• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
 

Final srb post resuscitation care 2010v1 ii

on

 • 527 views

 

Statistics

Views

Total Views
527
Views on SlideShare
527
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Chest X-ray shows: tracheal tube; right internal jugular central line, defibrillation patch, collapse of the right upper lobe with loss of lung volume on the right

Final srb post resuscitation care 2010v1 ii Final srb post resuscitation care 2010v1 ii Presentation Transcript

 • LecturePost Reanimaciona Nega
 • Learning outcomesRazumeti:Potreba za nastavkom reanimacionih postupakanakon uspostavljanja spontane cirkulacijeKako lečiti sindrom nakon srčanog zastojaKako bezbedno transportovati pacijentaUloga i ograničenja procene prognoze nakonsrčanog zastoja
 • Lanac preživljavanja
 • Post Reanimaciona NegaCilj je postići:Normalnu cerebralnu funkcijuStabilan srčani ritamAdekvatnu perfuziju organaObnovu kvaliteta života
 • Post cardiac arrest syndromeOštećenje mozga nakon srčanog zastoja:– Coma, senzorijum, mioklonusMiokardna disfunkcija nakon srčanog zastojaSistemski odgovor ishemija-reperfuzija:– ‘Sepsis-like’ syndromePerzistiranje uzročne patologije
 • Disajni put i disanjeObezbediti slobodan vazdušni put, adekvatnuoksigenaciju i ventilacijuRazmotriti trahealnu intubaciju, sedaciju ikontrolisanu ventilacijuPulsna oksimetrija:– Cilj je SpO2 94 – 98%Kapnografija:– Cilj je normokapnia– Izbeći hiperventilaciju
 • Disajni put i disanjeGledaj,slušaj i osetiRazmotriti:– običan / tenzioni pneumotoraks– kolaps / konsolidacija– bronhijalna intubacija– plućni edem– Aspiracija– prelom rebara-fluktulentni segment
 • Disajni put i disanjePostaviti gastrični tubus radi dekompresije želuca ipoboljšanja plućne komplijanseOsigurati disajni put za transferRazmotriti hitnu ekstubaciju ukoliko se disanje inivo svesti pacijenta brzo poboljšavaju nakonpovratka spontane cirkulacije;
 • CirkulacijaPuls i krvni pritisakPeriferna perfuzija npr. vreme kapilarnog punjenjaPopuštanje desne komore- Proširene vene vrataPopuštanje leve komore– Plućni edemEKG monitoring i 12-kanalni EKG
 • Disability – Neurološki statusNeurološka procena:Glasgow Coma Scale skorZeniceTonus ekstremiteta i pokretiPostura (Držanje tela)
 • Glasgow Coma Scale score
 • Dalji postupci - IstorijaIstorijaZdravstveno stanje pre srčanog zastojaProteklo vreme do započetih mera KPRTrajanje reanimacijeUzrok srčanog zastojaPorodična istorija bolesti
 • Dalji postupci - MonitoringDalji postupci - MonitoringVitalni znaciEKGPulsna oksimetrijaKrvni pritisak npr. Arterijski pritisakKapnografijaDiurezaTemperatura
 • Dalji postupci - Pretrage:Dalji postupci - Pretrage:Gasne analize krviKompletna krvna slikaBiohemijske pretrage i ŠUKTroponinPonoviti 12-kanalni EKGRTG grudnog košaEhokardiografija
 • RTG grudnog koša
 • Transfer pacijentaRazgovor sa timom pri preuzimanjuObezbediti kanile, drenove, sondeSukcijaKiseonička terapijaMonitoringDokumentacijaPonovna procena pacijenta pre predavanjaRazgovor sa porodicom
 • Vanbolnički VF srčani zastoj uzrokovan saAMIPacingCoolingIABPDefibrillatorInotropesVentilationEnteral nutritionInsulin
 • Optimalizacija funkcija organa - SrcePost cardiac arrest syndromIshemijsko-reperfuziono oštećenje:– Reverzibilna miokardna disfunkcija tokom 2-3 dana– Aritmije
 • Optimalizacija funkcija organa - SrceSlaba miokardijalna funkcija uprkos optimalnompunjenju:- Echokardiografija– Cardiac output monitoring– Inotropi i/ili balon pumpaSrednjim arterijskim pritiskom postižemo:- Diureza od 1 ml kg-1hour-1- Normalizacija koncentracije laktata
 • Optimalizacija funkcija organa - MozakNema cerebralne autoregulacije – održavati“normalan” krvni pritisakSedacijaKontrola senzorijumaGlukoza (4-10 mmol l-1)NormokapniaIzbegavanje/lečenje hipertermijeRazmotriti terapijsku hipotermiju
 • Terapijska hipotermija: efektiRezultati eksperimentalnih istraživanjapokazuju da je neuroprotektivni efekthipotermije multifaktorijalni:Redukcija neuralne apoptoze,inhibicija ekscitatornih procesauzrokovanih ishemijom i reperfuzijom,promena koncentracije intracelularnihkatjona,supresija inflamatornih citokina,smanjenje produkcije slobodnih radikalaredukcija cerebralnog edema.
 • Terapijska hipotermija – Koga hladiti?Odrasle pacijente bez svesti sa ROSC nakon VF srčanogzastoja treba rashladiti na 32-34oCKorisna za pacijente nakon srčanog zastoja kada nijeindikovana defibrilacija/srčani zastoj u bolniciIsključiti: tešku sepsu, ranije koagulopatijeZapočeti što ranije i kontinuirano tokom 24 hZagrevati sporo 0.25oC h-1
 • Terapijska hipotermija – Kako hladiti?Dati - 30 ml kg-14oC IV rastvora i/ili spoljašnjehlađenjeNačin – spoljašnje hlađenje:– Pakovanja leda, prekrivači– Pločice ili papučice za hlađenje– Pločice obložene gelomNačin – unutrašnje hlađenje– Intravaskularni izmenjivač toplote– Kardiopulmonalni bypass
 • Terapijska hipotermijaFiziološki efekti i komplikacijeDrhtavica: sedacija +/- paraliza/lekovi zaneuromuskularnu blokaduBradikardija i kardiovaskularna nestabilnostInfekcijeHiperglikemijaElektrolitski poremećajiPovećava vrednost amilazeSmanjuje klirens lekova
 • Prognoza oporavkaNema kliničkih neuroloških znakova koji predviđajuishod < 24 h nakon ROSCLoš ishod se može predvideti nakon 3 dana putem:– Odsutnog refleksa zenica na svetlost i kornealnog refleksa– Smanjenog ili odsutnog motornog odgovora na bolAli imamo ograničenu pouzdanost podataka vezanihza prognozu nakon terapijske hipotermije
 • Donacija organaPacijent koji nije preživeo srčani zastoj može bitidonor :– Donor srca (moždana smrt)– Donor ostalih organa
 • SažetakPost cardiac arrest sindrom je složenKvalitet lečenja nakon oživljavanja utiče na krajnjiishodAdekvatan monitoring, bezbedan transfer i trajnapodrška vitalnim organimaPrognozu oporavka je teško precizno predvideti