Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011

776 views
745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011

 1. 1. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke
 2. 2. Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 3. 3. Tavoitteena on, <ul><li>Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä </li></ul><ul><li>Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun </li></ul><ul><li>Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista </li></ul><ul><li>Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista </li></ul><ul><li>Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista </li></ul><ul><li>Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään </li></ul>Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 4. 4. <ul><li>2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet 1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2) Hyvinkään kaupunki 3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 7) Rauman kaupunki 8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto 9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 10) Koulutuskeskus Sedu 11) Svenska yrkesinstitutet 12) TTS-koulutus 13) Turun Ammattiopistosäätiö 14) Turun kaupunki </li></ul><ul><li>2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 16) Helsingin Kaupunki 17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 18) Vantaan kaupunki 19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 21) Koulutuskeskus Salpaus </li></ul><ul><li>2010 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet </li></ul><ul><li>22) Savon ammatti- ja aikuisopisto </li></ul><ul><li>23) Oulun seudun ammattiopisto </li></ul><ul><li>24) Jyväskylän ammattiopisto </li></ul><ul><li>25) Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto </li></ul>Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
 5. 5. Mitä laajennetaan? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
 6. 6. Mitä sitten kun määrää laajennetaan? Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 7. 7. … laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
 8. 8. Malleja <ul><li>Koko ryhmille </li></ul><ul><ul><li>Määrän laajentaminen suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työssäoppimisjaksojen pidentäminen esim. Tavastia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työn ja koulun säännöllinen vuorottelu esim. Omnian sote </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Koko opiskeluajan työvaltaistaminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>esim. TTS:ssä erilaisten asiakastilaisuuksien järjestäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Atto-aineiden vieminen TOP-jaksolle </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. SASKY, Tavastia ja Omnia </li></ul></ul></ul><ul><li>Yksittäisille opiskelijoille </li></ul><ul><li>Ohjauksen kehittäminen ja tehostaminen </li></ul><ul><ul><li>Työssäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön huomioon ottaminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. Omnian Duunissa Tutkinto </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coach, mentor, tuki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. SeduCoach , KAO ja Hyria </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Yhtenäinen 2+1 mallin mukainen kokonaisuus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. Pirko ja TAOS, tulossa Salpaus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Saman ryhmän sisällä työssäoppimisen määrät vaihtelevat suuresti </li></ul></ul></ul>
 9. 9. sekä että <ul><li>Esim. </li></ul><ul><ul><li>Sedu SeTREENI-toimintamallin kuvaus </li></ul></ul><ul><ul><li>TTS Kolme polkua työssäoppimisessa, TTS </li></ul></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 10. 10. Paljon muuta <ul><li>Työelämä yhteistyön kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Työpaikkarekisterit </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajien työelämäjaksot </li></ul></ul><ul><li>Oppimisympäristöjen kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media osaksi työssäoppimisen ohjausta </li></ul></ul><ul><li>Soveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin ja niiden käyttöönottoon oppilaitoksissa </li></ul>Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
 11. 11. Tiimiverkosto <ul><li>Työelämän tukemisen tiimi; tiimileaderina LAO, Hellevi Tervo </li></ul><ul><li>Opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tiimi: tiimileaderina TTS, Janika Kyttä </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median hyödyntämisen tiimi: tiimileadereina WinNova, Toni Vesterinen ja Salpaus, Hanna Toijala </li></ul><ul><li>Atot ja avaintaidot työssäoppien tiimi: Tiimileaderina Omnia, Otto Burman </li></ul><ul><ul><li>http://toplaaja.wikispaces.com/Tiimiverkosto </li></ul></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 12. 13. Tiimiverkoston tavoitteena; <ul><li>Tunnistaa ja nostaa esiin hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja, käytänteitä ja työkaluja </li></ul><ul><ul><li>Löytää mallit ja käytänteet jotka toimivat </li></ul></ul><ul><ul><li>Löytää ne mallit ja käytänteet, joissa on haasteita, mutta jotka voisivat toimia esim. ohjausta uudelleen kohdentamalla tai muilla lisätoimilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Löytää ne mallit ja käytänteet, joiden levittäminen ei ole järkevää joko pedagogisista tai taloudellisista syistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Löytää ne mallit, jotka eivät toimi </li></ul></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 13. 14. <ul><li>Auttaa kokeilujen toimijoita mallien kuvaamisessa </li></ul><ul><li>Jatkokehittää esiin nostettuja malleja, käytänteitä ja työkaluja sekä testata niiden toimivuutta toisessa kontekstissa, toisen koulutuksenjärjestäjän toiminnassa </li></ul><ul><li>Kehittää uusia työkaluja tai ratkaisuja hankkeissa esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi </li></ul><ul><li>Edistää koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista entisestään </li></ul><ul><li>Luoda tai löytää laatukriteerejä työssäoppimisen laajetamiseen tai ohjaamiseen. </li></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 14. 15. Havaintoja väliraporttien pohjalta <ul><li>Yhteistyö lisääntynyt </li></ul><ul><ul><li>työelämä, opettajat, oppimisentukipalvelut, koulutuksen järjestäjät </li></ul></ul><ul><li>Tarve koulutukselle, tuki koulutuksesta – uusi opettajuus, uusi työelämäyhteistyö </li></ul><ul><li>Työelämän vahva osaaminen ja kokemus ohjaamisesta </li></ul><ul><li>Opintojen henkilökohtaistaminen ja työssäoppimisen eriyttäminen </li></ul><ul><li>Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäresurssi </li></ul><ul><li>Johdon tuki ja sitoutuminen </li></ul><ul><li>Yhtenäisten mallien luominen ja lomakkeiden kehittäminen </li></ul><ul><li>Talouden piristyminen </li></ul><ul><li>Uudet tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelmatyö </li></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 15. 16. Haasteita väliraporttien pohjalta <ul><li>Totutun tavan muuttaminen uuteen käytäntöön </li></ul><ul><li>Taloudelliseen taantumaan liittyvät haasteet </li></ul><ul><li>Työssäoppimispaikkojen saatavuus monimuotoisille jaksoille </li></ul><ul><li>Koulutusalojen erilaiset toimintatavat </li></ul><ul><li>Tutkintoalakohtaiset eroavaisuudet työpaikkaohjaajien ohjausvalmiudesta ja -halukkuudesta </li></ul><ul><li>Opettajien työn suunnittelu ja resursointi - OVTES </li></ul><ul><li>Koulutuksen järjestämisen rahoitusperusteet </li></ul><ul><li>Organisatoriset esteet </li></ul><ul><li>Opiskelijalähtöiset haasteet </li></ul><ul><ul><li>Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, Opiskelijoiden elämänhallinnan ja muut henkilökohtaiset ongelmat </li></ul></ul><ul><li>Tiedottaminen, jakaminen, levittäminen </li></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 16. 17. Koontia laajennetun työssäoppimisen palautteesta <ul><li>Kyselyyn vastanneita pilotissa: </li></ul><ul><ul><li>72 työpaikkaohjaajaa </li></ul></ul><ul><ul><li>49 opettajaa </li></ul></ul><ul><ul><li>159 opiskelijaa </li></ul></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 17. 18. Suunnittelu ja kehittäminen opettajajohtoista ja -lähtöistä? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 18. 19. Tuentarve työssäoppimista laajennettaessa Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 19. 20. Tiedonkulku oppilaitoksen ja työpaikan välillä Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 20. 21. Opiskelijat saaneet riittävästi ohjausta työpaikalla Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 21. 22. Työssäoppiminen ja sen ohjaaminen tavoitteellista Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 22. 23. Työpaikalla tapahtuva oppiminen henkilökohtaistettu Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 23. 24. Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 24. 25. Lisääkö laajennettu valinnaisuutta tai motivaatiota? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 25. 26. Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 26. 27. Ja alussa oli opetussuunnitelma… <ul><li>Työelämälähtöisten tutkintojen toteuttaminen </li></ul><ul><ul><li>Työelämävastaavuuden vahvistaminen ja yrittäjyys </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työelämän toimintakokonaisuudet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tutkintojen suorittamismahdollisuuksien monipuolistaminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työelämän ja koulutuksen vuorottelu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yksilölliset opintopolut, erilaiset tutkintojen suorittamistavat </li></ul></ul></ul>Voidaanko vastata laajentamatta työpaikalla tapahtuvaa oppimista? Ammatillisten perustutkintojen perusteiden linjaukset Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 27. 28. Koulutuksenjärjestäjien kokeiluhankkeiden raportointi <ul><li>2010 määrärahasta myönnettyjen rahoitusten raportointi: </li></ul><ul><ul><li>Väliraportti 31.7.2011 mennessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Loppuraportti 15.8.2012 mennessä </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2009 määrärahasta myönnettyjen rahoitusten raportointi: </li></ul><ul><ul><li>Loppuraportti alkuperäisen päätöksen mukaisesti 28.2.2011 tai </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetushallituksen myöntämän jatkoajan mukaan 31.8.2011 tai 28.2.2012 mennessä. </li></ul></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 28. 29. Koordinointihankkeen tuottamat raportit <ul><li>Väliraporttien koontiraportti </li></ul><ul><ul><li>Laadittu 11/2010, tulossa wikiin lähiaikoina </li></ul></ul><ul><li>Koko kokeiluhankkeen välitulosten raportointi </li></ul><ul><ul><li>väliraporttien, vertaisarviointien ja hankkeiden eri osapuolilla (opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat) teetetyn kyselyn pohjalta laaditaan laajempi kokeiluhankkeen väliraportti maaliskuun 2011 loppuun mennessä. </li></ul></ul><ul><li>Koordinoinnin väliraportti palautetaan 28.2.2011 mennessä </li></ul><ul><ul><li>Tarkastellaan koordinoinnin tavoitteiden toteutumista suhteessa suunnitelmaan ja raportoidaan myönnetyn rahoituksen käyttö vuoden 2010 loppuun. </li></ul></ul>
 29. 30. Tavoiteet tulevalle aikataululle koko kokeilun näkökulmasta <ul><li>Päätösten mukaisesti kokeiluhankkeiden rahoitus on myönnetty käytettäväksi 31.5.2012 mennessä. </li></ul><ul><li>Tavoittena on, että tiimien koordinaattoreiden toiminta jatkuisi 2012 loppuun, jolloin heillä olisi yhdessä valtakunnallisen koordinaattorin kanssa mahdollisuus kerätä kokeiluhankkeiden tulokset yhteen. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on myös, että valtakunnallinen koordinointi jatkuisi keväälle 2013, jolloin järjestettäisi suuri valtakunnallinen työssäoppimisen seminaari saatujen kokemusten jakamiseksi. </li></ul>
 30. 31. Tulevat laajennetun työssäoppimisen verkosto- ja sidosryhmä seminaarit, joista on jo sovittu <ul><li>Tiimiverkoston &quot;työleiri&quot; järjestetään jossain Pohjanmaalla 23. ja 24.3. Tarkempi paikka informoidaan pian seminaarin jälkeen </li></ul><ul><li>Laajennetun työssoppimisen kokeilujen ja oppimisympäristöhankkeiden osittain yhteinen iso valtakunnallinen seminaari tulee olemaan syksyllä 2011. Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. </li></ul><ul><li>2012 seminaarit sovitaan myöhemmin </li></ul><ul><li>Keväällä 2013 suuri valtakunnallinen työssäoppimisen seminaari kokeilun tulosten jakamiseksi. </li></ul>
 31. 32. Muuta ajankohtaista <ul><li>Otavan Opiston ja Omnian tarjoamat koulutukset </li></ul><ul><li>ITK-päivät 6. – 8.4.2011 </li></ul><ul><li>Taitaja 2011 3. – 5.5.2011 Kuopiossa </li></ul><ul><li>AALLOILLA AMMATILLISTA VETOVOIMAA , VAIKUTTAVUUTTA JA VERKOSTOJA – laivaseminaari 17. – 19.5.2011 </li></ul>
 32. 33. Kiitos ajastanne! Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553 [email_address] http://toplaaja.wikispaces.com/

×