Lasse Jalling ks

415 views

Published on

Foredrag på Naturviterforum 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lasse Jalling ks

 1. 1. Klimaberedskap – hvilke rammevilkår gjelder? «Naturviterforum 2012» Lasse Jalling, KS, 15. november 2012
 2. 2. «Det gode liv»
 3. 3. «Det gode liv» «En viktig forutsetning for at kommuneinstitusjonen skal fungere som organ for politiske prioriteringer og løsning av felles-oppgaver i regi av innbyggerne, er at det eksisterer en autonomi i forhold til sentralmakten. Der hvor fellesskapet ikke kan bestemme over innhold og utforming av fellesskapsløsningene lokalt vil også grunnlaget for å snakke om kommuner forsvinne.» Kilde: Regjeringen.no
 4. 4. Kommunesektoren er en sammensatt organisasjon medmye ansvar og mange behov for oppgaveløsninger• Framfor alt er kommunene en politisk styrt organisasjon der forhold til beredskap, naturfare og klimatilpasning blir ett viktig ansvarsområde blant svært mange og tunge lovpålagte oppgaver de er satt til å utføre.
 5. 5. Rammevilkår 1:• Kommunen er en politisk styrt virksomhet
 6. 6. Rammevilkår 2:• Kommunen er en politisk styrt virksomhet• 22 innsigelsesmyndigheter kan overprøve kommunale planer
 7. 7. Rammevilkår 3:• Kommunen er en politisk styrt virksomhet• 22 innsigelsesmyndigheter kan overprøve kommunale planer• Hvem har egentlig ansvaret?
 8. 8. Vesentlige nyere endringer i lover og regelverk som errelevant for klimatilpasning. Ny sivilbeskyttelseslov i 2010  Kommunen pålegges en generell beredskapsplikt, noe den tidligere ikke har hatt. Ny plan- og bygningslov i 2008/2009  Kommunen pålegges obligatorisk krav om ROS-analyse ved planer om ny utbygging, noe den tidligere ikke har hatt.  Egenkontrollen i byggesaker erstattet av obligatorisk kvalitetssikring ved foretak med ansvarsrett Revidert byggteknisk forskrift i 2010 (TEK10)  Innføring av kvantifiserte krav til sikkerhet i forhold til flom og stormflo, og skjerpet krav i forhold til skred Revidert byggesaksforskrift i 2010 (SAK10)  Innføring av obligatorisk, uavhengig kontroll av visse tiltak som bla omfatter fuktsikring i alle boliger og andre tiltak med betydning for klimatilpassing (utsatt iverksetting til 1.07. 2012) Ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg i 2012  Sikrer fortsatt offentlig eierskap av vann- og avløpsanlegg
 9. 9. Hvor langt skal ansvaret gå ?• Forskjellige departementer varsler gjennomgang av lov og regelverk på ulike områder, f.eks. innen arealplanlegging og byggesaksbehandling.• Fellesnevner – å gi mer ansvar og sette flere krav til kommunesektoren• Høy kompleksitet - minst åtte departementer (JBD, OED, MD, HND, OED, SD, LMD, KRD) har ansvar for ulike deler av arbeidet med naturfare og klimatilpasning.• KS er opptatt av at det ikke må innføres krav som det er umulig å oppfylle!
 10. 10. 19.11.2012
 11. 11. Arealplanlegging og byggesaksbehandling c) Hensyn til endret naturskaderisiko som følge av klimaendringerProblemstilling Behov for avklaringer eller endringer Planlagte og foreslåtte endringer Kommunens adgang til å forby eller sette krav til utbygging i fareområder erHensyn til usikkerhet gjennom å legge Det er behov for hjemmel til å ta hensyn til Klimatilpassingsutvalget tilrådde å legge avgrenset av at det må foreligge en ”markert risiko” for fare i klimascenarioer til grunn for”worst case ” klimaprojiseringer til grunn usikkerhet og kreve at ”worst case” ”worst-case” den konkrete saken. Dette avgrenser mulighetenelegger til grunn. Også til usikkerhet. typer infrastruktur klimaprojiseringer for å ta hensyn klimatilpassing av ulike behov for veiledning og retningslinjer i forhold til hvilke klimascenarioer og hvilket Det er behov for avklaring av hvilke klimascenarioer og hvilket tidsperspektiv tidsperspektiv som skal eller bør legges til kommunene bør legge til grunn ved planleggingny utbygging av ny grunn ved planlegging og utbygging av og infrastruktur. infrastruktur.Plikt til å ta hensyn til endret Grad av juridisk plikt er uoversiktelig. Omfang Dagens retningslinjer bør innarbeides som Det er behov for avklaring av plikten av utredninger i ROS- til endret naturskaderisikonaturskaderisiko som følge av og detaljeringsgrad til å ta hensyn krav i plan- og bygningsloven og TEK 10 som følge av klimaendringer. er uklartklimaendringer analyser
 12. 12. Naturfare – flom, skred, overvann og havnivåstigning• I Meld. St. 15 (flom og skred) varsles det en statlig planretningslinje for naturfare etter PBL som kan innebære større kommunalt ansvar for kartlegging, sikring, vedlikehold og tilsyn.• Gitt de mange gråsoner i lov og regelverk og ulike tolkninger av ansvarsfordeling mellom de ulike forvaltningsnivåer. Hvilke tiltak kan staten iverksette/forsterke for at kommunesektoren bedre kan settes i stand til å håndtere mer ansvar og nye oppgaver?• Og hva må kommunesektoren selv gjøre for å møte de mange utfordringene som ligger i å håndtere naturfare og klimaendringer?
 13. 13. Rammevilkår 4:• Kommunen er en politisk styrt virksomhet• 22 innsigelsesmyndigheter kan overprøve kommunale planer• Hvem har egentlig ansvaret?• Hva skjer med klimaet?
 14. 14. 19.11.2012
 15. 15. Rammevilkår 5:• Kommunen er en politisk styrt virksomhet• 22 innsigelsesmyndigheter kan overprøve kommunale planer• Hvem har egentlig ansvaret?• Hva skjer med klimaet?• Kampen om ressursene – kompetanse, økonomi, kapasitet
 16. 16. Tabell 5.2: Klimaendringer Befolkning Energi og miljø Tjenester Arbeidskraft Øk. eksponering 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 Nye ut- Økt konkurranse om arbeidskraft Redusert utslipp av klimagasser Vurderinger for «Vann og avløp» Mer interkommunalt samarbeid Fordringer Strengere energi- og miljøkrav Fler regresskrav, søksmål mm Strengere krav til arbeidsmiljø Mer gjeld, høyere rentenivå Nasjonale reformer/ krav Mer universell utforming Mer mobil befolkning Høyere utgiftsnivå Økte energipriser Økte brukerkrav Effektivisering «Varmere» Flere eldre «Våtere» «Villere» Bygg og infrastrukturVA-1 Overflatekilder 2 1 2 0 0 2 -1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2VA-2 Grunnvannskilder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1VA-3 Vannbehandling 2 2 1 0 1 1 1 1 0 3 2 -1 1 3 -1 1 1 2VA-4 Forsyningsnett vann 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 -1 1 2 0 1 1 2VA-5 Avløpsnett 1 3 1 0 0 0 2 1 0 2 0 -1 2 2 0 1 1 3VA-6 Avløpspumper/overløp 1 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 -1 2 2 0 1 1 2VA-7 Avløpsrenseanlegg 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 -1 2 3 -1 1 1 1VA-8 Dammer 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 2VA-9 Overvannshåndtering 1 3 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 0 2 0 1 1 3VA-10 Flomsikring 1 3 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 2
 17. 17. Rammevilkår:• Kommunen er en politisk styrt virksomhet• 22 innsigelsesmyndigheter kan overprøve kommunale planer• Hvem har egentlig ansvaret?• Hva skjer med klimaet?• Kampen om ressursene – kompetanse, økonomi, kapasitet
 18. 18. Spørsmål, diskusjon og protester:• Bruk to-tre minutter med sidemann, og formuler ett spørsmål/kommentar• Vi samler opp spørsmål/kommentarer• Jeg forsøker kommentere/kvittere ut

×