Helsefremmende lokalsamfunn

 • 58 views
Uploaded on

Undervisning for bacheleorstudenter ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Tema er helsefremmende lokalsamfunn

Undervisning for bacheleorstudenter ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Tema er helsefremmende lokalsamfunn

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
58
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. www.samlivshelse.no   NINA  SLETTELAND  
 • 2. Hva  er  et  lokalsamfunn?  
 • 3. Hva  er  helsea5erd?  
 • 4. Hvordan  påvirkes  vår  helsea5erd?  
 • 5. Våre  største  helseu5ordringer  i   dag:   5
 • 6. Helsea5erd  er  medvirkende  årsak  =l:   –  Diabetes  type  2   –  Hjerte-­‐  og  karsykdommer   –  KOLS   –  Enkelte  kreIformer   –  Psykiske  lidelser  
 • 7. Økonomiske  kostnader:   •  De  samfunnsøkonomiske  kostnadene  =l   uhelse  er  minst  120  milliarder  svenske  kroner   hvert  år     •  60%  er  indirekte  kostnader                                                                                                                                                                                          (Statens  Folkhelsoins=tut,  2011)    
 • 8.  Den  sosiale  helsemodellen   Dahlgren og Whitehead 1991 8   8
 • 9. Hva  er  helsefremmende  arbeid?   •  «Helsefremmende  arbeid  er  den  prosess  som   gjør  folk  i  stand  =l  å  bedre  og  bevare  sin   helse»  (OXawacharteret,  1986)   •  Helsefremmende  arbeid  er  en  holdning,  en   =lnærming  og  en  måte  å  legge  =lreXe  for   op=mal  helse  på»  (SleXeland  &  Donovan,   2012:92)   9   9
 • 10. Innsatsområder:   10 •  Bygge  opp  en  helsefremmende  poli=kk   •  Skape  et  støXende  miljø     •  Styrke  lokalsamfunnets  muligheter  for   handling   •  Utvikle  personlige  ferdigheter     •  Reorientere  helsetjenesten  mot  forebyggende   helsearbeid   10  
 • 11. Helsefremmende  poli=kk:   Redusere  sosiale  ulikheter  fordi  sosiale  ulikheter   påvirker:     1.  Ak=vitetsnivå   2.  Kosthold   3.  Sosial  kontakt  
 • 12.     BEGRENSNING  AV  TILGJENGELIGHET  ER  BLANT  DE   BESTE  FOREBYGGENDE  VIRKEMIDLENE  MOT  HØYT   ALKOHOLFORBRUK,       LIKEVEL  HAR  NÅ  SAMTLIGE  KOMMUNER  ÅPNET  OPP   FOR  SALG  OG/ELLER  SKJENKING   OG  ANTALL  BEVILLINGER  HAR  ØKT  STORT  SETT  ALLE   STEDER.    
 • 13. NUDGING  
 • 14. Precede-­‐proceede  modellen   •  Formulere  klare  mål  –  a5erdsmål   •  Utvikle  =ltak  som  imøtekommer  målene   •  Begrunne  hvorfor  bestemte  =ltak  er  utviklet     •  Side  168  
 • 15. Planlegging  av  mobilisering  i   lokalsamfunn:   •  Arbeidsmøte  med  alle  inkluderte   •  Interak0v  samhandling     •  Innhold  skapt  av  deltakerne  gjennom  en   organisert  prosess,  der  hovedtrekkene  er   planlagt  og  styrt  –  men  likevel  kan  =lpasses   den  dynamiske  utvikling  i  arbeidet.  
 • 16. Planlegge  en  mobiliseringsprosess:   •  Få  fram  kunnskap  om  egen  situasjon  og   omgivelser.     •  Lokalsamfunnsanalyse   •  Utvikle  mål  om  hvordan  de  ønsker  den   fram=dige  situasjonen,  og  disse  målene  må   være  styrende  for  det  en  gjør.  
 • 17. •  Folkehelseins=tuXet-­‐folkehelseprofil  
 • 18. IverkseXelse  og  gjennomføring   •  •  •  •  Empowerment   Samordning  av  =ltak   Oppmerksomhet   Kon=nuerlig  evaluering  
 • 19. StøXende  miljø:   •  Frivillig  sektor  og  interesseorganisasjoner   •  Hva  med  online?  
 • 20. Styrke  lokalsamfunnets  muligheter   for  handling    
 • 21. Forankring  i  lokalsamfunnet   •  Innebærer  kollek=v  empowerment   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  Utvikle  innholdet  i  fellesskap   Er  enige  i  innholdet   Erkjenner  sin  rolle  i  endringsarbeidet   Er  i  stand  =l  handling  
 • 22. + Reorientere  helsetjenesten  mot   forebyggende  helsearbeid   25   25
 • 23. +  Utvikle  personlige  ferdigheter     •  Frisklivsentraler  i  kommunene     •  Lærings-­‐  og  mestringssentrene   •  •  •  •  27   Salutogene  samtalegrupper   SMIL  -­‐  «Mindre  alene  sammen»     Oppmerksomhetstrening  (mindfulness)   RøykesluX  -­‐  overvekt   27
 • 24. Helsepedagogikk  er:      ”alt  som  har  med  læring,  utvikling,  veiledning,   undervisning  og  oppdragelse  i  en   helsesammenheng  å  gjøre”   (             (Tveiten,  Wennick,  &  Steen,  2012,  s.  158)    
 • 25. Helse  Bergen        
 • 26. Hva  med  interneXbaserte   tjenester?    
 • 27. Samordning  i  lokalsamfunnet