Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer 2010

2,245 views

Published on

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon økonomer 2010

Published in: Career, Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer 2010

  1. 1. ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010 Landbruksøkonomer Ressursøkonomer Ress Naturviter på jobb i Tchad (Foto: Helena von Bergen) www.naturviterne.no
  2. 2. ”Felles for alle landbruksøkonomer og ressursøkonomer, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering de har, er at det kan være nyttig å være organisert i en fagforening som jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviteres arbeidshverdag. Disse økonomiske retningene er viktige når naturressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte.” ØKONOMER – arbeidsmarkedsinformasjon 2010 Alle tall og data er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk 2009 Hva er en landbruksøkonom og en ressursøkonom? Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. For mange økonomer består mye av arbeidet i å analysere økonomien i samfunnet, gi rapporter på hvordan den nåværende økonomiske situasjonen er, og forutsi hvordan utviklingen vil bli i fremtiden. Norges rikdom er i stor grad basert på utnyttelse av naturressurser. Forvaltningen av fornybare og ikke- fornybare ressurser er viktig for den økonomiske utviklingen og velferden, men også for bevaring av biologisk mangfold og naturkvaliteter for øvrig. Naturviternes økonomer er for det meste spesialisert mot denne delen av økonomien som landbruksøkonomer eller ressursøkonomer. Sistnevnte favner fagområder som for eksempel energiøkonomi og miljøøkonomi. Foto: Yvonne Holt De fleste av Naturviternes økonomer har sin utdanning fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), tidligere Norges landbrukshøgskole. Også andre universiteter og høgskoler tilbyr i dag utdanning innen landbruksøkonomi og ressursøkonomi. www.naturviterne.no
  3. 3. Hvor jobber økonomene? Økonomene jobber i alle tre sektorer med en liten overvekt i statlig og privat sektor. Økonomene arbeider på ledende nivåer eller som for eksempel rådgivere, forskere og lektorer. Over 20 % av økonomene har ledende stillinger. Arbeidsmarkedssektor Andel i % Statlige virksomheter 43 % Kommunale bedrifter og virksomheter 11 % Private bedrifter og virksomheter 46 % I statlig sektor er fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og departementene de stedene der det er ansatt flest økonomer. Også Norsk institutt for økonomisk forskning har ansatt en del økonomer. I privat sektor er det Innovasjon Norge som ansetter flest. Dette er et selskap eid av Nærings- og handelsdepartementet og regnes til privat sektor (Spekter-området). For øvrig har Bondelagets Servicekontor AS, Tine BA og Nortura SA ansatt mange av økonomene. I kommunal sektor arbeider de fleste med landbruksforvaltning i kommunene. En del er også ansatt i undervisningssektoren på videregående skoler. Siste frist for levering av søknad om produksjonstilskudd Foto: Annbjørg Bue www.naturviterne.no
  4. 4. Noen arbeidsgivere som ansetter økonomer: Stat Privat Barne-, ungdoms og familieetaten 4H Norge Bioforsk AL Gartnerhallen Fylkesmannen Bondelagets Servicekontor AS Høgskolen i Østfold Byggsenteret as Kommunal- og regionaldepartementet Cermaq Landbruks- og matdepartementet Felleskjøpet Agri Mattilsynet Follo Ren IKS Miljøverndepartementet Gjensidige Bank NAV Glommens og Laagens Brukseierforening Norges vassdrags- og energidirektorat Hallingdal Næringshage AS Norsk institutt for Økonomisk forskning Innovasjon Norge Olje og energidepartementet Ipark AS Reindriftsforvaltningen Landbrukets Utredningskontor AS Riksrevisjonen Landvik regnskapslag Skattedirektoratet Melhus Regnskap AS Statens landbruksforvaltning Mersalg AS Statens vegvesen Midt-Telemark Næringsutvikling AS Statistisk sentralbyrå Natur vgs Utdanningsdirektoratet Norconsult AS Utenriksdepartementet Norges Bondelag (Bondelagets Servicekontor AS) Norges Vel Norsk Landbruksrådgiving Kommune Nortura SA Kommuner Norwegian Refugee Council Fylkeskommuner Nycomed Videregående skoler Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Oikos Posten Norge AS Romerike Trelast AS SR-Bank Stiftelsen Miljøfyrtårn Time Rekneskapslag TINE BA Tomb VGS Ullevål universitetssykehus Vefsna Forsøksring Vekstra Hedemarken BA Vest-Agder Røde Kors Visma Services Norge AS WWF Økonomisk rådgivning AS Østlandsforskning Åsnes Næringshage AS www.naturviterne.no
  5. 5. Eksempler på stillingstitler: Stat Kommune Privat Avdelingsdirektør Adjunkt med tilleggsutdanning 4H konsulent Direktør Enhetsleder Assisterende direktør Forsker Fagansvarlig Avdelingsleder Fylkesagronom Fagkoordinator Daglig leder Fylkesmann Fagleder Distriktssjef Førstekonsulent Fagsjef Fagsjef Høgskolelektor Jordbruksrådgiver Førstekonsulent Konsulent Jordbrukssjef Generalsekretær Kontorsjef Kommunalsjef Innkjøpssjef Miljøterapeut Kommuneplanlegger Lektor Overingeniør Konsulent Logistikksjef Rådgiver Landbruksrådgiver Organisasjonsdirektør Seksjonssjef Landbrukssjef Organisasjonskonsulent Senioringeniør Leder Organisasjonssjef Seniorkonsulent Lektor Produksjonsleder Seniorrådgiver Lektor med tilleggsutdanning Produksjonssjef Spesialrådgiver Naturforvalter Prosjektleder Underdirektør Næringssjef Ringleder Planlegger Rådgiver Prosjektleder Salgssjef Rektor Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Seksjonssjef Spesialrådgiver Skogbrukssjef Tilførselssjef Spesialkonsulent Spesialrådgiver Undervisningsinspektør Virksomhetsleder Lønnsstatistikk for økonomer: Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Stat 486 000 1987 Kommune 438 000 1988 Privat 529 000 1989 Alle 500 000 1988 www.naturviterne.no
  6. 6. Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Naturviterne har i dag ca. 5400 medlemmer som fordeler seg nokså jevnt på de tre sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Hva gjør Naturviterne for økonomer? Våre rådgivere er spesialister på Økonomers utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, karrieretesting (HPI), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. 12 gode grunner til å være medlem av Naturviterne: 1. Du får uttelling i lønns- og tariffspørsmål. 2. Du får juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål. 3. Du får advokathjelp i privatsaker. 4. Du får rimelige lån og forsikringer gjennom DnB NOR. 5. Du får tilbud om kurs og konferanser. 6. Du får tilsendt tidsskriftet Naturviteren. 7. Du får tilgang til medlemssider på Internett. 8. Du får tilsendt jevnlige nyhetsbrev. 9. Du får tilgang til faglige nettverk. 10. Du får tilgang til rabattavtaler. 11. Du får som student egne tilbud. 12. Du får tatt vår karrieretest (HPI) for 300 kroner. www.naturviterne.no
  7. 7. Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium) Man trives best, og jobber best, når det er samsvar mellom ens egen personlighetsprofil og den profilen som kreves i den enkelte jobb eller jobbtype. Hvis du ikke er helt fornøyd i jobben din er det flere muligheter til hva du kan gjøre. Noen ganger er kanskje løsningen å se seg om etter en annen jobb. I andre tilfeller kan det være mer riktig å prøve å påvirke jobbsituasjonen på arbeidsplassen din slik at den blir mer slik du ønsker. Karrieretesten vil gi svar på hva som er best i din situasjon. Kanskje du finner ut at du har den perfekte jobben i forhold til din profil? Testen kan avsløre at gresset nødvendigvis ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, slik det så ut ved første øyekast! I en jobbsøkerprosess vil du i en del tilfeller bli bedt om å ta en personlighetstest som utgangspunkt for en samtale eller et intervju. Nå har du mulighet til å ta en slik test på egen hånd. Dermed blir du kjent med dette verktøyet og blir bedre forberedt til et eventuelt jobbintervju senere. Testen inkluderer en samtale med en av våre rådgivere, som vil gi deg god veiledning. Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: o personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo o tilbakemelding på telefon, eller o personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. www.naturviterne.no
  8. 8. Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo Telefon: 22 03 34 00 Fax: 22 03 34 01 E-post: post@naturviterne.no www.naturviterne.no

×