• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Private Content
Exact synergy enterprise crm
 

Exact synergy enterprise crm

on

 • 556 views

Wat kunt u doen met Exact Synergy Enterprise op het gebied van CRM?

Wat kunt u doen met Exact Synergy Enterprise op het gebied van CRM?

Statistics

Views

Total Views
556
Views on SlideShare
531
Embed Views
25

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

2 Embeds 25

http://synergyxperience.nl 17
http://www.synergyxperience.nl 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Hier kunnen punten die vooraf door de klant aangedragen zijn toegevoegd worden. Wanneer dit niet het geval is, verberg dan deze sheet in de presentatie.
 • (Achterhaal welke onderdelen uit de klantencyclus interessant zijn, zover dat nog niet bekend is. Bespreek de issues die aanleiding zijn voor deze presentatie.)De verkoopcyclus draait om het binnenhalen en behouden van klanten. Generiek gezien onderscheiden we de volgende stappen:1. Leads genereren. Bijvoorbeeld met marketingcampagnes, beursen etc.2. Leads verrijken, beoordeelden en classificeren.3. Prospects opvolgen met afspraken demonstraties en uitnodigingen voor beurzen.4. Een offerte uitbrengen naar de prospect en daarover afstemmen en onderhandelen.5. De order vastleggen en verwerken.6. De klant ondersteunen na aanschaf.7. De klant moet tevreden zijn om weer lead te worden.Om klanten binnen te halen en te behouden hebben uw medewerkers informatie, overzicht nodig. Zij hebben vragen Die gaan we nu behandelen.
 • Wij gaan in deze presentatie aan de hand van een voorbeeld bedrijf met enkele mensen in dat bedrijf de klantcyclus doorlopen. En dan met name de vragen die deze mensen hebben vanuit hun functie. Marilene is van de marketing afdeling. Zij verzorgt in overleg met de verkoopmanager de marketing campagnes,nieuwsbrieven en overige communicatie naar klanten. Denk aan standaard offertes e.d. Olaf is de accountmanager. Hij zit zoveel mogelijk bij zijn klanten en prospects om een goed eindproduct te garanderen en de dienstverlening te verzorgen.Antoine is de verkoopmanager. Hij is verantwoordelijk voor de omzet.
 • Marilene heeft vragen over de campagnes en de leads. Speelt dit ook binnen uw sales en marketing organisatie?
 • Olaf heeftbehoefteaan het structureren van de dagelijksewerkzaamheden. En het krijgen vaninzicht in zijneigentrajecten en forecast. Is ditherkenbaarvooruwverkopers/ accountmanagers?
 • Antoine is als salesmanager opzoek naar een manier om grip te krijgen op zijn verkoopteam. Hoe kan hij een eenduidig verkoopproces aanbieden?
 • We hebben nu veel vragen voorbij zien komen, tijd voor een samenvatting.
 • De vragenzijn in te delen in de volgendeonderwerpen.
 • Leadgeneratie
 • Middelseeneenvoudige import wizard kunnenrelatiesgeïmporteerdworden in Exact Synergy Enterprise. Lead wordenvervolgensdoorgezetnaar de verkopers.Via verschillendeoverzichtenkunnen de leads in de gatengehoudenworden. Elkeaccountmanagerkanzijneigen sales monitor samenstellen.
 • Campagnebeheer
 • Allecampagneskunnenvastgelegdwordeninclusiefvolledig dossier. Campagneskunnengeplandwordenzodat op het juiste moment de benodigdeactieswordenuitgevoerd.
 • Eenduidigverkoopproces
 • Eeneenduidigverkoopproces is naareigenwens in te richtenzodatalleverkopers via dezelfde procedures werken. Hierdoor is er direct inzicht in de lopendeprojecten en forecast.
 • Volledigklantendossier
 • De agenda wordtvollediggesynchroniseerd met de persoonlijk agenda in MS Outlook. Vanuit de agenda kaneenvoudigdoorgezoomdwordennaar de klantkaart, waar de volledigehystorieinzichtelijk is.
 • Klantenbestand
 • Door allerelaties te classificerenkunnenergerichteactiesopgezetworden. Verschillendedwarsdoorsnedes van het klantenbestandkunnengemaaktworden. Er is inzichtelijkwieonzeklantenzijn!
 • Service
 • Alleservicevragenkunnenop eenduidigewijzewordenvastgelegd en zijnvoor de heleorganisatieterug te vinden in het klantendossier.
 • Door ook de klanttevredenheid centraal vast te leggen, is de tevredenheid van het complete klantenbestand inzichtelijk.
 • Doordatverschillendeafdelingencentraalalleinformatie vast te leggen en informatie met elkaar te delen, sluiten de werkzaamhedenbeterebijelkaaraan.
 • Iederemedewerkerwerkt in dezelfdeomgeving, maarheeftzijn/haareigenstartpagina. Dit is eenvoorbeeld van de startpagina van de salesmanager Antoine. Hijwilinzichthebben in allelopendetrajecten.
 • We hebben nu alle onderwerpen besproken tijd voor een samenvatting. Hebben we de vragen beantwoord?
 • Marilene heeft met Exact Synergy Enterprise nu volledig inzicht in alle lopende en geplande marketingcampagnes. Iedere actie wordt op tijd uitgevoerd en leads worden eenvoudig doorgezet naar verkoop. Marilene heeft direct inzicht in welke campagnes er succesvol zijn.
 • Olaf heeft grip op al zijnlopendetrajecten. Hijheeftinzicht in zijnwerkzaamheden van vandaag en morgen.
 • Antoine heeft grip op zijnverkoopteam.Hijweetwelketrajectenerbijzijnmensenlopen en of de targets gehaaldworden.

Exact synergy enterprise crm Exact synergy enterprise crm Presentation Transcript

 • Customer Relationship Management
  Samen grip oprelaties
  Henk Schobben
 • Inleiding
  De klantcyclus
  Samen relaties beheren
  Samenvatting
  Agenda
 • Uw vragen
  6-10-2011
  3
 • De klantcyclus
  4
  Tevredenheid
  Lead generatie
  Ondersteuning
  Lead
  Relatie
  Order
  Prospect
  Offerte
  6-10-2011
 • 5
  Samen relaties beheren
  Antoine de Groot
  Verkoopmanager
  Olaf Smulders
  Accountmanager
  Marilene du Ruisseau
  Medewerker Marketing
  ‘Verzorgt de campagnes’
  ‘Zit zoveel mogelijk bij zijn klanten en prospects’
  ‘Hecht aan overzicht en structuur ’
  6-10-2011
 • Welke campagnes lopen er nu?
  Wanneer gaan we de volgende nieuwsbrief versturen?
  Hoe succesvol zijn onze campagnes bij leads?
  Hoe zorg ik dat wij eenduidig communiceren met onze prospects en klanten?
  Marilene: Medewerker Marketing
  6
  6-10-2011
 • Waar zit ik morgenochtend? En hoe gaat het met die relatie?
  Is mijn forecast deze maand goed?
  Welke klanten heb ik al te lang niet gesproken?
  Wat heb ik vorig jaar besproken bij deze klant?
  Olaf: Accountmanager
  7
  6-10-2011
 • Hoe effectief zijn de accountmanagers in hun verkoopproces?
  Van welke klanten verwachten we dit jaar groei?
  Hoe tevreden zijn onze klanten over ons?
  Waar staan we deze maand en wat is de forecast?
  Antoine: Verkoopmanager
  8
  6-10-2011
 • 6-10-2011
  9
  Hoe tevreden zijn onze klantenover ons?
  Wanneer gaan we de volgende nieuwsbrief versturen?
  Welkecampagneslopen er nu?
  Hoe zorg ik dat wij eenduidig communiceren met onzeprospectsenklanten?
  Hoe effectief zijn de Accountmanagers in hun verkoopproces?
  Hoe succesvol zijn onze campagnesbijleads?
  Van welke klantenverwachten we dit jaar groei?
  Welkeklantenheb ik al te lang niet gesproken?
  Waar zit ik morgenochtend? En hoe gaat het met die relatie?
  Is mijn forecast deze maand goed?
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  10
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  11
 • Leadgeneratie
  6-10-2011
  12
  • Standaard MS Excel Importwizard nieuwe leads
  • Leadopvolging
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  13
 • Campagnebeheer
  6-10-2011
  14
  • Vastleggen acties
  • Campagne planning
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  15
 • Eenduidig verkoopproces
  6-10-2011
  16
  • Overzichten over het hele proces
  • Alle stappen in het verkoopproces vastgelegd
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  17
 • Klantendossier
  6-10-2011
  18
  • Planning geïntegreerd met MS Outlook
  • Alle relevante informatie vanuit planning terug te vinden
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  19
 • Klantenbestand
  6-10-2011
  20
  Overzichten klantenbestand
  • Vastleggen omzetverwachting
 • Samen grip op relaties
  6-10-2011
  21
 • Online Service
  6-10-2011
  22
 • Klanttevredenheid
  6-10-2011
  23
 • Samen relaties beheren, persoonlijk inzicht.
  6-10-2011
  24
 • Persoonlijkestartpagina
 • Samenvatting
  6-10-2011
  26
 • 27
  Alle vragen beantwoord
  • Welke campagnes lopen er nu?
  • Wanneer gaan we de volgende nieuwsbrief versturen?
  • Hoe succesvol zijn onze campagnes bij leads?
  • Hoe zorg ik dat wij eenduidig communiceren met onze prospects en klanten?
  • Overzicht over alle campagnes.
  • Inzicht in resultaten campagnes.
  • Controle over en inzicht in communicatie naar klanten
  6-10-2011
 • 28
  Alle vragen beantwoord
  • Waar zit ik morgenochtend? En hoe gaat het met die relatie?
  • Is mijn forecast deze maand goed?
  • Welke klanten heb ik al te lang niet gesproken?
  • Wat heb ik vorig jaar besproken bij deze klant?
  • Eenduidige planning geïntegreerd met Outlook.
  • Historie van klanten en prospects inzichtelijk.
  6-10-2011
 • 29
  Alle vragen beantwoord
  • Hoe effectief zijn de accountmanagers in hun verkoopproces?
  • Van welke klanten verwachten we dit jaar groei?
  • Hoe tevreden zijn onze klanten over ons?
  • Waar staan we deze maand en wat is de forecast?
  • Rapportage over het hele verkoopproces.
  • Centrale vastlegging klantgegevens.
  • Eenvoudig opzetten en uitvoeren van klantenonderzoeken.
  • Verkoopproces geeft actueel inzicht in forecast.
  6-10-2011
 • Uw vragen ook?
  Antoine’s vragenzijnbeantwoord!
  6-10-2011
  30
 • Bedankt voor uw aandacht
  31
  6-10-2011