e drejta nderkombetare private
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

e drejta nderkombetare private

on

 • 12,102 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,102
Views on SlideShare
12,100
Embed Views
2

Actions

Likes
5
Downloads
258
Comments
0

1 Embed 2

https://si0.twimg.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

e drejta nderkombetare private Presentation Transcript

 • 1. OBJEKTI DHE BURIMET
 • 2. Definicioni, natyra dhe përmbajtja
  • Zbatimi i ligjit në hapësirë, kohë dhe ndaj subjetëve të së drejtës
   • Zbatimi i ligjit në hapësirë dhe koncepti i Savigny-t
  • E drejta e huaj
  12/16/11
 • 3. Objekti
  • Objekti i studimit dhe teoritë
  12/16/11
 • 4. Objekti
  • Mendimet për përmbajtjen e objektit të studimit.
  12/16/11
 • 5. Burimet
  • Nacionale
  • Ndërkombëtare
  12/16/11
 • 6. Burimet
  • Nacionale
   • Legje të vecanta
   • Pjesë e kodeve civile
   • Praktika gjyqësore
  12/16/11
 • 7. Burimet
  • Ndërkombëtare
   • Konventat
    • Dy palëshe
    • Shumë palëshe
   • Nënshkrimi
   • Ratifikimi
   • Rezervimi
   • Të drejtat dhe detyrimet
  12/16/11
 • 8. Burimet
  • Unifikimi i së drejtës ndërkombëtare private
  • Hierarkia e burimeve
  • Konventat vs. aktet nacionale
  12/16/11
 • 9. Burimet
  • Konventa e Vjenës mbi traktatet:
   • Neni 27:
   • “ A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”
  12/16/11
 • 10. Burimet
  • Kodifikimi
   • Intern
   • dhe
   • Internacional.
  12/16/11
 • 11. ELEMENTET
 • 12. Elementet
  • Subjekt
  • Objekt
  • Të drejta dhe detyrime
  12/16/11
 • 13. Elementet
  • Marrëdhënje juridiko-private absolute
  • Marrëdhënje juridiko-private relative
  12/16/11
 • 14. Elementet
  • Elementi i huaj i thjeshtë
  • Elementi i huaj i shumëfisht
  • I një gjinie
  • I gjinive të ndryshme
  12/16/11
 • 15. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Fakte në bazë të së cilave indentifikohet prania e elementit të huaj në një marrëdhënje juridike!
  12/16/11
 • 16. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Shtetësia (për personat fizik)
    • lidhje të ngushtë juridike midis shtetit dhe një personi nga e cila rezultojnë të drejta dhe detyrime të ndërsjella;
  12/16/11
 • 17. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Shtetësia :
   • Metoda
    • Ius sanguinis;
    • Ius soli
  12/16/11
 • 18. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Shtetësia :
   • Neni 5 i ligjit mbi Shtetësinë të Republikës së Kosovës
  12/16/11
 • 19. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Shtetësia :
   • Natyralizimi
    • Me kërkesën e tij/saj;
    • Plotësimi i kushteve
    • Vendoset me Dekret!!!
  12/16/11
 • 20. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Shtetësia :
   • Revokimi i vendimit për natyralizim
  12/16/11
 • 21. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Shtetësia :
   • Humbja e shtetësisë në bazë të ligjit mbi shtetësinë.
  12/16/11
 • 22. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Vendbanimi (për personat fizik)
   • “ Qendër e marrëdhënieve jetësore të një personi në një vend të caktuar”
  12/16/11
 • 23. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Vendbanimi (për personat fizik)
    • A mund të ketë më shumë se një vendbanim?
    • A mundet që individi të mos ketë askund vendbanim?
  12/16/11
 • 24. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Vendbanimi (për personat fizik)
    • Elementi faktik dhe
    • Elementi subjektiv.
  12/16/11
 • 25. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Vendbanimi (për personat fizik)
    • Vendbanimi ligjor - domicilium voluntatium
    • Vendbanimi me dëshirë - domicilium necesarium
  12/16/11
 • 26. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Vendbanimi (për personat fizik)
   • Si dëshmohet vendbanimi?
   • *te vendbanimi ligjor-me dokumentin e legalizuar
   • *te vendbanimi në bazë të dëshirës-me provimin e aftësisë për të vepruar dhe dëshmimi i vullnetit për të jetuar përjetësisht në atë shtet!
  12/16/11
 • 27. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Vendqëndrimi
   • nuk ekziston elementi subjektiv (dëshira) për dallim nga vendbanimi;
   • vendqëndrimin mund ta kenë edhe përsonat të moshës së mitur.
  12/16/11
 • 28. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
   • “ lidhje juridike në mes të përsonit juridik dhe sovranitetit të shtetit”
  12/16/11
 • 29. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
   • personat juridik të një shteti
   • &
   • personat juridik ndërkombëtar
  12/16/11
 • 30.
  • Subjekt:
   • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
  • Zotësia juridike?
   • Të padis dhe të jet i paditur;
   • Të ketë një pasuri
   • Të jetë përgjegjës për të drejtat dhe detyrimet.
  Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj 12/16/11
 • 31. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
  • Konventa Evropiane mbi njohjen e zotësisë juridike të organizatave jo-qeveritare ndërkombëtare
  12/16/11
 • 32. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Subjekt:
   • Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik:
   • Zotësia juridike e Kombeve të Bashkuara
    • Teoritë
   • Zotësia juridike e Bashkimit Evropian
    • Teoritë
  12/16/11
 • 33. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt:
   • Vendi ku gjendet sendi i cili ështe objekt i punës juridiko-private me element të huaj.
    • Send trupor
    • Send jo-trupor
  12/16/11
 • 34. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt:
   • Rëndësia e trajtitimit të vëcantë për anijen, auroplanin dhe trenin si mjete themelore të transportit
    • Trajtim i vecantë i ngjashëm me sendet e paluajtshme
  12/16/11
 • 35. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt:
   • Regjistrimi i këtyre mjeteve të transportit në regjistrat nacional;
    • Shenjat e identifikimit.
   • Regjistrimi i anijeve në flotën detare për shtetet të cilat nuk kanë dalje në det!
  12/16/11
 • 36. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt:
  • Përkatësia e mjeteve themelore të trasportit:
   • “ Lidhje juridike midis sovranitetit të shtetit dhe mjeteve themelore të transportit”
  12/16/11
 • 37. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt:
  • Rëndësia:
   • Nëse i huaji mund të gëzoj të drejta mbi sendet e paluajtshme të një shteti dhe nëse po në cfarë kushte?
   • Vendi ku gjendet sendi i paluajtshëm dhe caktimi i gjykatës kompetente (kompetenca ekskulzive e gjykatës)
  12/16/11
 • 38. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt:
  • Fitimi i pronësisë (për sendet e paluajtëshme) në shumcës e sistemeve juridike në botë kërkon zbatimin e së drejtës vendore.
  12/16/11
 • 39. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt-sendet e luajtshme:
  • Sistemi sipas rregullit Lex rei sitae
  • Sistemi sipas rregullit mobila personam sequntum
  • Sistemi sipas rregullit lex loci actus.
  12/16/11
 • 40. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt-sendet e luajtshme:
  • Përvec sistemeve të përgjithëshme, në raste të rralla mund të zbatohet edhe rregulli i përcaktimit të ligjit në bazë të parimit të autonomisë së palëve;
  12/16/11
 • 41. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt-sendet e luajtshme:
  • Sendet në lëvizje dhe zbatimi i së drejtës kompetente në bazë të së drejtës ku ndohdet sendi i luajtëshëm.
  • Zbatimi i kufizuar i lex domicilii proprietarii - ligji i vendbanimit të pronarit (koncept i braktisur).
  12/16/11
 • 42. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj
  • Objekt-sendet e luajtshme:
   • Zabtimi i lex loci destinacionis!
  12/16/11