Mga patakarang pang ekonomiya

17,553 views
16,978 views

Published on

yan :D

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
309
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mga patakarang pang ekonomiya

 1. 1. MgaPatakarang Pang-Ekonomiya<br />
 2. 2. Angpagkatalongmga Pilipino samgakamayngmgaEspanyol ay maipapaliwanagngmgasumusunod:<br />anglakas-sandatahanngmgamananakop<br />patakaranng pang-aakit<br />angpamamaraanngdivide and rule<br />angpapelngKristyanismo<br />Anghindipagkakaroonngiisangkaayusangpampolitikangmga Pilipino<br />
 3. 3. Enkomyenda<br />Mulasapandiwangencomendar-pagkakatiwalangtungkulinsaisangtao.<br />Sistemangpamamahalangmgalupain at ngpamamahalangmgananinirahandito<br />
 4. 4. MgaTungkulinngEnkomendero<br />
 5. 5. Dalawang Uri ngEnkomyenda<br />Realenga- inilaansaharingEspanyakasamaangmgapangunahingbayan at mgadaungan<br />Encomienda de particulares<br />- iginagawadsamgataongmalapitsahariomaymalakingnaitulongsaprosesongpagsakopsaPilipinas<br />
 6. 6. BakitkailangangmagpatawngbuwisngmgaEspanyolsamgakatutubong Pilipino?<br />Tanong!<br />
 7. 7. SistemangPagbubuwis<br />Binabayaranngbawat<br />lalakingmahigitsa 20 taonggulang<br />Dalagangmahigit 25 taonggulang<br />Binabayaranhanggang 60 taonggulang<br />Nagkakahalagang 8 reales; 10 realesnoong 1589; 12 realesnoong 1851<br />
 8. 8. MgaProduktonamaaringmagingbuwis<br />
 9. 9. Iba pang buwis<br />
 10. 10. reales<br />
 11. 11. Sedula<br />Residence certficate<br />Pinalitnatawagsatributo<br />Sinimulangipatupadnoong 1884<br />Sedula<br />
 12. 12. Hacienda <br />Lupangtinanggapngmgapraylemulasahari<br />Higitnamasmalakisamga pueblo<br />Pinagtatrabahongmgapraylesamga Pilipino angmgaito<br />Hacienda Luisita<br />
 13. 13. Bandala<br />Tinatawagrinnacomprasreales<br />Sapilitangpagbebentangmgaproduktosapamahalaan<br />Bawatlalawigan ay binibigyanngtakdangdaminganinaibebenta<br />Itinatakdaangpresyongmgaprodukto<br />Madalashindinababayaranangmgamagsasakangtamanghalaga<br />
 14. 14. Halimbawa<br />AngnagingutangngmgaEspanyolsaKapampangan ay umabotng70,000 pisosapagitanng1610-1616, at lalonglumakisa200,000 pisonoong1660nanagbunsodsapag-aaklas.<br />
 15. 15. Polo y Servicios<br />Sinimulangipatupadnoong 1580<br />Sapilitangpagtatrabahongmgakalalakihang Pilipino mula 16 hanggang 60 taonggulang<br />Polistaangtawagsamgatrabahador<br />40 naarawangpaggawa<br />
 16. 16. Mgagawainngmgapolista<br />Pagtatayongmgatulay, daan, simbahan, kumbento, barko , pagmimina, pamumutolngpunosagubatatbp.<br />Pinakamahirapnatrabahoangmananagwan<br />Maaaringbayaranangfalla (1 ½ real saloobng 40 araw) upangmakaiwasdito<br />
 17. 17. MgeNegtibongEpektongpolosamga Pilipino<br />Napabayaangmgasakahan<br />Sapilitangpagkakawatak-watakngmgamiyembrongpamilya<br />Pagliitngbilangngmgalalakisaisangpook<br />
 18. 18. Monopolyo<br />Sistemangpangkabuhayan kung saantangingpamahalaanlamangangmaaaringbumilingprodukto at magtakdangpresyonito.<br />
 19. 19. Monopolyo<br />Sa Ilocos, Cagayan atbp. tabakolamangangmaaaringibentasapamahalaanngmgamagsasaka<br />GinagawaitongsigarilyosaMaynila<br />Tabako<br />
 20. 20. Monopolyo<br />LubosnapinagkakitaanngmgaEspanyol<br />Patialaknabasi ay ipinatupadangmonopolyo<br />Tubo<br />Basi<br />
 21. 21. MgaProduktongbawatLalawigan<br />
 22. 22. ObrasPias<br />NangangahulugangMabutingGawa<br />Nagbibigaypautangsamganegosyante<br />Anginteres ay ginagamitsakawanggawa<br />
 23. 23. KalakangGalyon<br />Galleon de Manila<br />UnangnaglayagsaKaragatangPasipikonoong 1565<br />Manila-Acapulco<br />Umaabotng 90 hanggang 120 naarawangpaglalakbaynito<br />Boletaangtawagsatiketupangmakasaliritonanagkakahalagang 100-300 piso<br />
 24. 24. KalakangGalyon(Manila-Acapulco)<br />Anggalyon ay umaalissaMayniladalaangmgasumusunod:<br />Seda at porselanamulasa China<br />Abaka, tabakosaPilipinas<br />RutangGalyon<br />Galyon<br />
 25. 25. KalakalangGalyon<br />Pagbaliknggalyonmula Acapulco ay dala-dalanitoangsumusunod:<br />Mgasalapingpilak<br />Alak<br />Lana<br />Sardinas<br />Opisyalnamgadokumento<br />Tulongnasalapi<br />Bagongopisyalngkolonya<br />
 26. 26. KalakangGalyon<br />Nagwakasitonoong 1815 nangmaghimagsikangmgaMehikanosamgaEspanyol<br />
 27. 27. MgabagongHayop<br />Tupa<br />Kabayo<br />Kambing<br />
 28. 28. MgabagongHayop<br />Gansa<br />Kalapati<br />Baka<br />
 29. 29. MgaBagongHalaman<br />Kakaw<br />
 30. 30. MgaBagongHalaman<br />San Francisco<br />Kape<br />Bandera Española<br />
 31. 31. MgaBagongHalaman<br />Tsiko<br />Atsuete<br />Mani<br />
 32. 32. MgaBagongHalaman<br />Mais<br />Maguey<br />Papaya<br />
 33. 33. Pag-unladngEkonomiyangPilipinas<br />1834- pagbubukasngPilipinassapandaigdigangpakikipagkalakalan<br />Binuksanangmgadaungansaiba’t-ibanglalawiganparasakalakalan<br />
 34. 34. Pag-unladngEkonomiyangPilipinas<br />PagbubukasngmgaBangko<br />BancoEspanyol Filipino (1851)<br />Monte de Piedad (1882)<br />Shanghai Banking Corporation (1876)<br />
 35. 35. Pag-unladngEkonomiyangPilipinas<br />PaglagongAgrikultura<br />Maramingnamuhunansasektorngagrikultura<br />Pumasokangmgamakabagongkagamitansapagsasakatuladngmakina<br />Tabako, asukal at abakaangmgapangunahingproduktongPilipinas<br />
 36. 36. PagpapagawangmgaImprastraktura<br />1892- Ferrocarril de Mania (Manila Railways)<br />1885- Companya de los Tranvias de Filipinas<br />1873- telegrapo<br />1893- La Electricista de Manila<br />Pag-unladng EkonomiyangPilipinas<br />
 37. 37. EpektongPag-unladngEkonomiya<br />Tumaasanguringpamumuhayngmga Pilipino<br />Pagpasokngibangmgaideya o kaisipanmulasaEuropa (liberalismo, pagkakapantay-pantayatbp.)<br />Nakapag-aralangmgaPilipinongmaykayasamgapaaralansaEuropa<br />
 38. 38. MgaSamahang Pang-Ekonomiya<br />Itinatagnoong 1781 angSamahansaKabuhayanngmgaKaibiganngBansani Gob. Hen. Jose Basco<br />Basco, Batanes<br />Basco<br />
 39. 39. SamahansaKabuhayanngmgaKaibiganngBansa<br />Mgalayunin<br />Pagluwasngmgaproduktongpangkulay<br />Pagbilingibongmartines<br />Pagkakaloobnglibrengpag-aaral<br />Pagtatagngagrikulturangpaaralan<br />Martines<br />
 40. 40. Real Compania de Filipinas<br />ItinatagniBasconoong 1785<br />Korporasyonnapinatakbongpamahalaan<br />Nilayongpatataginangkalakalangng Spain at mgakompanyangitinatagngmgabansang Holland, England at France saSilangan<br />
 41. 41. Pagbabangko<br />BancoEspanol-Filipino o Bank of the Philippine Islandsnanaitatagnoong 1851<br />
 42. 42. Sanggunian<br />Kasaysayan at PamahalaanngPilipinas<br />Panahon, Kasaysayan at Lipunan<br />Kabihasnang Pilipino, Kasysayan at Pamahalaan<br />

×