BALDINTZA NORBALDINTZA  ONDORIOA (orain.)  ONDORIOA(lehen.)banintz   nintzateke     nintzatekeanbahintz   hintz...
NOR-NORI. BALDINTZA     NIRI      HARI      GURI      ZURI      ZUEI    HAREEINI        ...
NOR-NORI. ONDORIOA     NIRI      HARI     GURI      ZURI     ZUEI     HAREEINI        ...
NOR-NORK. BALDINTZA.     NI     HI     HA     GU     ZU     ZUEK    HAREEKNIK        ...
NOR-NORK. ONDORIOA ALEGIAZKOA     NI     HI     HA     GU     ZU     ZUEK    HAREEKNIK   ...
NOR-NORK. ONDORIOA IRAGANA     NI  HI  HA     GU  ZU  ZUEK  HAREEKNIK        neukean        ...
NOR-NORI-NORK. BALDINTZA     NIRI      HIRI    HARI      GURI      ZURI      ZUEI      H...
NOR-NORI-NORK. ONDORIOA    NIRI      HIRI    HARI      GURI      ZURI      ZUEI      HAREE...
AHALERAORAIN ALDIA    ALEGIAZKOA  IRAGANANI- Naiteke    Neinteke   NeintekeanHA- Daiteke    Leiteke   (z...
NOR-NORI. AHALERA-ORAINA     NIRI     HARI    GURI     ZURI    ZUEI     HAREEINI         ...
NOR-NORI. AHALERA-ALEGIAZKOA     NIRI    HARI    GURI    ZURI    ZUEI    HAREEINI          ...
NOR-NORI. AHALERA-IRAGANA     NIRI    HARI    GURI     ZURI     ZUEI     HAREEINI        ...
NOR-NORK. AHALERA-ORAINA     NI     HA     GU     ZU     ZUEK    HAREEKNIK         daiket...
NOR-NORK. AHALERA-ALEGIAZKOA     NI     HA    GU      ZU     ZUEK     HAREEKNIK        ...
NOR-NORK. AHALERA-IRAGANA     NI      HA     GU       ZU      ZUEK      HAREEKNIK     ...
ZER-NORI-NORK.AHALERA-ORAINA(SING.)     NIRI     HARI    GURI    ZURI    ZUEI     HAREEINIK    ...
ZER-NORI-NORK.AHALERA-ALEGIA(SING.)     NIRI   HARI    GURI    ZURI    ZUEI    HAREEINIK       ...
ZER-NORI-NORK.AHALERA-IRAGANA(SING.)     NIRI     HARI     GURI     ZURI     ZUEI      HAREEINI...
ZER-NORI-NORK.AHALERA-ORAINA(PLU.)     NIRI     HARI     GURI     ZUEI    ZUEI     HAREEINIK  ...
ZER-NORI-NORK.AHALERA-ALEGIA(PLU.)     NIRI    HARI    GURI     ZUEI    ZUEI     HAREEINIK    ...
ZER-NORI-NORK.AHALERA-IRAGANA(PLU.)     NIRI      HARI     GURI      ZUEI     ZUEI      HARE...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Aditzak

2,051
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,051
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aditzak

 1. 1. BALDINTZA NORBALDINTZA ONDORIOA (orain.) ONDORIOA(lehen.)banintz nintzateke nintzatekeanbahintz hintzateke hintzatekeanbalitz litzateke zatakeanbagina gintzatekez gintzatekezanbazina zintzaketez zintzatekezanBazinie zintzatekeze zintzatekezenbalira litzatekez zintzatekezan
 2. 2. NOR-NORI. BALDINTZA NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINI banintxako banintxatzu banintx banintxak atzue eHA balitxat balitxako balitxaku balitxatzu balitxat balitxake zueGU bagintxakoz bagintxatzuz bagintx bagintxak atzuez ezZU bazintxataz bazintxakoz bazintxakuz bazintxak ezZUEK bazintxataze bazintxakoze bazintxakuze bazintxak ezeHAREEK balitxataz balitxakoz balitxakuz balitxatzuz balitxat balitxakez zuez
 3. 3. NOR-NORI. ONDORIOA NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINI nintxakio nintxakizu nintxakizue nintxakieHA litxakit litxakio litxakigu litxakizu litxakizue litxakieGU gintxakioz gintxakizu gintxakizue gintxakiezZU zintxakidaz zintxakioz zintxakiguz zintxakiezZUEK zintxakidaze zintxakioze zintxakiguze zintxakiezeHAREEK litxakidaz litxakioz litxakiguz litxakizuz litxakizuez litxakiez
 4. 4. NOR-NORK. BALDINTZA. NI HI HA GU ZU ZUEK HAREEKNIK bahindut baneu bazindud bazindue Banitu az daz baneuzHIK Baninduk Baheu Baginduza Bahitu Banindun( k baheuz a) Baginduza n(a)HAREK bahindu baleu baginduz bazinduz bazinduez Balitu baleuzGUK bahindug bagendu bazindug bazindueg bagenduz u uz uzZUK baninduz bazendu baginduz bazenduz u uzZUEK baninduz bazendue baginduz bazendue ue uez zHAREEK banindue bahindue balebe baginduez bazinduez bazindue Balitue
 5. 5. NOR-NORK. ONDORIOA ALEGIAZKOA NI HI HA GU ZU ZUEK HAREEKNIK hinduket neuke zindukeda zendukied Neukez z az nitukeHIK Nindukek heuke Gindukez Heukez Ninduken ak hituke (a) Gindukez an(a)HAREK ninduke hinduke leuke gindukez zindukez zindukiez Leukez litukeGUK hindukeg Geunke zindukegu zindukieg Geunkez u genduke z uz gendukezZUK nindukezu Zeunke gindukezu Zeunke zenduke z zendukezZUEK nindukezu Zeunkie gindukezu Zeunkiez e zendukie ez zendukiezHAREEK nindukie hindukie leukie zindukiez zindukiez zindukiez Leukiez
 6. 6. NOR-NORK. ONDORIOA IRAGANA NI HI HA GU ZU ZUEK HAREEKNIK neukean Neukezan nitukeanHIK heukean Heukezan hitukeanHAREK eukean Eukezan zitukeanGUK Geunkean Geunkezan Gendukezan gendukeanZUK Zeunkean Zeunkezan zendukezan zendukeanZUEK Zeunkien Zeunkiezan zendukiezan zendukienHAREEK eukien Eukiezan zitukien
 7. 7. NOR-NORI-NORK. BALDINTZA NIRI HIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINIK Baneua(z) Baneutso(z) Baneutsu(z) baneutsue(z Baneutse(z) Baneuna( ) z)HIK Baheust(az) Baheutso(z) Baheusku(z) Baheutse(z)HAK Baleust(az) Baleua(z) Baleutso(z) Baleusku(z) Baleutsu(z) Baleutsue(z) Baleutse(z) Baleuna(z )GUK Bagendua Bageuntso(z) Bageuntsu(z) Bageuntsue( Bageuntse(z) (z) z) bagendua na(z)ZUK Bazeunst(az) Bazeuntzo(z) bazuensku(z bazeuntse(z) )ZUEK Bazeunst(ez) bazeuntsie(z) Bazeunskue( Bazuentsuee z) (z)HAREEK Baleuste(z) Baleue(z) Baleutsie(z) Baleuskue(z) Baleutsue(z) Baleutsuee(z Baleutsuee(z Baleune(z ) )
 8. 8. NOR-NORI-NORK. ONDORIOA NIRI HIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINIK Neuskik(z Neuskio(z) Neuskizu(z) Neuskizue(z) Neuskie(z) ak) neuskin(z an) neuskina( zana)HIK heuskit(daz) Heuskio(z) Heuskigu(z) heuskie(z)HAK Leuskit(daz) Leuskik(z Leuskio(z) Leuskigu(z) Leuskizu(z) leuskizue(z) Leuskie(z) ak) Leuskin(z an) Leuskina( zana)GUK Geunskik( Geunskio(z) Geunskizu(z) Geunskizue( Geunskie(z) zak) z) Geunskin( zan) Geunskin a(zana)ZUK Zeunskit(daz Zeunskio(z) zeunskigu(z) Zeunskie(z) )ZUEK Zeunskide(z) zeunskioe(z) Zeunskigue( Zeunskiee(z) z)
 9. 9. AHALERAORAIN ALDIA ALEGIAZKOA IRAGANANI- Naiteke Neinteke NeintekeanHA- Daiteke Leiteke (z)EitekeanGU- Gaitekez Geintekez GeintekezanZU- Zaitekez Zeintekez ZeintekezanZUEK- Zaitekeze Zeintekeze ZeintekezenHAREEK- Daitekez Leitekez (z)Eitekezan
 10. 10. NOR-NORI. AHALERA-ORAINA NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINI nakikeo nakikezu nakikezue nakikeeHA dakiket dakikeo dakikegu dakikezu dakikezue dakikeeGU gakikeoz gakikezuz gakikezuez gakikeezZU zakikedaz zakikeoz zakikeguz zakikeezZUEK zakikedaze zakikeoze zakikeguze zakikeezeHAREEK dakikedaz dakikeoz dakikeguz dakikezuz dakikezuez dakikeez
 11. 11. NOR-NORI. AHALERA-ALEGIAZKOA NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINI nenkio nenkizu nenkizue nenkieHA lekit lekio lekigu lekizu lekizue lekieGU genkioz genkizuz genkizuez genkiezZU zenkidaz zenkioz zenkiguz zenkiezZUEK zenkidaze zenkioze zenkiguze zenkiezeHAREEK lekidaz lekioz lekiguz lekizuz lekizuez lekiez
 12. 12. NOR-NORI. AHALERA-IRAGANA NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINI nenkion nenkizun nenkizuen nenkienHA lekidan lekion lekigun lekizun lekizuen lekienGU genkiozan genkizuzan genkizuezan genkiezanZU zenkidazan zenkiozan zenkiguzan zenkiezanZUEK zenkidazen zenkiozen zenkiguzen zenkiezenHAREEK lekidazan lekiozan lekiguzan lekizuzan lekizuezan lekiezan
 13. 13. NOR-NORK. AHALERA-ORAINA NI HA GU ZU ZUEK HAREEKNIK daiket zaikedaz zaikiedaz daikedazHAK naike daike gaikez zaikez zaikiez daikezGUK daikegu zaikeguz zaikieguz daikeguzZUK naikezu daikezu gaikezuz daikezuzZUEK naikezue daikezue gaikezuez daikezuezHAREEK naikie daikie gaikiez zaikiez zaikieez daikiez
 14. 14. NOR-NORK. AHALERA-ALEGIAZKOA NI HA GU ZU ZUEK HAREEKNIK neike zeinkedaz zeinkiedaz neikezHAK neinke leike geinkez zeinkez zeinkiez leikezGUK geinke zeinkeguz zeinkieguz geinkezZUK neinkezu zeinke geinkezuz zeinkezZUEK neinkezue zeinkie geinkezuez zeinkiezHAREEK neinkie leikie geinkiez zeinkiez zeinkieez leikiez
 15. 15. NOR-NORK. AHALERA-IRAGANA NI HA GU ZU ZUEK HAREEKNIK neikiean zeinkedaz zeinkedazan neikezanHAK neinkean (z)eikean geinkezan zeinkezan zeinkiezan (z)eikezanGUK geinkean zeinkeguzan zeinkieguzan GeinkezanZUK neinkezun zeinkean geinkezuzan ZeinkezanZUEK neinkezuen zeinkien geinkezuezan zeinkiezanHAREEK neinkien (z)eikien geinkiezan zeinkiezan zeinkieezan (z)eikiezan
 16. 16. ZER-NORI-NORK.AHALERA-ORAINA(SING.) NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINIK deikeot deikezut deikezuet deikietHAK deiket deikeo deikegu deikezu deikezue deikieGUK deikeogu deikezugu deikezuegu deikieguZUK deikedazu deikeozu deikeguzu deikiezuZUEK deikedazue deikeozue deikeguzue deikiezueHAREEK deikede deikeoe deikegue deikezue deikezuee deikiee
 17. 17. ZER-NORI-NORK.AHALERA-ALEGIA(SING.) NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINIK neikio neikizu nikizue neikieHAK leikit leikio leikigu leikizu leikizue leikieGUK geinkio geinkizu geinkizue geinkieZUK zeinkit zeinkio zeinkigu zeinkieZUEK zinkide zeinkioe zeinkigue zeinkieeHAREEK leikide leikioe leikigue leikizue leikizuee leikiee
 18. 18. ZER-NORI-NORK.AHALERA-IRAGANA(SING.) NIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAREEINIK neikion neikizun neikizuen neikienHAK (z)eikidan (z)eikion (z)eikigun (z)eikizun (z)eikizuen (z)eikienGUK geinkion geinkizun geinkizuen geinkienZUK zeinkidan zeinkion zeinkigun zeinkienZUEK zeinkiden zeinkioen zeinkiguen zeinkieenHAREEK (z)eikiden (z)eikioen (z)eikiguen (z)eikizuen (z)eikizueen (z)eikieen
 19. 19. ZER-NORI-NORK.AHALERA-ORAINA(PLU.) NIRI HARI GURI ZUEI ZUEI HAREEINIK deikeodaz deikezudaz deikezuedaz deikiedazHAK deikedaz deikeoz deikeguz deikezuz deikezuez deikiezGUK deikeoguz deikezuguz deikezueguz deikieguzZUK deikedazuz deikeozuz deikeguzuz deikiezuzZUEK deikedazuez deikeozuez deikeguzuez deikiezuezHAREEK deikedez deikeoez deikeguez deikezuez deikezueez deikieez
 20. 20. ZER-NORI-NORK.AHALERA-ALEGIA(PLU.) NIRI HARI GURI ZUEI ZUEI HAREEINIK neikioz neikizuz neikizuez neikiezHAK leikidaz leikioz leikiguz leikizuz leikizuez leikiezGUK geinkioz geinkizuz geinkizuez geinkiezZUK zeinkidaz zeinkioz zeinkiguz zeinkiezZUEK zeinkidez zeinkioez zeinkiguez zeinkieezHAREEK leikidez leikioez leikiguez leikizuez leikizueez leikieez
 21. 21. ZER-NORI-NORK.AHALERA-IRAGANA(PLU.) NIRI HARI GURI ZUEI ZUEI HAREEINIK neikiozan neikizuzan neikizuezan neikiezanHAK (z)eikidazan (z)eikiozan (z)eikiguzan (z)eikizuza (z)eikizuezan (z)eikiezan nGUK geinkiozan geinkizuza geinkizuezan geinkiezan nZUK zeinkidazan zeinkiozan zeinkiguzan zeinkiezanZUEK zeinkidezan zeinkioezan zeinkigueza zeinkieezan nHAREEK (z)eikidezan (z)eikioezan (z)eikigueza (z)eikizuez (z)eikizueezan (z)eikieezan n an
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×