ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010


    Skogfag


      Ress
    www.naturviterne.no
”Felles for alle med skogfag, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering
de har, er at det kan være nytti...
Prosentvis fordeling etter ansettelsesforhold (sektor):

 Arbeidsmarkedssektor           Skogingeniør  Forstk...
Noen arbeidsgivere som ansetter forstkandidater og skogingeniører:

Stat                Privat
Departemente...
Eksempler på stillingstitler:

Stat
Amanuensis         Ordfører         Informasjonskonsulent
Assisterend...
Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet

Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fr...
Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium)

Man trives best, og jobber best, når det er samsvar me...
Mer informasjon om våre lønnstatistikker på

       www.naturviterne.no


Henvendelser om lønn, arbeidsliv og jurid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag 2010

2,799 views

Published on

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon skogfag 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag 2010

 1. 1. ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010 Skogfag Ress www.naturviterne.no
 2. 2. ”Felles for alle med skogfag, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering de har, er at det kan være nyttig å være organisert i en fagforening som jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviteres arbeidshverdag.” SKOGFAG – arbeidsmarkedsinformasjon 2010 Alle tall og data er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk 2009 Om skogen i Norge Skognæringen inkludert sagbruks- og treforedlingsindustrien er en av Norges største fastlandsindustrier. Det er stort biologisk mangfold knyttet til skog. Videre er skogen friluftsområde for store befolkningsgrupper og område for jaktutøvelse. Skogen dekker ca 37 % av Norges areal. 24 % av landarealet er produktiv skog. Hvilke titler finnes innen skogfag? I Norge er det på UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås) man har kunnet ta mastergrad/hovedfag i skogbruk og få tittelen forstkandidat. Skogingeniør har utdannelse fra høgskole og får i dag bachelorgrad. Enkelte høgskoler tilbyr nå også foto: Yvonne Holt masterutdanning Hvor jobber forstkandidatene og skogingeniørene? Forstkandidater (tilsvarende mastergrad) og skogingeniører (tilsvarende bachelorgrad og tidligere skogtekniker) arbeider på ledende nivåer eller som rådgivere, forskere, planleggere og spesialister innenfor ulike områder. Eksempler er offentlig forvaltning, privat og offentlig rådgivning, skogforvaltning, skogbruksplanlegging, forskning og utmarksforvaltning. Dessuten er det også en del skogutdannede som finner sitt arbeidsmarked utenfor den tradisjonelle skogbransjen. Skogingeniørene jobber i større grad i privat sektor enn forstkandidatene. Skogeiersamvirket og skogplanselskapene er en viktig arbeidsplass for skogingeniørene, men også i fjellstyrene (fjelloppsynsmenn) og i Statskog SF, begge privat sektor, er det ansatt mange. Videre jobber mange i offentlig forvaltning, særlig i kommunene. www.naturviterne.no
 3. 3. Prosentvis fordeling etter ansettelsesforhold (sektor): Arbeidsmarkedssektor Skogingeniør Forstkandidat Alle Statlige virksomheter 12 % 29 % 19 % Kommunale bedrifter og virksomheter 35 % 45 % 40 % Private bedrifter og virksomheter 53 % 26 % 41 % Lønnsstatistikk for forstkandidater og skogingeniører: Gjennomsnittlig årslønn 2009 Privat Stat Kommune Alle Forstkandidat 468 000 461 000 453 000 459 000 Skogingeniør 404 000 411 000 410 000 407 000 Alle 423 000 445 000 432 000 431 000 Miljøregistrering i skog (MiS-reg) i gammel løvskog Foto: Terje O. Nordvik www.naturviterne.no
 4. 4. Noen arbeidsgivere som ansetter forstkandidater og skogingeniører: Stat Privat Departementene A/L Settefisk Norges Bondelag Direktoratet for naturforvalting Agder-Telemark planselskap Norges KFUK-KFUM AS Domstoladministrasjonen Akershus og Østfold Norsk Skogbruk Virkestransport AS Forsvaret ALF as – Norskog Forsvarsbygg Senter for Nortømmer AS arbeidslivsforberedelse Fylkesmannen Allskog BA Oppland Skogselskap Høgskolene Areal og Eiendom AS Reinhardt Maskin AS Mattilsynet Arendal Boligbyggelag Ringsaker Jakt og Fiskeområde Pihl AS Norsk institutt for skog og AS Helge-Rein-By Brug Romedal Almenning landskap Norsk institutt for AT Skog Romerike Trelast AS landbruksøkonomisk forskning Norges vassdrags- og Borregaard Skoger S.D.Cappelen skoger energidirektorat Statistisk sentralbyrå Brede Bredesen Opset SB SKOG Statens landbruksforvaltning COWI Senterpartiets Stortingsgruppe Statens naturoppsyn Det Kgl. Selskap for Norges Skogbrukets Kursinstitutt Vel Statens vegvesen Det norske Skogfrøverk Skog-Data AS Universitetene Det norske Skogselskap Skogselskapet i Oslo og Akershus Eidsvoll almenning Skogselskapet i Østfold Kommune Finnmarkseiendommen Statkraft Energi AS Fylkeskommune Fjellstyrene Statskog SF Kommunalt foretak FMC Kongsberg Subsea AS Stiftelsen Voss klekkeri Kommune Foran Norge AS Svenkerud Skog Videregående skole Førde I.L Fotball TietoEnator Glommen Skog BA Transportselskapet Nord AS Green Resources Treindustrien Haslestad Bruk AS Tretorget AS Havass Skog BA Trysilfjellet Alpin Helgeland Museum Velle utvikling Helgeland Skogselskap Vestfold skogselskap Husqvarna Norge AS Vestskog BA Innovasjon Norge Vest-Telemark Næringsforum Kåre Kjølseth Verksted As ViaNova PT AS Lemminkainen Norge AS Viken Skog BA Mjøsen Skog BA Virkestransport Øst AS NEG skog AS Åmot Utmarksråd Nordox AS www.naturviterne.no
 5. 5. Eksempler på stillingstitler: Stat Amanuensis Ordfører Informasjonskonsulent Assisterende direktør Plan- og miljøsjef Inventory Manager Avdelingsdirektør Rektor Konsulent Avdelingsingeniør Rådgiver Konsulent/seniorkonsulent Avdelingsingeniør Rådmann Kontorleder Direktør Saksbehandler Leder Fylkesskogsjef Seniorrådgiver Logistikkleder Fylkesskogmester Skogbestyrer Logistikkonsulent Fylkesskogsjef Skogbrukssjef Opplæringskonsulent Førstekonsulent Skogmester Organisasjonsdirektør Førstelektor Spesialkonsulent Organisasjonssjef Instituttleder Teknisk sjef Planteskolebestyrer Kontorsjef Tjenesteleder Politisk rådgiver Overingeniør Undervisningsinspektør Produksjonsleder Rådgiver Produksjonssjef Seksjonssjef Privat Produktleder Senioringeniør Adm. direktør Prosjektleder Seniorinspektør Administrasjonssjef Regionleder Seniorrådgiver Allmenningsbestyrer Rådgiver Stipendiat Arealplanlegger Rådgiver/seniorrådgiver Avdelingsleder Salgskonsulent Kommune Avdelingssjef Seksjonsleder Adjunkt Biologisk rådgiver Skogbruksleder Adjunkt med Daglig leder Skogbruksplanlegger tilleggsutdanning Enhetsleder Disponent Skogfullmektig Fagkonsulent Distriktssjef Skogsjef Fagleder Document controller Skogforvalter Ingeniør Driftsleder Transportleder Kommunalsjef Eiendomskonsulent Tømmermegler Konsulent Eksportsjef Utmarkskonsulent Landbruksrådgiver Fagbladjournalist utmarksleder Landbrukssjef Fagkonsulent Utviklingsleder Leder Fagsjef Vegplanlegger Lektor Fjelloppsyn Virkescontroller Fotogrammetrioperatør GIS - konsulent www.naturviterne.no
 6. 6. Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Naturviterne har i dag ca. 5400 medlemmer som fordeler seg nokså jevnt på de tre sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Hva gjør Naturviterne for forstkandidater og skogingeniører? Våre rådgivere er spesialister på forstkandidater og skogingeniørers utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, karrieretesting (HPI), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. 12 gode grunner til å være medlem av Naturviterne: 1. Du får uttelling i lønns- og tariffspørsmål. 2. Du får juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål. 3. Du får advokathjelp i privatsaker. 4. Du får rimelige lån og forsikringer gjennom DnB NOR. 5. Du får tilbud om kurs og konferanser. 6. Du får tilsendt tidsskriftet Naturviteren. 7. Du får tilgang til medlemssider på Internett. 8. Du får tilsendt jevnlige nyhetsbrev. 9. Du får tilgang til faglige nettverk. 10. Du får tilgang til rabattavtaler. 11. Du får som student egne tilbud. 12. Du får tatt vår karrieretest (HPI) for 300 kroner. www.naturviterne.no
 7. 7. Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium) Man trives best, og jobber best, når det er samsvar mellom ens egen personlighetsprofil og den profilen som kreves i den enkelte jobb eller jobbtype. Hvis du ikke er helt fornøyd i jobben din er det flere muligheter til hva du kan gjøre. Noen ganger er kanskje løsningen å se seg om etter en annen jobb. I andre tilfeller kan det være mer riktig å prøve å påvirke jobbsituasjonen på arbeidsplassen din slik at den blir mer slik du ønsker. Karrieretesten vil gi svar på hva som er best i din situasjon. Kanskje du finner ut at du har den perfekte jobben i forhold til din profil? Testen kan avsløre at gresset nødvendigvis ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, slik det så ut ved første øyekast! I en jobbsøkerprosess vil du i en del tilfeller bli bedt om å ta en personlighetstest som utgangspunkt for en samtale eller et intervju. Nå har du mulighet til å ta en slik test på egen hånd. Dermed blir du kjent med dette verktøyet og blir bedre forberedt til et eventuelt jobbintervju senere. Testen inkluderer en samtale med en av våre rådgivere, som vil gi deg god veiledning. Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: o personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo o tilbakemelding på telefon, eller o personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. www.naturviterne.no
 8. 8. Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo Telefon: 22 03 34 00 Fax: 22 03 34 01 E-post: post@naturviterne.no www.naturviterne.no

×