto -207 -245 -261 -347 -358 -713 -1 139 Rörelseresultat 960 730 878 592 832 2 568 2 483 Skatt -249 -191 -235 -145 -206 -675 -612 Periodens resultat 711 539 643 447 626 1 893 1 871 Resultat per aktie efter utspädning (EPS), euro 0,18 0,13 0,16 0,11 0,15 0,47 0,49 EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,58 0,55 0,57 0,60 0,68 0,58 0,68
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 10(41) Kundområden Resultat Intäktsnivån var ungefär densamma som under föregående kvartal. Provisionsintäkterna tyngdes av Nordic Banking semestersäsongen, medan räntenettot steg och Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade nettoresultatet av poster till verkligt värde var i stort med 41 000 under tredje kvartalet, vilket motsvarade sett oförändrat. en tillväxttakt på årsbasis på 6 procent. Cirka 60 procent av dessa var nya kunder i Nordea. Utlåningen, inlåningen och marginalerna utvecklades Exklusive Fionia var inflödet av externa kunder det positivt, även om man räknar bort växelkurseffekterna största någonsin. från den svenska och norska valutan. Antalet proaktiva kundmöten fortsatte att öka. Högre korta räntor i Finland, Norge och Sverige Ökningen var betydande, över 40 procent jämfört med förbättrade inlåningsmarginalerna, medan utvecklingen samma period 2009. På nordisk nivå ökade gick i motsatt riktning i Danmark. marknadsandelen av utlåning till privatkunder, medan marknadsandelen av inlåning från företag och Intäkterna från företagssegmentet var på samma nivå privatkunder var i stort sett oförändrad. som under förra kvartalet tack vare ett antal stora affärer som uppvägde semestersäsongen. Intäkterna Koncerninitiativet Future Distribution innefattar ett från privatkunder ökade i alla segment utom private brett urval satsningar för att utveckla distributionen i banking, som tyngdes under tredje kvartalet av ett lågt syfte att höja kundnöjdheten, öka försäljningen och antal emissioner av strukturerade produkter. Kostna- minska kostnaderna för kundservicen. Nya anpassade derna ökade med 2 procent från föregående period. kontorstyper håller på att utvärderas på ett 40-tal kontor, och ytterligare 40 ska göras om under fjärde Kreditförlusterna minskade jämfört med föregående kvartalet. iPhone-applikationen, som lanserades i kvartal. Kreditförlustrelationen uppgick till 33 punkter Norge och Sverige under första halvåret, har nu över inklusive avsättningarna till det danska 100 000 användare. Onlinetjänsterna förbättras kvartal garantiprogrammet, och 24 punkter exklusive dessa. för kvartal, eftersom allt fler kunder väljer denna kanal Kreditförlusterna minskade i Danmark och Norge, och för sina kontakter med Nordea. var i stort sett oförändrade i Finland och Sverige. Nordic Banking: rörelseresultat, volymer och marginaler Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 996 951 936 978 988 5% 1% Avgifts- och provisionsnetto 447 491 432 418 373 -9% 20% Nettoresultat av poster till verkligt värde 175 173 139 138 122 1% 43% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 8 22 16 19 6 -64% 33% Summa intäkter inkl. allok. 1 626 1 637 1 523 1 553 1 489 -1% 9% Personalkostnader -316 -311 -303 -356 -292 2% 8% Summa kostnader inkl. allok. -878 -862 -874 -885 -780 2% 13% Resultat före kreditförluster 748 775 649 668 709 -3% 6% Kreditförluster -188 -200 -209 -267 -263 -6% -29% Rörelseresultat 560 575 440 401 446 -3% 26% K/I-tal, % 54 53 57 57 52 RAROCAR, % 14 16 13 14 15 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 16 409 16 528 16 570 16 575 16 397 -1% 0% Volymer, md euro: Utlåning till företag 116,1 115,5 110,9 107,1 107,4 1% 8% Utlåning till privatkunder 132,3 128,4 123,9 119,5 116,1 3% 14% Summa utlåning 248,4 243,9 234,8 226,6 223,5 2% 11% Inlåning från företag 57,6 55,5 56,7 57,3 52,9 4% 9% Inlåning från privatkunder 72,6 72,1 68,7 68,3 66,7 1% 9% Summa inlåning 130,2 127,6 125,4 125,6 119,6 2% 9% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,50 1,48 1,48 1,43 1,42 Bolån till privatkunder 0,78 0,81 0,84 0,82 0,87 Konsumtionslån 4,08 4,07 4,03 4,06 4,04 Utlåningsmarginaler totalt 1,43 1,43 1,45 1,41 1,43 Inlåning från företag 0,22 0,16 0,19 0,21 0,23 Inlåning från privatkunder 0,08 0,01 0,04 0,08 0,14 Inlåningsmarginaler totalt 0,14 0,08 0,11 0,14 0,18
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 11(41) Banking Danmark Marknadsandelen för inlåning från privatkunder förblev stabil på en växande marknad. Affärsutveckling Marknadsandelen för företagsinlåning ökade. Framtida Banking Danmark noterade nya framgångar under regelverk väntas leda till hård priskonkurrens på tredje kvartalet. Antalet förmåns- och private banking- inlåningssidan. kunder ökade med 8 200 under perioden. Tillväxttakten på årsbasis var 5 procent. Trots en hyfsad makroekonomisk utveckling låg kreditförlusterna på samma nivå som föregående Strategiimplementeringen fortskred, med ännu fler kvartal. I synnerhet små och medelstora företag har proaktiva kundmöten. Den starka fokuseringen på alltjämt utmaningar att klara konkurrenstrycket, hitta ökad kompetensutveckling för alla chefer fortsatte. tillväxtområden och utveckla sina produkter och Satsningen på att skapa positiva kundupplevelser tjänster. resulterade i ökade marknadsandelar för utlåning till privatkunder. Resultat Räntenettot ökade under tredje kvartalet tack vare Företagskundernas intresse för investeringar var ökade affärsvolymer. Marginalerna pressas dock av en måttligt. I stället riktades fokus mot rörelsekapital, ökad priskonkurrens och lägre räntenivåer. vilket ledde till minskad efterfrågan på utlåningsprodukter och hård konkurrens. Marginalerna Kreditförlusterna uppgick till 129 mn euro, inklusive låg kvar på ungefär samma nivå, trots den hårda 50 mn euro i avsättningar för det danska konkurrensen. Det statliga garantiprogrammet löpte ut garantiprogrammet. Kreditförlustrelationen var 44 den 30 september, men kommer att ersättas av ett nytt punkter exklusive dessa avsättningar (45 punkter under insättningsgarantiprogram. andra kvartalet), och 72 punkter inklusive dessa. Banking Danmark: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 332 324 325 354 351 2% -5% Avgifts- och provisionsnetto 91 100 90 91 77 -9% 18% Nettoresultat av poster till verkligt värde 64 63 52 35 42 2% 52% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 5 20 13 15 5 -75% 0% Summa intäkter inkl. allok. 492 507 480 495 475 -3% 4% Personalkostnader -109 -105 -103 -112 -96 4% 14% Summa kostnader inkl. allok. -264 -260 -261 -256 -237 2% 11% Resultat före kreditförluster 228 247 219 239 238 -8% -4% Kreditförluster -129 -137 -115 -153 -143 -6% -10% Rörelseresultat 99 110 104 86 95 -10% 4% K/I-tal, % 54 51 54 52 50 RAROCAR, % 15 18 16 20 19 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 5 154 5 149 5 164 5 191 4 962 0% 4% Volymer, md euro: Utlåning till företag 30,9 31,2 30,1 30,5 29,6 -1% 4% Utlåning till privatkunder 42,7 41,7 40,7 40,3 39,2 2% 9% Summa utlåning 73,6 72,9 70,8 70,8 68,8 1% 7% Inlåning från företag 13,6 13,2 13,4 13,9 13,2 3% 3% Inlåning från privatkunder 23,2 23,5 22,1 22,4 20,6 -1% 13% Summa inlåning 36,8 36,7 35,5 36,3 33,8 0% 9% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,71 1,73 1,73 1,65 1,66 kv310 kv210 kv309 1 Bolån till privatkunder 0,49 0,50 0,50 0,49 0,49 Utlån - företag 20,7 20,9 20,9 Konsumtionslån 4,68 4,70 4,65 4,71 4,73 Utlån - privat 16,9 16,7 16,0 Utlåningsmarginaler totalt 1,62 1,63 1,64 1,58 1,57 Bolån 15,8 15,7 15,5 Inlåning från företag 0,17 0,18 0,22 0,21 0,25 Inlån - företag 1 24,3 23,9 25,3 Inlåning från privatkunder -0,01 0,01 0,11 0,19 0,45 Inlån - privat 22,4 22,5 21,5 1 Inlåningsmarginaler totalt 0,07 0,09 0,16 0,20 0,35 Exkl. finansinstitut
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 12(41) Banking Finland prissättning att förbättra marginalerna. Nordea förvärvade under perioden en utvald portfölj av fastighetskrediter på Affärsutveckling 0,2 md euro från Eurohypo AG. Nordea förblev den Tillväxtplanen för Finland fortsatte att ge resultat. Antalet ledande banken vad gäller införande av Single European förmåns- och private banking-kunder ökade med 11 600 Payment Area (SEPA), med 65 procent av marknaden för under perioden. Tillväxttakten på årsbasis var 5 procent. SEPA-betalningar. Antalet proaktiva kundmöten förblev högt. Nordeas satsningar på att förbättra servicen har burit frukt då flera Konkurrensen på inlåningsmarknaden fortsatte att driva de tecken på en klart högre kundnöjdhet har kommit under räntor som erbjöds kunderna uppåt, över marknadsnivå. året. Inlåning är en viktig källa till upplåning och Nordea behöll och förstärkte sin starka position på inlåningsmarknaden. Andelen av marknaden för inlåning från privatkunder ökade, medan andelen av utlåningsmarknaden var stabil. Resultat Under perioden öppnades flera nya kontor i Stigande räntor bidrog till stigande intäkter under huvudstadsområdet. Målet är att stödja tillväxtplanen för perioden. Avgifts- och provisionsintäkter utvecklades Finland och fokusera på värvning av nya kunder och fortsatt starkt, och nivån var betydligt högre än under rådgivning till förmånskunder. under tredje kvartalet 2009. Kostnaderna utvecklades planenligt. Antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) Åtgärder har vidtagits för att säkra Nordeas starka minskade jämfört med föregående kvartal, i enlighet med ställning som företagsbank. Den ekonomiska en planerad minskning av kundtjänst- och kassapersonal. återhämtningen fortsatte och ledde till en viss ökning i efterfrågan på företagskrediter. Utöver nyutlåningen Kreditförlusterna var 53 mn euro, och härrörde främst från fortsätter anpassningar av den befintliga utlåningens företagssidan. Kreditförlustrelationen var 42 punkter. Banking Finland: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 196 189 190 193 199 4% -2% Avgifts- och provisionsnetto 131 131 132 119 109 0% 20% Nettoresultat av poster till verkligt värde 39 35 36 39 29 11% 34% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 2 1 1 1 0 Summa intäkter inkl. allok. 368 356 359 352 337 3% 9% Personalkostnader -75 -73 -72 -91 -77 3% -3% Summa kostnader inkl. allok. -201 -212 -213 -224 -195 -5% 3% Resultat före kreditförluster 167 144 146 128 142 16% 18% Kreditförluster -53 -55 -55 -42 -50 -4% 6% Rörelseresultat 114 89 91 86 92 28% 24% K/I-tal, % 55 60 59 64 58 RAROCAR, % 15 12 14 12 13 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 5 090 5 216 5 169 5 148 5 085 -2% 0% Volymer, md euro: Utlåning till företag 23,8 23,9 23,3 22,6 23,1 0% 3% Utlåning till privatkunder 28,9 28,9 27,7 27,4 27,0 0% 7% Summa utlåning 52,7 52,8 51,0 50,0 50,1 0% 5% Inlåning från företag 13,5 14,1 14,1 13,6 12,4 -4% 9% Inlåning från privatkunder 23,2 23,2 22,3 22,1 21,8 0% 6% Summa inlåning 36,7 37,3 36,4 35,7 34,2 -2% 7% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,45 1,44 1,40 1,32 1,27 kv310 kv210 kv309 1 Bolån till privatkunder 0,77 0,81 0,82 0,83 0,90 Utlån - företag 34,4 34,7 34,8 Konsumtionslån 3,44 3,39 3,36 3,48 3,44 Utlån - privat 30,8 30,8 30,5 Utlåningsmarginaler totalt 1,37 1,38 1,37 1,36 1,36 Bolån 30,9 30,9 30,5 1 Inlåning från företag 0,13 0,06 0,08 0,14 0,18 Inlån - företag 39,0 38,9 39,8 Inlåning från privatkunder -0,08 -0,17 -0,13 -0,07 -0,05 Inlån - privat 31,6 31,5 31,2 1 Inlåningsmarginaler totalt 0,00 -0,08 -0,05 0,01 0,03 Exkl. finansinstitut
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 13(41) Banking Norge Resultat Intäkterna sjönk med 3 procent från andra kvartalet men Affärsutveckling ökade med 5 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med Nedgången från föregående kvartal berodde främst på 7 900, motsvarande en tillväxttakt på 13 procent på lägre efterfrågan på sparande och årsbasis, den högsta någonsin. Nyförvärvade kunder kapitalmarknadsprodukter under sommaren. Marginalen fortsatte att bidra starkt till tillväxten. på bolån gick ner med 16 punkter. Hälften av denna nedgång var dock av tekniska skäl. Marginalen på inlåning På privatsidan togs marknadsandelar på från privatkunder steg med 17 punkter. utlåningsmarknaden under kvartalet, medan andelen av inlåningsmarknaden var stabil. Kostnaderna steg med 10 procent, främst på grund av ett bedrägerifall i augusti. Antalet anställda (omräknat till Marknadsandelen av företagskrediter ökade jämfört med heltidstjänster) steg med 1 procent, i enlighet med andra kvartalet, trots minskade volymer. Marknadsandelen satsningar på att öka resurserna inom tillväxtområden. avseende inlåning från företag ökade, liksom volymerna. Omfördelningen av resurser från områden med låg tillväxt Affärsaktiviteten tog fart igen efter sommaren och till områden med hög tillväxt fortsatte. För fjärde kvartalet försäljningen av kapitalmarknadsprodukter ökade i augusti planeras en minskning av antalet anställda inom områdena och september jämfört med samma period 2009. med låg tillväxt. Åtgärder för att ytterligare förbättra prissättningen av risk Kreditförlustrelationen uppgick till 6 punkter (7 punkter fick en viss positiv effekt på marginalerna på under andra kvartalet). företagskrediter redan under tredje kvartalet. Banking Norge: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 188 187 187 189 193 1% -3% Avgifts- och provisionsnetto 64 70 51 56 50 -9% 28% Nettoresultat av poster till verkligt värde 25 29 20 31 20 -14% 25% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 0 0 2 2 1 ########### -100% Summa intäkter inkl. allok. 277 286 260 278 264 -3% 5% Personalkostnader -46 -46 -46 -54 -41 0% 12% Summa kostnader inkl. allok. -143 -130 -137 -141 -117 10% 22% Resultat före kreditförluster 134 156 123 137 147 -14% -9% Kreditförluster -6 -7 -23 -47 -31 -14% -81% Rörelseresultat 128 149 100 90 116 -14% 10% K/I-tal, % 52 46 53 51 44 RAROCAR, % 11 15 11 12 13 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 1 807 1 791 1 810 1 803 1 834 1% -1% Volymer, md euro: Utlåning till företag 24,0 24,2 22,5 21,7 21,8 -1% 10% Utlåning till privatkunder 23,2 22,6 21,9 20,8 19,9 3% 17% Summa utlåning 47,2 46,8 44,4 42,5 41,7 1% 13% Inlåning från företag 14,7 13,7 13,6 14,0 13,6 7% 8% Inlåning från privatkunder 8,3 8,5 7,9 7,6 7,4 -2% 12% Summa inlåning 23,0 22,2 21,5 21,6 21,0 4% 10% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,62 1,61 1,65 1,62 1,63 kv310 kv210 kv309 1 Bolån till privatkunder 0,90 1,06 1,23 1,18 1,35 Utlån - företag 15,0 14,7 15,3 Konsumtionslån 7,22 7,32 7,33 6,98 7,21 Utlån - privat 11,4 11,3 11,1 Utlåningsmarginaler totalt 1,41 1,48 1,59 1,55 1,64 Bolån 11,9 11,7 11,4 1 Inlåning från företag 0,29 0,22 0,27 0,26 0,21 Inlån - företag 17,0 16,3 17,7 Inlåning från privatkunder 0,32 0,15 0,05 -0,01 -0,22 Inlån - privat 8,7 8,7 8,7 1 Inlåningsmarginaler totalt 0,30 0,19 0,19 0,16 0,06 Exkl. Finansinstitut Valutafluktuationer påverkade intäkts- och kostnadsposter med 0 % kv3/kv2 (+9 % kv3/kv3) Valutafluktuationer påverkade balansräkningsposter med 0 % kv3/kv2 (+7 % kv3/kv3)
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 14(41) Banking Sverige Marginalerna ökade under kvartalet. Inlåningsmarginalerna följde marknadsräntorna uppåt. Affärsutveckling Även marginalerna på utlåning till privatkunder Trots sommarsäsongen fortsatte den intensiva förbättrades. På företagssidan var dock affärsaktiviteten under tredje kvartalet, vilket ledde till utlåningsmarginalerna i stort sett oförändrade. kraftigt ökade affärsvolymer och högre marginaler. Marknadsandelen inom privatkundsegmentet ökade något, Tillväxten i antalet förmåns- och private banking-kunder men minskade något på företagssidan. fortsatte. Totalt ökade dessa med 13 400 nya kunder under tredje kvartalet, vilket motsvarade en tillväxttakt på Resultat årsbasis på 6 procent. Satsningarna på privatkunder ledde Trots lägre transaktionsdrivna intäkter under semester- till ökad inlåning och fortsatt hög tillväxttakt inom bolån säsongen var de totala intäkterna i stort sett oförändrade och sparandeprodukter. Sparandeprovisionerna fortsatte att jämfört med föregående kvartal. Jämfört med tredje öka under perioden tack vare bra försäljning av kvartalet 2009 ökade de med 19 procent, eller med fondförsäkringar, fonder samt aktiemäkleri. 8 procent i lokal valuta. Räntenettot steg med 10 procent tack vare ökade volymer och högre marginaler. Avgifts- Affärsaktiviteten var hög även på företagssidan. Under och provisionsintäkter var 15 procent lägre än under andra kvartalet redovisades en fortsatt solid volymtillväxt inom kvartalet, i linje med vad som är normalt för säsongen på segmenten stora och medelstora företag. Efterfrågan på till exempel kapitalmarknaden. Nettoresultat av poster till utlåning inom CMB-segmentet gick ner en aning från höga verkligt värde förblev på en rekordhög nivå, tack vare fort- nivåer, vilket förklarades av en förbättrad likviditet bland satt positiv utveckling på derivat- och valutamarknaden. kunderna, ett uppsving på obligationsmarknaden samt en ökad konkurrens, inte minst från internationella banker. Kreditförlusterna förblev låga och tredje kvartalets återföringar av reserver var i nivå med de nya avsättningarna för kreditförluster. Kreditförlustrelationen uppgick till 0 punkter (oförändrat från andra kvartalet). Banking Sverige: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 263 240 222 228 228 10% 15% Avgifts- och provisionsnetto 162 190 160 153 138 -15% 17% Nettoresultat av poster till verkligt värde 48 46 31 33 31 4% 55% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 0 0 0 0 0 ########### ######## Summa intäkter inkl. allok. 473 476 413 414 397 -1% 19% Personalkostnader -85 -87 -82 -98 -76 -2% 12% Summa kostnader inkl. allok. -261 -250 -254 -249 -219 4% 19% Resultat före kreditförluster 212 226 159 165 178 -6% 19% Kreditförluster -1 0 -13 -22 -38 Rörelseresultat 211 226 146 143 140 -7% 51% K/I-tal, % 55 53 62 60 55 RAROCAR, % 16 17 12 14 14 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 4 357 4 370 4 425 4 430 4 513 0% -3% Volymer, md euro: Utlåning till företag 37,4 36,2 35,2 32,4 32,7 3% 14% Utlåning till privatkunder 37,5 35,2 33,4 30,9 30,2 7% 24% Summa utlåning 74,9 71,4 68,6 63,3 62,9 5% 19% Inlåning från företag 15,8 14,4 15,3 16,0 13,9 10% 14% Inlåning från privatkunder 17,9 17,0 16,6 16,1 16,7 5% 7% Summa inlåning 33,7 31,4 31,9 32,1 30,6 7% 10% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,25 1,24 1,23 1,19 1,18 kv310 kv210 kv309 1 Bolån till privatkunder 1,03 0,95 0,92 0,91 0,89 Utlån - företag 17,1 17,3 17,0 Konsumtionslån 2,92 2,76 2,73 2,66 2,61 Utlån - privat 14,1 14,0 13,8 Utlåningsmarginaler totalt 1,28 1,23 1,21 1,19 1,17 Bolån 15,1 15,0 14,9 1 Inlåning från företag 0,28 0,18 0,19 0,24 0,26 Inlån - företag 18,3 18,8 18,6 Inlåning från privatkunder 0,28 0,21 0,20 0,25 0,28 Inlån - privat 16,6 16,7 18,1 1 Inlåningsmarginaler totalt 0,28 0,20 0,19 0,24 0,27 Exkl. finansinstitut Valutafluktuationer påverkade intäkts- och kostnadsposter med med +2 % kv3/kv2 (+11 % kv3/kv3) Valutafluktuationer påverkade balansräkningsposter med 4 % kv3/kv2 (+elva-tolv % kv3/kv3)
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 15(41) Kundsegment den marginalpress som våra internationella konkurrenters återkomst har lett till. De kraftigt ökade avgiftsintäkterna Corporate Merchant Banking härrör från en rad stora kundtransaktioner, främst i Danmark och Finland. Kundsegmentet Corporate Merchant Banking (CMB) ingår i det nya affärsområdet Corporate Merchant Banking Utlåningen har ökat sedan tredje kvartalet 2009, men & Capital Markets, som förutom CMB utgörs av Capital ökningen planade ut under tredje kvartalet i år och Markets Products och Financial Institutions Division. Till stannade på samma nivå som under andra kvartalet. Detta följd av detta presenteras kundsegmentet CMB separat speglar en ökad likviditet bland kunderna. Samma nedan. I den finansiella rapporteringen ingår segmentet utveckling ses på utlåningsmarginalerna, där ökningen på Corporate Merchant Banking i siffrorna för kundområdet årsbasis planat ut under tredje kvartalet och marginalerna Nordic Banking. är stabila jämfört med föregående kvartal. Affärsutveckling Inlåningen fortsatte att öka under tredje kvartalet jämfört Trots skärpt konkurrens fortsatte Corporate Merchant med föregående kvartal. Marginalerna var dock mycket Banking att utvecklas positivt. Intäkterna ökade för femte låga till följd av de låga räntorna och den hårda kvartalet i rad. Ökningen uppgick till 2 procent jämfört konkurrensen. med andra kvartalet, och till 23 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Marknaden för stora företag har Den svenska CMB-enheten drar nytta av tillväxtsatsningen stabiliserats efter finanskrisen. Konkurrensen har skärpts, i CMB i Sverige. Den åtföljande kraftiga ökningen i framför allt på grund av att de internationella aktörerna har affärsvolymerna har lett till hög kringförsäljning. Nordea återvänt för att tävla om marknadsandelarna. har markant stärkt sin ställning som den ledande eller en av de ledande bankerna inom CMB-segmentet. Som cash Intäktsutvecklingen visar på en hög aktivitet inom management-bank har Nordea befäst sin ställning i utlåning. Många kunder har valt att lägga om sina krediter segmentet. för att dra nytta av det normaliserade marknadsläget och Corporate Merchant Banking, intäkter, volymer och marginaler Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 199 196 189 177 172 2% 16% Avgifts- och provisionsnetto 70 74 67 77 70 -5% 0% Nettoresultat av poster till verkligt värde 109 102 86 53 66 7% 65% Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0% 0% Summa intäkter inkl. allokeringar 378 372 342 307 308 2% 23% Volymer, md euro: Utlåning 44,2 44,9 43,2 42,4 42,2 -2% 5% Inlåning 21,1 20,4 21,1 21,3 18,5 3% 14% Marginaler, %: Utlåningsmarginaler 1,54 1,54 1,51 1,43 1,33 Inlåningsmarginaler 0,11 0,10 0,12 0,14 0,14
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 16(41) New European Markets solid ökning, och även inlåningen ökade. Utlåningsmarginalerna minskade, på grund av den skärpta Affärsutveckling konkurrensen om de största företagskunderna. Den positiva intäktsutvecklingen fortsatte i New European Markets under kvartalet. Såväl utlåning som inlåning Därmed steg intäkterna endast marginellt under kvartalet, utvecklades positivt. Ekonomierna i länderna fortsatte att trots de växande affärsvolymerna. Volatiliteten på visa tecken på förbättring, vilket resulterade i överlag finansmarknaden fortsatte att tynga nettoresultatet av oförändrade osäkra fordringar och betydligt lägre poster till verkligt värde. avsättningar för kreditförluster. Kreditkvalitet Ökningstrenden i marginalerna på utlåning till Avsättningar för kreditförluster i Baltikum minskade privatkunder fortsatte, medan marginalerna på utlåning till ytterligare och uppgick till 17 mn euro för kvartalet. företag minskade något i takt med att konkurrensen om de Liksom under tidigare kvartal hänförde sig huvuddelen av starkaste kunderna skärptes ytterligare, främst i Ryssland. avsättningarna till Lettland. Periodens avsättningar för De genomsnittliga inlåningsmarginalerna var stabila Polen var mycket begränsade, och Ryssland noterade jämfört med föregående kvartal. nettoåterföringar, vilket ytterligare bekräftade den höga kreditkvaliteten i dessa länder. Baltikum De baltiska ländernas ekonomier fortsatte att stabiliseras Periodens osäkra fordringar i Baltikum var tämligen och började visa tecken på återhämtning. Utlånings- och stabila, på 622 mn euro. Beloppet motsvarar 808 punkter inlåningsvolymerna var i stort sett oförändrade under av den totala utlåningen, samma som under andra tredje kvartalet, medan marginalerna var stabila. kvartalet. Reserverna för Baltikum motsvarade i slutet av kvartalet 469 punkter av den samlade utlåningen. Intäkterna ökade markant under perioden, främst tack vare Reserveringskvoten i Baltikum var 58 procent, att jämföra ett högt provisionsnetto som ett resultat av en stor med 57 procent i slutet av tredje kvartalet. kapitalmarknadstransaktion. Även räntenettot utvecklades Kreditförlustrelationen var 88 punkter för Baltikum, och gynnsamt. Avsättningarna för kreditförluster minskade 36 punkter för hela New European Markets. ytterligare under kvartalet, vilket också understödde den positiva utvecklingen av rörelseresultatet. Baltikum: kreditförluster och osäkra fordringar Polen kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Den polska ekonomin fortsatte att utvecklas väl under 2010 10 10 2009 09 tredje kvartalet, och framtidsutsikterna ser ljusa ut. Kreditförluster, mn euro 17 22 32 65 62 varav gruppvisa -2 4 2 24 24 Utlåningen och inlåningen ökade ytterligare, främst till Kreditförlustrelation, följd av stigande volymer på privatsidan. Nordeas andel av punkter 88 114 166 338 322 bolånemarknaden närmar sig 5 procent. Marginalerna på Osäkra fordringar brutto, såväl utlåning som inlåning var stabila jämfört med mn euro 622 614 641 535 522 föregående kvartal. Osäkra fordringar brutto, punkter 808 808 822 733 705 Intäkterna steg med 4 procent jämfört med förra kvartalet Reserver, mn euro 361 347 339 319 263 och med 41 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Reserveringsgrad, Nordea har sedan årsskiftet vunnit nya marknadsandelar punkter 469 457 435 437 355 inom utvalda segment, och värvade över 4 500 nya Reserveringskvot1 58 % 57 % 53 % 60 % 50 % förmånskunder under perioden. 1 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto. Nordea fortsätter att prisas för sin service och sina Resultat produkter, och kom på tredje plats i Newsweeks Friendly Intäkterna ökade med 8 procent jämfört med föregående Bank 2010-rankning, där 24 banker granskades. kvartal och med 25 procent jämfört med tredje kvartalet Utbyggnaden av kontorsnätet i Polen fortskrider som 2009, vilket bekräftar den långsiktiga tillväxttrenden. planerat, och fyra nya kontor öppnades under kvartalet. Räntenettot steg med 6 procent jämfört med andra Takten i lanseringen av nya kontor kommer att skruvas kvartalet. Kostnaderna minskade med 5 procent under upp under fjärde kvartalet. perioden. Till följd av den pågående utbyggnaden av kontorsnätet i Polen steg antalet anställda med 165, Ryssland omräknat till heltidstjänster, från andra kvartalet. Den ryska ekonomin fortsatte att repa sig under kvartalet, Rörelseresultatet ökade med 58 procent till 93 mn euro, med stöd från en ökad export. Utlåningen uppvisade en och steg därmed för tredje kvartalet i rad.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 17(41) New European Markets: rörelseresultat, volymer och marginaler fördelade på områden New European Markets Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 129 122 118 109 106 6% 22% Avgifts- och provisionsnetto 27 18 20 20 14 50% 93% Nettoresultat av poster till verkligt värde 19 18 15 13 19 6% 0% Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0 ####### ####### Övriga rörelseintäkter 1 5 1 2 2 -80% -50% Summa intäkter inkl. allok. 176 163 154 144 141 8% 25% Personalkostnader -34 -37 -35 -30 -27 -8% 26% Övr. kostnader inkl. avskrivn. -35 -36 -33 -43 -34 -3% 3% Kostnader inkl. allok. -69 -73 -68 -73 -61 -5% 13% Resultat före kreditförluster 107 90 86 71 80 19% 34% Kreditförluster -14 -31 -34 -69 -69 -55% -80% Rörelseresultat 93 59 52 2 11 58% 745% K/I-tal, % 39 45 44 51 43 RAROCAR, % 23 22 21 20 25 Utlåning, md euro 17,0 16,3 15,8 15,7 15,4 4% 10% Inlåning, md euro 4,8 4,5 4,7 5,1 4,4 7% 9% Antal anställda (omr. t. heltidstj) 4 644 4 479 4 435 4 410 4 316 Marginaler, %: Utlåning till företag 2,18 2,29 2,37 2,38 2,34 Utlåning till privatkunder 1,91 1,84 1,83 1,79 1,68 Inlåning från företag 0,48 0,51 0,58 0,74 1,06 Inlåning från privatkunder 0,35 0,35 0,27 0,43 0,51 Baltikum Polen Ryssland kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2009 Räntenetto 38 35 33 29 25 33 30 30 29 23 58 57 55 51 57 Avgifts- och provisionsnetto 17 10 12 11 8 7 6 5 5 5 3 3 3 4 2 Nettoresultat av poster till verkligt värde 2 1 -2 -2 4 14 13 9 9 10 3 3 8 6 6 Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 Summa intäkter inkl. allok. 58 46 43 38 37 55 53 45 44 39 64 63 66 62 65 Personalkostnader -7 -7 -7 -5 -7 -11 -11 -11 -12 -9 -15 -17 -16 -12 -10 Övr. kostnader inkl. avskrivn. -12 -12 -11 -16 -12 -15 -14 -14 -17 -11 -9 -8 -6 -10 -6 Kostnader inkl. allok. -19 -19 -18 -21 -19 -26 -25 -25 -29 -20 -24 -25 -22 -22 -16 Resultat före kreditförluster 39 27 25 17 18 29 28 20 15 19 40 38 44 40 49 Kreditförluster -17 -22 -32 -65 -64 -1 -2 0 -1 0 3 -6 -2 -3 -7 Rörelseresultat 22 5 -7 -48 -46 28 26 20 14 19 43 32 42 37 42 K/I-tal, % 33 41 42 55 51 47 47 56 66 51 38 40 33 35 25 RAROCAR, % 15 12 13 9 10 29 28 21 18 21 34 34 36 40 47 Utlåning, md euro 7,7 7,6 7,8 7,7 7,8 4,9 4,6 4,5 4,6 4,1 4,4 4,1 3,5 3,4 3,5 Inlåning, md euro 1,8 1,7 1,8 2,0 1,8 2,1 2,0 2,1 2,1 1,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,7 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 1 151 1 144 1 154 1 148 1 133 1 781 1 656 1 627 1 630 1 619 1 679 1 648 1 628 1 613 1 545 Omräknat på grund av organisationsförändringar
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 18(41) Shipping, Oil Services & International orsakat en viss osäkerhet i oljeservicesektorn och ett överskott på borriggar och offshoreservicefartyg. En Affärsutveckling efterföljande regeländring lär öka efterfrågan på ny Frakterna på råoljetankermarknaden sjönk markant teknik, vilket gynnar oljeservicebolag i allmänhet. jämfört med andra kvartalet. Aktiviteten på köp- och försäljningsmarknaden minskade något, även om Volymen av nya transaktioner växte betydligt jämfört värderingarna av framför allt de moderna fartygen stod med andra kvartalet. De globala syndikerade sig. Torrlastsektorn förblev neutral med undantag för lånevolymerna inom shipping- och offshoreindustrin capesize-fartygen, som steg märkbart från låga nivåer. uppgick till 28 md dollar under årets första nio månader. Den positiva trenden i containersegmentet fortsatte in på Det motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med tredje kvartalet. samma period 2009. Transaktionerna verkställdes fortfarande på konservativ basis, medan aktiviteten ökar Efterfrågan väntas dock öka endast måttligt på de bland shippingbankerna. mogna marknaderna, på grund av låg efterfrågan bland konsumenterna och förväntade åtstramningar av den Nordeas exponering mot shipping-, offshore- och senaste tidens expansiva finanspolitik. För oljeservicesektorn är väl diversifierad. I slutet av tredje shippingsektorns del tycks således efterfrågan stå och kvartalet uppgick osäkra fordringar till 278 mn euro, falla med tillväxten i framför allt Kina. Utökningen av eller 199 punkter av den totala utlåningen. tankerflottan tog förnyad fart med ett stort antal nya leveranser och ökat antal kontrakt. Torrlastflottan har Resultat sedan årsskiftet vuxit med hela 10 procent. Detta, jämte Intäkterna uppgick till 114 mn euro, en ökning med en hög exponering mot efterfrågan från Kina, kan 8 procent från föregående kvartal, främst på grund av utgöra en risk i segmentet. högre provisionsnetto. Kreditförlusterna uppgick till 10 mn euro, något lägre än under tidigare kvartal, vilket Oljeprisökningen under första halvåret 2010 har lett till motsvarar en kreditförlustrelation på 31 punkter. nya satsningar på prospektering och produktion, med Rörelseresultatet var 89 mn euro, upp 13 procent från åtföljande ökning i efterfrågan på oljeservice. andra kvartalet. Oljeläckan i Mexikanska golfen har dock på kort sikt Shipping, Oil Services & International: rörelseresultat, volymer och marginaler/område Shipping, Oil Services & International Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 83 79 75 77 70 5% 19% Avgifts- och provisionsnetto 27 18 7 15 15 50% 80% Nettoresultat av poster till verkligt värde 4 9 7 14 4 -56% 0% Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0 ########## ########## Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 0 ########## ########## Summa intäkter inkl. allok. 114 106 89 107 89 8% 28% Personalkostnader -12 -12 -9 -11 -10 0% 20% Övr. kostnader inkl. avskrivn. -3 -4 -3 -2 -2 -25% 50% Kostnader inkl. allok. -15 -16 -12 -13 -12 -6% 25% Resultat före kreditförluster 99 90 77 94 77 10% 29% Kreditförluster -10 -11 -19 -13 -27 -9% -63% Rörelseresultat 89 79 58 81 50 13% 78% K/I-tal, % 13 15 13 12 13 RAROCAR, % 29 17 22 27 27 Utlåning, md euro 14,0 14,7 13,5 12,9 12,8 -5% 9% Inlåning, md euro 6,3 4,8 4,6 4,4 4,8 31% 31% Antal anställda (omr. t. heltidstj) 317 320 311 304 305 Marginaler, %: Utlåning till företag 1,80 1,84 1,76 1,70 1,53 Inlåning från företag 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 19(41) Financial Institutions Affärsutveckling Pressen på inlåningsmarginalerna består, när svaga Affärsaktiviteten gick som vanligt ner under tredje institutioner i sin jakt på upplåning driver upp priset på kvartalet. Kundaktiviteten vände dock märkbart uppåt pengar. Utlåningen var relativt stabil under kvartalet. mot slutet av perioden när finansmarknaden började anpassa sig till nya framtidsutsikter. Det var främst Oslobörsen förenade sig med de övriga nordiska efterfrågan på risksäkring av portföljer som ökade, till börserna i juni när de inrättade ett Central Counterpart följd av stigande och mer volatila räntor i september. Clearing House (CCP). Detta ledde att Securities Services transaktionsvolymer minskade under tredje Det ser alltjämt osäkert ut för ekonomin, och efter kvartalet. Nordea har svarat med att vässa sitt nordiska kvartalets starka indexutveckling är många placerare underdepåerbjudande. Detta resulterade i att Nordea ovilliga att exponera sig för kraftiga marknadsrörelser. vann ett stort nordiskt mandat och ökade sina Det finns också positiva tecken: en bättre marknad för marknadsandelar. nyemissioner av obligationer och fler förestående fusioner, förvärv och börsintroduktioner. Denna Resultat utveckling följs noga, eftersom den speglar placerarnas Av säsongsskäl minskade Financial Institutions avgifts- och företagens förtroende. och provisionsintäkter något, liksom även nettoresultatet av finansiella poster. Intäkterna var dock högre än under Konkurrensen är hård, bland lokala såväl som globala samma period 2009. aktörer. Priset är en konkurrensfaktor men även beredskapen att ta på sig risk, eftersom bankerna Kostnadsnivån var intakt jämfört med andra kvartalet försöker kompensera för att volymerna är mindre än de och även på årsbasis, vilket gjorde att Financial var före krisen. Nordea har försvarat sin position tack Institutions hittills i år kunnat redovisa en förbättrad vare sin finansiella styrka och goda marknadsrenommé. trend i rörelseresultatet. Fortsatt utveckling av interna allokeringsmodeller såväl som externa regelverk ledde till ett ökat kapitalbehov i verksamheten, vilket tyngde RAROCAR. Financial Institutions: rörelseresultat, volymer och marginaler/område Financial Institutions Förändring kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv310/ kv310/ Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 kv210 kv309 Räntenetto 16 16 15 17 16 0% 0% Avgifts- och provisionsnetto 37 42 39 37 36 -12% 3% Nettoresultat av poster till verkligt värde 42 46 36 34 39 -9% 8% Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0 ########## ########## Övriga rörelseintäkter 28 0 3 12 17 ########## 65% Summa intäkter inkl. allok. 123 104 93 100 108 18% 14% Personalkostnader -9 -8 -8 -8 -8 13% 13% Övr. kostnader inkl. avskrivn. -38 -39 -39 -40 -39 -3% -3% Kostnader inkl. allok. -47 -47 -47 -48 -47 0% 0% Resultat före kreditförluster 76 57 46 52 61 33% 25% Kreditförluster 5 -3 1 -2 0 Rörelseresultat 81 54 47 50 61 50% 33% K/I-tal, % 38 45 51 48 44 RAROCAR, % 40 34 23 36 37 Utlåning, md euro 3,5 3,9 4,4 4,0 4,0 -10% -13% Inlåning, md euro 8,9 9,3 8,9 9,0 10,2 -4% -13% Antal anställda (omr. t. heltidstj) 383 387 388 410 412 Marginaler, %: Utlåning till företag 0,77 0,90 0,82 0,81 0,66 Inlåning från företag 0,20 0,15 0,17 0,17 0,19
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 20(41) Övrig kundverksamhet & Funds var 11 mn euro under tredje kvartalet. Den kundverksamhet som inte ingår i Nordic Banking Resultatet ingår i Asset Managements resultat, se sidan eller de övriga kundområdena rapporteras under Övrig 24. kundverksamhet, och redovisas tillsammans med resultat som inte har allokerats till något av de Lifes kundverksamhet huvudsakliga kundområdena. Kundverksamheten i Life omfattar livförsäkringsrörelsen utanför Nordea Banks eget International Private Banking & Funds kontorsnät. Här ingår försäljning till nordiska kunder International Private Banking noterade ett mindre genom Life & Pensions egna försäljare, mäklare och nettoinflöde samt ökade marknadsvärden under agenter, samt den polska livförsäkringsrörelsen. perioden. Förvaltat kapital steg från 9,2 md euro till Verksamheten ingår i produktresultatet för Life & 9,3 md euro. Pensions, se sidan 24. Det förvaltade kapitalet inom Fund Distribution steg Life & Pensions intäkter uppgick till 114 mn euro och under perioden med 21 procent till 5,3 md euro, tack rörelseresultatet till 59 mn euro under tredje kvartalet. vare betydande inflöden på 0,6 md euro och ett ökat Det motsvarar en ökning på 19 respektive 48 procent marknadsvärde på 0,3 md euro. De flesta regioner från föregående kvartal. redovisade inflöden, främst till obligationsfonder. European High Yield Bond Fund, Danish Mortgage Oallokerade kapitalmarknadsintäkter Bond Fund och Emerging Market Consumer Fund De oallokerade kapitalmarknadsintäkterna består i noterade särskilt höga inflöden under tredje kvartalet. huvudsak av den del av Capital Markets Products resultat (se sidan 23) som inte allokeras till Nordic Förvaltat kapital i International Private Banking & Banking eller andra kundområden. Nettoresultat av Funds ökade med 0,9 md euro till 14,5 md euro. Det poster till verkligt värde steg till 137 mn euro, och kombinerade resultatet för International Private Banking intäkterna steg till 89 mn euro. Övrig kundverksamhet, per enhet International Private Banking Life Oallokerade & Funds kapitalmarknadsintäkter kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2009 Räntenetto 8 7 10 10 11 0 0 0 0 0 -17 6 27 16 13 Avgifts- och provisionsnetto 20 23 18 13 16 24 4 17 3 16 -31 -28 -39 -20 -25 Nettoresultat av poster till verkligt värde 5 6 6 10 8 86 88 98 93 99 137 60 179 130 204 Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 0 4 5 4 9 6 0 0 0 0 0 Summa intäkter inkl. allok. 33 37 34 34 35 114 96 119 105 121 89 38 167 126 192 Personalkostnader -13 -13 -13 -11 -13 -34 -32 -35 -36 -31 -88 -88 -88 -45 -95 Övr. kostnader inkl. avskrivn. -9 -9 -8 -10 -8 -21 -24 -20 -20 -24 30 32 30 -3 25 Summa rörelsekostnader -22 -22 -21 -21 -21 -55 -57 -55 -56 -55 -58 -56 -58 -48 -70 Kreditförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörelseresultat 11 15 13 13 14 59 40 64 49 66 31 -18 109 78 122 Utlåning, md euro 1,5 1,6 1,8 1,5 1,8 2,4 2,2 1,8 1,9 1,9 23,7 17,4 15,2 16,6 19,5 Inlåning, md euro 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 3,7 4,3 4,0 3,6 3,6 10,2 8,1 8,1 4,9 4,9
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 21(41) Koncernfunktioner lagt fram sina planer för säkerställda obligationer i Resultaten i kundområdena Nordic Banking, New Finland. Den första emissionen planeras äga rum under European Markets, Shipping, Oil Services & International fjärde kvartalet i år. Den långfristiga upplåningens andel och Financial Institutions Division samt i övrig kund- uppgick i slutet av tredje kvartalet till 69 procent. verksamhet utgör tillsammans med koncernfunktionernas resultat det redovisade resultatet för hela koncernen. Bland transaktionerna på den internationella marknaden kan nämnas en 5-årig fastförräntad obligation på 1,25 md euro i augusti, ett 10,5-årigt fastförräntat tidsbundet Group Corporate Centre förlagslån på 750 mn euro i september, samt en Affärsutveckling fastförräntad så kallad dual-tranche-obligation på 1,5 md Finansmarknadens utveckling under tredje kvartalet US-dollar, med 3 respektive 10 års löptid, i oktober. karaktäriserades av något bättre ekonomisk statistik i Norden och vissa delar av Europa. I tillägg har oron för en Matchningen mellan skuldernas och tillgångarnas löptider ny nedgång i USA lett till spekulationer om nya åtgärder har ytterligare förbättrats tack vare den fortsatt höga från Fed för att hålla räntorna nere. volymen av långfristiga emissioner. Räntorna har därför förblivit låga överlag, och de långa Nordeas likviditetsreserv består av likvida värdepapper räntorna har gått ned även om några centralbanker, som centralbankerna godtar som säkerhet. Dessa däribland den svenska Riksbanken, har börjat höja. värdepapper uppgick till 55,5 md euro i slutet av tredje Företagskreditspreadarna har utvecklats positivt under kvartalet (48,5 md euro föregående kvartal). tredje kvartalet och därmed frigjort sig i någon mån från Likviditetsreserven kommer att uppfylla villkoren i de nya statsskuldkrisen. likviditetsreglerna. Även om världsekonomin ser ut att hämta sig gradvis Prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad kvarstår en rad viktiga riskfaktorer, däribland en förvärrad som VaR, uppgick till 56 mn euro. Den aktierelaterade statsskuldkris, fortsatt svag sysselsättningsökning, risk för risken, beräknad som VaR, uppgick till 13 mn euro. Risk en förnyad lågkonjunktur i USA och osäkerhet avseende relaterad till kreditspreadar, beräknad som VaR, uppgick centralbankernas exitstrategier. ECB har signalerat att man till 27 mn euro. Aktierisken minskade, medan ränterisken önskar ett återinförande av tilldelning av likviditet via och risken relaterad till kreditspreadar förblev stabil auktioner i stället för full tilldelning, samt en återgång till jämfört med slutet av andra kvartalet. mer stringenta krav på säkerheter. Resultat Nordeas upplåning och likviditet Periodens rörelseintäkter uppgick till hela 49 mn euro, att Nordea fortsatte att dra nytta av sitt goda namn på samtliga jämföra med -62 mn euro under andra kvartalet. Ränte- marknader. Den genomsnittliga upplåningskostnaden har nettot steg med 14 procent till 42 m euro, främst till följd ökat något i samband med att förfallande långfristiga lån av högre intäkter från likviditetsreserven. Den genomsnitt- har ersatts till högre marknadsräntor. liga upplåningskostnaden fortsatte dock att öka något i samband med förnyelse av långfristiga lån till högre Under tredje kvartalet emitterade Nordea cirka 9,3 md marknadsräntor. euro i långfristig skuld, varav cirka 3,4 md euro utgjordes av säkerställda obligationer på den svenska och norska Nettoresultat av poster till verkligt värde var 10 mn euro, marknaden, och 1,3 md euro, netto, av säkerställda att jämföra med -97 mn euro under andra kvartalet, till obligationer på den danska marknaden. Med Nordea följd av att Group Treasury gynnades av sina positioner på Eiendomskreditts emissioner lanserade Nordea sin norska ränte-, kredit- och aktiemarknaderna. Rörelseresultatet plattform för säkerställda obligationer. Nordea har vidare uppgick till -6 mn euro. Koncernfunktioner: nyckeltal per kvartal Group Corporate Centre Koncernfunktioner och elimineringar kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2009 Räntenetto 42 37 56 86 107 53 31 -2 6 10 Avgifts- och provisionsnetto -3 -2 -2 -4 -2 -23 -28 -17 -19 -6 Nettoresultat av poster till verkligt värde 10 -97 53 -55 2 -32 36 15 -26 -11 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 3 41 4 21 1 -1 Summa rörelseintäkter 49 -62 107 27 110 39 42 17 -39 -8 Summa rörelsekostnader -55 -38 -40 -38 -29 3 -15 11 -37 -12 Kreditförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörelseresultat -6 -100 67 -11 81 42 27 28 -75 -20 Antal anställda (omräkn. t. heltidstj.) 574 586 575 556 572 Omräknat på grund av organisationsförändringar
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 22(41) Kundsegment Företagskunder och finansinstitut, nyckeltal Corporate Stora Övriga Nordiska Merchant Banking företagskunder företagskunder företagskunder kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 Antal kunder, 1 000-tal (periodens slut) 9 9 6 26 26 18 0 0 0 0 0 0 Intäkter, mn euro 378 372 308 282 292 256 212 212 184 872 876 748 Volymer, md euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utlåning 44,2 44,9 42,2 46,6 45,5 43,5 25,3 25,1 21,5 116,1 115,5 107,2 Inlåning 21,1 20,4 18,5 16,2 15,6 15,2 20,3 19,5 19,4 57,6 55,5 53,1 Marginal, % (årsbasis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utlåning 1,54% 1,54% 1,33% 1,43% 1,42% 1,41% 1,70% 1,68% 1,74% 1,50% 1,48% 1,42% Inlåning 0,11% 0,10% 0,14% 0,20% 0,17% 0,25% 0,31% 0,22% 0,28% 0,22% 0,16% 0,23% New European Markets Shipping, Oil Services & Företag och finansinstitut företagskunder Internationals kunder Finansinstitut Summa kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 Antal kunder, 1 000-tal (periodens slut) 96 94 86 2 1 1 1 1 1 0 0 0 Intäkter, mn euro 100 82 104 114 106 89 123 104 108 1 209 1 168 1 049 Volymer, md euro Utlåning 10,9 10,4 10,0 14,0 14,7 12,8 3,5 3,9 4,0 144,5 144,5 134,0 Inlåning 3,2 2,9 2,8 6,3 4,8 4,8 8,9 9,3 10,2 76,0 72,5 70,9 Marginal, % (årsbasis) Utlåning 2,18% 2,29% 2,49% 1,80% 1,84% 1,53% 0,77% 0,88% 0,67% 1,56% 1,56% 1,48% Inlåning 0,47% 0,51% 1,06% 0,14% 0,14% 0,15% 0,20% 0,14% 0,18% 0,22% 0,17% 0,25% Privatkunder, nyckeltal Nordic Förmåns- Övriga Nordiska Private Banking kunder privatkunder privatkunder kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 Antal kunder, 1 000-tal (periodens slut) 92 91 85 2 740 2 700 2 567 Intäkter, mn euro 89 119 88 485 472 438 165 159 177 739 750 703 Volymer, md euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utlåning 6,4 6,3 5,5 116,3 112,7 100,8 9,6 9,4 10,0 132,3 128,4 116,3 Inlåning 8,3 8,3 8,2 47,9 47,0 42,6 16,4 16,8 15,7 72,6 72,1 66,5 Förvaltat kapital 51,5 48,1 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Marginal, % (årsbasis) Utlåning 0,96% 0,99% 1,08% 1,15% 1,16% 1,20% 3,65% 3,59% 3,62% 1,35% 1,38% 1,43% Inlåning -0,01% -0,05% 0,10% -0,01% -0,08% 0,05% 0,31% 0,22% 0,35% 0,08% 0,01% 0,14% New European Markets International Private Privatkunder privatkunder Banking Summa kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 Antal kunder, 1 000-tal (periodens slut) 952 925 845 12 12 12 Intäkter, mn euro 50 47 38 20 24 19 808 821 760 Volymer, md euro Utlåning 6,1 5,9 5,0 1,0 1,1 1,0 139,4 135,4 122,3 Inlåning 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 75,9 75,4 69,9 Förvaltat kapital 9,3 9,2 8,3 0,0 0,0 Marginal, % (årsbasis) Utlåning 1,89% 1,84% 1,68% 0,91% 0,95% 0,87% 1,37% 1,40% 1,43% Inlåning 0,35% 0,35% 0,51% 0,47% 0,39% 0,37% 0,10% 0,03% 0,17%
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 23(41) Produktdivisioner börsintroduktion, som slutfördes i oktober. På marknaden för nyemissioner av obligationer höjde de nordiska emittenterna sin aktivitetsnivå jämfört med andra Capital Markets Products kvartalet. Nordea arrangerade ett antal transaktioner för nordiska emittenter, däribland benchmarkemissioner för Volatiliteten minskade generellt på alla marknader under finska staten (4 md euro), danska staten (1,5 md euro), och tredje kvartalet, sedan oron over statsskulderna lagt sig Sparebank 1 (500 mn euro). något. Den nordiska aktiemarknaden steg till följd av gradvis ökande men alltjämt låga volymer. Också på den nordiska marknaden för syndikerade lån steg aktivitetsnivån under tredje kvartalet. Nordea genomförde Konkurrensen skärptes ytterligare i Norden, i takt med att ett stort antal transaktioner och befäste sin position som fler internationella banker kom in på marknaden. den ledande nordiska arrangören. Aktiviteten minskade under perioden av säsongsskäl. Resultat Den tröga ekonomiska tillväxten fortsatte att tynga de Marknadsvolymerna minskade något jämfört med kommersiella flödena från företagskunder. De föregående kvartal, av säsongsskäl och på grund av ett institutionella kundernas efterfrågan på riskhantering steg måttligt kommersiellt flöde från företagskunder. under kvartalet, liksom även aktiviteten på aktiesidan. Aktiviteten ökade dock senare under kvartalet, i synnerhet inom ränteprodukter. Marginalerna förblev pressade på Vad gäller nyemissioner på aktiemarknaderna förblev grund av den hårda konkurrensen. aktiviteten låg i Norden, men visade dock tecken på att förbättras. Bland annat ökade intresset för utköp av Periodens produktresultat uppgick till 327 mn euro, vilket noterade bolag i syfte att avnotera dem (så kallade public- var ungefär i nivå med det för föregående kvartal och to-private buyouts). Nordea medverkade i flera av de stora 17 procent lägre än produktresultatet för tredje kvartalet transaktionerna, däribland aktieemissionerna för Hydro 2009. och Seawell. Nordea arrangerade även Pandoras Capital Markets Products, produktresultat kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 Räntenetto 93 94 109 88 91 Avgifts- och provisionsnetto 63 87 57 48 51 Nettoresultat av poster till verkligt värde 321 302 368 344 396 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter 477 483 534 480 538 Personalkostnader -88 -88 -88 -45 -95 Övriga kostnader -56 -53 -53 -74 -44 Rörelsekostnader -144 -141 -141 -119 -139 Distributionskostnader -6 -6 -4 -5 -6 Kreditförluster 0 0 0 0 0 Produktresultat 327 336 389 356 393 K/I-tal, % 30 29 26 25 26 Antal anställda (omräkn. t. heltidstj.) 1 773 1 739 1 763 1 716 1 648
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 24(41) Asset Management 2009. Ökningen tillskrivs främst den betydande tillväxten i Affärsutveckling förvaltat kapital, medan transaktionsintäkterna återgick till Nordeas förvaltade kapital steg under tredje kvartalet till normal nivå från andra kvartalets extraordinärt höga nivå. rekordhöga 180,2 md euro, en ökning med 10,4 md euro Produktresultatet var 97 mn euro, upp 5 procent från andra från andra kvartalet. Den kraftiga ökningen berodde dels kvartalet. på marknadsuppgången och dels på ett nettoinflöde på hela 3,3 md euro. Life & Pensions Affärsutveckling Hittills i år har Nordea genererat en stark absolut Nordea Life & Pensions noterade en fortsatt hög avkastning till sina kunder på nästan 11 procent. Under försäljning under tredje kvartalet. Bruttopremieintäkterna tredje kvartalet utvecklades aktiemarknaden positivt, vilket uppgick till 1 181 mn euro. Första halvårets exceptionellt bidrog till att investerarna återfick en del riskaptit. starka försäljning av fondförsäkringar mattades dock av Nordeas fondportföljer steg markant, och 67 procent av under perioden, och bruttopremieintäkterna gick ner med dem har hittills i år överträffat sina jämförelseindex. 10 procent jämfört med andra kvartalet. De var dock Ränteprodukterna fortsatte att slå sina index och 12 procent högre än under tredje kvartalet 2009. blandprodukterna återhämtade sig. Under de senaste 36 månaderna har 78 procent av portföljerna överträffat Kontorsrörelsen fortsatte att vara en viktig säljkanal under jämförelseindex. perioden och tyngdpunkten förblev på fondförsäkringar. Försäljningen via kontorsrörelsen stod för 56 procent av Nordiska fonder redovisade ett litet nettoinflöde, och det premierna, varav fondförsäkringar i sin tur stod för förvaltade kapitalet ökade med 5 procent från föregående 65 procent. kvartal till 34,4 md euro. Stora inflöden via European Fund Distribution och fondförsäkringar noterades. Det Förvaltat kapital steg till rekordhöga 43 md euro, upp samlade nettoinflödet till fonder uppgick till 1 md euro. 5 procent från föregående kvartal och upp 19 procent jämfört med för ett år sedan. Den positiva utvecklingen Implementeringen av Nordeas förvärv av Nordea Invest berodde på en stark värdeökning i tillgångarna och ett Fund Management A/S, som godkändes av den danska nettoinflöde på 0,3 md euro. Det solida finansinspektionen i juni, inleddes under tredje kvartalet. placeringsresultatet stärkte återbäringsmedlen som slutade Förvärvet stärker Nordeas ställning på marknaden för på 1 750 mn euro, upp 17 procent från föregående kvartal. placeringsprodukter och erbjuder nya såväl som gamla Det motsvarar 7,1 procent av de försäkringstekniska kunder ett brett urval av placeringsalternativ. avsättningarna, upp 1 procentenhet från föregående kvartal. Den institutionella kapitalförvaltningen gick starkt framåt under perioden, efter särskilt bidrag från de internationella MCEV ökade under perioden med 263 mn euro till enheterna i Tyskland och Storbritannien. Det totala 3 359 mn euro, med stöd från förbättrade återbäringsmedel nettoinflödet var 1,4 md euro. Intjäningen utvecklades samt nya affärer till ett värde av 170 mn euro. mycket positivt eftersom inflöden skedde till produkter med högre marginal. Det institutionella kapitalet ökade Resultat med 8 procent till 32,0 md euro. Periodens produktresultat var 95 mn euro, upp 20 procent från föregående kvartal och i stort sett oförändrat jämfört Resultat med samma period 2009. Fondförsäkringarna stod för Periodens intäkter uppgick till 162 mn euro, upp 3 procent 23 procent av det samlade resultatet. från föregående kvartal och 26 procent från tredje kvartalet Förvaltat kapital: volymer och nettoinflöden kv3 kv3 Netto- kv2 kv1 kv4 kv3 Md euro 2010 inflöde 2010 2010 2009 2009 Nordiska retailfonder 34,4 0,0 32,9 33,0 30,7 28,2 European Fund Distribution 5,3 0,6 4,4 3,9 2,7 2,4 Nordic Private Banking 51,5 1,0 48,1 48,9 45,8 42,8 International Private Banking 9,3 0,0 9,2 9,2 8,7 8,3 Institutionella kunder 32,0 1,4 29,7 29,2 28,1 27,2 Life & Pensions 47,7 0,3 45,5 45,0 42,2 40,3 Summa 180,2 3,3 169,8 169,3 158,1 149,2
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 25(41) Asset Management, nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 Summa intäkter 162 157 148 165 129 varav hänförliga till förvaltat kapital 130 137 114 124 94 Personalkostnader -36 -36 -32 -44 -31 Övriga kostnader -29 -29 -27 -30 -26 Rörelsekostnader -65 -65 -59 -73 -57 Produktresultat 97 92 89 92 72 K/I-tal, % 40 41 40 44 44 Intäkter från förvaltat kapital, marginal (punkter) 57 57 54 65 52 Kapital förvaltat av Savings Products & Asset Management, md euro 116 110 108 101 96 varav aktier, % 32 32 33 31 30 varav räntepapper och övrigt, % 68 68 67 69 70 Antal anställda (omräkn. t. heltidstj.) 1 144 1 070 1 042 1 039 1 026 Intäkter från aktieverksamheten har överförts till Capital Markets Products på grund av organisationsförändringar. Life & Pensions, nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro 2010 2010 2010 2009 2009 Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning 52 38 49 20 55 Bidrag från kostnadsresultat 2 3 2 -4 3 Bidrag från riskresultat 12 8 9 6 9 Avkastning på eget kapital/övrigt resultat 12 17 22 53 13 Resultat traditionell livförsäkring 77 66 82 75 80 Resultat fondförsäkring 21 17 17 16 17 Beräknade distributionskostnader i Nordic Banking -3 -4 -3 -4 -3 Summa produktresultat 95 79 96 87 94 varav intäkter inom Nordic Banking 39 42 35 48 31 Nyckeltal Bruttopremieintäkter 1 181 1 316 1 399 1 222 1 051 varav från traditionell livförsäkring 573 541 590 547 548 varav från fondförsäkring 608 775 809 674 503 Kapitalavkastning, % 3,2 2,2 2,9 1,8 3,8 Försäkringstekniska avsättningar 35 972 34 675 33 881 32 218 31 226 Återbäringsmedel 1 750 1 487 1 702 1 434 1 203 Placeringstillgångar, miljarder euro 42,9 40,9 40,4 38,0 36,2 varav obligationer, % 48 49 49 52 54 varav aktier, % 7 7 7 6 5 varav alternativa placeringar, % 7 7 6 6 6 varav fastigheter, % 8 8 9 9 9 varav fondförsäkringar, % 31 29 29 27 26 Antal anställda (omräkn. t. heltidstj.) 1 349 1 343 1 340 1 360 1 358
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 26(41) Resultaträkning Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro Not 2010 2009 2010 2009 2009 Rörelseintäkter Ränteintäkter 2 418 2 458 7 058 8 581 10 973 Räntekostnader -1 108 -1 137 -3 264 -4 599 -5 692 Räntenetto 1 310 1 321 3 794 3 982 5 281 Avgifts- och provisionsintäkter 726 631 2 157 1 803 2 468 Avgifts- och provisionskostnader -201 -194 -619 -573 -775 Avgifts- och provisionsnetto 3 525 437 1 538 1 230 1 693 Nettoresultat av poster till verkligt värde 4 446 486 1 333 1 595 1 946 Andelar i intresseföretags resultat 29 7 61 33 48 Övriga rörelseintäkter 53 26 101 75 105 Summa rörelseintäkter 2 363 2 277 6 827 6 915 9 073 Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader: 5 Personalkostnader -721 -670 -2 109 -2 022 -2 724 Övriga administrationskostnader -436 -382 -1 319 -1 168 -1 639 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -39 -35 -118 -103 -149 Summa rörelsekostnader -1 196 -1 087 -3 546 -3 293 -4 512 Resultat före kreditförluster 1 167 1 190 3 281 3 622 4 561 Kreditförluster, netto 6 -207 -358 -713 -1 139 -1 486 Rörelseresultat 960 832 2 568 2 483 3 075 Skatt -249 -206 -675 -612 -757 Periodens resultat 711 626 1 893 1 871 2 318 Hänförligt till: Aktieägare i Nordea Bank AB (publ) 709 624 1 888 1 866 2 314 Minoritetsintressen 2 2 5 5 4 Summa 711 626 1 893 1 871 2 318 Resultat per aktie före utspädning, euro 0,18 0,15 0,47 0,49 0,60 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,15 0,47 0,49 0,60 Rapport över totalresultat Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2009 2010 2009 2009 Periodens resultat 711 626 1 893 1 871 2 318 Valutakursdifferenser under perioden 50 425 488 647 740 Valutasäkringar av nettotillgångar i utländska koncernföretag -75 -279 -311 -482 -507 Skatt på valutasäkringar av nettotillgångar i utländska koncernföretag 20 74 82 127 133 Placeringar tillgängliga för försäljning: Värdeförändringar under perioden - 1 - 1 1 Skatt på värdeförändringar under perioden - 0 - 0 0 Redovisad i resultaträkningen via avyttring under perioden - 0 - 0 -1 Kassaflödessäkringar: Värdeförändringar under perioden - 1 1 4 6 Skatt på värdeförändringar under perioden - 0 0 -1 -2 Övrigt totalresultat, netto efter skatt -5 222 260 296 370 Totalresultat 706 848 2 153 2 167 2 688 Hänförligt till: Aktieägare i Nordea Bank AB (publ) 704 846 2 148 2 162 2 684 Minoritetsintressen 2 2 5 5 4 Summa 706 848 2 153 2 167 2 688
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 27(41) Balansräkning 30 sep 31 dec 30 sep Mn euro Not 2010 2009 2009 Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 082 11 500 2 027 Statsskuldförbindelser 17 374 12 944 9 883 Utlåning till kreditinstitut 7 19 233 18 555 16 418 Utlåning till allmänheten 7 313 980 282 411 282 666 Räntebärande värdepapper 55 657 56 155 42 672 Pantsatta finansiella instrument 9 903 11 240 16 908 Aktier och andelar 16 190 13 703 11 836 Derivatinstrument 10 138 444 75 422 83 128 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 1 297 763 736 Aktier i intresseföretag 545 470 446 Immateriella tillgångar 3 098 2 947 2 714 Materiella tillgångar 432 452 402 Förvaltningsfastigheter 3 591 3 505 3 466 Uppskjutna skattefordringar 117 125 47 Skattefordringar 358 329 245 Överskott förmånsbestämda pensioner 142 134 174 Övriga tillgångar 14 759 14 397 12 377 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 526 2 492 2 132 Summa tillgångar 600 728 507 544 488 277 varav tillgångar för vilka kund bär risken 14 511 12 602 11 033 Skulder Skulder till kreditinstitut 53 599 52 190 53 966 In- och upplåning från allmänheten 165 806 153 577 148 649 Skulder till försäkringstagare 37 908 33 831 32 612 Emitterade värdepapper 137 046 130 519 112 198 Derivatinstrument 10 138 556 73 043 81 906 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 1 963 874 854 Skatteskulder 418 565 435 Övriga skulder 28 708 28 589 22 980 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 459 3 178 3 638 Uppskjutna skatteskulder 766 870 973 Avsättningar 518 309 258 Pensionsförpliktelser 407 394 383 Efterställda skulder 7 927 7 185 7 497 Summa skulder 577 081 485 124 466 349 Eget kapital Minoritetsintressen 83 80 83 Aktiekapital 4 043 4 037 4 037 Övrigt tillskjutet kapital 1 065 1 065 1 065 Övriga reserver -258 -518 -592 Balanserade vinstmedel 18 714 17 756 17 335 Summa eget kapital 23 647 22 420 21 928 Summa skulder och eget kapital 600 728 507 544 488 277 För egna skulder ställda säkerheter 134 926 121 052 108 452 Övriga ställda säkerheter 6 361 6 635 7 158 Ansvarsförbindelser 22 885 22 267 23 377 Kreditlöften1 80 570 77 619 76 958 Övriga åtaganden 3 108 2 178 6 700 1 Inklusive outnyttjad del av beviljad räkningskredit om 44 480 mn euro (31 dec 2009: 46 462 mn euro, 30 sep 2009: 44 582 mn euro).
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 28(41) Rapport över förändringar i eget kapital Hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Övriga reserver: Placeringar Övrigt Omräkning tillgängliga Summa Aktie- tillskjutet utländsk Kassaflödes- för Balanserade Minoritets- eget Mn euro kapital1 kapital verksamhet säkringar försäljning vinstmedel Summa intressen kapital Ingående balans per 1 jan 2010 4 037 1 065 -517 -1 - 17 756 22 340 80 22 420 Totalresultat - - 259 1 - 1 888 2 148 5 2 153 Emitterade C-aktier4 6 - - - - - 6 - 6 Återköp av C-aktier4 - - - - - -6 -6 - -6 Aktierelaterade ersättningar - - - - - 14 14 - 14 Utdelning för 2009 - - - - - -1 006 -1 006 - -1 006 Försäljningar av egna aktier3 - - - - - 68 68 - 68 Övriga förändringar - - - - - - - -2 -2 Utgående balans per 30 sep 2010 4 043 1 065 -258 - - 18 714 23 564 83 23 647 Hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Övriga reserver: Placeringar Övrigt Omräkning tillgängliga Summa Aktie- tillskjutet utländsk Kassaflödes- för Balanserade Minoritets- eget Mn euro kapital1 kapital verksamhet säkringar försäljning vinstmedel Summa intressen kapital Ingående balans per 1 jan 2009 2 600 - -883 -5 0 16 013 17 725 78 17 803 Totalresultat - - 366 4 0 2 314 2 684 4 2 688 Nyemission2 1 430 1 065 - - - - 2 495 - 2 495 Emitterade C-aktier4 7 - - - - - 7 - 7 Återköp av C-aktier4 - - - - - -7 -7 - -7 Aktierelaterade ersättningar - - - - - 10 10 - 10 Utdelning för 2008 - - - - - -519 -519 - -519 Köp av egna aktier3 - - - - - -55 -55 - -55 Övriga förändringar - - - - - - - -2 -2 Utgående balans per 31 dec 2009 4 037 1 065 -517 -1 - 17 756 22 340 80 22 420 Hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Övriga reserver: Placeringar Övrigt Omräkning tillgängliga Summa Aktie- tillskjutet utländsk Kassaflödes- för Balanserade Minoritets- eget Mn euro kapital1 kapital verksamhet säkringar försäljning vinstmedel Summa intressen kapital Ingående balans per 1 jan 2009 2 600 - -883 -5 0 16 013 17 725 78 17 803 Totalresultat - - 292 3 1 1 866 2 162 5 2 167 Nyemission2 1 430 1 065 - - - - 2 495 - 2 495 Emitterade C-aktier4 7 - - - - - 7 - 7 Återköp av C-aktier4 - - - - - -7 -7 - -7 Aktierelaterade ersättningar - - - - - 9 9 - 9 Utdelning för 2008 - - - - - -519 -519 - -519 Köp av egna aktier3 - - - - - -27 -27 - -27 Övriga förändringar - - - - - - - 0 0 Utgående balans per 30 sep 2009 4 037 1 065 -591 -2 1 17 335 21 845 83 21 928 1 Totalt antal registrerade aktier var 4 043 miljoner (31 dec 2009: 4 037 miljoner, 30 sep 2009: 4 037 miljoner). 2 Emitterade aktier i samband med nyemissionen. 3 Hänför sig till förändring av egna aktier relaterade till det långsiktiga incitamentsprogrammet, tradingportföljen och Nordeaaktier i de danska kundernas investeringsportföljer. Antalet egna aktier per den 30 sep 2010 var 17,9 miljoner (31 dec 2009: 23,8 miljoner, 30 sep 2009: 20,1 miljoner). 4 Avser det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP). LTIP 2009 risksäkrades genom emission av 7 250 000 C-aktier. Aktierna har återköpts och konverterats till stamaktier. Totalt antal egna aktier relaterade till LTIP är 15,6 miljoner (31 dec 2009: 12,1 miljoner, 30 sep 2009: 12,3 miljoner).
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 29(41) Kassaflödesanalys Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2009 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 2 568 2 483 3 075 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 779 2 053 2 450 Betalda inkomstskatter -877 -601 -816 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 3 470 3 935 4 709 Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -13 489 -3 493 8 915 Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 019 442 13 624 Investeringsverksamheten Avyttring/förvärv av rörelser1 -39 0 -270 Materiella tillgångar -55 -92 -130 Immateriella tillgångar -103 -75 -97 Nettoinvesteringar i värdepapper, som hålles till förfall 2 062 -454 -5 411 Övriga finansiella anläggningstillgångar -8 3 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 857 -618 -5 908 Finansieringsverksamheten Nyemission 6 2 503 2 503 Emission/amortering av efterställda skulder 194 -672 -1 122 Försäljning/återköp av egna aktier inkl. förändring i handelsportfölj 68 -27 -55 Utbetald utdelning -1 006 -519 -519 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -738 1 285 807 Periodens kassaflöde -8 900 1 109 8 523 Likvida medel vid periodens början 13 962 4 694 4 694 Omräkningsdifferens 787 724 745 Likvida medel vid periodens slut 5 849 6 527 13 962 Förändring -8 900 1 109 8 523 1 -37 mn euro hänför sig till förvärvet av Fionia Bank 2009 och den del av köpeskillingen som erlades kontant först under 2010. Se också not 53 i årsredovisningen 2009. Likvida medel 30 sep 30 sep 31 dec Följande poster ingår i likvida medel (mn euro): 2010 2009 2009 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 082 2 027 11 500 Utlåning till kreditinstitut betalbar vid anfordran 2 767 4 500 2 462 Kassatillgångar omfattar lagliga betalningsmedel inklusive utländska sedlar och mynt. Tillgodohavanden hos centralbanker utgörs av tillgodohavanden på konton hos centralbanker och postgiron i myndighetsform, där följande förutsättningar är uppfyllda: - centralbanken eller postgirot är hemmahörande i det land där institutet är etablerat - tillgodohavandet kan disponeras fritt när som helst. Utlåning till kreditinstitut betalbar vid anfordran utgörs av likvida tillgångar som inte representeras av obligationer och andra räntebärande värdepapper.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 30(41) Noter till redovisningen Not 1 Redovisningsprinciper i resultaträkningen, medan provisioner som anses vara Nordeas koncernredovisning har upprättats i enlighet med ersättning för utförda tjänster klassificeras som ”Avgifts- och International Financial Reporting Standards (IFRS), med provisionsnetto”. tillhörande tolkningar från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), godkända av EU- En bedömning måste göras avseende huruvida, och i vilken kommissionen. Vidare har vissa kompletterande regler i utsträckning, en provision ska inkluderas i beräkningen av den enlighet med Lag (1995:1559) om årsredovisning i effektiva räntan på ett lån. Nordea gjorde, under det första kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), kvartalet 2010, en omvärdering av denna bedömning, vilket rekommendation RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler har gett upphov till en omklassificering från ”Avgifts- och för koncerner, uttalanden från Rådet för finansiell rapportering provisionsnetto” till ”Räntenetto”. (UFR) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25, med tillägg i FFFS 2009:11) tillämpats. Effekten för koncernen är ej väsentlig och därför har inte koncernens resultaträkning justerats retroaktivt. En retroaktiv Denna delårsrapport uppfyller de krav som ställs enligt IAS 34 justering har dock gjorts av segmentrapporteringen (not 2) för ”Delårsrapportering”. att avspegla väsentliga omklassificeringar i enskilda länder. Förändrade redovisningsprinciper och Kategorisering av sparrelaterade provisioner Kategoriseringen av sparrelaterade provisioner inom ”Avgifts- förändrad presentation och provisionsnetto” förändrades under det första kvartalet för I allt väsentligt är redovisningsprinciperna, beräknings- att vara bättre anpassad till syftet för vilket provisionerna grunderna och presentationen oförändrade jämfört med erhålls. Jämförelsetalen har justerats på motsvarande sätt och årsredovisningen 2009, förutom för klassificeringen av effekten beskrivs, tillsammans med effekten på det andra låneprovisioner i resultaträkningen och kategoriseringen av kvartalet 2010, i tabellen nedan. sparrelaterade provisioner inom ”Avgifts- och provisionsnetto”. Dessa förändringar, som genomfördes under första kvartalet 2010, förklaras nedan. Jan-sep 2010 Jan-sep 2009 Jan-dec 2009 Just- Ej Just- Redo- Just- Redo- Mn euro erat justerat erat visat erat visat Klassificering av låneprovisioner Provisioner från Den redovisningsmässiga behandlingen av låneprovisioner, kapitalförvaltning 505 473 343 315 492 454 inklusive klassificeringen i resultaträkningen, är beroende av för vilket syfte provisionen erhållits. Provisioner som anses Courtage 146 178 137 165 188 226 vara en integrerad del av den effektiva räntan på ett lån inkluderas i effektivräntan och klassificeras som ”Räntenetto” Valutakurser Jan-sep Jan-dec Jan-sep 1 euro = svenska kronor 2010 2009 2009 Resultaträkning (genomsnitt) 9,6566 10,6101 10,7009 Balansräkning (vid periodens slut) 9,1421 10,2701 10,2239 1 euro = danska kronor Resultaträkning (genomsnitt) 7,4447 7,4460 7,4477 Balansräkning (vid periodens slut) 7,4519 7,4410 7,4438 1 euro = norska kronor Resultaträkning (genomsnitt) 7,9922 8,7283 8,8464 Balansräkning (vid periodens slut) 7,9680 8,3022 8,4933 1 euro = polska zloty Resultaträkning (genomsnitt) 4,0052 4,3189 4,3699 Balansräkning (vid periodens slut) 3,9847 4,1268 4,2438 1 euro = ryska rubel Resultaträkning (genomsnitt) 39,7788 44,0882 44,2697 Balansräkning (vid periodens slut) 41,6923 43,3452 43,8906
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 31(41) 1 Not 2 Segmentrapportering Rörelsesegment New European Shipping, Oil Services Nordic Banking Markets Financial Institutions & International Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Summa rörelseintäkter, mn euro 4 786 4 508 493 410 319 346 309 272 Rörelseresultat, mn euro 1 575 1 294 204 87 182 218 226 150 Utlåning till allmänheten, md euro 248 224 17 15 4 4 14 13 euro 130 120 5 4 9 10 6 5 Rörelsesegment Summa Övriga rörelsesegment rörelsesegment Avstämning Summa koncernen Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Summa rörelseintäkter, mn euro 821 1 463 6 728 6 999 99 -84 6 827 6 915 Rörelseresultat, mn euro 285 922 2 472 2 671 96 -188 2 568 2 483 Utlåning till allmänheten, md euro 28 24 311 280 3 3 314 283 In- och upplåning från allmänheten, md euro 16 11 166 150 0 -1 166 149 1 Historisk information har räknats om, främst med anledning av organisatoriska förändringar. Avstämning mellan summa rörelsesegment och finansiella rapporter Utlåning till In- och upplåning Rörelseresultat allmänheten, från allmänheten, mn euro md euro md euro Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Summa rörelsesegment 2 472 2 671 311 280 166 150 Koncernfunktioner2 och oallokerade poster -1 -257 3 3 0 -1 3 Skillnader i redovisningsprinciper 97 69 - - - - Summa 2 568 2 483 314 283 166 149 2 Består av Group Executive Management, Group Internal Audit, Group Credit and Risk Control, Group Human Resources och Group Identity and Communications. 3 Investeringar i utveckling av programvara kostnadsförs löpande i rörelsesegmenten, men är i enlighet med IAS 38 aktiverade i bolagets balansräkning. Förändring avseende identifiering av rörelsesegment och beräkning av segmentens resultat Jämfört med årsredovisningen 2009 är identifieringen av rörelsesegmenten och beräkningen av segmentens resultat oförändrad. Rapporterbara segment Nordic Banking bedriver en fullservice bankverksamhet. Det är Nordeas största kundområde och erbjuder banktjänster till privat- och företagskunder på den nordiska marknaden. De olika områdena inom bankverksamheten i New European Markets erbjuder banktjänster för lokala och nordiska privat- och företagskunder i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Segmentet Financial Institutions är ansvarigt för Nordeas kunder som bedriver finansiell verksamhet. Segmentet Shipping, Oil Services & International är ansvarigt för Nordeas kunder inom shipping, offshore och oljeindustrin.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 32(41) Not 3 Avgifts- och provisionsnetto Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Provisioner från kapitalförvaltning 176 171 126 505 343 492 Livförsäkring 74 76 71 225 199 271 Courtage 41 53 49 146 137 188 Depåtjänster 16 24 16 54 56 77 Inlåning 11 11 11 33 34 43 Summa sparrelaterade provisioner 318 335 273 963 769 1 071 Betalningar 101 103 100 306 290 392 Kort 106 98 86 293 247 337 Summa betalningsprovisioner 207 201 186 599 537 729 Utlåning 83 77 79 233 217 283 Garantier och dokumentbetalningar 53 51 48 155 134 183 Summa låneprovisioner 136 128 127 388 351 466 Övriga provisionsintäkter 65 94 45 207 146 202 Avgifts- och provisionsintäkter 726 758 631 2 157 1 803 2 468 Livförsäkring -15 -14 -16 -48 -48 -64 Betalningar -72 -79 -70 -218 -205 -280 Statliga garantiprogram -51 -52 -52 -154 -153 -201 Övriga provisionskostnader -63 -75 -56 -199 -167 -230 Avgifts- och provisionskostnader -201 -220 -194 -619 -573 -775 Avgifts- och provisionsnetto 525 538 437 1 538 1 230 1 693 Not 4 Nettoresultat av poster till verkligt värde Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Aktier och andelar samt andra aktierelaterade instrument 617 -8 659 1 243 1 174 1 762 Räntebärande värdepapper och andra ränterelaterade instrument 709 649 898 2 546 2 092 2 537 Övriga finansiella instrument -86 -96 -23 -200 -50 -117 Valutakursförändringar 328 -74 193 44 240 329 Förvaltningsfastigheter 41 32 27 118 99 117 Förändring av försäkringstekniska avsättningar1, livförsäkring -967 -422 -927 -2 185 -1 407 -1 870 Återbäring och rabatter, livförsäkring -212 242 -355 -273 -583 -865 Intäkter försäkringsrisk, livförsäkring 80 74 75 233 221 297 Kostnader försäkringsrisk, livförsäkring -64 -58 -61 -193 -191 -244 Summa 446 339 486 1 333 1 595 1 946 1 Premieintäkter uppgår till 407 mn euro för kv 3 2010 och 1 251 mn euro för jan-sep 2010 (kv 2 2010: 413 mn euro, kv 3 2009: 223 mn euro, jan-sep 2009: 1 227 mn euro, jan-dec 2009: 1 667 mn euro). Not 5 Allmänna administrationskostnader Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Personal -721 -701 -670 -2 109 -2 022 -2 724 Informationsteknologi1 -168 -146 -138 -455 -436 -593 Marknadsföring -21 -29 -17 -74 -48 -83 Porto-, telefon- och kontorskostnader -45 -48 -47 -149 -141 -190 Hyres-, lokal- och fastighetskostnader -100 -97 -97 -295 -279 -367 Övrigt -102 -125 -83 -346 -264 -406 Summa -1 157 -1 146 -1 052 -3 428 -3 190 -4 363 1 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick under kv 3 2010 till -219 mn euro och -577 mn euro för jan-sep 2010 (kv 2 2010: -183 mn euro, kv 3 2009: -202 mn euro, jan-sep 2009: -560 mn euro, jan-dec 2009: -752 mn euro).
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 33(41) Not 6 Kreditförluster, netto Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Kreditförluster fördelade per kategori Utlåning till kreditinstitut 1 0 -4 1 -12 -14 Utlåning till allmänheten -173 -150 -331 -582 -1 023 -1 337 - varav avsättningar -295 -248 -342 -861 -1 072 -1 448 - varav nedskrivningar -118 -120 -126 -352 -303 -478 - varav reserveringar 87 90 60 256 172 277 - varav återföringar 139 114 65 324 144 238 - varav återvinningar 14 14 12 51 36 74 Poster utanför balansräkningen -35 -95 -23 -132 -104 -135 Summa -207 -245 -358 -713 -1 139 -1 486 Nyckeltal Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Kreditförluster på årsbasis, punkter1 29 35 54 34 57 56 - varav individuella 35 34 37 32 42 42 - varav gruppvisa -6 1 17 2 15 14 1 Kreditförluster, netto (på årsbasis) dividerade med ingående balans för Utlåning till allmänheten (utlåning). Not 7 Utlåning och osäkra lånefordringar Summa 30 sep 30 jun 31 dec 30 sep Mn euro 2010 2010 20091 2009 Lånefordringar som inte är osäkra 331 086 322 518 298 949 297 203 Osäkra lånefordringar 4 651 4 407 4 240 3 851 - reglerade 2 570 2 313 2 372 2 212 - oreglerade 2 081 2 094 1 868 1 639 Lånefordringar före reserver 335 737 326 925 303 189 301 054 Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar -1 637 -1 546 -1 385 -1 228 - reglerade -881 -806 -733 -635 - oreglerade -756 -740 -652 -593 Reserver för gruppvis värderade osäkra lånefordringar -887 -923 -838 -742 Reserver -2 524 -2 469 -2 223 -1 970 Lånefordringar, redovisat värde 333 213 324 456 300 966 299 084 Kreditinstitut Allmänheten 30 sep 30 jun 31 dec 30 sep 30 sep 30 jun 31 dec 30 sep Mn euro 2010 2010 20091 2009 2010 2010 20091 2009 Lånefordringar som inte är osäkra 19 235 21 909 18 558 16 420 311 851 300 609 280 391 280 783 Osäkra lånefordringar: 36 36 35 33 4 615 4 371 4 205 3 818 - reglerade 4 4 4 28 2 566 2 309 2 368 2 184 - oreglerade 32 32 31 5 2 049 2 062 1 837 1 634 Lånefordringar före reserver 19 271 21 945 18 593 16 453 316 466 304 980 284 596 284 601 Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar -35 -36 -35 -33 -1 602 -1 510 -1 350 -1 195 - reglerade -4 -4 -4 -28 -877 -802 -729 -607 - oreglerade -31 -32 -31 -5 -725 -708 -621 -588 Reserver för gruppvis värderade osäkra lånefordringar -3 -3 -3 -2 -884 -920 -835 -740 Reserver -38 -39 -38 -35 -2 486 -2 430 -2 185 -1 935 Lånefordringar, redovisat värde 19 233 21 906 18 555 16 418 313 980 302 550 282 411 282 666 1 Jämförelsetalen har räknats om till följd av förvärvet av Fionia Bank.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 34(41) not 7, fortsättning Reserver och avsättningar 30 sep 30 jun 31 dec 30 sep Mn euro 2010 2010 20091 2009 Reserver för poster i balansräkningen -2 524 -2 469 -2 223 -1 970 Avsättningar för poster utanför balansräkningen -321 -334 -236 -204 Summa reserver och avsättningar -2 845 -2 803 -2 459 -2 174 Nyckeltal 30 sep 30 jun 31 dec 30 sep 2010 2010 20091 2009 Andel osäkra lånefordringar, brutto2, punkter 139 135 140 128 Andel osäkra lånefordringar, netto3, punkter 90 88 94 87 Total reserveringsgrad4, punkter 75 76 73 65 Reserver i relation till osäkra lånefordringar5, % 35 35 33 32 6 Total reserver i relation till osäkra lånefordringar , % 54 56 52 51 7 Oreglerade lånefordringar som inte är osäkra , mn euro 292 334 296 294 1 Jämförelsetalen har räknats om till följd av förvärvet av Fionia Bank. 2 Individuellt värderade osäkra lånefordringar före reserver dividerade med totala lånefordringar före reserver. 3 Individuellt värderade osäkra lånefordringar efter reserver dividerade med totala lånefordringar före reserver. 4 Totala reserver dividerade med totala lånefordringar före reserver. 5 Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar dividerade med individuellt värderade osäkra lånefordringar före reserver. 6 Totala reserver dividerade med totala osäkra lånefordringar före reserver. 7 Förfallna lånefordringar som inte är osäkra med hänsyn till framtida kassaflöden (ingår i Lånefordringar som inte är osäkra). Not 8 Klassificering av finansiella instrument Låne- fordringar Investeringar Verkligt Derivat- Tillgäng- och kund- som hålles Trading- värde instrument ligt för Mn euro fordringar till förfall portföljer optionen för säkring försäljning Summa Finansiella tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 082 - - - - - 3 082 Statsskuldförbindelser - 825 13 790 2 759 - - 17 374 Utlåning till kreditinstitut 9 082 - 9 819 332 - - 19 233 Utlåning till allmänheten 245 687 - 23 125 45 168 - - 313 980 Räntebärande värdepapper - 15 134 20 883 19 640 - - 55 657 Pantsatta finansiella instrument - - 9 903 - - - 9 903 Aktier och andelar - - 4 215 11 969 - 6 16 190 Derivatinstrument - - 137 318 - 1 126 - 138 444 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 1 297 - - - - - 1 297 Övriga tillgångar 8 443 - - 6 296 - - 14 739 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 853 - 223 55 - - 2 131 Summa 30 sep 2010 269 444 15 959 219 276 86 219 1 126 6 592 030 Summa 31 dec 2009 261 598 17 953 146 715 72 639 390 11 499 306 Summa 30 sep 2009 245 285 12 976 149 056 72 764 398 10 480 489 Verkligt Derivat- Övriga Trading- värde instrument finansiella Mn euro portföljer optionen för säkring skulder Summa Finansiella skulder Skulder till kreditinstitut 16 847 9 173 - 27 579 53 599 In- och upplåning från allmänheten 10 112 4 733 - 150 961 165 806 Skulder till försäkringstagare, finansiella avtal - 8 555 - - 8 555 Emitterade värdepapper 6 397 29 552 - 101 097 137 046 Derivatinstrument 138 022 - 534 - 138 556 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer - - - 1 963 1 963 Övriga skulder 10 314 5 241 - 13 085 28 640 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 657 - 1 726 2 387 Efterställda skulder - - - 7 927 7 927 Summa 30 sep 2010 181 696 57 911 534 304 338 544 479 Summa 31 dec 2009 106 166 55 458 660 291 954 454 238 Summa 30 sep 2009 119 661 45 853 746 269 834 436 094
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 35(41) Not 9 Finansiella instrument Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker Värderings- Värderings- tekniker Instrument med tekniker baserade på publicerade pris- baserade på icke noteringar på en observerbara observerbara aktiv marknad Varav marknadsdata Varav marknadsdata Varav 30 sep 2010, Mn euro (Nivå 1) Life (Nivå 2) Life (Nivå 3) Life Summa Tillgångar Utlåning till kreditinstitut - - 10 151 - - - 10 151 Utlåning till allmänheten - - 68 293 - - - 68 293 Räntebärande värdepapper1 50 511 18 226 14 323 2 546 1 687 1 625 66 521 Aktier och andelar2 12 023 8 914 138 105 4 483 2 800 16 644 Derivatinstrument 516 5 135 815 88 2 113 9 138 444 Övriga tillgångar - - 6 296 - - - 6 296 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - 278 - - - 278 Skulder Skulder till kreditinstitut - - 26 020 - - - 26 020 In- och upplåning från allmänheten - - 14 845 - - - 14 845 Skulder till försäkringstagare - - 8 555 8 555 - - 8 555 Emitterade värdepapper 29 552 - 6 397 - - - 35 949 Derivatinstrument 507 1 136 012 - 2 037 1 138 556 Övriga skulder - - 15 555 - - - 15 555 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - 661 - - - 661 1 Varav 16 549 mn euro Statsskuldförbindelser och 40 523 mn euro Räntebärande värdepapper (andelen till verkligt värde i not 8). 9 449 mn euro är hänförligt till balansraden Pantsatta finansiella instrument. 2 454 mn euro är hänförligt till balansraden Pantsatta finansiella instrument. Collaterised Debt Obligations (CDO) - Exponering1 Köpt Varav Sålt Varav Nominellt mn euro skydd Life skydd Life CDO, brutto 1 812 - 3 281 620 Säkrad exponering 1 549 - 1 549 - CDO, netto2 2633 - 1 7324 620 Varav: - Equity 146 - 462 131 - Mezzanine 116 - 584 344 - Senior 1 - 686 145 1 First-to-Default (FTD) swappar är inte klassificerade som CDO:er och ingår därför inte i tabellen. Nettopositionen från köpt skydd uppgår till 81 mn euro och nettopositionen från sålt skydd uppgår till 105 mn euro. Både köpt och sålt skydd är, till merparten, investment grade. 2 Nettoexponeringen exkluderar exponeringar där köpta och sålda andelar är helt identiska avseende på säkerhetsstruktur, löptid och valuta. 3 Varav investment grade 259 mn euro och sub investment grade 4 mn euro. 4 Varav investment grade 1 574 mn euro och sub investment grade 24 mn euro och utan rating 134 mn euro. Credit Default Swaps (CDS) - Exponering CDS:er används för att säkra exponering i CDO:er och kreditobligationer. Nettopositionen från köpt skydd uppgår till 2 455 mn euro och nettopositionen från sålt skydd uppgår till 752 mn euro.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 36(41) Not 10 Derivatinstrument Verkligt värde 30 sep 2010 31 dec 2009 30 sep 2009 Mn euro Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Derivatinstrument för trading Ränterelaterade 115 540 113 002 61 053 59 413 65 610 64 226 Aktierelaterade 1 023 1 172 914 1 074 874 839 Valutarelaterade 18 909 21 798 10 953 9 761 13 583 13 508 Kreditrelaterade 978 989 1 224 1 238 1 486 1 466 Övriga 868 1 061 888 897 1 177 1 121 Summa 137 318 138 022 75 032 72 383 82 730 81 160 Derivatinstrument för säkring Ränterelaterade 856 289 267 278 265 225 Aktierelaterade 0 1 1 2 1 2 Valutarelaterade 270 244 122 380 132 519 Summa 1 126 534 390 660 398 746 Samtliga derivatinstrument, verkligt värde Ränterelaterade 116 396 113 291 61 320 59 691 65 875 64 451 Aktierelaterade 1 023 1 173 915 1 076 875 841 Valutarelaterade 19 179 22 042 11 075 10 141 13 715 14 027 Kreditrelaterade 978 989 1 224 1 238 1 486 1 466 Övriga 868 1 061 888 897 1 177 1 121 Summa 138 444 138 556 75 422 73 043 83 128 81 906 Nominellt värde 30 sep 31 dec 30 sep Mn euro 2010 2009 2009 Derivatinstrument för trading Ränterelaterade 4 576 784 3 587 802 3 526 738 Aktierelaterade 18 919 19 866 18 930 Valutarelaterade 837 343 716 414 741 569 Kreditrelaterade 59 572 78 669 78 101 Övriga 16 315 16 947 13 624 Summa 5 508 933 4 419 698 4 378 962 Derivatinstrument för säkring Ränterelaterade 30 917 22 286 19 480 Aktierelaterade 20 34 47 Valutarelaterade 4 426 5 253 5 851 Summa 35 363 27 573 25 378 Samtliga derivatinstrument, nominellt värde Ränterelaterade 4 607 701 3 610 088 3 546 218 Aktierelaterade 18 939 19 900 18 977 Valutarelaterade 841 769 721 667 747 420 Kreditrelaterade1 59 572 78 669 78 101 Övriga 16 315 16 947 13 624 Summa 5 544 296 4 447 271 4 404 340 1 Nettoposition från kreditrelaterade derivat är upplyst om i not 9.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 37(41) Not 11 Kapitaltäckning Kapitalbas 30 sep 31 dec 30 sep Mn euro 2010 2009 2009 Kärnprimärkapital 18 940 17 766 18 019 Primärt kapital 20 861 19 577 20 161 Total kapital bas 24 592 22 926 23 708 Kapitalkrav 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 30 sep 2010 2010 2009 2009 2009 2009 Kapital- Riskvägt Kapital- Riskvägt Kapital- Riskvägt Mn euro krav belopp krav belopp krav belopp Kreditrisk 12 918 161 475 12 250 153 123 12 091 151 139 IRK 10 085 126 056 9 655 120 692 9 578 119 721 - av vilket företag 7 313 91 409 7 060 88 249 7 038 87 973 - av vilket institut 716 8 949 821 10 262 883 11 040 - av vilket hushåll 1 940 24 247 1 673 20 912 1 560 19 490 - av vilket övrigt 116 1 451 101 1 269 97 1 218 Schablonmetoden 2 833 35 419 2 595 32 431 2 513 31 418 - av vilket stat 50 630 70 871 45 561 - av vilket hushåll 778 9 721 711 8 887 649 8 114 - av vilket övrigt 2 005 25 068 1 814 22 673 1 819 22 743 Marknadsrisk 445 5 565 431 5 386 346 4 327 - av vilket handelslager, VaR 140 1 750 107 1 335 109 1 362 - av vilket handelslager, ej VaR 246 3 079 267 3 341 191 2 385 - av vilket FX, ej VaR 59 736 57 710 46 580 Operativ risk 1 176 14 704 1 057 13 215 1 048 13 101 Standardmetoden 1 176 14 704 1 057 13 215 1 048 13 101 Deltotal 14 539 181 744 13 738 171 724 13 485 168 567 Justering för golvregler Tillkommande kapitalkrav enligt golvregler 2 032 25 396 1 611 20 134 1 852 23 152 Totalt 16 571 207 140 15 349 191 858 15 337 191 719 Kapitaltäckningsgrad 30 sep 31 dec 30 sep 2010 2009 2009 Kärnprimärkapitalrelation, inkl vinst % 9,1 9,3 9,4 Primärkapitalrelation, inkl vinst % 10,1 10,2 10,5 Kapitaltäckningsgrad, inkl vinst % 11,9 11,9 12,4 Analys av kapitalkrav Kapital- Genomsnittlig krav Exponeringsklass, 30 sep 2010 riskvikt (%) (mn euro) Företag 59% 7 313 Institut 19% 716 Hushåll IRK 17% 1 940 Stat 2% 50 Övrigt 83% 2 899 Totalt kreditrisk 12 918
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 38(41) Not 12 Risker och osäkerhet Ingen av dessa exponeringar och risker bedöms medföra någon väsentlig negativ effekt på koncernen eller dess Nordeas intäktsbas avspeglar koncernens verksamhet finansiella ställning på medellång sikt. med en stor och diversifierad kundbas bestående av privatpersoner, företag och finansinstitut verksamma Inom ramen för den normala affärsverksamheten är inom olika geografiska områden och branscher. koncernen föremål för krav i civilrättsliga stämningar och tvister, varav de flesta rör förhållandevis små Kreditrisk är den mest betydande riskexponeringen för belopp. Nordeas bedömning är att dessa tvister inte Nordea. Koncernen är också utsatt för andra risker kommer att medföra någon väsentlig negativ effekt på såsom marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och koncernen eller dess finansiella ställning under de livförsäkringsrisk. Mer information om riskfördelningen närmaste sex månaderna. finns i årsredovisningen. Finanskrisen och den försämrade makroekonomiska situationen har inte haft någon betydande effekt på Nordeas finansiella ställning. Den makroekonomiska utvecklingen är emellertid fortsatt osäker. Se även utsikterna på sidan 8.
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 39(41) Nordea Bank AB (publ.) Redovisningsprinciper om klassificeringen av låneprovisioner återfinns i not 1 för De finansiella rapporterna för moderbolaget, Nordea Bank AB koncernen, medan mer information om klassificeringen av (publ), upprättas i enlighet med Lag (1995:1559) om pensionskostnader följer nedan. årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och IFRS, med de tillägg och undantag som följer av Klassificering av pensionskostnader rekommendation RFR 2.3 ”Redovisning för juridiska Klassificeringen av pensionskostnader i resultaträkningen har personer”, utfärdad av Rådet för finansiell rapportering, och förändrats. Alla komponenter inom pensionskostnader är från Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25, med tillägg i och med första kvartalet 2010 klassificerade som FFFS 2009:11). Enligt RFR 2.3 ska moderbolaget tillämpa ”Personalkostnader”. Tidigare klassificerades endast alla standarder och tolkningar som utfärdats av IASB och förändringen i pensionsavsättningar, inklusive löneskatt, som IFRIC i den mån detta är möjligt inom ramen för svensk ”Personalkostnad”, medan övriga komponenter klassificerades redovisningslagstiftning, och därvid beakta den nära som ”Bokslutsdispositioner”. Jämförelsetalen har justerats i kopplingen mellan finansiell rapportering och beskattning. motsvarande mån och effekten åskådliggörs nedan Rekommendationen fastställer vilka undantag och tillägg till tillsammans med effekten på det andra kvartalet 2010. IFRS som ska göras. Förändrade redovisningsprinciper och Jan-sep 2010 Jan-sep 2009 Jan-dec 2009 förändrad presentation Just- Ej Just- Redo- Just- Redo- I allt väsentligt är redovisningsprinciperna, beräknings- Mn euro erat justerat erat visat erat visat grunderna och presentationen oförändrade jämfört med Personal- årsredovisningen 2009, förutom för klassificeringen av kostnader -551 -490 -466 -431 -644 -595 Boksluts- låneprovisioner och pensionskostnader i resultaträkningen, dispositioner - -61 - -35 -3 -52 som förändrades under första kvartalet 2010. Mer information Resultaträkning Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Mn euro 2010 2009 2010 2009 2009 Rörelseintäkter Ränteintäkter 423 391 1 140 1 433 1 793 Räntekostnader -270 -220 -709 -940 -1 127 Räntenetto 153 171 431 493 666 Avgifts- och provisionsintäkter 177 146 540 454 614 Avgifts- och provisionskostnader -42 -40 -119 -114 -158 Avgifts- och provisionsnetto 135 106 421 340 456 Nettoresultat av poster till verkligt värde 55 16 94 163 152 Utdelningar - - 300 300 973 Övriga rörelseintäkter 35 27 88 90 123 Summa rörelseintäkter 378 320 1 334 1 386 2 370 Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader -177 -141 -551 -466 -644 Övriga administrationskostnader -125 -105 -366 -314 -443 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -28 -27 -82 -78 -106 Summa rörelsekostnader -330 -273 -999 -858 -1 193 Resultat före kreditförluster 48 47 335 528 1 177 Kreditförluster, netto -2 -34 -14 -137 -165 Nedskrivning av värdepapper som innehas som finansiella tillgångar -3 - -105 - - Rörelseresultat 43 13 216 391 1 012 Bokslutsdispositioner - - - - -3 Skatt -25 -9 -28 -24 -24 Periodens resultat 18 4 188 367 985
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 40(41) Nordea Bank AB (publ) Balansräkning 30 sep 31 dec 30 sep Mn euro 2010 2009 2009 Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 195 208 177 Statsskuldförbindelser 3 905 3 656 2 278 Utlåning till kreditinstitut 46 345 43 501 41 708 Utlåning till allmänheten 32 099 28 860 29 720 Räntebärande värdepapper 15 074 17 019 14 193 Pantsatta finansiella instrument 7 496 2 276 2 278 Aktier och andelar 899 682 479 Derivatinstrument 2 956 2 421 2 308 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 814 332 266 Aktier i koncernföretag 16 605 16 165 15 970 Aktier i intresseföretag 2 2 2 Immateriella tillgångar 662 701 711 Materiella tillgångar 76 79 83 Uppskjutna skattefordringar 8 20 18 Skattefordringar 1 0 90 Övriga tillgångar 1 579 1 610 365 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 016 794 728 Summa tillgångar 129 732 118 326 111 374 Skulder Skulder till kreditinstitut 32 532 30 187 26 606 In- och upplåning från allmänheten 38 225 34 617 33 915 Emitterade värdepapper 29 799 22 119 22 599 Derivatinstrument 2 281 2 173 2 261 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 1 122 285 250 Skatteskulder 35 34 0 Övriga skulder 2 815 6 190 3 384 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 671 453 474 Uppskjutna skatteskulder 0 0 0 Avsättningar 44 30 23 Pensionsförpliktelser 149 128 125 Efterställda skulder 7 295 6 605 6 935 Summa skulder 114 968 102 821 96 572 Obeskattade reserver 6 5 2 Eget kapital Aktiekapital 4 043 4 037 4 037 Övrigt tillskjutet kapital 1 065 1 065 1 065 Övriga reserver - -1 -2 Balanserade vinstmedel 9 650 10 399 9 700 Summa eget kapital 14 758 15 500 14 800 Summa skulder och eget kapital 129 732 118 326 111 374 För egna skulder ställda säkerheter 8 054 2 564 3 108 Övriga ställda säkerheter 7 753 6 963 7 627 Ansvarsförbindelser 21 804 18 503 19 818 Kreditlöften1 26 532 27 667 26 549 Övriga åtaganden 1 251 793 1 162 1 Inklusive outnyttjad del av beviljad räkningskredit om 12 380 mn euro (31 dec 2009: 10 095 mn euro, 30 sep 2009: 9 750 mn euro).
  • Nordea Rapport för tredje kvartalet 2010 41(41) För ytterligare information: - En press- och analytikerkonferens med koncernledningen hålls den 27 oktober 2010 kl. 09.30, på Smålandsgatan 17, Stockholm. - En internationell telefonkonferens för analytiker med koncernledningen hålls den 27 oktober kl. 14.30. (Ring +44 (0) 20 7138 0826, kod 3034652, senast tio minuter innan konferensen börjar.) Telefonkonferensen kan följas i realtid på www.nordea.com. En indexerad version kommer även att finnas tillgänglig på www.nordea.com. En uppspelning finns tillgänglig fram till den 3 november, på telefon +44 (0) 20 7111 1244, kod 3034652#. - En presentation för analytiker och investerare hålls i London den 28 oktober kl 12.30 GMT, adress ‘Livery Hall’ Farmers & Fletchers Hall, 3 Cloth Street, London EC1A 7LD. För att delta, vänligen kontakta Liza Bichard, ABG Sundal Collier, e-postadress liza.bichard@abgsc.co.uk - Denna delårsrapport finns publicerad på www.nordea.com, liksom även en investerarpresentation och en faktabok. Kontaktuppgifter: Christian Clausen, VD och koncernchef +46 8 614 7804 Fredrik Rystedt, finansdirektör +46 8 614 7812 Rodney Alfvén, chef för Investor Relations +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515) Helena Östman, informationschef Sverige +46 8 614 84 64 (eller +46 70 200 40 50) Finansiell kalender 2 februari 2011 – bokslutskommuniké 2010 24 mars 2011 – årsstämma 28 april 2011 – rapport för första kvartalet 2011 19 juli 2011 – rapport för andra kvartalet 2011 19 oktober 2011 – rapport för tredje kvartalet 2011 Stockholm 27 oktober 2010 Christian Clausen vd och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bankens revisorer. Denna rapport publiceras även i fyra andra språkversioner; en dansk, en finsk, en norsk och en engelsk. För den händelse avvikelse föreligger mellan någon av dessa språkversioner och den engelska, ska den engelska versionen äga företräde. Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna rapport innehåller förutsägelser som avspeglar ledningens aktuella syn på vissa framtida händelser och på potentiellt finansiellt resultat. Även om Nordea bedömer att förutsägelserna grundar sig på rimliga förväntningar kan inga garantier ges för att förväntningarna visar sig korrekta. Utfallet kan alltså avvika markant från förutsägelserna, till följd av en rad faktorer såsom: (i) den makroekonomiska utvecklingen, (ii) förändringar i konkurrensförutsättningarna, (iii) förändringar i regelverk och andra statliga åtgärder, och (iv) förändringar i räntenivån och valutakurser. Denna rapport ska inte tolkas som att Nordea åtagit sig att revidera dessa förutsägelser utöver vad som krävs av gällande lag eller börsbestämmelser, om och när omständigheter uppstår som medför förändringar jämfört med tidpunkten när förutsägelserna gjordes. Nordea Bank AB (publ) Smålandsgatan 17 105 71 Stockholm www.nordea.com/ir Tel. +46 8 614 7800 Organisationsnummer 516406-0120