• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
целодневно обучение
 

целодневно обучение

on

 • 889 views

 

Statistics

Views

Total Views
889
Views on SlideShare
816
Embed Views
73

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 73

http://belitsaschool.alle.bg 73

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  целодневно обучение целодневно обучение Document Transcript

  • ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. БЕЛИЦАЦелодневното обучение на учебния процес в 1-8 клас в СОУ „Св.Св.Кирил иМетодий” е прието на заседание на ПС, проведено на 14.09.2011 г. (Протокол №10). Утвърдено е със заповед на директора на училището и Списък-образец № 1за учебната 2011/2012 година.Училището е вписано в Списъка на средищните училища в страната за учебната2011/2012 година и от 01.01.2012 г. работи по проект „Подобряване накачеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане нацелодневна организация на учебния процес”.В училището са сформирани шест групи за целодневно обучение-четири ПИГ вначален етап /1-ПИГ, 2-ПИГ, 3-ПИГ и 4-ПИГ/ и две ПИГ в прогимназиаленетап /V-VIII-ПИГ-а и V-VIII-ПИГ-б/. В училището са осигурени безопасни издравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневнатаорганизация. Има медицинско лице, което работи по утвърден график.Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователенцикъл /задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка,свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ запостигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите насправедливост, толерантност и перспективност. Учениците в ПИГ имат часове заорганизиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси, съгласноутвърден график. Осигурен е обяда на учениците чрез кетъринг и са създаденивсички необходими и хигиенни условия за храненето на децата. Възпитателнатаработа в целодневното обучение е подчинена на общите цели на училището и есъобразена с потребностите и интересите на учениците и техните родители,насочена е към осмисляне на свободното им време. Заниманията по интереси сачаст от дейностите в целодневното обучение. Целта е с различни форми наработа да се предизвика у децата радост и удовлетворение от училищния живот.В процеса на работа възпитателят играе ролята на съветник и помощник, и гипровокира към творчество.За целите на целодневна организация на учебния процес са открити иоборудвани две помещения: зала за занимания по интереси и зала заорганизиран отдих и спорт. За часовете по занимания по интереси и организиранотдих и спорт се използват още компютърния кабинет, кабинета по безопасностна движението, физкултурния салон, спортната зала на стадиона и спортнитеплощадки в училището.За повишаване качеството на обучение, възпитателите на съответните ПИГ вучилището създават необходимата организация чрез прилагане на иновативнипедагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малкигрупи, упражнения, свързани с развитието на логическото мислене, паметта ивъображението на учениците. Инвестира във вашето бъдеще!