Dsp sejarah ting 2

13,977 views
13,680 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
363
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsp sejarah ting 2

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1DRAF DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara."DRAF  2DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 3. 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduanuntuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasaiperkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.DRAF  3DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 4. 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai.o Evidens : Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DRAF  4DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDRAF  5DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 6. 6. TAFSIRAN BANDBAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHU memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu 3 BUAT kemahiran dalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu 4 BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan 5 BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap TERPUJI positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai TAHU, FAHAM DAN BOLEH keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta 6 BUAT DENGAN BERADAB cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk MITHALI mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DRAF  6DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAHPendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegaraMalaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negara luar yang berkaitan,para pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuanmewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkaningatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAHKurikulum Pendidikan Sejarah membolehkan murid: OM 1 Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari. OM 2 Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. OM 3 Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. OM 4 Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa. OM 5 Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan nega OM 6 Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. OM 7 Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. OM 8 Mengamalkan nilai-nilai murni. OM 9 Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.DRAF  7DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. 2 Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. 3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme . 4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme. 5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. 6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia.DRAF  8DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1D1 Bab 1 Mengetahui fakta sejarah, Mengetahui kemakmuran dan B1D1E1 TAHU kemahiran pemikiran sejarah dan kekayaan negara kita menarik Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat unsur patriotisme British untuk menjajah Hindia Timur Inggeris (SHTI) B1D1E2 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat (KPS) B1D1E3 Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang menentang pertapakan kuasa luar di wilayah mereka (UP) Bab 2 B1D1E4 Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik B1D1E5 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British (KPS) Bab 3 B1D1E6 Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20DRAF  9DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 10. 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E7 Melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor (KPS) B1D1E8 Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor yang menentang campur tangan British (UP) Bab 4 B1D1E9 Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841 B1D1E10 Menamakan pemimpin tempatan yang berjuang mempertahankan kedaulatan Sarawak (UP) Bab 5 B1D1E11 Melorek peta kawasan Sabah pada tahun 1877 (KPS) B1D1E12 Menyenaraikan hasil kekayaan Sabah (UP) Bab 6 B1D1E13 Memerihalkan pertanian dagangan B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP)DRAF  10DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 11. 11. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E15 Melorek peta kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada kurun ke-20 Bab 7 B1D2 B1D2E1 Mengetahui tindak balas Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang masyarakat tempatan terhadap untuk kedaulatan bangsa penjajahan British B1D2E2 Melabel peta lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British (KPS) B1D2E3 Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) Bab 8 B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan B1D2E5 Melabel peta gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita (KPS) B1D2E6 Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP)DRAF  11DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 12. 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 Bab 1 Memahami fakta sejarah, B2D1 B2D1E1 TAHU DAN kemahiran pemikiran sejarah dan Memahami kemakmuran dan Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia FAHAM unsur patriotisme kekayaan negara kita menarik Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan British untuk menjajah Singapura B2D1E2 Menjelaskan secara kronologi pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Negeri-Negeri Selat (KPS) B2D1E3 Menjelaskan usaha pemimpin tempatan untuk mempertahankan kedaulatan Kedah dan Johor (UP) Bab 2 B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri- Negeri Melayu B2D1E5 Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang membawa campur tangan British (KPS) Bab 3 B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi (KPS)DRAF  12DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 13. 13. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 4 B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menjadi pemerintah Sarawak Bab 5 B2D1E8 Menjelaskan usaha pelabur Barat bertapak di Sabah Bab 6 B2D1E9 Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan (KPS) B2D1E10 Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu (KPS) B2D1E11 Menjelaskan unsur patriotisme terhadap kekayaan hasil bumi negara kita (UP) Bab 7 B2D2 B2D2E1 Memahami tindak balas Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin masyarakat tempatan terhadap setempat menentang British penjajahan British B2D2E2 Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang BritishDRAF  13DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 14. 14. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) Bab 8 B2D2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kitaDRAF  14DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 15. 15. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 Bab 1 Menerangkan fakta sejarah serta B3D1 B3D1E1TAHU, FAHAM mengaplikasi kemahiran Menerangkan kemakmuran dan Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris DAN BOLEH pemikiran sejarah dan kekayaan negara kita menarik (SHTI) bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan BUAT mengamalkan unsur patriotisme British untuk menjajah Melaka B3D1E2 Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824 (KPS) Bab 2 B3D1E3 Menerangkan sebab dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu B3D1E4 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (KPS) Bab 3 B3D1E5 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor (KPS) Bab 4 B3D1E6 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di SarawakDRAF  15DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 16. 16. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B3D1E7 Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke secara kronologi (KPS) Bab 5 B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British Bab 6 B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British Bab 7 B3D2 B3D2E1 Menerangkan tindak balas Menerangkan kesan perjuangan pemimpin masyarakat tempatan terhadap setempat menentang British penjajahan British B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British (KPS) Bab 8 B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 Mengamalkan ciri warganegara yang patriotik (UP)DRAF  16DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 17. 17. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 1 4 B4 B4D1 B4D1E1 Menghuraikan fakta sejarah dan Menganalisis kemakmuran dan Membandingkan cara Syarikat Hindia TimurTAHU, FAHAM mahir mengaplikasi kemahiran kekayaan negara kita menarik Inggeris (SHTI) mengambil Pulau Pinang, DAN BOLEH pemikiran sejarah serta sentiasa British untuk menjajah Singapura dan Melaka (KPS) BUAT mengamalkan unsur patriotisme DENGAN Bab 2 BERADAB B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di Negeri- Negeri Melayu daripada aspek sebab, tokoh dan kesan B4D1E3 Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 Bab 3 B4D1E4 Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri- Negeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP) Bab 4 B4D1E5 Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai SarawakDRAF  17DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 18. 18. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 5 B4D1E6 Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah Bab 6 B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu (KPS) Bab 7 B4D2 B4D2E1 Menganalisis tindak balas Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat masyarakat tempatan terhadap menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab penjajahan British dan cara berjuang (KPS) Bab 8 B4D2E2 Mengelaskan perjuangan badan dan persatuan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan nama badan atau pertubuhan, pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan (KPS) B4D2E3 Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP)DRAF  18DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 19. 19. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 1 5 B5 B5D1 B5D1E1 Menghubungkait sejarah negara Boleh menghubungkait Menilai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yangTAHU, FAHAM dengan sejarah dunia, perkembangan sejarah negara menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur DAN BOLEH mengamalkan unsur patriotisme dengan dunia serta mengambil Inggeris (SHTI) BUAT secara berterusan serta iktibar DENGAN mengambil iktibar daripada Bab 2 BERADAB peristiwa sejarah B5D1E2 TERPUJI Menilai keberkesanan tindakan pemimpin Negeri- Negeri Melayu menghadapi peluasan kuasa British Bab 4 B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP) Bab 5 B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP) Bab 6 B5D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu (UP)DRAF  19DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 20. 20. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 7 B5D2 B5D2E1 Boleh menghubungkait Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin perkembangan sejarah negara tempatan dalam mempertahankan kedaulatan dengan dunia serta mengambil negeri daripada ancaman kuasa luar iktibar Bab 8 B5D2E2 Menilai keberkesanan gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 B5D2E3 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara B5D2E4 Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP)DRAF  20DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012
 21. 21. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Menjana idea secara rasional dan Menjana idea untuk Menjana idea secara rasional untuk kemajuan danTAHU, FAHAM menjadi warganegara yang cinta kesejahteraan negara dan kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP) DAN BOLEH akan negara serta berbangga menjadi warganegara yang BUAT sebagai warganegara Malaysia patriotik serta warga dunia yang B6D1E2 DENGAN dan warga dunia bertanggungjawab Menjadi contoh dalam pengamalan unsur BERADAB patriotisme (UP): MITHALI • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktifNota :KPS - Kemahiran Pemikiran SejarahUP - Unsur PatriotismeDRAF  21DSP Sejarah Tingkatan 2  28 September  2012

×