Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket

on

 • 643 views

 

Statistics

Views

Total Views
643
Views on SlideShare
572
Embed Views
71

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 71

http://blogg.naturskyddsforeningen.se 63
http://feeds.feedburner.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket Presentation Transcript

 • Behov enligtkapacitets-utredningen
 • Punktlighet för gods- och persontåg 1 1 Stora merförseningar Merförseningar relaterade till anläggningsorsaker, april 2010-mars 2011 Medelstora merförseningar 1 Persontåg Godståg Små eller inga merförseningar Merförsening definieras som den ytterligare försening som uppkommit mellan två platser1 Persontåg (min/bandel/tåg): Stora: >1,0, Medelstora: 0,2-1,0, Små eller inga: <0,2 Godståg (min/bandel/tåg) : Stora: >2,5, Medelstora: 1,0-2,5, Små eller inga: <1,0 2 2012-09-14KÄLLA: Trafikverket; team analys 2
 • 3 2012-09-14
 • I det kortare perspektivet presenteras utvecklingsmöjligheter i form av paket • Godspaket – Effektiva och pålitliga logistiska flöden • Storstadspaket - Stockholm, Göteborg, och Malmö – Kollektivtrafik, BRT, gång- och cykelvägnät – Citylogistik • Persontransportpaket – God kapacitet och rimliga restider för affärs- och turistresor – Effektiv och attraktiv arbetspendling • Klimatpaket – Teknikutveckling – Bebyggelseplanering – Styrmedel4 2012-09-14
 • I det längre perspektivet rekommenderar vi • Använd mer styrmedel för att påverka trafiken • Prioritera drift och underhåll av befintligt system • Genomför trimningsåtgärder kontinuerligt • Satsa på kollektivtrafik, cykel och gång i de större städerna • Effektivare kapacitetsutnyttjande genom – användning av längre och tyngre fordon för godstransporter – väl fungerande kopplingspunkter för person och gods – ökad separering av olika typer av trafik • Öka kapaciteten och effektiviteten i järnvägssystemet i starka stråk5 2012-09-14
 • Överväganden och rekommendationer - höghastighetsjärnväg • Det finns kapacitetsbrister i järnvägsstråken mellan Stockholm - Malmö och Stockholm - Göteborg • Utbyggnad av höghastighetsjärnväg i dessa relationer har studerats liksom utbyggnad av Södra och Västra stam- banorna. Alla aspekter har dock inte kunnat belysas inom kapacitetsutredningen. Samhällsekonomiska analyser visar inte lönsamhet för sådan utbyggnad. • Utifrån ett kapacitetsperspektiv är det ändå angeläget att stärka kapaciteten framför allt i anslutning till storstads- regionerna • Ostlänken och Göteborg – Borås är väl utredda och föreslås byggas för att tillgodose angelägna kapacitetsbehov. Dessa banor kan på sikt bli en del i ett eventuellt framtida höghastighetsjärnvägsnät och bör därför förberedas för detta • Övriga delar av ett sammanhängande höghastighetsnät Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö bör utredas ytterligare med början i Skåne6 2012-09-14
 • Åtgärderna finns i hela landetExempel på åtgärder 2025 Region Norr Region Norr • Drift, underhåll och reinvestering järnväg och väg • Effektivare järnvägstrafik på Stambanan genom övre Norrland och Botniabanan genom mer enkelriktning av godstrafiken så banorna fungerar mer som ett dubbelspår. Utredning möjlighet Inlandsbanan. • Tillåta längre och tyngre fordon i vissa relationer, ett exempel på detta är ETT- projektet. Region Mitt • Trimningsåtgärder • Drift, underhåll och reinvestering järnväg • Bärighet och erforderlig breddning på och väg det för näringslivet prioriterade vägnätet • Effektivare järnvägstrafik på Stambanan inklusive väg mellan Pajala och genom övre Norrland och Botniabanan Svappavaara genom mer enkelriktning av godstrafiken så • Ökad kapacitet Malmbanan, (förslag Region Mitt banorna fungerar mer som ett dubbelspår deluppdrag) • Upprustning av spåret Nyland - Långsele • Ökad kapacitet Umeå–Boden, (förslag • Trimningsåtgärder deluppdrag) • Bärighets- och kapacitetsåtgärder på • Norrbotniabanan, etapp 1 järnväg för gruvnäringen • E4 Skellefteå • Elektrifiering av spår till Gävle hamn • Farledsåtgärder Luleå • Borlänge – Ställdalen smärre åtgärder järnväg • Ostkustbanan, ytterligare dubbelspår • Ökad kapacitet E4 Örnsköldsvik 7 2012-09-14
 • Region Väst • Drift, underhåll och reinvestering järnväg och väg Region Öst • Bättre nyttjande av järnvägskapacitet • Drift, underhåll och reinvestering järnväg och Alingsås – Göteborg väg • Förlängning av plattforms- och • Ökad turtäthet Norrköping-Linköping-Mjölby uppställningsspår • Hargshamn mindre åtgärder i farleden • Åtgärder på rangerbangården i Sävenäs • Bärighets- och kapacitetsåtgärder på järnväg för • Nytt dubbelspår Göteborg – Borås gruvnäringen (Mölnlycke – Landvetter – Bollebygd) • Utbyggnad av kapacitet på järnvägen mellan • Ytterligare körfält på belastade Hallsberg och Laxå infartsleder mot Göteborg • Hallsberg – Degerön ytterligare etapper för • Planskilda korsningar E6.20 dubbelspår Hisingsleden, norra delen • Ostlänken Etapp 1 Linköping – Norrköping • Olskroken, planskild spårkorsning (förberedelse för Västlänken) • Etapp 2 kapacitetsåtgärder Skövde - Göteborg Region Stockholm Region Öst • Drift, underhåll och reinvestering järnväg och väg Region Väst • Utvecklad trängselskatt (Indexuppräkning och påRegion Syd Essingeleden)• Drift, underhåll och reinvestering järnväg • Effektivare storstadslogistik ( Terminalstruktur,och väg Kollkörfält)• Bättre nyttjande av järnvägskapacitet • Regional cykelsatsning ( Sammanhängande,Hässleholm-Lund-Malmö utbyggnad)• Utredning av reversibla körfält • Trimningsåtgärder väg och järnväg ( rampstyrning,• Tillägg av additionskörfält mellan plattformar)trafikplatser, Jönköping och Lund • Riktade satsningar på kapacitetsstark• Muddring av Flintrännan för ökad kapacitet Region Syd kollektivtrafik• Bulleråtgärder längs kontinentalbanan • Insatser för att få full effekt av Citybanan• Åtgärder för snabbussar Kalmar – (Sundbyberg, Ostkustbanan)Oskarshamn – Västervik – Norrk. • Åtgärder för att förbereda vägsystemet för• Ytterligare körfält E6 Alnarp – Löddeköping Förbifarten ( komplettering av körfält Norrorts- och• Utbyggnad till fyra spår Flackarp – Lund C Södertörnsleden)• Ökad kapacitet Lund C – Hässleholm • Säkra Arlandas kapacitet med hänsyn till• E4 Ljungby – Toftanäs 2+2 väg utsläppstaket• Farledsåtgärder Trelleborg • Reinvestering/effektivisering av Tomteboda för omloppsnära uppställning • Mälarbanan genom Sundbyberg (Citybaneavtalet) 8 2012-09-14
 • Förslag utökade ramar- miljarder kronor 2012-2021 2022-2025 Ram Utökning Utökning Ram 2012- per år 2021 per år per årUnderhåll och reinvesteringJärnväg 23,3 2,3 8,2 8,2Väg 12,7 1,3 11,6 12,2 20,4S:a underhåll och reinvestering 36,0 3,6 19,8TrimningsåtgärderJärnväg 2,0 0,2 0,4 0,7Väg 3,1 0,3 0,8 0,9S:a trimningsåtgärder 5,1 0,5 1,2 1,5InvesteringarJärnväg 12,7 Fullfölja pågående projektVäg 0,0 Paketförslag9 2012-09-14