Actiegerichte dashboards en rapportages met Google Analytics

2,228 views

Published on

Presentatie door Simone Rodewijk en Wouter Veenboer op het Google Analytics User Conference (GUAC), 21april 2010 Amsterdam.

U meet netjes uw bezoek op uw website met Google Analytics? Maar wat wordt er in uw organisatie eigenlijk met deze informatie gedaan? Weinig? Vaak is het lastig om concrete acties uit de cijfers te herleiden. De uitdaging is om dashboards en rapporten te maken, die uw collega´s aanmoedigen en helpen om de website en campagnes te verbeteren. 10 praktische tips die uitnodigen tot verbeteringsacties in plaats van slechts cijfers communiceren!

Published in: Business
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Actiegerichte dashboards en rapportages met Google Analytics

 1. 1. Actiegerichte dashboards en rapportages die uitnodigen om te verbeteren<br />
 2. 2. Even voorstellen…<br />Web Analytics<br />Usability<br />Search<br />Simone Rodewijk<br />Wouter Veenboer<br />
 3. 3. Agenda<br />Waarom actiegerichte rapporten en dashboards?<br />Wat voor soort acties?<br />10 Tips<br />Afsluiting: wat gaat u morgen doen?<br />3<br />
 4. 4. A. Waarom actiegericht rapporteren?<br />“Als je rapport / analyse / tabelnietuitschreeuwtwelkeactie je moetondernemen, danben je aan’t het rapporteren en nietaan het analyseren”<br />AvinashKaushik(Analytics Evangelist Google)<br />4<br />
 5. 5. A. Waarom actiegericht rapporteren?<br />Rapporteren:<br /><ul><li>Het versturen van data
 6. 6. Er is geen actie vereist
 7. 7. Kijkt naar het verleden
 8. 8. Gedaan door tools</li></ul>Analyseren:<br /><ul><li>Het versturen van inzichten
 9. 9. Focus op acties
 10. 10. Kijkt naar de toekomst
 11. 11. Gedaan door mensen</li></ul>Reporting squirrel<br />Analytics ninja<br />5<br />
 12. 12. A. Waarom actiegericht rapporteren?<br />Bron: Immeria.net, StéphaneHamel<br />6<br />
 13. 13. A. Waarom actiegericht rapporteren?<br />Hoe ziet de gemiddelde dag van een web analist eruit?<br />20%<br />Bron: AvinashKaushik<br />7<br />
 14. 14. A. Waarom actiegericht rapporteren?<br />Ninja squirrel<br />Verstuurt rapporten vol inzichten, die de doelgroep aansporen om actie te ondernemen!<br />8<br />
 15. 15. B. Wat voor soort acties?<br />Schakelen<br />Snelheidaanpassen<br />BrandstofTanken<br />Waargaan we heen?<br />Hoe ver is het nog?<br />Waarzijn we nu?<br />Operationeel<br />Strategisch<br />9<br />
 16. 16. B. Wat voor soort acties?<br />Watvooractieskunnen we nemen op basis van informatieuit Google Analytics?<br />10<br />
 17. 17. B. Wat voor soort acties?<br />Website: <br />Testen en pijnpuntenwegnemen<br />11<br />
 18. 18. B. Wat voor soort acties?<br />Campagnes: <br />Budget verdelen<br />12<br />
 19. 19. B. Wat voor soort acties?<br />Productaanbod / -propositie<br />Strategisch<br />13<br />
 20. 20. B. Wat voor soort acties?<br />Verderanalyseren<br /><ul><li>Expert analyse
 21. 21. Usablilityonderzoek
 22. 22. Eyetrackingonderzoek
 23. 23. Mousetrackingonderzoek
 24. 24. Online enquêtes</li></ul>14<br />
 25. 25. 10 Tips om uw Dashboards en Rapportages actiegerichter te maken<br />
 26. 26. D. 10 Tips<br />Stem de inhoud af op de doelgroep<br />Monetariseer<br />Maak gebruik van Excel<br />Gebruik relevante visualisaties<br />Benadruk de belangrijkste actiepunten<br />Plaats de data in de juiste context<br />Schrap overbodige informatie<br />Voeg relevante informatie toe<br />Segmenteer je bezoekers<br />Gebruik what-ifscenarios<br />16<br />
 27. 27. Tip 1: Stem de inhoud af op de doelgroep<br />Voordat je met een rapport begint, praat met de doelgroep:<br /><ul><li>Welke informatie helpt de doelgroep om zijn / haar werk beter te doen?
 28. 28. Welkeactieskán de doelgroepondernemen?</li></ul>17<br />
 29. 29. Tip 1: Stem de inhoud af op de doelgroep<br />Positie in de organisatie, frequentie en detailniveau<br />Hoe hoog waren de inkomsten deze maand t.o.v. vorige maand? Zitten we op target?<br />In welke zoekwoorden moeten we meer of minder investeren?<br />18<br />
 30. 30. Tip 2: Monetariseer<br />Elk bereiktdoelheefteenwaarde<br /><ul><li>eCommerce(transacties)
 31. 31. Leads (downloads / contact / member/ etc.)
 32. 32. Engagement (relevantebezoeker)</li></ul>19<br />
 33. 33. Tip 2: Monetariseer<br />Stuur en rapporteer op toegekendewaarde:<br />ROI =<br />Inkomsten<br />investering<br />20<br />
 34. 34. Tip 2: Monetariseer<br />Hoe kennen we de waarde toe?<br />Ecommerce tracking(transacties):<br />Doelwaarde(bedankpagina’s & relevant bezoek)<br />21<br />
 35. 35. Tip 3: Maak gebruik van Excel<br />Waarom Excel gebruiken?<br />Gemakkelijk data toevoegen (en verwijderen)<br />Berekeningendoen<br />Eenvoudighergebruiken in andererapportages<br />Op maat gemaakte visualisaties mogelijk<br />Opmerkingen toevoegen<br />22<br />
 36. 36. Tip 3: Maak gebruik van Excel<br />23<br />
 37. 37. Tip 3: Maak gebruik van Excel<br />Het inladen van data kun je automatiseren, maar het analyseren en trekken van conclusies is handwerk.<br />Bespaartijd op data verzamelen, gebruikmeertijdvooranalyse!<br />24<br />
 38. 38. Tip 3: Maak gebruik van Excel<br />25<br />
 39. 39. Tip 4: Gebruik relevante visualisaties<br />Kies de visualisatie die past bij de vraag… <br />Welkelandingspagina’szijnvoorverbeteringvatbaar?<br />26<br />
 40. 40. Tip 4: Gebruik relevante visualisaties<br />Trendgrafiekenzijnvaakgeschikt!<br /><ul><li>verhoudingentussensegmenten
 41. 41. veranderingen en trends</li></ul>27<br />
 42. 42. Tip 4: Gebruik relevante visualisaties<br />Valkuil: Visualisatiesluitnietaanbij het doel. <br />Bron: Information Dashboard design, Stephen Few, 2006<br />28<br />
 43. 43. Tip 4: Gebruik relevante visualisaties<br />Vermijdteveeltabellen: <br />Dit is rapporteren en nietaanzetten tot actie!<br />29<br />
 44. 44. Tip 4: Gebruik relevante visualisaties<br />Valkuil: Onnodigevariëteit van weergavevormen.<br />Bron: Information Dashboard design, Stephen Few, 2006<br />30<br />
 45. 45. Tip 4: Gebruik relevante visualisaties<br />Valkuil: Visueleeffectenleidenaf van het doel.<br />Bron: Information Dashboard design, Stephen Few, 2006<br />31<br />
 46. 46. Tip 5: Benadruk de belangrijkste acties<br />Bron: Information Dashboard design, Stephen Few, 2006<br />32<br />
 47. 47. Tip 5: Benadruk de belangrijkste acties<br />Bron: Information Dashboard design, Stephen Few, 2006<br />33<br />
 48. 48. Tip 5: Benadruk de belangrijkste acties<br />Top 10 aanbevelingen<br />Een kleine aanpassing die een belangrijke verbetering voor de conversie en / of gebruiksvriendelijkheid met zich meebrengt.<br />Een grotere verandering aan de site die een belangrijke verbetering voor de conversie en / of gebruiksvriendelijkheid met zich mee brengt.<br />Kleine aanpassing<br />Verandering<br />Quick Win!<br />Belangrijk<br />Een kleine aanpassing die kleine invloed heeft op de conversie en / of gebruiksvriendelijkheid.<br />Een grotere verandering aan de site die kleine invloed heeft op de conversie en / of gebruiksvriendelijkheid.<br />Wenselijk<br />34<br />
 49. 49. Tip 6: Plaats de data in de juiste context<br />Google Analytics levertrapportages<br />Analyse, aanbevelingen en actieskomen van MENSEN<br />35<br />
 50. 50. Tip 6: Plaats de data in de juiste context<br />We kunnenalleengoedeactiesondernemenals we de data correct interpreteren:<br /><ul><li>Benchmarks
 51. 51. Seizoensinvloeden
 52. 52. Doelstellingen
 53. 53. Relevante / uitzonderlijkegebeurtenissen
 54. 54. Uitleg van metrics
 55. 55. In perspectiefplaatsen
 56. 56. Oorzaak/gevolg
 57. 57. Etc.</li></ul>36<br />
 58. 58. Tip 6: Plaats de data in de juiste context<br />Vertel het verhaalachter de cijfers….<br />Voorbeeld: Klantdashboard van een AdWords campagne<br />37<br />
 59. 59. Tip 6: Plaats de data in de juiste context<br />Elk figuurkannietzonderinzichten….<br />38<br />
 60. 60. Tip 6: Plaats de data in de juiste context<br />Tip:Deelnotaties met collega’som context toe tevoegenaanrapportages in Google Analytics<br />39<br />
 61. 61. Tip 7: Schrap overbodige informatie <br />Vermijdgrotehoeveelhedeninformatie!<br />Bron: Information Flows to the Decision-Maker (bron: Information-Management.com)<br />40<br />
 62. 62. Tip 7: Schrap overbodige informatie <br />Gebruik geen standaard rapporten, maar maak rapporten op maat.<br />41<br />
 63. 63. Tip 7: Schrap overbodige informatie <br />Gebruik Google Analytics aangepaste rapporten:<br />42<br />
 64. 64. Tip 8: Voeg relevante informatie toe<br />Voorbeelden:<br /><ul><li>Online enquêtedata
 65. 65. Data uitbackendsystemen:
 66. 66. Kosten van campagnes
 67. 67. Margepercentage
 68. 68. Orderannuleringen
 69. 69. Scoringspercentage van leads
 70. 70. Overheadkosten(consultantcy, tools, etc.)</li></ul>43<br />
 71. 71. Tip 9: Segmenteer je bezoekers<br />44<br />
 72. 72. Tip 9: Segmenteer je bezoekers<br />‘Werken bij’:<br />2.000 bezoekers<br />Productcatalogus: <br />300.000 bezoekers<br />Productcatalogus bezoeker: 25% deed een aankoop <br />‘Werkenbij’ bezoeker:<br />5% reageerde op eenvacature<br />45<br />
 73. 73. Tip 9: Segmenteer je bezoekers<br />Maak een segment aan voor bezoekers die ‘Werken bij’ bezocht hebben<br />46<br />
 74. 74. Tip 10: Gebruik what-if scenario’s<br />Definieer van tevoren de acties die wordenondernomenbijeengebeurtenis:<br />ALS AdWords zoekwoord: CTR < 1,0% en Vertoningen >1.000 en Positie < 5<br />DANAdvertentietekstherzien<br />ALSlandingspagina: weigeringspercentage > 60% en >1.000 bezoekers/maand<br />DANlandingspaginaanalyseren<br />47<br />
 75. 75. Tip 10: Gebruik what-if scenario’s<br />Steleenactievoorwaarde in als filter in Google Analytics!<br />Te vindenondereen rapport<br />ALSlandingspagina: weigeringspercentage > 60% én>1.000 bezoekers/maand<br />DANlandingspaginaanalyseren<br />48<br />
 76. 76. Tip 10: Gebruik what-if scenario’s<br />Eenactiegerichter dashboard kanniet!<br />49<br />
 77. 77. C. Nog één keer de tips<br />Stem de inhoud af op de doelgroep<br />Monetariseer<br />Maak gebruik van Excel<br />Gebruik relevante visualisaties<br />Benadruk de belangrijkste actiepunten<br />Plaats de data in de juiste context<br />Schrap overbodige informatie<br />Voeg relevante informatie toe<br />Segmenteer je bezoekers<br />Gebruik what-ifscenarios<br />50<br />
 78. 78. C. Afsluiting<br />Waargaat u morgenmeeaan de slag?<br />51<br />
 79. 79. Vragen?<br />52<br />
 80. 80. 53<br />Meer informatie:<br />Bouwerij 4<br />1185 XX Amstelveen<br />The Netherlands<br />Telefoon +31 (0)20-3459488<br />info@netprofiler.nl<br />www.netprofiler.nl<br />Twitter: @netprofiler<br />

×