1.pelaksanaan pbppp tot ppd

4,162 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Terdapat 4 kaedah Penilaian yang telah ditetapkan. Kaedah-kaedah Penilaian yang digunakan adalah; Semakan Bahan Temubual Pencerapan Pemerhatian Penilai perlu menilai berdasarkan kaedah yang dicadangkan di dalam rubrik . Walau bagaimanapun, sekiranya penilai tidak mendapat eviden yang mencukupi, penilai boleh menggunakan lain-lain kaedah seperti yang tersenarai.
 • 1.pelaksanaan pbppp tot ppd

  1. 1. Taklimat Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia 1
  2. 2. Skop Taklimat 2 Proses Pelaksanaan PBPPP 2013 1 Latar Belakang PBPPP 3 Tadbir Urus 2
  3. 3. “PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan. Untuk memastikan ia relevan, ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan garis panduan yang sedang disediakan oleh JPA” Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Y.A.B Perdana Menteri Malaysia Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-12 21 Mac 2011 HALA TUJU PENILAIAN KOMPETENSIHALA TUJU PENILAIAN KOMPETENSI 3
  4. 4. 4
  5. 5. Penilaian Prestasi (LNPT) Penilaian Kriteria Kecemerlangan Penilaian Guru Cemerlang PROSPEK* (PKP*) SKPM* (Standard 4) Latar Belakang Instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) 11 33 22 55 44 *PKP – Penilaian Kompetensi dan Potensi *PROSPEK - Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi *SKPM – Standard Kualiti Pedidikan Malaysia Berasaskan Teachers Lab dan Ministry Lab, Government Transformation Programmes (GTP 2.0) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 5
  6. 6. Komponen Penilaian Bersepadu (PdP) Penilaian Kompetensi (80%) Keberhasilan Murid (20%) II + IIII Prestasi Keseluruhan NILAI PROFESIONAL (30%) KEMAHIRAN (55%) 11 44 SUMBANGAN PROFESIONAL (5%) 33 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/ KOKURIKULUM (10%) 22 6
  7. 7. Penilaian Kompetensi (80%) Penilaian Kompetensi (80%) Keberhasilan Sekolah (KPI) (20%) Keberhasilan Sekolah (KPI) (20%) II + IIII Prestasi Keseluruhan Prestasi Keseluruhan NILAI PROFESIONAL (25%) KEMAHIRAN (60%) 11 44 SUMBANGAN PROFESIONAL 33 HUBUNGAN LUAR (5%) 22 (10%) Komponen Penilaian Bersepadu (Kepimpinan Sekolah) 7
  8. 8. Proses Penilaian Analisis dan Klasifikasi Guru Penilaian Kompetensi + Keberhasilan murid Penilai 1 Penilai 2 Cemerlang (High Performing) Baik (High-Middle Performing) Perlu Bimbingan (Low Performing) Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi PROSES PENILAIAN PBPPP Sederhana (Low-Middle Performing) [ [ 8
  9. 9. Kementerian Pendidikan Malaysia Lembaga Potensi dan Kompetensi Proses Penilaian Keputusan/ Ganjaran/ Sokongan *Rayuan daripada guru merujuk kepada kes-kes yang relevan Cemerlang (High Performing) Baik (High-Middle Performing) Perlu Bimbingan (Low Performing) Sederhana (Low-Middle Performing) 9
  10. 10. Standard prestasi merupakan satu piawai yang perlu dicapai oleh seseorang individu dalam sesuatu bidang/tugas yang telah dilalui dalam satu tempoh berdasarkan satu penanda aras yang ditetapkan Standard prestasi dapat memandu penilai dalam melaksanakan aktiviti penilaian prestasi secara objektif, adil dan telus. Selain daripada itu standard prestasi juga dapat membantu Pegawai Yang Dinilai (PYD) mengenalpasti tahap pencapaian yang diharapkan kepadanya dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi melalui pelbagai kaedah peningkatan profesionalisme secara berterusan Standard Prestasi 10
  11. 11. Skop Taklimat 1 Latar belakang PBPPP 2 Proses Pelaksanaan PBPPP 2013 3 Tadbir Urus 11
  12. 12. Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Objektif1Dapatan awal untuk CPD (Continuous Professional Development) Satu kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi sertakeberhasilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berdasarkankonsep Tugas danTempat Bertugas (Job- Based and Work Place) Latihan dan pendedahan awal kepada Penilai & PYD Objektif2 Penilaian adalah merupakan pra-percubaan untuk menguji kesesuaian dan kebolehlaksanaan instrumen dan proses pelaksanaan penilaian Objektif3 Untuk melaksanakan penilaian bersepadu bagi membangunkan kompetensi dan potensi PPP dalam usaha melahirkan pegawai berprestasi tinggi untuk mendukung aspirasi ke arah negara maju 12
  13. 13. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Setiausaha (Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan) Setiausaha (Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan) Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi 2 Ahli Jawatankuasa (Tim. Pengarah & Ketua Sektor) 2 Ahli Jawatankuasa (Tim. Pengarah & Ketua Sektor) Urusetia (Ketua Unit Kompetensi) Urusetia (Ketua Unit Kompetensi) Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP Ketua Organisasi (Pengarah Pendidikan) Ketua Organisasi (Pengarah Pendidikan) Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP JPNJPN 13
  14. 14. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Setiausaha (Ketua Unit Pengurusan Sekolah) Setiausaha (Ketua Unit Pengurusan Sekolah) Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi 2 Ahli Jawatankuasa (Tim. PPD & Pen. PPD – Ketua Unit) 2 Ahli Jawatankuasa (Tim. PPD & Pen. PPD – Ketua Unit) Mencadangkan penilai bagi setiap PYD (Pemimpin Sekolah) Urusetia (Ketua Unit Pentadbiran) Urusetia (Ketua Unit Pentadbiran) Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP Ketua Organisasi (Pegawai PPD/Timb. Pengarah - WPKL) Ketua Organisasi (Pegawai PPD/Timb. Pengarah - WPKL) Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP PPDPPD 14
  15. 15. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Guru Penolong Kanan Pentadbiran sebagai Setiausaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran sebagai Setiausaha Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi 2 ahli jawatankuasa yang terdiri daripada Guru Penolong Kanan atau Ketua Bidang 2 ahli jawatankuasa yang terdiri daripada Guru Penolong Kanan atau Ketua Bidang Mencadangkan penilai bagi setiap PYD 1 Anggota Khidmat Sokongan (pekeranian) 1 Anggota Khidmat Sokongan (pekeranian) Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP Pengetua/ Guru Besar sebagai Ketua Organisasi Pengetua/ Guru Besar sebagai Ketua Organisasi Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP SEKSEK 15
  16. 16. Kriteria Pegawai yang dinilai (PYD) PYD Semua guru dan pemimpin sekolah seluruh Malaysia dinilai pada tahun 2013 Guru:- i. Guru Akademik ii. Guru Bimbingan dan Kaunseling iii. Guru Jurulatih Sukan Kepimpinan Sekolah:- i. Pengetua/Guru Besar ii. Guru Penolong Kanan (Jawatan Hakiki) 16
  17. 17. Kriteria Penilai Penilai (Guru)  Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pegawai yang dinilai; dan  Mempunyai kemahiran menilai secara objektif; dan  Ketua Organisasi/Penyelia; ATAU  Sekurang-kurangnya 1 gred lebih tinggi daripada pegawai yang dinilai  Sekolah Harian Biasa - PPD  Sekolah Pendidikan Khas – Bhg. Pendidikan Khas  Sekolah Teknik/Vokasional – Bhg.Pendidikan Teknik dan Vokasional  Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) – Bhg.Pendidikan Islam  Sekolah Sukan – Bhg. Sukan  Sekolah Seni – Bhg. Seni dan Kokurikulum Penilai (Kepimpinan Sekolah) 17
  18. 18. http://apps.moe.gov.my/smg/10/  Pengurusan penilaian adalah secara dalam talian melalui Laman web : 18
  19. 19.  Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP (JKPBPPP)  Ketua organisasi melantik ahli JKPBPPP di peringkat organisasi  Pengesahan pelantikan ahli JKPBPPP  Merancang jadual pelaksanaan penilaian peringkat organisasi  Pihak organisasi hendaklah melaksanakan taklimat kepada PYD dan Penilai yang telah dilantik Proses Pelaksanaan  Penetapan PPP* & PPK* bagi setiap PYD* *PPP – Pegawai Penilai Pertama *PPK – Pegawai Penilai Kedua *PYD – Pegawai yang dinilai 19
  20. 20. Membuat semakan dan pengesahan skor bagi setiap PYD oleh JKPBPPP organisasi Proses Pelaksanaan Mengumumkan jadual penilaian kepada penilai dan PYD Melaksanakan penilaian PPP dan PPK terhadap PYD yang telah ditentukan. Sekiranya terdapat perbezaan markah ketara antara PPP & PPK, JKPBPPP perlu membuat penyelarasan Penghantaran skor melalui Sistem e-Prestasi PPP & PPK memasukkan skor ke dalam Sistem e-Prestasi 20
  21. 21. Proses Pelaksanaan Analisis Data Penyediaan keputusan dan laporan keputusan prestasi Mesyuarat pascapenilaian PBPPP Lembaga Potensi dan Kompetensi KPM Tanggungjawab agensi pusat (BPPK) 21
  22. 22. Instrumen Penilaian Kompetensi 22
  23. 23. Kaedah Penilaian 23
  24. 24. LEMAH BAIK CEMERLANG Berupaya menyatakan perbezaan kualiti tingkah laku dengan jelas MEMUASKAN Deskriptor Aras Pencapaian 24
  25. 25. Penilaian Profesional (Professional Judgement) Bagi dimensi keberhasilan sekolah dan keberhasilan murid, sekolah atau guru yang sukar dinilai melalui bentuk penilaian yang disediakan; Penilai hendaklah melaksanakan penilaian melalui sebarang bentuk penilaian profesional yang releven, tetapi perlu memenuhi kehendak PBPPP PYD pula boleh melaksanakan sebarang corak aktiviti releven bagi memperoleh bukti yang memenuhi kehendak PBPPP 1 2 25
  26. 26. Penjajaran Masa SEPTEMBER NOVEMBEROKTOBER Taklimat TOT PPD 22-27/9/2013 Taklimat PPD kepada Sekolah 29/9-5/10/2013 Taklimat Pemimpin Sekolah kepada guru 6-12/10/2013 Pemantauan akan dilakukan oleh BPPK, Panel Pemantau, PADU, Kesatuan, JPN dan PPD Pelantikan JKPBPPP di PPD Melantik PPP dan PPK bagi Kepimpinan Sekolah Pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Melantik PPP dan PPK bagi Guru di Sekolah Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pengisian data ke dalam Sistem e- Prestasi 13/10-22/11/2013 Pelaksanaan PBPPP 13/10-15/11/2013 Penyelarasan markah bagi kes- kes tertentu (ketekalan markah) Tindakan PPD Tindakan PPD 26
  27. 27. Skop Taklimat 1 Latar belakang PBPPP 2 Proses Pelaksanaan PBPPP 2013 3 Tadbir Urus 27
  28. 28. Sebelum TOT Invois11 Senarai Kehadiran (Sign)22 Surat Panggilan kepada Sekolah 33 TNT (7 hari selepas pelaksanaan taklimat dijalankan) *selepas tempoh tersebut (TNT TIDAK AKAN DIBAYAR) 11 Dibekalkan oleh BPPK KELEWATAN menghantar akan menyebabkan kelewatan proses pembayaran dilakukan KELEWATAN menghantar akan menyebabkan kelewatan proses pembayaran dilakukan KEGAGALAN menghantar sebut harga akan menyebabkan KEGAGALAN LO (Pesanan Tempatan) dikeluarkan. KEGAGALAN menghantar sebut harga akan menyebabkan KEGAGALAN LO (Pesanan Tempatan) dikeluarkan. Sebut Harga11 Jika TIADA LO maka TOT kepada Pemimpin sekolah TIDAK dapat dilaksanakan Dihantar SEGERA SEBELUM PELAKSANAAN melalui faks 03- 83179091 atau melalui e-mel: dalida.nordin@moe.gov.my Dihantar SEGERA SEBELUM PELAKSANAAN melalui faks 03- 83179091 atau melalui e-mel: dalida.nordin@moe.gov.my 22 Selepas PIC : CIK DALIDA ATTIQAH BINTI MOHD NORDIN 012-2464538 / 03-8317 9041 Tanggungjawab PPD Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) 28
  29. 29. Sekian. Terima Kasih 29

  ×