Your SlideShare is downloading. ×
Mean Stack JavaCro 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mean Stack JavaCro 2014

359

Published on

MEAN Stack overview

MEAN Stack overview

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
359
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. MEAN Stack Kako i kada? Nenad Pećanac Serengeti
 • 2. Sadržaj 1) O MEAN-u 2) Mongo DB 3) Node.JS & Express 4) Angular 5) Kada koristiti MEAN? 6) Kada ne koristiti MEAN? 7) Mean.IO & Mean JS 8) Reference
 • 3. 1) O MEAN-u
 • 4. MEAN MEAN je Full stack JS framework - potpuni razvojni okvir za izradu modernih web stranica i aplikacija. Sastoji se od 4 tehnologije: Mongo DB, Express, Angular i Node.JS. Naziv je 2013. godine smislio Valeri Karpov, član razvojnog tima Mongo DB-a. MEAN omogućava ubrzan razvoj JavaScript aplikacija.
 • 5. MEAN MEAN je pogodan za brzu izradu prototipova aplikacija. JS se koristi na serverskoj i klijentskoj strani, podaci u bazi zapisani su u JSON formatu. Unaprijed konfigurirani projekti dostupni su za preuzimanje na MEAN.JS i MEAN.IO stranicama. Yeoman – alat za generiranje predložaka za razvoj internetskih aplikacija.
 • 6. 2) Mongo DB
 • 7. Mongo DB Mongo DB – najraširenija NoSQL baza podataka. Podaci se zapisuju u binarnom JSON formatu – BSON. BSON - efikasan format za spremanje i pretraživanje podataka.
 • 8. Mongo DB Svaki podatak u bazi zapisan je kao Dokument: Dokumenti se spremaju u Kolekcije. Kolekcije imaju funkciju kao tablice u relacijskim bazama. Kolekcije omogućavaju fleksibilniji podatkovni model.
 • 9. Mongo DB Kolekcije nemaju kolone kao tablice, ne definiraju stroge hijerarhijske odnose među podacima. Podatkovni model moguće je realizirati ugrađivanjem ili referenciranjem podataka. Podatkovni modeli koji koriste ugrađivanje - denormalizirani, omogućavaju brže čitanje. Podatkovni modeli koji koriste referenciranje - normalizirani, koriste se za izgradnju hijerarhije.
 • 10. Mongo DB Ugrađivanje podataka:
 • 11. Mongo DB Referenciranje podataka:
 • 12. Mongo DB Nad kolekcijama se grade indeksi i vrše upiti:
 • 13. Mongo DB Operacije za agregiranje/sortiranje koriste Map/Reduce algoritme, čime se postižu visoke performanse. Mongo DB ima ugrađenu podršku za klastering, replikaciju, backup, monitoring i HA. Mongo DB usluge dostupne su u cloudu: Amazon, IBM, Red Heat, VMWare, MongoLab ... NoSQL baza nije primjerena kod programskih rješenja koja zahtjevaju strogu hijerarhiju i kontrolu nad podacima. U MEAN-u ju je npr. moguće zamijeniti sa MySQL-om.
 • 14. 3) Node.JS & Express
 • 15. Node JS Node.JS je platforma za izradu brzih i skalabilnih mrežnih aplikacija, izgrađena na Chrome-ovom JS V8 runtime-u. Node.JS je platforma za server-side JS. Sadrži asinhrone biblioteke za upravljanje datotekama, soketima, te za HTTP komunikaciju. Node.JS koristi efikasan, neblokirajući I/O model obrade podataka. Prikladan je za brzu razmjenu velike količine podataka i izradu aplikacija za rad u realnom vremenu, distribuiranih na različitim uređajima.
 • 16. Node JS Node.JS izgrađen je kao platforma, koja se sastoji od raznih modula, koji implementiraju određene funkcionalnosti. Npr. za obradu HTTP zahtjeva, potrebno je koristiti HTTP modul: var http = require('http'); NPM (Node package manager ) je Node-ov upravljač modulima, koristi se iz komandne linije. Instaliranje novog modula: npm install module_name
 • 17. Node JS Primjer >Node.JS HTTP server: // file: http.js: var http = require("http"); http.createServer(function (request, response) { request.on("end", function () { response.writeHead( 200, { 'Content-Type': 'text/plain' }); response.end('Hello HTTP!'); }); }).listen(8080); // exec: node http.js
 • 18. Express Express je minimalističan, brz i efikasan razvojni okvir za izradu internet aplikacija na Node.JS-u. Express podržava sve potrebne funkcionalnosti za izradu single-page, multi-page ili hibridnih web aplikacija. Također implementira dodatne funkcionalnosti za: • korištenje ostalih protokola pored HTTP-a • za autentifikaciju korisnika • upravljanje greškama • parsiranje POST zahtjeva ...
 • 19. Express Primjer >Node.JS + Express HTTP server: var express = require('express'); var app = express(); app.get('/helloworld', function(req, res){ res.send('Hello World'); }); var server = app.listen(3000, function() { console.log('Listening on port %d', server.address().port); });
 • 20. Node JS - performanse Trajanje operacija na serveru:
 • 21. Node JS - performanse Mrežne operacije traju višestruko duže od svih ostalih. Razlog tome je čekanje na izvršavanje I/O operacija na serveru. Node.JS obrađuje I/O operacije asinkrono, korištenjem internog thread-poola ili asinkronih I/O API-ja OS-a.
 • 22. Node JS - performanse Node.JS ima najbolje performanse kad obrada zahtjeva ne uključuje CPU intenzivne operacije.
 • 23. 4) Angular
 • 24. Angular Google-ov JS MVC framework za razvoj SPA aplikacija. Angular je zasnovan na pretpostavci da prikaz podataka treba biti izražen deklarativno, a poslovna logika imperativno. Angular dorađuje statitčki HTML dodavanjem dinamičkih atributa i sintakse za predloške, kojima se omogućava preslikavanje modela podataka na sučelje aplikacije. Ciljevi: • Razdvajanje serverskog i klijentskog koda. • Razdvajanje koda za manipulaciju DOM-om od koda za upravljanje poslovnom logikom • Poboljšavanje podrške za testiranje – Karma, Protractor
 • 25. Angular Preslikavanje je dvosmjerno, sinkronizacija se odvija automatski. Komunikacija sa serverom odvija se pozadinski Ajax-om, podaci se prenose u JSON formatu.
 • 26. Angular https://angularjs.org/ <html ng-app> <head><script src=“angular.js"></script></head> <body> <div> <label>Name:</label> <input type="text" ng-model="yourName" placeholder="Enter a name here"> <h1>Hello {{yourName}}!</h1> </div> </body> </html>
 • 27. Angular http://tutorialzine.com/2013/08/learn-angularjs-5-examples/
 • 28. Angular <form ng-app ng-controller="OrderFormController"> <h1>Services</h1> <ul><li ng-repeat="service in services" ng-click="toggleActive(service)" ng-class="{active:service.active}"> {{service.name}} <span>{{service.price | currency}}</span> </li></ul> <div class="total">Total: <span>{{total() | currency}}</span> </div> </form>
 • 29. 5) Kada koristiti MEAN?
 • 30. Kada koristiti MEAN? Prilikom izrade prototipova aplikacija. Ukoliko se koristi u produkciji, potrebno je ukloniti CPU-intenzivne operacije iz Event-Loopa i veliku pažnju posvetiti obradi grešaka, koja ukoliko je neispravno implementirana može srušiti server. Za izradu višekorisničkih, real-time aplikacija kao npr. CHAT. Za izradu CRUD aplikacija, npr. BLOG. Za izradu Data-streaming aplikacija. Za izradu Proxy-a.
 • 31. 6) Kada ne koristiti MEAN?
 • 32. Kada ne koristiti MEAN? Za izradu enterprise aplikacija. Kada su potrebne transakcijske servisne operacije. Kada je potrebno obavljati CPU-intenzive operacije na serveru. Kad se zahtjeva stroga relacijska hijerarhija nad modelom podataka (može se, ali vjerojatno nije dobra ideja). Node.JS je “mlada” tehnologija, trenutna verzija je 0.10.26. Mnoga rješenja koja su u drugim tehnologijama standarna još nisu podržana na Node-u.
 • 33. 7) MEAN.IO & MEAN.JS
 • 34. MEAN.IO
 • 35. MEAN.JS
 • 36. MEAN.JS Instalacija: • MongoDB • Node + NPM • Git Postavljanje osnovnog projekta: • Download Zip arhive projekta • Kloniranje GitHub projekta • Yeoman generatori
 • 37. Yeoman Generiranje projekta iz komandne linije: $ npm install -g yo $ npm install -g generator-meanjs $ yo meanjs $ grunt Generator: • Skripta za preuzimanje koda i konfiguriranje projekta • Interakcija s korisnikom • Prema korisnikovim uputama se konfigurira projekt • Npr. MeanJS generator nudi opciju instaliranja osnovnog CRUD modula
 • 38. 8) Reference
 • 39. Reference MEAN.IO: http://www.mean.io/ MEAN.JS: http://meanjs.org/ MONGO DB: http://www.mongodb.org/ NODE JS: http://nodejs.org/ EXPRESS: http://expressjs.com/ ANGULAR: https://angularjs.org/ YEOMAN.IO: http://yeoman.io/ SCOTCH.IO: http://scotch.io/

×