M karwijhof

976 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M karwijhof

 1. 1. M Karwijhof N adviesontwerplab Nagele
 2. 2. -2-
 3. 3. Karwijhof inhoudsopgave 4 inleiding 4 plan van aanpak 6 analyse Karwijhof 10 knelpunten 13 scenario 14 spelregels 16 woningen in de haak woningen Groosman en Stam-Beese 24 woningen aan de ring woningen Van Gool en Niegeman 28 woningen op de overgang 29 woning op de drempel 30 nieuwbouw M. Karwijhof maakt onderdeel uit van een aantal themakaternen en een Masterplankaart opgezet door het Ontwerplab Nagele, in opdracht van Gemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus. Deze katernen met projecten en randvoorwaarden voor projecten vormen een handvat voor toekomstige ontwikkelingen van het dorp Nagele, een monument van de moderne tijd. Andere katernen zijn: A. Het Nieuwe Nagele B. Spelregels voor Het Nieuwe Nagele C. Dorpsentrees D. Park Nagele E. Dorpsweide F. Kerngebied G. Wonen en werken in het bedrijvenpark H. Verkeer en parkeren in Het Nieuwe Nagele I. Injecties voor Het Nieuwe Nagele J. Gerstehof + Lucernehof K. Vlashof + Klaverhof L. Koolzaadhof M. Karwijhof -3-
 4. 4. inleiding plan van aanpakDe Karwijhof is één van de oorspronkelijk 7 woonhofjes Projecten Landschapvan Nagele. Het hofje is gelegen in de zuidwesthoek Er zijn een aantal projecten op het gebied van landschapvan het oorspronkelijke dorp Nagele. en stedenbouw te definiëren. 1. Herstel groenplan Mien Ruys. Nader onderzoekIn zijn opzet is de Karwijhof een van de meest naar beplantingsplan, aanpassen indien nodig. Ditgevarieerde woonhoven van Nagele. De woningen plan dient nog vervolgwerkzaamheden.in het hofje zijn te verdelen over 3 clusters; 2. Parkeervoorziening. Parkeren aan de hofweidearbeiderswoningen in haakvormige stempel, een rij alleen aan de zuidzijde, geen parkeerhavenswoningen op de overgang en cluster van vrijstaande maken.woonhuizen. Daarnaast is er een bescheiden woning 3. Aanleg van betere parkeervoorziening tussen demet een openbare functie op de drempel gebouwd. Dit bomen achter de rijwoningen op de overgang.is geheel in overeenstemming met de oorspronkelijke 4. Parkeervoorziening op eigenterrein ontslotenuitgangspunten van het dorp. via De Klamp, huidige wat rommelige parkeervoorziening herzien.De oriëntatie van de woningen en open relatie van de 5. Ontwikkelen en handhaven voorziening voor dehof- met de dorpsweide zorgen voor een opvallend erfgrenzen.ruim karakter van het hofje. Hoewel er in de loop van 6. Inzetten overtuintjes in de korte groenstrokende jaren door onderhoud subtiele detailkenmerken tussen de woningen in de haak.zijn verdwenen, is er door eenheid in kleur enmateriaalgebruik een sterke ensembelebeleving Projecten Architectuurbewaard gebleven. 1. Volledige restauratie gevels woningen in de haak in combinatie met onderzoek naarOmdat de stedenbouwkundige opzet en de woningen plattegrondverbetering.in de Karwijhof nog vrij origineel zijn, verdient 2. Opwaarderen garageboxen, deze zijn zeerde Karwijhof extra aandacht. Het is dan ook een karakteristiek.aanbeveling dat de eenheid van het hofje bewaard 3. Ontwerpen tuinberging, atelierruimte in demoet blijven. tuin van de woningen grenzend aan De Klamp, gecombineerd met parkeervoorziening.In de Karwijhof zijn de oorspronkelijke idealen van 4. Opstellen kleurplan voor de gehele Karwijhof.het dorp Nagele nog steeds goed zichtbaar. Er zijnechter wel punten die aandacht vragen om hetbijzondere karakter van het hofje te waarborgen. Dezeaandachtspunten zullen in hoofdstuk “Knelpunten”(p.10) van dit katern aan de orde komen. restauratie Karwijhof Tarwehof Vlashof Klaverhof Koolzaadhof eigenaar= collectief bewoner eigendom Lucernehof Gerstehof innovatie-4-
 5. 5. Karwijhofkaart Nagele 0 25 50 100 200 -5-
 6. 6. analyse KarwijhofKarwijhof: 35 adressen Zuiderpoort RingRing: 8 adressenZuiderpoort: 3 adressenPloegstraat 5 adressenaantal adressen: 51 de Klampoppervlakte: ca 3,9 hectare Ploewoningdichtheid: 13 won/ha (vinex 30 won/ha) gstr aat Karwijhofbebouwd oppervlak: 4000 m2zuiderburen leeuwarden: ca 15 won/haijburg amsterdam: ca 60 won/ha(bron: planbureau voor de leefomgeving, www.ruimtemonitor.nl) 0 10 20 30 40 50 100 de Zuiderpoort (3 adressen) de Karwijhof de Ploegstraat (35 adressen) (5 adressen) de Ring -32 ’de haak’ (8 adressen) - 3 bungalowsde Karwijhof-6-
 7. 7. eigendom Mercatus eigendom Mercatus verkoop particulier eigendomwoningen in de Karwijhof -7-
 8. 8. Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat de ‘haak’ 0 10 20 30 40 50 100 Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat de ‘drempel’ 0 10 20 30 40 50 100 Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat de ‘overgang’ en vrijstaande woningen 0 10 20 30 40 50 100 Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat oorspronkelijk plan de ‘hofweide’ 0 10 20 30 40 50 100-8-
 9. 9. footprint woningdiversiteit Zuiderpoort Ring Zuiderpoort Ring de Klamp de Klamp Ploe Ploe Karwijhof Karwijhof gstr gstr aat aatopenbaar groen 0 10 20 30 40 50 100 privé groen 0 10 20 30 40 50 100 Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aatwegen, fietspaden, trottoirs parkeren 0 10 20 30 40 50 100 Zuiderpoort Ring Zuiderpoort Ring de Klamp de Klamp Ploe Karwijhof Ploe gstr Karwijhof gstr aat aat 0 10 20 30 40 50 100erfgrenzen relaties 0 10 20 30 40 50 100 -9-
 10. 10. knelpuntenParkerenIn de loop der jaren is het autobezit in Nageletoegenomen. Om voldoende parkeerruimte voor deauto te realiseren zijn er langs twee randen van dehofweide, parkeerhavens aangelegd. Dit is ad-hocgebeurt, daarom zijn de randen van de hofweide nietmeer zo open als deze ooit bedoeld waren.Huidige situatieeigen terrein: 12gedoogd: 10openbaar gebied: 47totaal: 69pp/huishouden: 1,3 parkeerhavens maken de hofweide rafeligNieuwe situatieeigen terrein: 26openbaar gebied: 47totaal: 73pp/huishouden: 1,4Het advies is om het parkeren in de Karwijhof in terichten zoals dat in katern H, verkeer en parkerenomschreven is. alleen parkeerhavens aan de zuidzijde van de hofweide Zuiderpoort Ring Zuiderpoort Ring de Klamp de Klamp Ploe Ploe Karwijhof Karwijhof gstr gstr aat at aparkeren huidige situatie 0 10 20 30 40 50 100 parkeren nieuwe situatie 0 10 20 30 40 50 100- 10 -
 11. 11. Groenplan Hoewel er nog een nadere analyse van het beplantingsplan zal moeten worden uitgevoerd is er op basis van waarneming in het veld al een aantal knelpunten aan te wijzen. Met de bouw van de zuidelijke uitbreiding is de windsingel behoorlijk gereduceerd. De windsingel is essentieel voor de beleving van de Karwijhof. In het resternde stuk windsingel is een deel zelfs geheel verdwenen. De groenstroken in de haak is op diverse plekken in gebruik als overtuintjes. Dit is niet formeel maar wordt gedoogd. Het is een mooi gebruik van deze groenstroken. Met formalisering van het gebruik zullen verdwenen singelstructuur er echter wel afspraken over afscheiding van deze tuintjes gemaakt moeten worden. Nader onderzoek naar het beplantingsplan van de groenstrookjes zal zeker uitgevoerd moeten worden. Het parkeren in parkeerhavens heeft de heldere rand van de hofweide aangetast. Het informele, waarschijnlijk gedoogde, parkeren aan zijde van de klamp oogt nogal rommelig. Voorschriften voor beplanting en aankledening van de verschillende aangetaste gebieden zijn beschreven in katern D, park Nagele. overtuintjes Zuiderpoort Ring parkeren verplaatsen, volgens voorstel verkeerplan, groene rand weide herstellen de Klamp parkeren formaliseren en inrichten met eenuniform parkeeroplossing. parkeren in het groen Ploe op eigen terrein. beplanting is verplicht Karwijhof gstr aat overtuintjes verdwenen singelstructuur herstellen 0 10 20 30 40 50 100 - 11 -
 12. 12. ErfgrenzenAan de achterzijde van de woningen zijn diepe tuinengelegen. Oorspronkelijk werden deze tuinen van hetopenbaargebied gescheiden door hagen. In enkelegevallen is deze haag nog aanwezig. Geleidelijk wordendeze hagen door bewoners vervangen door een grotevarieteit aan schuttingen en bouwmarkt tuinbouwsels.Hierdoor gaat het uniforme karakter van de Karwijhofverloren. niet wenselijke ontwikkeling wildgroei aan erfgrenzen oogt rommelig Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aatreferentie van groen en uniforme erfgrens kwetsbare erfgrenzen 0 10 20 30 40 50 100- 12 -
 13. 13. scenarioRestauratieHet toekomstscenario voor de Karwijhof is het inzettenop restauratie om op deze wijze het unieke karaktervan Nagele beleefbaar te houden. Dit geldt zowelvoor de woningen als ook de landschappelijke enstedenbouwkundige opzet. Aanpassingen die nodigzijn om hedendaagse problemen als parkeren ende wens aan meer privacy een plek te geven, zullenzorgvuldig en bescheiden ingepast moeten worden.Om de bevolking van de Karwijhof divers en betrokkente houden zijn er korte en langere termijn projectente formuleren. Omdat wij nu nog niet weten welkeontwikkelingen zich in toekomst zullen aandienen, zaldeze lijst niet compleet zijn. Het is een aanbevelingdeze lijst regelmatig te herijken.Korte termijn:- parkeeroplossingen realiseren- erfafscheidingen regelen- onderhoud aan bestaand groen- opfrissen kegelbaan en deze inpassen in het oorspronkelijke groenontwerpMiddellange termijn:- opstellen gebiedsgerichte welstandscriteria- restauratieplan 32 woningen in de haak opstellen- toevoegen van elementen die de woning aantrekkelijk kunnen maken voor een nieuwe doelgroep in Nagele- opstellen en aanbrengen herstel beplanting oorspronkelijk groenontwerpLangere termijn:- geleidelijke transformatie van bevolkingssamenstelling in de Karwijhof- één woning in originele staat brengen, niet als lege museumwoning maar als echt bewoonbare woning. Dit kan een prima leer-werk traject zijn voor ambachtsopleidingen- groenonderhoud continueren - 13 -
 14. 14. spelregels drempel dient leeg te blijven, open relatie tussen dorpsweide en hofweideSpelregels landschapHet oorspronkelijke groenplan van Mien Ruys vormt Zuiderpoort Ringhet uitgangspunt van de spelregels voor de Karwijhof.Door het nog grotendeels originele karakter van deKarwijhof is er voor gekozen het groenplan zo striktmogelijk na te leven. Daarom de volgende spelregels.- De randen van de hofweide mogen niet worden de Klamp aangetast door inhammen t.b.v. parkeren.- De drempel moet ten allen tijden leeg blijven, er is hier Ploe Karwijhof geen bebouwing toegestaan, eventuele beplanting gstr dient volgens het ontwerp van Mien Ruys te worden aat uitgevoerd.- Erfgrenzen dienen beplant te zijn met hagen. Schuttingen op de erfgrens zijn niet toegestaan.- Eventueel al aanwezige schuttingen worden aan de zijde van de openbare ruimte verplicht van een 0 10 20 30 40 50 100 groene bedekkende beplanting voorzien.- Het restant van de windsingel moet behouden blijven, windsingel goed beheren, dient als een klein deel van de windsingel is verdwenen, dit achtergrond voor de woningen. dient hersteld te worden met de in het oorspronkelijke plan aangegeven bomen. Omdat de windsingel de randen van de hofweide zoveel mogelijk aan de straat laten grenzen. dus geen “happen” t.b.v. smaller is geworden mag deze iets verwilderen om parkeervoorzieningen. een beschut karakter te waarborgen.Spelregels architectuur uitgangspunt is behoud van drempelbebouwing,De Karwijhof kenmerkt zich door een ruim en open onderzoek of t.z.t. nieuwe bebouwing mogelijk is. onder hoge welstandseisen.karakter. Door de oriëntatie van de woningen t.o.v. deentree van de hof en de geleding van de rijwoningen eenheid bewarenis de ruimtelijke opzet van het hofje goed geslaagd.De spelregels voor het hofje zijn daarom simpel, engaan uit van het zoveel mogelijk handhaven van de Zuiderpoort Ringoorspronkelijke situatie.- De bebouwing op de drempel dient bescheiden te zijn. Het gelede volume dient gehandhaafd te blijven, hoewel er op deze plek in de toekomst eventueel vervangende nieuwbouw zou kunnen plaats vinden de Klamp dient dit ten alle tijden onder een zeer strikt welstandstoezicht te staan. Ploe Karwijhof- De eenheid van de rijwoningen op de overgang dient gstr aat bewaard te blijven. Dakrand, kozijnen en kleuren dienen voor de gehele rij uniform te zijn. Individuele verschillen zijn niet toegestaan.- De woningen op de overgang richting de Ploegstraat zijn een mix van één en twee bouwlagen, door de losse situering is deze overgang visueel permeabel. 0 10 20 30 40 50 100 Er is vrijheid binnen sterkafgebakende grenzen, deze haakstructuur strook valt ook onder hoge welstandseisen. handhaven- De woningen in de haak dienen zoveel mogelijk in de originele staat te blijven. Restauratie dient er losse visueel permeable bebouwing in een mix van een en twee bouwlagen waarborgen. binnen sterk op gericht te zijn dit oorspronkelijke karakter te afgebakende grenzen is hier verandering mogelijk. altijd bewaren. onder een streng welstandstoezicht- 14 -
 15. 15. gevelrenovatie en woningindeling variantenregels voor erfgrenzen opwaarderen garageboxenontwerp uniforme parkeeroplossingen - 15 -
 16. 16. woningen in de haakE. Groosman en L. Stam-Beese32 woningenontwerpteam: Lotte Stam-Beese, Ernest Groosmanbouwjaar: 1954?bijzonderheden:2 onder een dak. Hoewel de woningen in destrenge hiërarchieloze structuur zijn geordendogen de woningen als “arbeiders”villa’s.Dezelfdewoningen zijn in aangepaste vormgebruikt voor deNoorderwinkels. Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat 0 10 20 30 40 50 100- 16 -
 17. 17. sk 1 sk 2 ba sk 31e verdieping keuken eet kamer be woonkamerbegane grond BVO: 1e verd 42,9 m2 bgg 56,4 m2 totaal 99,3 m2 - 17 -
 18. 18. aanzicht voorgevelaanzicht achtergevel- 18 -
 19. 19. procel paneel oorspronkelijk zonwering gevelvullende pui is kleur nog te onderzoeken d.m.v. verticale screens, met van hout. restauratie terugbrengen pui voorgevel pui achtergevel zorgvuldige opbouw en verhouding gevel draadglas gevels zijn vlak gedetailleerd pui entree aanzicht voorgevel negge = 0GevelindelingDe gevelindeling verschilt subtiel waardoor devoorzijde en de achterzijde van de woningengelijkwaardig worden. Er is geen hiërarchie,dit is een essentieel kenmerk van Nagele. In deKarwijhof wordt dit principe consequent ingezet. aanzicht achtergevel - 19 -
 20. 20. aansluitdetail kwetsbaar geluidlek? kleine badkamer smalle deuren aansluitdetail kwetsbaar vrije hoogte geluid boven trap staat van de pui nader onderzoek quickscan zwakke punten 1e verdieping aansluit detail kwetsbaar geluid geluid toilet toegankelijk meterkast? via berging ongeisoleerde spouwloze staat van de pui buitenwand nader onderzoek quickscan zwakke punten begane grond- 20 -
 21. 21. Onderzoek naar alternatieve platttegronden sk 1 wk ba berging sk 2 keuken studie alternatieve indeling begane grond studie alternatieve indeling 1e verdieping sk 3 sk 2 sk 1 keuken ba wk berging sk 5 sk 4 atelier studie naar atelier woning door samenvoegen studie naar atelier woning door samenvoegen begane grond 1e verdieping 2 woningen per rij samenvoegen atelier woning 50 m2 BVO 142 m2 BVOConclusieDe opzet van de woningen maakt een vrije indeling noemen. Wel zullen enkele elementen op het gebiedvan de woningplattegrond mogelijk zonder dat het van comfort opnieuw ingepast moeten worden.uiterlijk van de woningen als geheel veranderd. Het isinteressant om de mogelijkheden van nieuwe indelingnog nader te onderzoeken. Deze woningen zijn in opzetnaar de huidige maatstaven nog steeds modern te - 21 -
 22. 22. Onderzoek naar herbouw met bouwbesluit eisen bouwbesluit 2003 oorspronkelijk C B ? C A entree aanzicht voorgevel aanzicht achtergevel- 22 -
 23. 23. oorspronkelijk doorsnede doorsnede bouwbesluit 2003ConclusieHerbouw is mogelijk maar dit heeft vergaandeconsequenties voor de architectuur van de woningen.Verhoudingen gaan verloren waardoor het bijzonderevan de woningen verdwijnt. Het onderzoek naaralternatieve indelingen, en het bouwfysischopwaarderen verdienen de voorkeur. - 23 -
 24. 24. woningen aan de ringF. van Gool en J. Niegeman8 woningenontwerpteam: Frans van Gool, Johan Niegemanbouwjaar: 1954?bijzonderheden:Ruime rijwoningen. Bestemd voor de middenstand.De woningen hebben een grotere beukmaat t.o.v. debouwblokdiepte. Door de subtiele plaatsing van eenberging aan de voorzijde onstaat een ‘patio’ die alsdrempelzone voor de woning functioneert.De woningen vormen een duidelijk geheel, deindividuele woning is ondergeschikt aan de rij. Ditgegeven dient gehandhaafd te blijven. Het ritmeen de kleur van de gevelopeningen versterken het Zuiderpoort Ringgegeven van wonen in een rij. De herhaling van debergingen aan de voorzijde zorgt voor een beheerstesculptuurwerking. de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat 0 10 20 30 40 50 100aanzicht voorgevel- 24 -
 25. 25. badkamer slaapkamer 1 slaapkamer 4 slaapkamer 2 slaapkamer 31e verdieping berging entree keuken hal woonkamer BVO:beganegrond 1e verd 60 m2 bgg 72 m2 totaal 132 m2 - 25 -
 26. 26. aanzicht voorgevel aanzicht achtergevel- 26 -
 27. 27. ConclusieVerrassend grote woningen, die een verzorgdeen goede indruk maken. Navraag leerde dat dezewoningen zeer gewild zijn. Punt van aandacht is dathet rijtje niet meer in zijn geheel in bezit is van ééneigenaar. Er bestaat een risico van “klus”aanpassingen.Streng toezicht op de eenheid van het blok is zeergewenst om verpaupering te voorkomen.aanzicht achtergevel - 27 -
 28. 28. woningen op de overgangVrijstaande woningenDiverse architecten en aannemers4 bungalows6 villa’sbouwjaar: diverse periodenbijzonderheden:Enkele van de bungalows zijn waarschijnlijk ontworpendoor Gerard Schouten, die elders in het dorp ook enkeletwee onder een dak woningen heeft ontworpen.- 28 -
 29. 29. woning op de drempelE. Groosman1 bank met bedrijfswoningontwerpteam: E. Groosmanbouwjaar: 1957bijzonderheden: Zuiderpoort Ring de Klamp Ploe Karwijhof gstr aat 0 10 20 30 40 50 100 - 29 -
 30. 30. nieuwbouwDoor het karakter en de gaafheid van het hof is er in deKarwijhof bij voorkeur geen plaats voor nieuwbouw.Zoals aangegeven in het renovatie-kompas geldt voorde Karwijhof dat er ingezet wordt op een conservatievemanier van monumentenzorg. Mocht hier op den duurtoch behoefte aan nieuwbouw zijn dan is het denkbaardat de woning op de overgang vervangen kan worden.Deze nieuwbouw moet dan wel onder zeer hoogwelstandstoezicht gerealiseerd worden. Het verdientnader onderzoek de randvoorwaarden hiervoor uit tewerken. restauratie Karwijhof Tarwehof Vlashof Klaverhof Koolzaadhof eigenaar= collectief bewoner eigendom Lucernehof Gerstehof innovatie- 30 -
 31. 31. - 31 -
 32. 32. colofondeze uitgave is gemaakt door Ontwerplab Nagele in opdracht vanGemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus,Emmeloord d.d. 30 juni 2010

×