Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7

2,754 views
2,281 views

Published on

multi

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7

 1. 1. OSNOVNE MEREKARDIOPULMONALNE-CEREBRALNEREANIMACIJEDr Aleksandra Matić
 2. 2. OSNOVNE MERE KPCR Prehospitalno zbrinjavanje Izvode ih i medicinskoosoblje i laici Bez upotrebe dodatneopreme i sredstava
 3. 3. MEHANIZAM NASTANKAAKUTNOG ZASTOJA SRCA Dominantni mehanizam nastankaakutnog zastoja srca u slučaju traume,intoksikacije, davljenja i kod većinedece je asfiksija; zato je ventilacijakritični momenat za reanimaciju ovihunesrećenih Kod odraslih se najčešće radi oprimarnom akutnom zastoju srca usledinfarkta miokarda
 4. 4. MEHANIZAM NASTANKAAKUTNOG ZASTOJA SRCA ODRASLI – AKUTNOZATAJENJE SAMOG SRCA DECA – PRIMARNOASFIKSIJA
 5. 5. KPCR Tokom prvih nekoliko minuta nakonneasfiktičnog akutnog zastoja srca nivokiseonika u krvi je još uvek relativno visok,i dotok kiseonika u miokard i CNS jesmanjen pre svega zbog smanjenogkardijalnog output-a; zato je ventilacijainicijalno manje važna nego kompresijagrudnog koša
 6. 6. AKUTNI ZASTOJ SRCA Nagao i neočekivani prestanakcirkulacije krvi izazvan funkcionalnimprestankom rada srca je AKUTNIZASTOJ SRCA – CARDIACARREST Akutni zastoj srca je vodeći uzrok smrtikod odraslih u Evropi, pogađajući oko700.000 osoba godišnje
 7. 7. AKUTNI ZASTOJ SRCA U momentu prve analize srčanog ritma, oko 40%žrtava cardiac arresta ima ventrikularnufibrilaciju, a verovatno i znatno više, jer u vremeprve EKG analize dosta dotadašnjihventrikularnih fibrilacija ili tahikardija pređe uasistoliju Ventrikularna fibrilacija se karakterišehaotičnim, brzim depolarizacijama irepolarizacijama, zbog čega miokard gubi svojukoordinisanu funkciju i prestaje da efikasnopumpa krv kroz krvotok
 8. 8. OSNOVNE MERE KPCR Mnoge žrtve akutnog zastoja srca bimogle preživeti ako očevici započnuKPCR odmah, kada je ventrikularnafibrilacija još prisutna, dok je reanimacijaznatno manje uspešna kada srčani ritampređe u asistoliju Optimalni počenti tretman za VF akutnizastoj srca je brzo započeta KPCR(kombinovana kompresija grudnog koša iventilacija) plus električna defibrilacija
 9. 9. LANAC PREŽIVLJAVANJA rano prepoznavanje hitne situacije ipozivanje hitne medicinske pomoći rana primena osnovnih mera reanimacije rana defibrilacija rana primena produženih mera reanimacije
 10. 10. Lanac preživljavanja
 11. 11. KPCR U većini razvijenih zemalja jeizmereno vreme od 8 minuta iliduže od poziva hitne pomoći donjenog pristizanja do unesrećenog Tokom tog vremena, preživljavanjeunesrećenog je zavisno od brzepomoći prisutnih očevidaca
 12. 12. KPCR Žrtve akutnog zastoja srca trebaju hitnureanimaciju, koja obezbeđuje mali alikrucijalno važan protok krvi do srca imozga; takođe, rana reanimacijapovećava šanse da će defibrilacijaprekinuti VF i omogućiti uspostavljanjeefikasnog srčanog ritma Kompresija grudnog koša je naročitovažna u slučaju kada se defibrilacija nemože izvesti u prvih 4-5 minuta nakonkolapsa
 13. 13. OSNOVNE MERE KPCR –ALGORITAM POSTUPAKA PROVERITI OKRUŽENJE I OKOLNOSTI PROVERITI STANJE SVESTI POZVATI POMOĆ OTVORITI DISAJNI PUT PROVERITI DISANJE POZVATI HITNU MEDICINSKU POMOĆ 94 IZVESTI 30 SPOLJNIH KOMPRESIJAGRUDNOG KOŠA 2 UDUVAVANJA VAZDUHA : 30 SPOLJNIHKOMPRESIJA GRUDNOG KOŠA
 14. 14. Prići sigurnoProveriti odgovorPozvati pomoćOtvoriti disajni putProveriti disanjePozvati 9430 k. grudnog koša2 veštačka udisaja
 15. 15. Prići sigurno!OkolinaSpasilacŽrtvaPosmatračPrići sigurnoPozvati pomoć2 veštačka udisajaProveriti odgovorOtvoriti disajni putProveriti disanjePozvati 9430 k. grudnog koša
 16. 16. OSNOVNE MERE KPCR1. Proveriti da li postoji opasnost po spasioca,unesrećenog i ostale prisutne2. Proveriti da li je unesrećeni komunikativan –lagano ga prodrmati po ramenu i glasnoupitati: “Da li ste dobro?”3. Ako unesrećeni odgovara: Staviti ga u položaju u kome smo ga našli,pod uslovom da ne preti opasnost Pokušati brzo proceniti šta se desilo saunesrećenim i pozvati pomoć Nakon poziva za pomoć, izvršiti pažljivijipregled
 17. 17. Proveriti odgovorPrići sigurnoProveriti odgovorPozvati pomoćOtvoriti disajni putProveriti disanjePozvati 9430 k. Grudnog koša2 veštačka udisaja
 18. 18. Prodrmati ramenaPitati “Da li ste dobro?”Ako ima odgovora• Ostaviti kako ste ga našli.• Naći razlog.Proveriti odgovor
 19. 19. OSNOVNE MERE KPCR3b Ako unesrećeni ne odgovara na poziv: Povikati za pomoć Okrenuti unesrećenog na leđa i otvoritidisajne puteve zabacivanjem glave ipodizanjem brade – postaviti ruku na čelo inežno zabaciti glavu unesrećenog unazad, asa dva prsta postavljena ispod vrha brade,podići bradu kako bi se otvorili disajni putevi
 20. 20. Otvoriti disajni putApproach safelyCheck responseShout for helpOtvoriti disajni putCheck breathingCall 11230 chest compressions2 rescue breaths
 21. 21. OSNOVNE MERE KPCR4. Održavajući disajne puteve otvorenim,proceniti disanje metodom “gledaj, slušaj,oseti” Gledati – pokrete grudnog koša Slušati – ispred usta unesrećenog disajnizvuk Osećati – kretanje vazduha na svom obrazupostavljenom ispred usta unesrećenog
 22. 22. OSNOVNE MERE KPCR Imati u vidu da prvih nekoliko minuta nakoncardiac arrest-a unesrećeni može plitko, jedvadisati, ili praviti povremene, retke čujne udahe;ovo agonalno disanje ne treba zameniti zanormalno disanje Procena disanja metodom “gledaj, slušaj, oseti”ne treba da traje duže od 10s – ne gubitidragoceno vreme ! Ako imate ikakve sumnje da li je disanje prisutnoi normalno ili ne, postupajte kao da nije
 23. 23. Proveriti disanjeApproach safelyCheck responseShout for helpOpen airwayProveriti disanjeCall 11230 chest compressions2 rescue breaths
 24. 24. Proveriti disanje Gledaš, slušaš iosećaš NORMALNOdisanje Nemoj napravitizabunu sa agonalnimdisanjem
 25. 25. OSNOVNE MERE KPCR5a Ako unesrećeni diše normalno: Postaviti ga u bočni zaštitni položaj Poslati nekog ili otići po pomoć,odnosno pozvati hitnu pomoć Što pre nastaviti praćenje kontinuitetadisanja
 26. 26. Ako žrtva počne da dišenormalno, postaviti ga u“koma” položaj
 27. 27. BOČNI ZAŠTITNI POLOŽAJ
 28. 28. OSNOVNE MERE KPCR5b Ako unesrećeni ne diše normalno: Poslati nekog po hitnu pomoć, iliako ste sami, ostaviti na kratkounesrećenog i pozvati pomoć, apotom što pre započeti kompresijugrudnog koša
 29. 29. Approach safelyCheck responseShout for helpOpen airwayCheck breathingPozvati 9430 chest compressions2 rescue breaths
 30. 30. 30 kompresija grudnogkošaApproach safelyCheck responseShout for helpOpen airwayCheck breathingCall 11230 k. Grudnog koša2 rescue breaths
 31. 31. OSNOVNE MERE KPCR –kompresija grudnog koša kleknuti sa strane unesrećenog, koga trebapostaviti u položaj na leđima, na čvrstoj podlozi postaviti koren dlana u centar grudnog košaunesrećenog, a na sredini grudne kosti Postaviti koren dlana druge ruke preko prve iukrstiti prste na rukama – time se izbegavaprimena pritiska preko rebara Obratiti pažnju da se ne vrši pritisak na gornji deoabdomena ili donji okrajak grudne kosti
 32. 32. Kompresija grudnog koša
 33. 33. Kompresija grudnog koša
 34. 34. OSNOVNE MERE KPCR Postaviti se vertikalno iznad grudnog košaunesrećenog i sa rukama ispruženim ulakatnom zglobu i ramenima tačno iznadgrudne kosti praviti pritisak na središnji deosternuma do ugibanja grudnog koša od 4-5cm Nakon svake kompresije, potpuno popustitipritisak (bez odizanja ruku sa grudnog koša) Kompresiju ponavljati ritmom od 100/min –nešto manje od 2 kompresije u sec Vreme kompresije i dekompresije treba dabude podjednako
 35. 35.  Postaviti koren dlana u centargrudne kosti Postaviti drugu ruku na postavljenu Ukrstiti prste Započeti kompresije grudnog koša Frekvenca 100 min-1 Dubina 4-5 cm Jednako kompresija :relaksacija Kada situacija dozvoljavaobezbediti zamenu izvođačareanimacije svaka 2 minKompresije grudnog koša
 36. 36. Veštačko disanjeApproach safelyCheck responseShout for helpOpen airwayCheck breathingCall 11230 chest compressions2 veštačka udisaja
 37. 37. OSNOVNE MERE KPCR Kombinovati kompresiju grudnog koša saveštačkim disanjem Nakon 30 kompresija, ponovo otvoriti disajneputeve zabacivanjem glave i podizanjembrade Palcem i kažiprstom ruke koja je oslonjena načelo unesrećenog zatvoriti nosnice Otvoriti usta, uz i dalje podignutu bradu Udahnuti, te svojim usnama obuhvatiti ustaunesrećenog tako da što bolje naležu
 38. 38. OSNOVNE MERE KPCR Snažno i ravnomerno uduvavati vazduhtokom otprilike 1 sekunde uzistovremeno iskosa posmatranje da li seodiže grudni koš Održavajući glavu zabačenom a bradupodignutom, nakon odvajanja usana odunesrećenog posmatrati spuštanjegrudnog koša tokom izlaska vazduha izdisajnih puteva
 39. 39. Veštačko disanje Zatvoriti nos Uzeti normalan udah Postaviti usne na usta Uduvavati dok segrudni koš ne podigne Trajanje oko 1sekunde Dozvoli da grudni košpadne Ponoviti
 40. 40. Nastaviti CPR30 2
 41. 41. OSNOVNE MERE KPCR Nakon dva spasilačka udaha, nastaviti sakompresijom grunog koša što pre, i nastaviti sanaizmeničnom kompresijom grudnogkoša i veštačkog disanja u odnosu 30:2 Zaustaviti reanimaciju samo u slučaju daunesrećeni počne sam da diše; inače, neprekidati reanimaciju sve do dolaska hitnemedicinske pomoći ili premora spasioca
 42. 42. OSNOVNE MERE KPCR Ako inicijalno veštačko disanje ne postižeadekvatno odizanje grudnog košaunesrećenog, pre sledećeg pokušaja uraditisledeće: • proveriti postojanje sadržaja u ustimaunesrećenog • ponovo proveriti pravilnu poziciju glaveunesrećenog kako bi disajni putevi bili otvoreni • ne pokušavati više od dva spasilačka udaha,nego se vratiti na kompresiju grudnog koša
 43. 43. OSNOVNE MERE KPCR Ako ima dva spasioca, jedan vršispoljašnju kompresju grudnog koša, adrugi veštačko disanje; radi prevencijezamora, nakon vremena od oko 2 minutamogu zameniti uloge, ili ih smeniti drugispasioci ako ih je više, s tim da vremezamene bude minimalno
 44. 44. OSNOVNE MERE KPCR6b KPCR samo sa spoljašnjomkompresijom grudnog koša: ako niste uvežbani ili ne želite dadajete veštačko disanje, radite samokompresiju grudnog koša ako se radi samo kompresijagrudnog koša, ona treba da jekontinuirana, ritmom od 100kompresija u minutu
 45. 45. OSNOVNE MERE KPCRKPCR prekinuti samo ako: pristigne kvalifikovana pomoć ipreuzme dalju KPCR unesrećeni počne normalno da diše postanete suviše iscrpljeni
 46. 46. RIZIK ZA SPASIOCA Sigurnost kako unesrećenog tako i spasioca tokomreanimacije treba da je od najvećeg značaja Prenošenje infekcije sa unesrećenog na spasioca je vrloretko, sa samo nekoliko izolovanih izveštaja o prenosuTBC-a i SARS-a; transmisija HIV-a tokom KPCR do sadanije zabeležena Laboratorijske studije su pokazale da bi korišćenjeizvesnih zaštitnika ili barijera sa valvulom propusnom ujednom smeru preveniralo oralnu transmisiju bakterijatokom ventilacije usta-na-usta Tokom svake KPCR, a naročito u vreme epidemijevisokokontagioznih oboljenja kao SARS, kompletneprotektivne mere za spasioca su neophodne
 47. 47. KPCR Tokom KPCR cilj ventilacije je održati adekvatnuoksigenaciju; međutim, optimalni tidal –volumen,frekvenca respiracija i koncentracija udahnutogkiseonika tokom veštačkog disanja nisu preciznoutvrđeni Hiperventilacija (prevelika frekvenca i/ilivolumen) je ne samo nepotrebna, nego i štetnaiz više razloga – povećava intratorakalni pritisak itime smanjuje povratak venskog priliva u srce isledstveno i srčani otput, povećava se distenzijaželuca, duži su prekidi u kompresiji grudnogkoša
 48. 48. KPCR Kompresija grudnog koša treba da imafrekvencu oko 100/min, uz ugibanje grudnogkoša za 4-5cm kod odraslih, i uz potpunovraćanje grudnog koša u prvobitni položaj ufazi dekompresije Veštačko disanje treba da ima frekvencuventilacija 10/min, udah da traje oko 1 sec satidal (disajnim) volumenom od 500-600ml (6-7ml/kgtt)
 49. 49. Prići sigurnoProveriti odgovorPozvati pomoćOtvoriti disajni putProveriti disanjePozvati 9430 k. Grudnog koša2 veštačka udisajaPrići sigurnoProveriti odgovorPozvati pomoćOtvoriti disajni putProveriti disanjePozvati 94Prikačiti AEDPratiti zvučne komande
 50. 50. STRANO TELO U DISAJNIMPUTEVIMA
 51. 51. STRANO TELO U DISAJNIMPUTEVIMAAlgoritam za odrasle i decu stariju od 1 godine 1 ako unesrećeni pokazuje znake blageopstrukcije disajnih puteva – podsticati ga dakašlje 2 ako unesrećeni pokazuje znake teškeopstrukcije disajnih puteva i svestan je: • 5 udaraca po leđima između lopatica • Heimlich-ov manevar 3 ako je unesrećeni bez svesti ili izgubi svest -položiti ga na zemlju i započeti KPCR, premaalgoritmu
 52. 52. STRANO TELO U DISAJNIMPUTEVIMA BLAGA OPSTRUKCIJA – KAŠALJ TEŠKA OPSTRUKCIJA, UNESREĆENISVESTAN – 5 UDARACA, HEIMLICH-OVZAHVAT TEŠKA OPSTRUKCIJA, UNESREĆENIBEZ SVESTI - KPCR
 53. 53. DAVLJENJE Modifikacija – 5 inicijalnih udaha, potomKPCR do dolaska pomoći; ova modifikacijasamo za specijalno obučene spasioce Davljenje se lako identifikuje, ali iza ovakvogdogađaja može biti trauma ili intoksikacija;zato je za spasioce – laike najbolje da sepridržavaju standardnog protokola KPCR
 54. 54. NEUROTRAUMA Većina komatoznihneurotraumatizovanih pacijenata supotencijalno respiratorno isuficijentni Kod svakog unesrećenog komatoznogsa neurotraumom uvek sumnjati nafrakturu vratne kičme te postavitiimobilizaciju vrata

×