• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Nijmegen meer sociaal met minder geld
 

Nijmegen meer sociaal met minder geld

on

 • 752 views

Hoe kan Nijmegen met minder middelen toch sociaal blijven? Hoe kan een andere manier van denken en nieuwe digitale media hierin gebruikt worden?

Hoe kan Nijmegen met minder middelen toch sociaal blijven? Hoe kan een andere manier van denken en nieuwe digitale media hierin gebruikt worden?

Statistics

Views

Total Views
752
Views on SlideShare
752
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Nijmegen meer sociaal met minder geld Nijmegen meer sociaal met minder geld Presentation Transcript

  • Nijmegen:minder geld, toch sociaal?
   Onmogelijk!
  • Nimwege:miender geld, toch sociaol?
   Onmeugelik!
  • Wat is sociaal?
   Dat een organisme geneigd is om in groepen te leven
   Het hebben van gevoel voor de noden van je naasten
   Een bijvoeglijk naamwoord, veel gebruikt door linkse politici
   Als een collectief beslist over de verdeling van goederen en macht
  • Behoeften
  • Behoeften van de mens
  • Als behoeften niet vervuld zijn
  • Als behoeften wel vervuld zijn
  • Ons streven:
   Een Verbonden,
   Gestimuleerd, Betrokken
   Verfrist, Zelfverzekerd
   Vrolijk,Hoopvol
   Geïnspireerd, Opgebeurd,
   Dankbaar
   NIJMEGEN
  • Ons verhaal
   Hoe ondersteun je dit met
   digitale ‘social’ media?
   Wat gebeurt er nu in Nijmegen?
   Wat is nog jullie rol?
  • Social Media
   Wat is het, wat kan je er mee?
   #Durftevragen
   -Marc van der Meer-
  • Social media
   • "eengroepinternetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieveuit- wisseling van User Generated Content". (Kaplan en Haenlein, 2010)
   • Onder de noemer social media wordenonderandereweblogs, fora, socialenetwerkenalsHyves, Facebook en LinkedIn en dienstenalsTwittergeschaard.
   -definitie-
  • Markets are Conversations
   • Info binnen 2 uur online,
   • na <3 uur radio,
   • na >3 uur TV,
   • na >8 uurGedrukte media
   • Direct publicatienaar Twitter
   • Info binnen 1 uur online via Nieuwsdesk,
   • na >2 uur radio,
   • na >2,5 uur TV,
   • na >8 uurGedrukte media
  • 19
   19
  • Welke mogelijkheden
   • Branding
   • Public relations
   • Informatiedelen
   • Customerservice
   • Interne communicatie
   • Klantenbinding
   • Marktonderzoek
   • Productontwikkeling
   • Salesondersteuning
  • Dialoog
  • 7 tips
   • Werkvanuit de klantbelevenis (customer journey)
   • Maakinformatieverzamelengemakkelijk.
   • Spreekhuntaal en houd het eenvoudig.
   • Begrijphunpositie.
   • Accepteerdatzewaarschijnlijk nu niet met je willenpraten.
   • Maarblijf in contact.
   • Vraagjezelfaf hoe je tegemoetkomtaan de behoefte van je klant, alsjij het nietdoet…doetiemandanders het wel.
  • 5 Trends voor 2011
   • Group buying
   • Vraag en antwoord...collectievekennis
   • Mobiel/ location based
   • Branded content, content, content...
  • de 5e...
  • Maar het begint met een droom…
  • PechaKucha
   Je presenteert 20 sheets
   In precies 6 minuut 40
   Elke sheet staat 20 seconden op scherm
   Stimuleert creativiteit en to the point zijn
  • VerhalenVerbinden
   -Marc van der Meer-
  • Hart voor de Stad
  • Doel Nijmegen Direct
   Nijmegen Direct brengtmensen met elkaar in contact.
   Nijmegenaren en mensen die zichbetrokkenvoelenbij de stad.
   Bloggers en anderebetrokkenenzienelkaarmaandelijksombijtepraten en samentewerkenaanmanierenom de stadnogbetertemaken.
  • Wat wil Nijmegen Direct
   • Wijwillenmensenverbinden
   • Verbinden met elkaar
   • Verbinden met de stad
   • Verhalenverbinden
   • Aandachtverbindt
  • ἀρετή=Aandacht!Nee, eigenlijkVOORTREFFELIJKHEID, maardat is eenapartePechaKucha; die geefikgraageenanderekeer... ;-) MaarAANDACHT is daareenbelangrijkonderdeel van, want alleswat je AANDACHTgeeftgroeit! En zotrokiktochmaarmooi even uwAANDACHT, nietwaar?
  • Aandacht=Intermenselijk
  • Mensen verbinden door:...
   • Burgerjournalistiek (per wijk)
   • Grote gebeurtenissen (4dse, 7Hvl, HD-dag)
   • Kritischmaarwelpositief
   • Met alsdoelteverbeteren
   • En daarzelfaanbijtedragen (burgerparticipatie)
   Gelezen>1350
   • k
   • l
   • m
   Inspiratie:
  • Geeltjes plakken maar dan anders
   • Steleenvraag;
   • Antwoorden met kleurcode;
   • Krijgparticipatie van ‘klagers’
  • Inspiratie voor participatie
  • Als je je verbonden voelt
   • Dan voel je jebetrokken
   • Dan voel je jeveilig
   • Dan voel je jegelukkig
   • Dan straal je datuit
  • Beste stad van Nederland
  • Als je je liefde voor Nijmegen uitstraalt
   • Wordt Nijmegen nogmooier
   • Wordt Nijmegen nogbeter
   • Wordt Nijmegen nogleefbaarder
   • Wordt Nijmegen nogaantrekkelijker
  • Center of Europe
  • Launch Nijmegen Direct in het nieuws
  • Launch: Dromen van Nijmegen
  • Iedereenkanbloggen
  • Wat bieden we bloggers
   • Platform voormening en creativiteit
   • Bijeenkomstenomteontmoeten, verbinden, delen, leren
   • “Opleiding”: Blogs-schrijven, Foto-bloggen, CamJo’s...
  • Statistics
  • Eén fout in zijn leven
  • Nijmeegse bloggers zijn best slim
  • Meedoen?Bloggersbijeenkomst
   • 7 februari 2011 20:00 u.
   • ParochiehuisLindenholt
   • St. Agnetenweg 90
   • lucy@nijmegendirect.nl
  • Toepassingen in wijken:Dewijkwebsite.nl
  • Uit het nijmeegs coalitie akkoord:
   “bezuinigingen van een voor onze stad ongekende omvang”
  • Uit het nijmeegs coalitie akkoord:
   “Fundamenteel nadenken over de rolverdeling tussen overheid en burgers”
  • Uit het nijmeegs coalitie akkoord:
   “bewoners, bedrijven en instellingen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid”
  • Uit het nijmeegs coalitie akkoord:
   “zo veel mogelijk zelfredzaamheid”
  • Uit het nijmeegs coalitie akkoord:
   “stimuleren bewoners om zelf hun rol op dit gebied op te pakken.”
  • Uit het nijmeegs coalitie akkoord:
   “Het uiteindelijke doel is de verantwoordelijkheid voor de eigen buurt te vergroten.”
  • Wat betekent dit?
   Groter beroep verantwoordelijkheid inwoner
  • Wat betekent dit?
   Meer gelijkwaardige partners: we hebben elkaar nodig voor een gemeenschappelijk doel
  • Wat betekent dit?
   Rolverandering:
   Gemeente: van ‘weten wat goed voor de burger is’ naar gelijkwaardig partner
   Burger: van klant naar mede-eigenaar, van klagen naar verantwoordelijk en betrokken
  • Hoe doe je dat?
   Andere houding: mensen kunnen het zelf!
   Andere rol: mentor & coach
  • Hoe doe je dat?
   Stimuleer organiserend vermogen
   Bevorder onderlinge hulp
  • Hoe doe je dat?
   Versterk sociale netwerken
   Mensen moeten elkaar kennen, elkaar ontmoeten en dingen ondernemen.
   Stop met inspraak!
  • Levensgeluk
   Meer weten over je buurt = meer verbondenheid
   Ei kwijt kunnen als buurtbewoner = meer betrokkenheid
   Meer contact met buurt = zelfstandiger & gelukkiger
   Sociaal netwerk vergroot levensgeluk
  • Levensgeluk
   Zorg er voor dat mensen
   meer weten over hun buurt
   hun ei kwijt kunnen
   meer contact in de buurt hebben
   Anderen kunnen helpen
  • Op straat
  • Virtueel
  • Virtuele wijkgemeenschappen
   middel om verbinding te versterken
   Tussen bewoners, gemeente, welzijn, zorg, woningbouw, ondernemers en verenigingen
   Beinvloedt perceptie van inwoner
  • Virtuele wijkgemeenschappen
   Virtuele sociale gemeenschappen:
   Inwoners bepalen de inhoud
   Inwoners presenteren zich aan elkaar
   Inwoners communiceren met elkaar
   Inwoners delen met elkaar
  • Virtuele wijkgemeenschappen
   Motivatie om mee te doen:
   Contact: gelijkgestemden ontmoeten en relaties onderhouden
   Passie: delen van liefde voor onderwerp
   Vragen: gedeeld leed, gezamenlijk vraagstuk
   Krachtenbundeling: samen kun je meer dan alleen
   Reputatie: erkenning wegens inbreng en populariteit
   Beloning: als je iets plaatst is het direct zichtbaar voor iedereen
  • Nijmeegs voorbeeld
  • Wijkwebsite Nijmegen-Oost
   Dagelijkse nieuwsberichten uit de wijk 450 volgers op Twitter
   Wijkkranten vanaf 1972 online te lezen
   120 wijkorganisaties & wijkbewoners onderhouden eigen gratis webpagina
   10.000 bezoeken per maand
   1.000 abonnees op maandelijkse nieuwsbrief
   Koppeling met gemeentelijke gegevens
  • Hoe nu verder in Nijmegen?
  • Hoe gemeente, wijken en buurten verbinden?
   Buurt
   wijk
   gemeente
   wijk
   wijk
   Buurt
   Buurt
  • Buurt
   Buren zijn eeuwenlang verbonden geweest om elkaar te beschermen, te helpen en om het gezellig te hebben.
   100 – 300 woningen
   Mensen kennen elkaar van gezicht
   het gebied dat bewoners zelf ervaren als hun eigen leefomgeving
  • Hoe virtueel ondersteunen
   Alleen voor deelnemers
   Gebruikersprofiel
   Adreslijst / kaart
   Prikbord
   Agenda
   Verhalen over vroeger
   Foto’s en verhalen delen
   Koppeling met wijk
   Koppeling met gemeente
  • Wijk
   Eerste cirkel om je buurt heen
   Verbindt van buurten
   Deel van een stad
   Voorzieningen, verenigingen, ondernemers
  • Hoe virtueel ondersteunen
   Wijkagenda
   Wijkkrant
   Wijknieuws
   Informatie over bewoners, bedrijven & organisaties in de wijk
   Prikbord
   Advertenties voor ondernemers
   BuurtRadar
   Deels open – deels besloten
  • Stad
   Verbindt wijken
   Identiteit
   ´daar woon ik´
  • Hoe virtueel ondersteunen
   Gemeente: gegevens en diensten beschikbaar stellen aan wijken en buurten Vergunningen, Openbare bekendmakingen, Verkeersmaatregelen,Status Bel & Herstel,Straatnamen,Buurtinfo,Demografisch,Open Huis,Wijkplannen,Nieuws
   Platform om ervaringen in Nijmegen met elkaar te delen via www.nijmegendirect.nlvoor meer verbondenheid tussen wijken en een collectief goed ‘stadsgevoel’
  • Het verbindingsmodel
   Vergunningen
   Openbare bekendmakingen
   Verkeersmaatregelen
   Status Bel & Herstel
   Straatnamen
   Buurtinfo
   Demografisch
   Open Huis
   Wijkplannen
   Nieuws
   Etcetc
   Gemeente website functies:
   Verschaffer van gegevens aan bewoners in wijken en buurten.
   www.nijmegendirect.nl:
   Verhalen van en voor nijmegenaren
   Mensen in buurten en wijken met elkaar verbinden
   gegevens
   wijkwebsite functies:
   Agenda, wijkkrant
   Wijknieuws, pagina’s bewoners, bedrijven & organisaties.
   Prikbord, buurtradar
   Nijmegen direct
   Buurt
   Buurt
   wijk
   gemeente
   wijk
   Verbind buurten,
   Overkoepelend
   Buurtweb functies:
   Foto’s delen, Prikbord/gevonden
   Wie is wie, Verhalen vroeger
   Huisverhalen, klushulp, buurtpreventie, buurtradar
   Meldingen openbare ruimte
   buurtchat
   Max 150 huizen
   Kennen elkaar van gezicht
   Vertrouwd & veilig
   Buurtactiviteiten
   Op elkaar betrokken
  • Product
   Op basis van huidige wijkwebsite op www.dewijkwebsite.nl
   Elke wijk eigen plek, Lindenholt.dewijkwebsite.nl
   Binnen wijk kunnen vrij buurtsites gemaakt worden
   Doel: buurtsite < 60 min operationeel
   Geen training nodig: makkelijk in gebruik
   Functies uit- en aanzetten
   Automatische koppeling met wijkwebsite & gemeentelijke diensten/gegevens
  • Wat is nog de rol van de gemeente?
  • Stelling 1
   Over 10 jaar bestaan jullie / de organisatie ‘gemeente’ niet meer omdat inwoners het zélf kunnen (maar dan veel beter…)
  • Stelling 2
   Jullie kunnen de switch niet meer maken naar de snelle ‘nieuwe’ wereld waarin ‘social media’ niet meer weg te denken zijn….
  • Tot slot
  • Ons streven:
   een
   Gestimuleerd, Betrokken
   Verfrist, Zelfverzekerd
   Vrolijk,Hoopvol
   Geïnspireerd, Opgebeurd,
   Dankbaar
   NIJMEGEN
  • Ons verhaal was
   Hoe ondersteun je dit met
   digitale ‘social’ media?
   Wat gebeurt er nu in Nijmegen?
   Wat is nog jullie rol?
  • Minder geld, toch sociaal:
   Ruilen!