Fonetik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Fonetik

on

 • 11,489 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,489
Views on SlideShare
11,489
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
343
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

 Fonetik Fonetik Presentation Transcript

 • FONETIK
  • Apakah itu fonetik
  • Fonetik adalah mengetahui bahawa terdapat hubungan antara bunyi dan huruf dalam penulisan.
  • Ianya menjelaskan apa yang kita tuturkan boleh ditulis.
  • Fonetik mendedahkan kepada kanak-kanak mengenai proses membunyikan perkataan dan dapat mengenal pasti huruf-huruf yang dibunyikan.
 • Mengapa fonetik itu penting
  • Tujuan utama membaca adalah untuk memahami ayat.
  • Bagi memahami apa yang dibaca pembaca perlu membaca dengan lancar. Fonetik dapat membantu proses pembacan ini.
  View slide
 • Bagaimana cara pnp
  • Explicit (terasing)
  • Sistematik.
  • Mengikut urutan.
  View slide
 • Model Membaca Model Bawah ke Atas Model Atas ke Bawah Model Interaktif
 • Model Bawah ke Atas
  • Gough, 1972,1985
  • Bottom up model
  • Pembaca membina teks daripada unit yang terkecil bermula daripada huruf, kemudian menjadi perkataan dan seterusnya membentuk ayat. (Yahya 2004)
  • Teori Bawah ke Atas memperlengkapkan pelajar-pelajar dengan alat untuk “memecahkan kod” ( crack the code ) dalam prinsip abjad yang membolehkan mereka untuk mengajar diri sendiri mendekod perkataan yang mereka tahu dan perkataan baru serta memahami pembacaan (Chall, 1979; Flesch, 1955).
 • Antara beberapa pendapat mengenai model ini adalah;
  • Tujuan pertama membaca adalah mempelajari kod atau prinsip abjad.
  • Pembaca mesti belajar mengubah daripada bunyi kepada huruf.
  • Pembaca memproses unit linguistik yang terkecil dahulu dan beransur-ansur menyusun unit terkecil bagi memahami unit yang lebih besar iaitu binaan ayat.
  • Makna teks diharapkan hadir secara semula jadi yang diasaskan kepada pengetahuan lalu pembaca berkaitan perkataan, makna dan pola sintaksis bahasa itu.
 • Model Atas ke Bawah
  • Top Down Model
  • Psikolinguistik Goodman (1967,1970)
  • Teori atas ke bawah memperlakukan bacaan sebagai “ psycholinguistic guessing game ” (Goodman, 1967).
  • Membaca bukanlah hanya menyentuh kepada huruf dan perkataan, akan tetapi interaksi pemikiran dan bahasa yang membolehkan penekaan terhadap makna sesebuah teks.
  • Goodman(1967) juga menyimpulkan bahawa membaca bukanlah proses mendekod tetapi merupakan proses semantik dan sintasis bagi memdapatkan makna daripada teks.
  • Mengfokuskan kepada peranan pembaca di mana pembaca memainkan peranan utama semasa memahami teks yang dibacanya.
  • Pembaca menggunakan pengetahuan bahasa bagi meramalkan teks dan mengurangkan kebergantungannya kepada cetakan teks dan bunyi bahasa.
  • Menurut teori ini perkembangan literasi sepatutnya berlaku dalam persekitaran yang kaya dengan literasi dengan mengajar perkataan-perkataan dalam bentuk kontektual dan secara relavan.
  • Dengan mengfokus kepada kemahiran mendekod adalah dianggap sebagai mengganggu dan menjejaskan perkembangan literasi kerana ia mengenepikan fungsi literasi dan akhirnya menghilangkan motivasi terhadap membaca. (Goodman & Goodman, 1979)
 • Pendekatan membina (Bawah ke atas) Pendekatan ini berpegang pada konsep bahawa pembelajaran harus bermula daripada unsur-unsur bahasa yang kecil dan bergerak kepada unsur yang lebih besar.
  • Dalam pendekatan ini kanak-kanak diperkenalkan dengan huruf dan suku kata dahulu sebelum diajar perkataan-perkataan yang bermakna.
  • Di antara kaedah yang menggunakan pendekatan ini adalah:
  • Kaedah abjad
  • Kaedah gabung kata
  • Kaedah fonetik.
 • Kaedah Abjad
  • Pengenalan abjad
  • Murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad: a b c…... x y z
  • Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z.
  • Latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan
  • Murid diajar dengan huruf kecil dahulu dan diikuti dengan huruf besar.
  • Latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar
  • Ajar abjad sebagai permulaan perkataan
  • Contoh a untuk adik, ayam,abang ayah
  • Murid diajar membentuk dan membaca suku kata:
  • ba be be bi bo bu hingga za ze ze zi zo zu
  • Murid di ajar mencantumkan suku kata dengan sukukata
  • Bu bu
  • Ba ba
  • Membaca ayat
  • Bibi buka buku
  • Bibi baca buku
  • Buku Bibi baru
 • Kebaikan
  • Kebaikan kaedah ini memberi peneguhan kepada pengenalan abjad.
  • Akan tetapi sebenarnya kanak-kanak tidak perlu mengenali semua abjad untuk diajar membaca.
  • Jika mereka telah mengenali vokal dan sebahagian konsonan yang kerap digunakan mereka telah boleh membaca.
 • KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA Prof. Emeritus Dato’ Isahak Haron
 • Kenapa Kaedah Gabungan Bunyi-Kata?
  • Sistem ejaan Bahasa Melayu fonemik: satu huruf satu bunyi fonem
  • Suku kata Bahasa Melayu jelas
  • Mudah membina perkataan drp suku kata
  • Tatabahasa BM mudah
 • Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata:
  • Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b
  • Bina dan sebut suku kata terbuka
  • ba bi bu; bu bi ba
  • 3. Bina perkataan dan baca perkataan
  • 4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya.
  • 5. Tulis atau salin apa yang dibaca
  • 6. Buat latihan.
  • 1 Mulakan dengan membunyikan huruf
  • vokal mudah a i u
  • Pilih consonant mudah seperti b
  • Bina suku kata ‘ ba bi bu ’ .
  • Bina dan baca perkataan ‘ ba ba ’ ‘bi bi’
  • ‘ bu bu ’ dan ‘u bi i bu a bu’
  • Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’
 • Membina dan membaca ‘cerita’
  • itu buku
  • itu buku abu
  • abu buka buku
  • abu baca buku
  • abu suka baca buku
  • Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi ‘keliru.’
  • Huruf besar juga dikemudiankan.
  • Susunan huruf dalam abjad dikemudian
  • Suku kata tertutup dikemudiankan
  • Jangan serentak mengajar murid huruf yang hampir serupa bentuk dan bunyinya:
  • ‘ b d’ ‘m n’ ‘j g’ ‘m w’ ‘ u v ’
 • KAEDAH FONETIK (phonic)
  • Kaedah phonic atau fonetik menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa.
  • Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris.
  • Kaedah fonetik bermula dengan memperkenalkan bunyi vokal dan seterusnya memperkenalkan bunyi konsonan.
  • Setelah kanak-kanak tahu beberapa bunyi vokal dan konsonan (1/3) mereka akan didedahkan pula dengan sukukata.
  • Seterusnya sukukata digabungkan menjadi perkataan.
  • Akhirnya rangkaian perkataan untuk membina ayat.
 • Perkenalkan bunyi vokal
  • Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi vokal
  • A /a/
  • E /eh/ /eh/
  • I
  • O
  • u
  • Diperkenalkan dengan bunyi konsonan
  • B /beh/
  • C /ceh/
  • D /deh/
  • F /feh/
  • G /geh/
  • H /heh/
  • J /jeh/
  • K /keh/
  • L /el/
  • M /em/
  • N /en/
  • P /peh/
  • Q /qeh/
  • R /rer/
  • S /sss/
  • T /the/
  • V /vev/
  • W /weh/
  • Y /yeh/
  • Z /zez/
  • Sambil mengajar bunyi abjad boleh juga diajar secara permulaan bunyi perkataan seperti;
  • /a/ adik abang api dll
 • Membentuk suku kata
  • Huruf vokal dicantumkan dengan konsonan bagi membentuk suku kata.
  • Contoh: bu bu ba ba bi bi
 • Membentuk perkataan
  • Mencantumkan dua suku kata bagi membentuk perkataan mudah.
  • Contoh: bu + ku = buku
  • Kanak-kanak akan membunyikan kesemua huruf dalam perkataan bagi mendapatkan makna perkataan.
 • Membentuk ayat.
  • Kanak-kanak akan mencantumkan rangkaian perkataan bagi membentuk ayat.
  • Contoh:
  • Saya ada buku.
 • Susunan Urutan
  • Suku kata terbuka
  • Suku kata tertutup
  • Perkataan mempunyai diagraf
  • Perkataan mempunyai diftong
  • Imbuhan
  • Diantara kekuatan fonetik ialah jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad, mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa. Oleh itu pengajaran kemahiran membaca bagi bahasa Melayu dan Inggeris boleh berlaku serentak.
 • KAEDAH SELURUH PERKATAAN
  • Ahli konstruktivist percaya yang kanak-kanak belajar dengan proses membina daripada pengetahuan sedia ada.
  • Jadi mereka percaya yang kanak-kanak mula belajar dari‘ perkataan-perkataan ’ yang memberi makna kepada mereka.
  • ‘ Whole word’/ whole language - mula popular 50han. Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini.
  • ‘ Kaedah cerakin’ (word, break-up to sound)
  • Literature based method: story to word to sound
  • Picture word inductive model
  • Language experience method
  • Look and say method
 • Kaedah cerakin
  • Guru perkenal dan tulis perkataan seperti ; ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut.
  • Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: ‘buku’ - ‘ bu ku’- ‘b u k u’
  • ‘ meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’
  • ‘ cawan’ --- ‘ca wan’ --- ‘c a w a n’
  • Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ , ‘ cawan’, ‘buku’
 • Literature based method
  • Kaedah berasaskan bahan sastera
  • Pilih satu cerita yang disukai oleh kanak-kanak.
  • Bacakan cerita tersebut.
  • Minta kanak-kanak sebutkan perkataan-perkataan yang mereka ingati daripada pembacaan tadi.
  • Tuliskan perkataan tersebut. Ajar kanak-kanak mengeja perkataan yang dipilihnya tadi.
  • ATAU berdasar bahasa berirama atau lagu yang kanak-kanak tahu, minta kanak-kanak tukar perkataan tertentu. Fokus kepada perkataan tersebut. Nyanyikan semula lagu baru.
 • 2. Picture word inductive model(Calhoun –memulakannya dengan gambar)
  • Guru menunjukkan gambar kepada murid.
  • Minta murid sebutkan apa yang terdapat dalam gambar.
  • Ajar murid menulis dan membaca perkataan yang disebutnya tadi.
  • ATAU Jika murid boleh menceritakan mengenai gambar guru boleh menuliskan cerita tersebut.
  • Kemudian menguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengejanya’ dan ‘membaca’nya.
 • Look and say method (Lihat dan sebut)
  • Guru memperkenal gambar dan tulisan kepada murid.
  • Murid diajar menyebut perkataan tersebut selepas guru menyebutnya.
  • Tulis semula perkataan tersebut.
  • Tunjukkan cara mencerakinkan perkataan tersebut.
 • Learning experience approach
  • Oleh kerana teks yang digunakan adalah dari kanak-kanak maka ianya mudah diingati oleh mereka.
  • Minta kanak-kanak melukis di atas kertas.
  • Bincangkan tentang gambar. Guru menulis cerita yang diceritakan oleh kanak-kanak.
  • Guru bacakan cerita kepada kanak-kanak.
  • Kanak-kanak cuba membaca cerita yang dibuatnya sendiri.
 • Kekuatan kaedah seluruh kata
  • Mengikut Multiple Intelligence oleh Howard Gardner kanak-kanak belajar melalui pelbagai cara. Salah satunya ialah melalui visual spatial(rakaman imej)
  • Terdapat juga kanak-kanak yang mempunyai kebolehan ini. Mereka biasanya tidak suka mengeja akan tetapi tahu jika sesuatu perkataan tidak lengkap.
  • Kaedah ini juga boleh diajar apabila kanak-kanak telah menguasai pembacaan.
 • Pemilihan kaedah
  • Pemilihan kaedah bergantung kepada keselesaan guru dalam sesuatu kaedah.
  • Kebolehan kanak-kanak.
  • Prinsip taska itu sendiri.
 • Kesimpulan
  • Terdapat pelbagai kaedah yang perlu dikuasai oleh guru bagi memastikan mereka bersedia dalam menghadapi kepelbagaian kanak-kanak.