Проблемне навчання на уроках математики

11,118 views

Published on

Школа педагогічної майстерності

Published in: Education
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Проблемне навчання на уроках математики

 1. 1. Основною задачею наших шкіл є формування гармонійно розвиненої особистості учня ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, інтерес до серйозної інтелектуальної роботи, самостійність як особистісну рису, вселити в них радість співтворчості, то створюй такі умови, щоб іскорки їхніх думок утворювали царство думок, дай можливість їм відчути себе в ньому володарями.
 2. 2. ” Що важливіше – нагодувати з ложки дитину чи навчити її їсти?” Л.С.Вигодський
 3. 3. <ul><li>В основі організації мети процесу проблемного навчання лежить принцип пошукової навчально-пізнавальної діяльності учня, тобто принцип відкриття ним власних наукових досягнень, способів дії, винаходу нових предметів або способів доповнення знань на практиці. </li></ul><ul><li>При проблемному навчанні діяльність вчителя полягає в тому, що він, пояснивши зміст найскладніших понять, створює проблемну ситуацію, повідомляє учням завдання і організовує урок так, що на основі аналізу фактів учні самостійно роблять висновки і узагальнення, формують за допомогою вчителя певні поняття, закони. </li></ul>Мета проблемного типу навчання не тільки засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань, але і засвоєння самого методу процесу отримання цих результатів, формування пізнавальної самодіяльності учня і розвитку його творчих здібностей. В результаті у учнів виробляються навики розумових операцій і дій, навики перенесення знань, розвивається увага, воля, творча уява.
 4. 4. Способи організації процесу проблемного навчання
 5. 6. Основними поняттями категорії «проблемного навчання» варто вважати проблему, проблемну ситуацію, проблемне завдання. Проблемна (грецьке - завдання) - теоретичне або практичне питання, що має потребу в розв’язуванні, дослідженні. Проблемна ситуація (фр. - сукупність обставин) - проблема, що має потребу у творчому пошуку. Основні способи створення проблемних ситуацій: 1.Зіткнення учнів із протиріччям між новими фактами, явищами й старими знаннями при необхідності їх теоретичного пояснення й пошуків шляхів їх застосування. 2.Зіткнення учнів з необхідністю вибору потрібної їм інформації. 3.Використання протиріч між наявними в учнів знаннями й практичними завданнями. 4.Спонукання до порівняння, зіставлення й протиставлення фактів, явищ, правил і дій їхнього узагальнення. 5.Пред'явлення учням ситуацій практичного характеру. 6.Спонукання учнів до виявлення внутрішньо й між предметних зв'язків і зв'язків між явищами.
 6. 7. Форми роботи над задачею
 7. 8. 5 клас. Тема «Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками». Для створення проблемної ситуації на початку уроку учитель може запропонувати учням розв’язати наступні задачі:
 8. 9. 6 клас. Тема «Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками».
 9. 10. (На одній стороні відкидної частини дошки зображений квадрат, розділений на 9 маленьких квадратів, на іншій стороні тої ж частини дошки такий же квадрат, розділений на 16 рівних квадратів.) Учитель: (показує перший квадрат). Скільки маленьких квадратів поміщається у великому квадраті? (9 квадратів). Чи можна сказати, що площа цього квадрата дорівнює дев'яти міркам? (Так, можна). (Потім дітям пропонується другий квадрат і задаються ті ж питання. У результаті встановлюється, що площа квадрата дорівнює шістнадцяти міркам.) Учитель: Порівняйте їх площі. Що ви про їх можете сказати? Чому? Діти: Площа другого квадрата більше, у ньому помістилося більше мірок. Учитель: (Дістає квадрат такої ж величини, як зображені на дошці й з'єднує його з одним із квадратів на дошці). Що ви можете сказати про площі цих квадратів? Діти: Вони рівні, адже квадрати при накладенні збіглися. Учитель: Люда, підійди до дошки й зрівняй паперовий квадрат із другим квадратом на дошці. (Люда підходить до дошки, накладає один квадрат на інший і переконується в їх рівності). Учитель: Як же так, спочатку в нас вийшло, що площа одного квадрата більше площі іншого, а тепер виявилося, що їхні площі рівні? Сашко: Все зрозуміло, ми напевно вимірювали площу різними мірками, а так робити не можна, потрібно однією міркою!
 10. 11. Учитель: Зробіть висновок: як можна порівняти площі фігур? Діти: Щоб порівняти площі фігур, можна: 1) накласти їх один на одного; 2) виміряти площі фігур однаковими мірками й порівняти отримані числа; 3) якщо фігури однакової форми, наприклад, квадрати, можна виміряти довжину сторін цих фігур. У якого квадрата сторони довша, у того площа більше. Учитель: Назвіть одиниці вимірювання площі. (1кв.мм, 1кв.см, 1кв.дм, 1кв.м, 1кв.км.) Які одиниці площі будуть потрібні, щоб виміряти дані об'єкти. Роздає дітям картки із записом: Дачна ділянка 1кв.см Поле 1кв.м Блокнот 1кв.дм Парта 1кв.км Тернопільська область 1кв. мм (Учні з'єднують стрілочками об'єкти й підходящі одиниці виміру.) Чи можна виміряти площу дачної ділянки не тільки квадратними метрами, а, наприклад, квадратними дециметрами або квадратними кілометрами? (Учні роблять висновок: площа можна вимірювати різними одиницями, але краще вимірювати зручними одиницями виміру)
 11. 13. <ul><li>Успішність залежить від «рівня проблемності», що визначається: </li></ul><ul><li>ступенем складності проблеми, виведеної зі співвідношення відомого й невідомого учням у рамках даної проблеми; </li></ul><ul><li>частин творчої участі (особистого й колективного) тих, яких навчають, у процесі рішення проблеми. Природно, рівень проблемності повинен закономірно зростати в міру нагромадження учнями досвіду творчої роботи. </li></ul>Важливо, щоб проблемна ситуація здивувала учня, викликала в нього інтерес, бажання розібратися: «Як дозволити це протиріччя?», «Чим це пояснити?» Основні умови успішного проблемного навчання: - Необхідно викликати інтерес учнів до змісту проблеми; - Забезпечити посильность роботи для учнів з виникаючими проблемами; Інформація, що учні одержать при рішенні проблеми, повинна бути значима; - Проблемне навчання реалізується успішно лише при певному стилі спілкування між учителем і учнем, коли можливе волевираження своїх думок і поглядів учнями при доброзичливій увазі вчителя до розумового процесу учня. - Проблемний діалог повинен бути підготовлений попереднім досвідом дітей, повинна виникнути проблемна ситуація, що дає поштовх до нього.
 12. 14. Легенда «Усе в твоїх руках» Колись давно на півдні Африки жив розумний, але дуже пихатий вождь. Увесь день його складався з примірювання вишуканого вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали дні за днями, роки за роками… Аж ось прокотилася країною чутка, що в пустелі з ’ явився мудрець. Дуже розлютився вождь: як можна називати якогось там старця найрозумнішою людиною у світі! Але нікому свого обурення не показав, а запросив мудреця до себе… І ось настав день зустрічі. Зібралось усе плем ’ я, щоб послухати найрозумніших людей у світі. Вождь сидів на високому троні й тримав у руках за спиною метелика. До нього підійшов невеличкий худорлявий чоловік, привітався й сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, недобре посміхаючись, вождь сказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках: живе чи мертве?» Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: «Усе в твоїх руках!»
 13. 15. Список використаних матеріалів: <ul><li>www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dmpd/.../139_143_29_2008.pdf </li></ul><ul><li>http://7ua.org/?p=72 </li></ul>

×