• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
 e drejta nderkombetare private
 

e drejta nderkombetare private

on

 • 11,402 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,402
Views on SlideShare
11,400
Embed Views
2

Actions

Likes
5
Downloads
254
Comments
0

1 Embed 2

https://si0.twimg.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

   e drejta nderkombetare private e drejta nderkombetare private Presentation Transcript

  • OBJEKTI DHE BURIMET
  • Definicioni, natyra dhe përmbajtja
   • Zbatimi i ligjit në hapësirë, kohë dhe ndaj subjetëve të së drejtës
    • Zbatimi i ligjit në hapësirë dhe koncepti i Savigny-t
   • E drejta e huaj
   12/16/11
  • Objekti
   • Objekti i studimit dhe teoritë
   12/16/11
  • Objekti
   • Mendimet për përmbajtjen e objektit të studimit.
   12/16/11
  • Burimet
   • Nacionale
   • Ndërkombëtare
   12/16/11
  • Burimet
   • Nacionale
    • Legje të vecanta
    • Pjesë e kodeve civile
    • Praktika gjyqësore
   12/16/11
  • Burimet
   • Ndërkombëtare
    • Konventat
     • Dy palëshe
     • Shumë palëshe
    • Nënshkrimi
    • Ratifikimi
    • Rezervimi
    • Të drejtat dhe detyrimet
   12/16/11
  • Burimet
   • Unifikimi i së drejtës ndërkombëtare private
   • Hierarkia e burimeve
   • Konventat vs. aktet nacionale
   12/16/11
  • Burimet
   • Konventa e Vjenës mbi traktatet:
    • Neni 27:
    • “ A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”
   12/16/11
  • Burimet
   • Kodifikimi
    • Intern
    • dhe
    • Internacional.
   12/16/11
  • ELEMENTET
  • Elementet
   • Subjekt
   • Objekt
   • Të drejta dhe detyrime
   12/16/11
  • Elementet
   • Marrëdhënje juridiko-private absolute
   • Marrëdhënje juridiko-private relative
   12/16/11
  • Elementet
   • Elementi i huaj i thjeshtë
   • Elementi i huaj i shumëfisht
   • I një gjinie
   • I gjinive të ndryshme
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Fakte në bazë të së cilave indentifikohet prania e elementit të huaj në një marrëdhënje juridike!
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Shtetësia (për personat fizik)
     • lidhje të ngushtë juridike midis shtetit dhe një personi nga e cila rezultojnë të drejta dhe detyrime të ndërsjella;
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Shtetësia :
    • Metoda
     • Ius sanguinis;
     • Ius soli
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Shtetësia :
    • Neni 5 i ligjit mbi Shtetësinë të Republikës së Kosovës
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Shtetësia :
    • Natyralizimi
     • Me kërkesën e tij/saj;
     • Plotësimi i kushteve
     • Vendoset me Dekret!!!
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Shtetësia :
    • Revokimi i vendimit për natyralizim
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Shtetësia :
    • Humbja e shtetësisë në bazë të ligjit mbi shtetësinë.
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Vendbanimi (për personat fizik)
    • “ Qendër e marrëdhënieve jetësore të një personi në një vend të caktuar”
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Vendbanimi (për personat fizik)
     • A mund të ketë më shumë se një vendbanim?
     • A mundet që individi të mos ketë askund vendbanim?
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Vendbanimi (për personat fizik)
     • Elementi faktik dhe
     • Elementi subjektiv.
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Vendbanimi (për personat fizik)
     • Vendbanimi ligjor - domicilium voluntatium
     • Vendbanimi me dëshirë - domicilium necesarium
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Vendbanimi (për personat fizik)
    • Si dëshmohet vendbanimi?
    • *te vendbanimi ligjor-me dokumentin e legalizuar
    • *te vendbanimi në bazë të dëshirës-me provimin e aftësisë për të vepruar dhe dëshmimi i vullnetit për të jetuar përjetësisht në atë shtet!
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Vendqëndrimi
    • nuk ekziston elementi subjektiv (dëshira) për dallim nga vendbanimi;
    • vendqëndrimin mund ta kenë edhe përsonat të moshës së mitur.
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
    • “ lidhje juridike në mes të përsonit juridik dhe sovranitetit të shtetit”
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
    • personat juridik të një shteti
    • &
    • personat juridik ndërkombëtar
   12/16/11
   • Subjekt:
    • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
   • Zotësia juridike?
    • Të padis dhe të jet i paditur;
    • Të ketë një pasuri
    • Të jetë përgjegjës për të drejtat dhe detyrimet.
   Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj 12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
   • Konventa Evropiane mbi njohjen e zotësisë juridike të organizatave jo-qeveritare ndërkombëtare
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Subjekt:
    • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
    • Zotësia juridike e Kombeve të Bashkuara
     • Teoritë
    • Zotësia juridike e Bashkimit Evropian
     • Teoritë
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt:
    • Vendi ku gjendet sendi i cili ështe objekt i punës juridiko-private me element të huaj.
     • Send trupor
     • Send jo-trupor
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt:
    • Rëndësia e trajtitimit të vëcantë për anijen, auroplanin dhe trenin si mjete themelore të transportit
     • Trajtim i vecantë i ngjashëm me sendet e paluajtshme
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt:
    • Regjistrimi i këtyre mjeteve të transportit në regjistrat nacional;
     • Shenjat e identifikimit.
    • Regjistrimi i anijeve në flotën detare për shtetet të cilat nuk kanë dalje në det!
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt:
   • Përkatësia e mjeteve themelore të trasportit:
    • “ Lidhje juridike midis sovranitetit të shtetit dhe mjeteve themelore të transportit”
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt:
   • Rëndësia:
    • Nëse i huaji mund të gëzoj të drejta mbi sendet e paluajtshme të një shteti dhe nëse po në cfarë kushte?
    • Vendi ku gjendet sendi i paluajtshëm dhe caktimi i gjykatës kompetente (kompetenca ekskulzive e gjykatës)
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt:
   • Fitimi i pronësisë (për sendet e paluajtëshme) në shumcës e sistemeve juridike në botë kërkon zbatimin e së drejtës vendore.
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt-sendet e luajtshme:
   • Sistemi sipas rregullit Lex rei sitae
   • Sistemi sipas rregullit mobila personam sequntum
   • Sistemi sipas rregullit lex loci actus.
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt-sendet e luajtshme:
   • Përvec sistemeve të përgjithëshme, në raste të rralla mund të zbatohet edhe rregulli i përcaktimit të ligjit në bazë të parimit të autonomisë së palëve;
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt-sendet e luajtshme:
   • Sendet në lëvizje dhe zbatimi i së drejtës kompetente në bazë të së drejtës ku ndohdet sendi i luajtëshëm.
   • Zbatimi i kufizuar i lex domicilii proprietarii - ligji i vendbanimit të pronarit (koncept i braktisur).
   12/16/11
  • Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
   • Objekt-sendet e luajtshme:
    • Zabtimi i lex loci destinacionis!
   12/16/11