B GIÁO D C VÀ ÀO T O
                                M CL C
               ...
Kh năng nhìn c a 1 m t                                            Kh năng nhìn...
C m giác l p th nhân t o                                C p nh l p th
        ...
Hi u ng l p th thu n, ngh ch                                     Tính ch t c a hi u ng...
Các phương pháp nhìn l p th                Kính l p th ph n quang
1. Kính l p th   ơn gi n
  Tran ...
Nguyên lý xây d ng c p nh l p th                  Kính tách m u b sung
  tách màu
           ...
Mô hình l p th

                                                    S1...
Tiêu o o                               Tiêu o s
              S1       ...
Tính toán t a  i m av tt t a  i m
     Các y u t    nh hư ng c a mô hình l p th
               ...
Tính toán t a  i m av tt t a  i m
                                           ...
Mô hình l p th ph thu c                                         i u ki n xây d ng ...
nh hư ng tuy t              i             Các n i dung c n n m b t ư c
          ZG
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai Giang T T A P G 3

532 views
468 views

Published on

xu ly anh Tran Trung Anh

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai Giang T T A P G 3

 1. 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C M t ngư i và kh năng nhìn c a m t ngư i TRƯ NG IH CM A CH T C m giác l p th nhân t o C p nh l p th , mô hình l p th Hi u ng l p th CHƯƠNG 3 Các phương pháp nhìn l p th CƠ S O NH L P TH Tiêu o Các y u t hình h c cơ b n c a c p nh l p th Các y u t nh hư ng c p nh l p th Tr n Trung Anh Tính toán t a i m av t Các y u t nh hư ng tương i B môn o nh và Vi n thám Các y Anh t Tran Trung u nhPhotogrammetry and Remote Sensing hư ng tuy t i 2 M t ngư i Nguyên lý c m nh n hình nh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1
 2. 2. Kh năng nhìn c a 1 m t Kh năng nhìn c a 2 m t B a δ B Chênh l ch . f γb góc giao h i . b . . A . A e 0,0035mm δ′I′ = ρ′′ = fe 16mm 206265′′ = 45" γa ∆γ = γ A − γ B . YB δ′′ . δ′II = I ≈ 20′′ ′ 2 . YA a B . O1 B . O2 Th sai sinh lý ∆γ . .. A σ = a ′b′ − a ′′b′′ = . f . f f b’ . a” M t m t không có kh năng nhìn không gian . Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 a’ Tran Trung Anh . b” Photogrammetry and Remote Sensing . 6 Kh năng nhìn g n xa C m giác l p th nhân t o B B B B γb γb Y= ρ′′ ⇒ Ymax = ρ′′ . . A A γ γ min γ min = ∆γ min = 30′′; B = 65mm ⇒ Ymax = 450m . γa . γa B Y 2 ∆γ min P1 a b dY = − ρ′′dγ ⇒ ∆Ymin = − ⋅ . 1 1 a2 b2 P1 a1 b1 a2 b2 P2 γ2 ρ′′ . . . . B . . P2 O1 O1 . . .. B . O2 . .. b’ . O2 Y(m) 0,25 1,0 50 100 200 450 ∆Ymin (m) 0,0001 0,002 5,6 22,4 89,5 453 . b’ . a” . b’ . a” . a’ b” . a’ b” σ = a′b′ −a′b′′ = k(a1b1 −a28 2 ) . . σ = a ′b′ − a ′′b′′ b Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2
 3. 3. C m giác l p th nhân t o C p nh l p th ph d c i m nh cùng tên Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 Th sai d c, th sai ngang i u ki n hình thành c m giác l p th nhân t o a2 1. Ch p ư c c p nh l p th A a1 y2 . . y1 . . 2. V trí t c p nh sao cho B các tia ng m cùng tên giao . x1 . x2 nhau (t o thành các m t ph ng áy ch a c nh a1 b1 a2 b2 Th sai d c: q = y1- y2 áy m t). Th sai ngang: p = x1 – x2 3. M i m t m t ch o1 B nhìn 1 t m nh tương ng o2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3
 4. 4. Hi u ng l p th thu n, ngh ch Tính ch t c a hi u ng l p th M r ng c nh áy quan sát B’=n*B B’ P1 a1,b1 . a2 b2 P2 P1 a1,b1 . b2 a2 P2 A’ B O1 O2 O1 O2 P1 b1,a1 b2 a2 P2 P1 b1,a1 b2 a2 P2 A B B P1 P2 P1 P2 B’=n*B A O1 Trung B O2 O’ B’=n*B O’2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing A 13 Tran Anh Photogrammetry and Remote Sensing 1 14 Tính ch t c a hi u ng l p th Tính ch t c a hi u ng l p th Thay i tiêu c quan sát f’=v*f ng th i m r ng c nh áy quan sát B’=n*B B” B’ Và thay i tiêu c quan sát f’=v*f A” B A’ A B A B’=n*B P1 P2 . f’=v*f P1 P2 .f’=v*f P1 P2 . f . f’=v*f P1 P2 f’ f . O1 B O2 O1 B O2 . O’1 B O’2 O”1 B’ O”2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 16 4
 5. 5. Các phương pháp nhìn l p th Kính l p th ph n quang 1. Kính l p th ơn gi n Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 Kính tách màu b sung Nguyên lý xây d ng c p nh l p th b sung màu C p nh en tr ng B l c + = Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 nh trái Tran Trung Anh nh ph i Photogrammetry and Remote Sensing 20 5
 6. 6. Nguyên lý xây d ng c p nh l p th Kính tách m u b sung tách màu C p nh màu Tách màu + = nh trái Tran Trung Anh nh ph i Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Kính ch p tinh th l ng LCS Liquid Crystal Shutter Tr m o nh s Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6
 7. 7. Mô hình l p th S1 S2 P1 P2 Th c a Mô hình l p th Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 26 Tiêu o th c o l p th b ng tiêu o th c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7
 8. 8. Tiêu o o Tiêu o s S1 S2 P1 P2 Tiêu o th c Tiêu o o là hình nh c a 2 tiêu Mô hình l p th o th c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 Tiêu o s Các y u t hình h c c a mô hình l p th WN WA Tâm ch p S1 trái, S2 ph i n2 C nh áy ch p B=S1S2 a1 o a2 M t ph ng áy WA n1 o2 1 n’1 M t ph ng áy ng WN n’2 M t ph ng áy chính WO1, WO2 (a1, a2) là c p i m nh B cùng tên S1 S2 S1a1, S2a2 – tia chi u cùng tên A O2 N N2 O1 Photogrammetry and Remote Sensing Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh 1 32 8
 9. 9. Tính toán t a i m av tt t a i m Các y u t nh hư ng c a mô hình l p th nh c a c p nh l p th ã nh hư ng R = R S1 + m1A1r1 . m1, m2 - m u s t l i m nh trái và Các y u t nh  ph i. R = R S2 + m 2 A 2 r2 hư ng trong (ch p cùng 1 máy X G  X S1  X S2  Véc tơ t a i m a v t, i m tâm ch p nh): f, x0, y0 R =  YG ; R S1 =  YS1 ; R S2 =  YS2        ch p trái, tâm ch p ph i trong h  ZG     ZS1     ZS 2    t a tr c a. Các y u t nh hư ng ngoài:  x1 − x 0  x 2 − x 0  Véc tơ t a i m nh trái và i m P1: XS1, YS1, ZS1, r1 =  y1 − y 0 ; r2 =  y 2 − y 0      nh ph i trong h t a không gian  −f   −f  nh trái và h không gian nh ph i φ1, ω1, κ1     Ma tr n xoay nh trái và ph i P2: XS2, YS2, ZS2, φ2, ω2, κ2  a 11 a 12 a 13   a11 a12 a 13  A1 = A ω1ϕ1κ1 = a 21 a 22   a 23  ; A 2 = A ω2ϕ2 κ 2 = a 21 a 22  a 23   a 31 a 32  a 33  ω ϕ κ  111 a 31 a 32  a 33  ω ϕ κ  222 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 Tìm m u s t l i m nh trái và ph i *Tìm m1, m2  X1  ′ X′2  B X  X S2 − X S1  m1R 1 ∧ R ′2 = B ∧ R ′2 + m 2 R ′2 ∧ R ′2 ′ ′  Y′  = A r ; R1 =  1  R ′2 =  Y2  = A 2 r2 ; ′ B = B Y  =  YS2 − YS1  11        Y1′ Y2   BY ′ Y2  ′  Z1   ′  Z′2     B Z   ZS2 − ZS1       ′     Z1 Z′2   B Z Z′2  0 Tìm m1 và m2  Z′ Z′2   B Z Z′2    B Z X′ − BX Z′2 m1  1  + m 2 0 ⇒ m1 = Z′ X′ − X′ Z′ 2 ′ =  X1 X′2   BX ′2 X  1 2 1 2 R = R S1 + m1R 1 ′ 0   ⇒ R S1 + m1R 1 = R S 2 + m 2 R ′2 ⇒ ′  X1 ′ X′2   BX X′2    Y′ R = R S 2 + m 2 R ′2  1 Y2   BY ′  Y2  ′ m1R 1 ∧ R 1 = B ∧ R 1 + m 2 R ′2 ∧ R 1 ′ ′ ′ ′ ′ BZ X1 − BX Z1′ ∴ m1R 1 = B + m 2 R ′2 ′ ⇒ m2 = Z1X′2 − X′ Z′2 ′ ⇔ m 2 R 1 ∧ R ′2 = B ∧ R 1 − 0 ′ ′ 1 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9
 10. 10. Tính toán t a i m av tt t a i m Yêu c u tính ư c t a i m nh c a c p nh l p th ã nh hư ng a v t t c p nh l p th R (*) = R S1 + m1R 1  ′  (**) ã xác nh giá tr các y u t nh hư ng R = R S2 + m 2 R ′2  trong f, x0, y0 (l y t công tác ki m nh) ã xác nh giá tr 12 y u t nh hư ng ngoài X G  (*) X S1  X1  ′  Y   Y  + m  Y′   c a c p nh: nh trái, nh ph i. Ph i xác nh  G =  S1  1 1   thông qua bài toán nh hư ng c p nh (ho c X G  (*) X G  (**)   ZG   ZS1   Z1   X G       ′    1      tăng dày kh ng ch nh). (**)  ∴  YG  =  YG  +  YG   X G  XS2  X′    Z  2  Z   ZG   Công tác nh hư ng ngoài c a c p nh chia  Y  + m  Y′    G   G     2 Y  =  S2   G 2  2  thành 2 công o n: nh hư ng tương i (5  ZG     ZS 2     Z′2     y u t ) và nh hư ng tuy t i (7 y u t ). Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 nh hư ng tương i Mô hình l p th cl p Xác nh v trí tương i t m nh ph i so v i t m Z Z G c: O ≡ S1 nh trái c a c p nh l p th như lúc ch p nh, Y Y S1S2 ≡ B ≡OX sao cho các tia chi u cùng tên giao nhau trong O ≡ S1 B S2 X ω1 = 0 không gian t o thành mô hình l p th . . κ1 ω2 κ2 5y ut nh Mô hình l p th này xác nh trong h t a ϕ1 ϕ2 không gian o nh (hay h t a mô hình) . a1 hư ng tương i o1 a2 o2 c a mô hình c . ư c ch n tùy ý. Cách ch n: - Mô hình l p th cl p l p là φ1, κ1, φ2, - Mô hình l p th ph thu c A ω2, κ2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10
 11. 11. Mô hình l p th ph thu c i u ki n xây d ng mô hình l p th Z Y G c: O ≡ S1 i u ki n ng ph ng c a 3 vector B, R’1, R’2 Z S2 Y B Bz X ω1=φ1=κ1=0 S2 ν . By ∆ω ω S1 τ ∆κP2 5y ut nh B X F = (R 1 ∧ R ′2 )B = 0 Bx κ ∆ϕ ϕ hư ng tương i S1 R’2 P2 ′ . a1 . a2 o2 c a mô hình ph BX BY BZ o1 P1 R’1 P1 thu c là là BX, F = X1′ Y1′ ′ Z1 = 0 BY, ∆φ, ∆ω, ∆κ Ho c τ, ν, ∆φ, X′2 Y2′ Z′2 ∆ω, ∆κ A W Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 S n ph m c a nh hư ng tương i Quá trình nh hư ng mô hình l p th S2 S1 S2 Các y u t nh hư ng tương i S1 P2 P1 P2 Mô hình l p th : P1 Có t l t do AO ư c nh v trong h t a mô hình (tùy RO ch n cho t ng mô hình) Yêu c u ti p theo: p th • nh v trong h t a tr c a (d ch chuy n l g c, xoay tr c t a ) nh Th c a hì ô • Thu phóng v m t t l nh t nh M i m KC Mô hình l p th Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11
 12. 12. nh hư ng tuy t i Các n i dung c n n m b t ư c ZG YG Y Z 7 y u t nh Kh năng nhìn không gian c a m t ngư i Κ ZG X hư ng tuy t C p nh l p th , mô hình l p th S2 O≡S1 i là: Các phương pháp nhìn l p th R XG RGS A XGS, YGS, ZGS, Các y u t hình h c cơ b n c a c p nh l p th YG M.A.R Φ, , K, M Các y u t nh hư ng c p nh l p th Φ R G = R GS + M ⋅ A ΩΦΚ ⋅ R RG Tính toán t a i m av t XG O Các y u t nh hư ng tương i X G  X GS   A11 A12 A13  X  i u ki n xây d ng mô hình l p th  Y  =  Y  + M ⋅ A     G   GS   21 A 22 A 23  ⋅ Y  Các y u t nh hư ng tuy t i  ZG   ZGS     Photogrammetry andA 32 Sensing   Z   A 31 A 33    Tran Trung Anh   Remote 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 12

×