Aamukatsaus 9.1.2012

403
-1

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
403
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aamukatsaus 9.1.2012

  1. 1. TutkimusMaanantai 9.1.2012 Aamukatsaus • USA:n työllisyysluvut vahvistavat kuvaa talouskasvun jatkumisesta • Euroalueen talousdata ei ollut kovinkaan rohkaisevaa • USA:n hyvät työllisyysluvut nostivat korkoja vain hetkellisesti Markkinoiden kehitys edellisenä päivänä EUR/USD Korkofutuurit Osakemarkkinat 131.00 1283 2338 1.280 1280 2326 138.94 130.84 1.278 1277 2314 138.78 130.68 1.276 1274 2302 138.62 130.52 1.274 1271 2290 1.272 138.46 130.36 1268 2278 1.270 138.30 130.20 09 11 13 15 17 19 21 09 12 15 18 21 00 03 06 09 11 13 15 17 19 21 23 S&P-futuuri,vasen S&P, clo sing 5.1 Bund, vasen Bund, closing 5.1 EUR/U SD 6.1. CLOSING 5.1. Euro STOXX -fut,oikea STOXX, clo sing 5.1 Treasury, oikea Treasury, closing 5.1. USA:n työllisyysluvut vahvistavat kuvaa talouskasvun jat- sa. Ostopäällikköindeksit antoivat kuitenkin joulukuussa talous- kumisesta. Viralliset työllisyysluvut nousivat odotettua selvästi elämän luottamusindikaattoria optimistisemman kuvan luoden enemmän joulukuussa kohoten peräti 200 000. Työpaikkoja toiveita, että myös talouselämän luottamus voisi alkaa toipua. vuoden 2011 lopulla on kuitenkin edelleen selvästi vähemmän kuin vuoden 2007 huippujen aikaan. Odotetusti työllisyyden Tänään seurataan Merkelin ja Sarkozyn tapaamista - myö- nousun taustalla oli koheneminen yksityisen sektorin työllisyy- hemmin viikolla huomio USA:n vähittäismyynnissä, EKP:n dessä, johon oli jo viitannut torstaina julkaistu ADP:n luku. Yk- kokouksessa ja Kiinan makrodatassa. Tänään mielenkiinto on sityisen sektorin työllisyyttä kuvaava ADP:n luku nousi joulu- Merkelin ja Sarkozyn vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Sak- kuussa nopeinta vauhtia sarjan vuonna 2001 alkaneessa histori- san ja Ranskan odotetaan pohtivan keinoja kasvun ja työllisyy- assa. Myös kotitalouksille tehtävään kyselyyn perustuva työttö- den tukemiseksi euroalueella, sekä jatkavan keskustelua viime myysaste jatkoi laskussa päätyen matalimmalle tasolleen sitten vuonna sovitun finanssiliiton yksityiskohtien ympärillä. EKP:n helmikuun 2009, kun työllisten määrä kasvoi lähes saman verran korkokokouksen vuoro on torstaina, mutta uusia ilmoituksia ra- kuin virallisessa työllisyysraportissa. Työllisyysluvut vahvista- hapolitiikan suhteen ei odoteta. Suurin mielenkiinto on siten jäl- vat siten kuvaa työmarkkinoiden elpymisen jatkumisesta ja tuke- leen lehdistötilaisuudessa. Euroopassa seurataan myös Unkarin vat odotuksia talouskasvun pysymisestä hyvänä vuoden lopulla. tilanteen kehittymistä, ja etenkin IMF:n kanssa käytävien alusta- Kunnon työmarkkinoiden elpymiseen on kuitenkin vielä matkaa, vien neuvottelujen etenemistä, kun Unkarin edustajan on määrä tavata IMF:n Lagarde keskiviikkona. Fitch laski kolmantena kun myös talouskasvu hidastunee vuoden alkupuolella. luottoluokittajana Unkarin luokituksen alle investointitason vii- Euroalueen talousdata ei ollut kovinkaan rohkaisevaa. Mar- me viikolla, ja kiistelty keskuspankin itsenäisyyttä uhkaava laki- raskuun vähittäismyynti supistui odotettua enemmän ja samalla uudistus kiristää Unkarin ja EU:n välejä. Mielialan synkentyessä edelliskuukautta korjattiin heikommaksi. Vähittäismyynti- Unkarin ympärillä vaihtoehdot IMF:n tukipaketille alkavat kui- indeksi, joka toki heiluu kuukaudesta toiseen, laski vuoden 2009 tenkin käydä verrattain vähiin. pohjien alapuolelle. Vähittäismyynti pysyi siten jo vuoden 2010 puolella alkaneella laskutrendillä. Epävarmuuden ja heikkene- USA:ssa julkaisuviikon kohokohta on torstaina, kun julkaisu- vän talouskehityksen keskellä vähittäismyynti tuskin kohenee vuoroon tulevat joulukuun vähittäismyynti. Odotamme vähit- nopeasti. Talouselämän luottamus vuorostaan laski joulukuussa täismyynnin kasvun kiihtyneen, kun kulutus lienee pysynyt vah- pitkälti linjassa odotusten kanssa. Laskuvauhti on hieman maltil- vana joulukuussa. Tällä viikolla mielenkiinto kääntyy myös yri- listunut loppuvuoden aikana, kun esimerkiksi Saksassa ja Rans- tysten neljännen kvartaalin tulosjulkaisuihin. Kiinassa päämie- kassa luottamuksen heikkeneminen näyttää pysähtyneen. Toi- lenkiinto on inflaatiossa, jota odotetaan julkaisuun torstaina. In- saalta esimerkiksi Italiassa lasku sai uuden sysäyksen joulukuus- flaatio on laskenut verrattain jyrkästi viime kuukausina, ja us- komme inflaation jatkavan maltillistumistaan kevään aikana. Tulevaa Ennusteet Klo Maa Indikaattori Periodi Nordea Markkinat Vaihteluväli Edellinen Euroalue Saksan Merkel ja Ranskan Sarkozy tapaavat Berliinissä 9:00 Saksa Vienti (k/k) Marras 0.5% -1.3/1.5% -3.5(-3.6)% 13:00 Saksa Teollisuustuotanto (v/v) Marras 3.9% 1.6/4.6% 4.1% USA Alcoa Inc. tulosjulkistus Q4/2011 Mennyttä Ennusteet Maa Indikaattori Periodi Toteutunut Nordea Markkinat Vaihteluväli Edellinen Saksa Vähittäismyynti (v/v) Marras 0.8% 0.7% -1.4/3.0% -0.6(-0.4)% Iso-Britannia Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (PMI) Joulu 54.0 51.5 51.5 50.0/52.2 52.1 Ranska Ranska huutokauppaa velkakirjojaan USA Yksityisen sektorin työpaikat (ADP) Joulu 325t 178t 125/230t 204(206)t USA Uudet työttömyyskorvaushakemukset 372t 375t 365/390t 387(381)t USA Palvelusektorin luottamus (ISM) Joulu 52.6 53.0 52.0/55.0 52.0 USA Työllisyyden muutos (k/k) Joulu 200t 125t 155t 80/200t 100(120)t USA Työttömyysaste Joulu 8.5% 8.6% 8.7% 8.5/8.8% 8.7(8.6)%
  2. 2. Tutkimus Valuutat Korot FX 07:30 06.01.2012 FX 07:30 06.01.2012 Korot klo 20:00 Muutos Korot klo 23:00 Muutos EUR/USD 1.2718 1.2689 EUR/JPY 97.82 97.58 3kk Euribor 1.288% -0.015 3kk US Libor 0.582% -0.001 USD/JPY 76.91 76.87 EUR/C HF 1.2138 1.2151 12kk Euribor 1.890% -0.013 12kk US Libor 1.130% 0.000 EUR/GBP 0.8246 0.8229 EUR/PLN 4.49 4.49 Saksa 2v 0.17% 0.00 USA 2v 0.26% 0.00 EUR/SEK 8.815 8.818 EUR/HUF 314.15 314.15 Saksa 10v 1.86% -0.01 USA 10v 1.96% -0.04 EUR/NOK 7.658 7.655 EUR/C ZK 25.83 25.83 Bund-futuuri 138.84 0.05 T-Note 130.75 0.25 EUR/USD jatkoi torstaina ja perjantaina laskuaan saavuttaen jo Niin Saksan kuin USA:nkin viitelainakorot päätyivät perjantaina syyskuun 2010 tasonsa. Ranskan velkahuutokauppa torstaina su- pieneen laskuun, kun USA:n odotettua parempi työllisyysraport- jui kohtalaisesti, mutta ei riittänyt tukemaan euroa. Euro ei ti jaksoi nostaa korkoja vain hetkellisesti. Euroalueen talousdata myöskään saanut tukea USA:n positiivisesti yllättäneistä työlli- oli heikompaa, ja lisäksi korkopapereiden kysyntä sai tukea eu- syysluvuista, kun sijoittajat mieltävät yhä selvemmin USA:n ta- roalueen jatkuvista velkahuolista, joita täydensivät myös Unka- lousnäkymät erillisiksi euroalueen velkaongelmista. Alkavalla rin ongelmat. Espanjan ja Italian valtionlainakorot jatkoivatkin viikolla markkinatunnelmat euroaluetta kohtaan laitetaan todelli- nousussa, tosin EKP:n tukiostot rajoittivat nousua. seen testiin, kun Espanja ja Italia kauppaavat velkakirjojaan. Huono menestys huutokaupoissa toisi eurolle lisää heikkenemis- Perjantain talousdatassa USA:n joulukuun työllisyysraportti jat- paineita, vaikkakin kurssilaskua rajoittanee se, että sijoittajat koi Yhdysvaltojen talousdatan positiivisia yllätyksiä. Työmark- ovat jo valmiiksi positioituneet euron laskun puolesta. Odotam- kinoiden toipuminen näyttää kuitenkin silti hitaalta, mutta aina- me EKP:n pitävän ohjauskorkonsa ennallaan torstain kokouk- kin edistystä tapahtuu. Euroalueen talousdata puolestaan oli hei- sessaan, mikä vastaa myös konsensusodotusta ja siten tuskin konpuoleista, kun alueen vähittäismyynti laski marraskuussa, heiluttaisi suuresti kurssia. Kurssia tukee taso 1.2600. Saksan saman kuun tehdastilaukset ottivat selvästi takapakkia ja joulukuun talouselämän luottamusindikaattori heikkeni. USD/JPY nousi torstaina voimakkaasti aina tason 77.00 yläpuo- lelle, mutta korjasi perjantaina osan nousustaan. Kurssin viime Tämän viikon kalenteri näyttää jälleen mielenkiintoiselta. viikon reipas lasku sai japanilaisviranomaisen kommentoimaan EKP:lta tosin ei ole luvassa ilmoitusta uusista tukitoimista joulu- valuuttaliikkeitä seurattavan tarkasti. Kurssia tukee taso 76.55. kuun tapaan torstain kokouksessa, mutta keskuspankkiirien vies- tiä kuunnellaan silti tarkasti. Talousdatarintamalla päähuomion EUR/GBP jatkoi loppuviikosta laskussa, kun huolet euroalueen saavat USA:n joulukuun vähittäismyyntiluvut torstaina. Myös tilasta painoivat yhteisvaluuttaa kautta linjan. Tällä viikolla kat- yritysten tulosjulkaisukausi alkaa tällä viikolla Yhdysvalloissa. seet ovat BoE:n korkokokouksessa torstaina, jossa uskomme Tänään kalenterista löytyvät Merkelin ja Sarkozyn tapaaminen keskuspankin pitävän politiikkansa ennallaan, ja suuria kurssire- ja Saksan marraskuun teollisuustuotanto. aktiota tuskin nähtäneen. Laskutilaa kurssilla on tasolle 0.8139. Liikkeeseenlaskurintamalla päähuomion saavat Espanjan ja Ita- EUR/SEK nousi hieman torstaina, mutta palasi perjantaina las- lian viitelainahuutokaupat torstaina ja perjantaina. Nämä velka- kuun saavuttaen siten uudet maaliskuun 2011 jälkeiset pohjat. myynnit antavat lisävaloa tämänhetkisestä kysynnästä kyseisten Markkina pysyi loppuviikosta ohuena perjantain oltua Ruotsissa maiden velkapapereille. Tätä ennen Itävalta ja Hollanti myyvät vapaapäivä. Kurssilla on laskutilaa tasolle 8.6930. lainojaan huomenna ja Saksa keskiviikkona. Yhdysvalloissa puolestaan 3-, 10- ja 30-vuotisten velkamyyntien yhteenlaskettu EUR/NOK nousi torstaina kääntyen niin ikään perjantaina reip- koko on 66 miljardia dollaria. Nämä huutokaupat alkavat huo- paaseen laskuun. Norges Bankin Olsen kommentoi torstaina, et- menna. tä ohjauskorolla on vielä laskuvaraa. Tason 7.6460 alittaminen avaisi laskutilaa tasolle 7.6290. Raaka-aineet 6.1. Muutos 6.1. Muutos 140 Sähkö HEL spot 34.42 6.1% C O2 EUA v. 2012 6.60 -1.8% 120 100 Sähkö SYS spot 32.10 -1.2% C O2 EUA v. 2013 7.17 -1.8% 80 Sähkö Q4 11 32.40 -2.0% Kupari (3kk) 7 580 0.5% 60 Sähkö Q1 12 33.85 -1.3% Nikkeli (3kk) 18 750 0.4% 40 Sähkö vuo si 12 40.35 -1.1% Alumiini (3kk) 2 069 1.6% 20 09/08 02/09 07/09 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 Sähkö vuo si 13 41.35 -0.9% LME-metallit 3 318 0.6% Brent 1kk, USD/bbl Brent (1kk) 113.06 0.3% C RB-indeksi 309 0.3% Metallien hinnat pysyivät loppuviikosta lähes muuttumattoma- Öljyn hinnat kääntyivät loppuviikosta laskuun noustuaan keski- na keskiviikon laskun jälkeen. Alumiinin hinta korjasi osan las- viikkona korkeimmilleen kahdeksaan kuukauteen. Brentin hinta kusta perjantaina, kun amerikkalainen metallijätti Alcoa kertoi putosi torstain aikana yhdysvaltalaisten öljyvarastojen yllättä- vähentävänsä alumiinin tuotantoaan 12 prosentilla. Kuparin vän kasvun takia, mutta korjasi ylöspäin perjantaina päätyen hinta saa pientä tukea lakon uhasta Indonesiassa, kun Freepor- hieman yli 113 dollariin. Amerikkalaisen WTI:n hinta puoles- tin kaivoksella riidellään nyt viime syksyn pitkittyneen lakon taan laski sekä torstaina että perjantaina ja päätyi alle 102 dolla- ajan palkoista. Teollisuusmetallien hintoja painaa edelleen vah- riin, kun pelko euromaiden hitaasta elpymisestä ja samalla öl- va dollari. Aikaisin huomenna julkaistaan Kiinan joulukuun jyn kysyntänäkymistä asetti lisäpainetta. Öljyn hintoja tukee vienti- ja tuontiluvut, joita seurataan mielenkiinnolla metalli- kuitenkin edelleen Iranin kiristynyt tilanne ja huoli öljyn tarjon- markkinoilla. nan laskusta, jos länsimaiden suunnittelemat pakotteet öljyn viennille astuvat voimaan. Tänään katseet kohdistuvat myös öl- jymarkkinoilla Ranskan Sarkozyn ja Saksan Merkelin tapaami- seen Berliinissä.Sivu 2 Aamukatsaus
  3. 3. Tutkimus Alkavan viikon tapahtumat Ennusteet Maanantai 9.1. Nordea Markkinat Edellinen Euroalue Saksan Merkel ja Ranskan Sarkozy tapaavat Berliinissä 8:45 Sveitsi Työttömyysaste Joulu 3,0% 9:00 Saksa Vienti (k/k) Marras -3.5(-3.6)% 11:00 Norja Luottokannan kasvu (v/v) Marras 6.9% 6,8% 13:00 Saksa Teollisuustuotanto (v/v) Marras 4,1% USA Alcoa Inc. tulosjulkistus Q4/2011 Tiistai 10.1. Kiina Kauppatase, mrd. USD Joulu 9.50 14.53 Kiina Vienti (v/v) Joulu 13.5% 13.8% Kiina Tuonti (v/v) Joulu 18.3% 22.1% 9:45 Ranska Teollisuustuotanto (v/v) Marras 1.8% 10:30 Ruotsi Teollisuustuotanto (k/k) Marras 0.4% 10:30 Ruotsi Teollisuustilaukset (k/k) Marras -1.8% 11:00 Norja Pohjainflaatio (v/v) Joulu 1.0% 11:00 Norja Tuottajahinnat (v/v) Joulu 12.9% 17:00 USA Tukkuvarastot Marras 0.4% 1.6% Keskiviikko 11.1. Puola Keskuspankin korkopäätös 4.50% 4.50% 10:00 Saksa BKT (v/v) (1. julkaisu) 2011 11:30 Iso-Britannia Kauppatase, milj. GBP Marras -7557 21:00 USA Fedin Beige Book Torstai 12.1. 03:30 Kiina Inflaatio (v/v) Joulu 4.0% 4.2% 8:30 Ranska Inflaatio (v/v) Joulu 2.7% 10:30 Espanja Valtionlainahuutokauppa 11:00 Italia Teollisuustuotanto (v/v) Marras -4.2% 11:30 Iso-Britannia Teollisuustuotanto (v/v) Marras -1.7% 12:00 Euroalue Teollisuustuotanto (v/v) Marras 1.3% 14:00 Iso-Britannia Keskuspankin korkopäätös 0.50% 0.50% 0.50% 14:45 Euroalue Keskuspankin korkopäätös 1.00% 1.00% 1.00% 15:30 USA Vähittäismyynti pl. autot (k/k) Joulu 0.3% 0.2% 15:30 USA Uudet työttömyyskorvaushakemukset 17:00 USA Teollisuuden varastot Marras 0.4% 0.8% Perjantai 13.1. 11:30 Iso-Britannia Tuottajahinnat pl. elintarvikkeet ja energia (k/k) Joulu 0% 12:00 Italia Valtionlainahuutokauppa 14:00 USA JPMorgan Chase & Co. tulosjulkistus Q4/2011 15:00 Puola Inflaatio (v/v) Joulu 4.6% 4.8% 15:30 USA Kauppatase, mrd. USD Marras -45.0 -43.5 16:55 USA Kuluttajien luottamus (Michigan) alustava Tammi 70.3 69.9 15:00 Puola Inflaatio (v/v) Joulu 4.6% 4.8% 15:30 USA Kauppatase, mrd. USD Marras -45.0 -43.5 16:55 USA Kuluttajien luottamus (Michigan) alustava Tammi 70.3 69.9 Yhteystiedot: Roger Wessman +358 9 165 59930 Pasi Sorjonen +358 9 165 59942 Tutkimusjohtaja Pääekonomisti Aleksis Kiven katu 9 00020 Nordea Jan von Gerich +358 9 165 59937 Annika Lindblad +358 9 165 59940 Emma Saarinen +358 9 165 59931 Olli Palmén +358 9 165 59932 www.nordea.com/e-markets etunimi.sukunimi@nordea.com Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonot- topäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.Sivu 3 Aamukatsaus

×